A A A A A


Sök

Apostlagärningarna 26:7
samma löfte som vårt folks tolv stammar hoppas få se infriat genom att dag och natt tjäna Gud. Det är alltså, kung Agrippa, för det hoppets skull jag står anklagad av judarna.


Romarbrevet 8:24
Vi är räddade i hoppet, men ett hopp som man redan ser uppfyllt är inget hopp, för vem hoppas på något som redan har hänt?


Romarbrevet 8:25
Men om vi hoppas på något vi ännu inte ser, väntar vi uthålligt.


Romarbrevet 15:12
Jesaja säger också: ”Han som är av Jishajs rot ska komma, och han ska resa sig för att härska över alla folk. De ska hoppas på honom.”


Romarbrevet 15:24
Jag planerar nämligen att resa till Spanien, och på vägen dit tänkte jag stanna hos er. När jag sedan har fått vara tillsammans med er en kort tid, hoppas jag att ni ger mig vad jag behöver för min fortsatta resa.


1 Korinthierbrevet 13:7
Den ger inte upp. Den tror allt, hoppas allt och uthärdar allt.


1 Korinthierbrevet 16:7
Den här gången vill jag inte bara göra ett kort besök och sedan resa vidare, utan jag hoppas kunna stanna ett bra tag, om Herren tillåter det.


2 Korinthierbrevet 1:13
Vi skriver ingenting annat till er än det ni kan läsa och förstå. Jag hoppas också att ni helt och fullt ska förstå


2 Korinthierbrevet 5:11
Vi vet alltså vad fruktan för Herren är och försöker vinna människor. För Gud är det uppenbart vad vi är, och jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten.


2 Korinthierbrevet 10:15
Vi vill inte ta åt oss äran för det arbete som andra har uträttat. Men när er tro växer sig starkare, hoppas vi att kunna arbeta ännu mera bland er.


2 Korinthierbrevet 11:1
Jag hoppas ni står ut med lite dårskap från mig en stund till. Ja, det gör ni säkert!


2 Korinthierbrevet 13:6
Men jag hoppas att ni i alla fall ska inse att vi har bestått det.


Efesierbrevet 1:12
Detta var för att vi som var de första att börja hoppas på Kristus, skulle hylla och ära Gud.


Filipperbrevet 1:20
Men jag förväntar mig och hoppas att jag aldrig ska behöva komma på skam, utan att jag frimodigt, nu som alltid, ska ära Kristus med min kropp, vare sig jag får leva eller måste dö.


Filipperbrevet 2:19
Jag hoppas att Herren Jesus snart ska låta mig skicka Timotheos till er, så att jag kan bli uppmuntrad av färska rapporter från er.


Filipperbrevet 2:23
Och så snart jag vet hur det går för mig hoppas jag kunna skicka honom till er.


Filipperbrevet 3:11
Så hoppas jag nå fram till uppståndelsen från de döda.


Filipperbrevet 3:15
Jag hoppas att alla ni som har en mogen tro har samma inställning. Men om ni har en annan uppfattning på någon punkt, så ska Gud upplysa er även på det området.


1 Timotheosbrevet 3:14
Jag skriver till dig därför att jag hoppas att snart kunna resa till dig,


2 Timotheosbrevet 4:16
När jag försvarade mig för första gången, var det ingen som kom till min hjälp, utan alla övergav mig. Jag hoppas att de inte ska bli straffade för det.


Filemonbrevet 1:22
Så ber jag dig om en sak till: ha ett rum i ordning åt mig, för jag hoppas att ni tack vare era böner ska få återse mig.


Hebreerbrevet 2:13
Vidare: ”Jag hoppas på honom”, och: ”Se, jag och barnen som Gud har gett mig.”


Hebreerbrevet 11:1
Tron är en övertygelse om det vi hoppas, en visshet om det som ännu inte kan ses.


1 Petrusbrevet 1:21
Genom honom tror ni på Gud, som uppväckte honom från de döda och förhärligade honom, så att ni kan tro och hoppas på Gud.


2 Johannesbrevet 1:12
Jag har mycket mer att säga till er, men jag vill inte göra det med papper och bläck. Jag hoppas i stället att snart kunna hälsa på er, så att vi kan prata med varandra och få uppleva fullständig glädje.


3 Johannesbrevet 1:2
Min käre vän, jag hoppas att allt står väl till med dig och att din kropp är lika frisk som din själ.


3 Johannesbrevet 1:14
Jag hoppas att snart få träffa dig, så att vi kan talas vid personligen.


Swedish Bible (NUB) 2015
Copyright © 2015 av Biblica, Inc.®