A A A A A


Sök

Matteus 1:23
”Jungfrun ska bli med barn och föda en Son, och man ska ge honom namnet Immanuel”. (Det betyder: Gud med oss).


Matteus 3:9
Inbilla er inte att ni bara kan säga: ’Abraham är vår stamfar.’ Jag säger er att Gud kan förvandla de här stenarna till Abrahams ättlingar!


Matteus 3:16
När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet. Då öppnade sig himlen och han såg Guds Ande komma ner som en duva och stanna över honom.


Matteus 4:3
Då kom frestaren fram till honom och sa: ”Säg till de här stenarna att bli bröd, om du nu är Guds Son!”


Matteus 4:4
Men Jesus svarade: ”Det står skrivet: ’Människan lever inte bara av bröd, utan av alla de ord som utgår ur Guds mun. ’ ”


Matteus 4:6
och sa: ”Kasta dig ner, om du nu är Guds Son! Det står ju skrivet: ’Han ger sina änglar befallning om dig. Med sina händer ska de bära dig, så att du inte stöter din fot mot någon sten. ’ ”


Matteus 4:7
Men Jesus svarade honom: ”Det står också skrivet: ’Sätt inte Herren, din Gud, på prov. ’ ”


Matteus 4:10
”Försvinn, Satan”, svarade Jesus honom. ”Det står ju skrivet: ’Det är Herren, din Gud, du ska tillbe, och bara honom du ska tjäna. ’ ”


Matteus 5:8
Lyckliga är de renhjärtade, för de ska få se Gud.


Matteus 5:9
Lyckliga är de som strävar efter frid, för de ska kallas Guds barn.


Matteus 5:33
Ni har också hört det sägas till förfäderna: ’Du ska inte bryta en ed som du har svurit, utan du ska hålla allt som du har lovat inför Gud.’


Matteus 5:34
Men jag säger: Svär överhuvudtaget inga eder, varken vid himlen, för himlen är Guds tron,


Matteus 6:24
Ingen kan tjäna två herrar, för antingen kommer han att hata den förste och älska den andre, eller att hålla sig till den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna Gud och mammon samtidigt.


Matteus 6:30
Men om Gud nu ger sådana kläder åt gräset, som idag står på ängen och imorgon kastas på elden, skulle han då inte ordna kläder åt er? Så lite tro ni har!


Matteus 6:33
Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så får ni allt det övriga också.


Matteus 8:29
Och de ropade till Jesus: ”Lämna oss ifred, du Guds Son! Har du kommit för att plåga oss i förtid?”


Matteus 9:8
När folket såg vad som hände blev de alldeles förskräckta, och de hyllade Gud för att han gett sådan makt till människor.


Matteus 12:4
Han gick in i Guds hus, och både han och hans män åt av skådebröden som bara prästerna får äta. De bröt också mot lagen.


Matteus 12:28
Men om det är med Guds Ande jag driver ut de onda andarna, då har ju Guds rike kommit till er.


Matteus 14:19
Sedan bad han människorna att slå sig ner i gräset, och han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen och tackade Gud för dem. Efter det bröt han bröden i bitar och gav dem till sina lärjungar, som delade ut dem till folket.


Matteus 14:33
De som var i båten föll då ner för Jesus och sa: ”Du är verkligen Guds Son!”


Matteus 15:3
Han svarade: ”Varför bryter ni själva mot Guds bud genom att följa er tradition?


Matteus 15:4
Gud sa: ’Visa respekt för dina föräldrar’, och: ’Den som talar illa om sina föräldrar ska dömas till döden.’


Matteus 15:6
då behöver han inte respektera sina föräldrar. Så ogiltigförklarar ni Guds ord genom era egna traditioner.


Matteus 15:31
Folk var alldeles häpna, för de stumma började tala, de missbildade blev friska, de rörelsehindrade gick, och de blinda kunde se. Och alla hyllade Israels Gud.


Matteus 15:36
Och han tog de sju bröden och fiskarna och tackade Gud för dem och bröt dem i bitar. Sedan gav han bitarna till sina lärjungar, som i sin tur delade ut dem till folket.


Matteus 16:16
Simon Petrus svarade: ”Du är Messias, den levande Gudens Son.”


Matteus 16:23
Men Jesus vände sig om och sa till Petrus: ”Gå bort ifrån mig, Satan! Du försöker få mig på fall, för det du tänker är människotankar och kommer inte från Gud.”


Matteus 19:4
”Har ni inte läst i Skriften?” svarade Jesus, ”att från början skapade Gud dem till man och kvinna, och


Matteus 19:6
De är alltså inte längre två utan en kropp. Och vad Gud har förenat, får människan inte skilja åt.”


Matteus 19:24
Ja, jag säger er att det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.”


Matteus 19:26
Jesus såg på dem och sa: ”För människorna är det inte möjligt, men för Gud är allting möjligt.”


Matteus 21:31
Vilken av dessa två lydde sin far?” De svarade: ”Den förste naturligtvis.” Då sa Jesus till dem: ”Sannerligen säger jag er: tullindrivare och prostituerade ska gå före er till Guds rike.


Matteus 21:43
Därför säger jag er att Guds rike ska tas ifrån er och överlämnas till ett folk som bär dess frukt.


Matteus 22:16
De skickade några av sina lärjungar, tillsammans med Herodes anhängare, och lät dem säga till Jesus: ”Mästare, vi vet att du är uppriktig och verkligen lär oss Guds väg. Du låter dig inte påverkas av någon och ser inte till personen.


Matteus 22:21
”Kejsarens”, svarade de. ”Då så”, sa han, ”ge kejsaren det som är hans och Gud det som är Guds.”


Matteus 22:29
Men Jesus svarade: ”Ni tar alldeles fel, eftersom ni varken förstår Skriften eller Guds kraft.


Matteus 22:31
Men när det gäller de dödas uppståndelse, har ni då aldrig läst vad Gud har sagt till er:


Matteus 22:32
’Jag är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud’. Gud är inte en gud för döda, utan för levande. ”


Matteus 22:37
Jesus svarade: ” ’Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd.’


Matteus 23:22
När någon svär vid himlen, så svär han vid Guds tron och vid honom som sitter där.


Matteus 26:26
Medan de åt tog Jesus ett bröd, och när han hade tackat Gud för det, bröt han det och gav det till sina lärjungar och sa: ”Ta detta och ät, för det är min kropp.”


Matteus 26:27
Sedan tog han en bägare och tackade Gud och gav den till dem och sa: ”Drick av det allihop,


Matteus 26:61
som sa: ”Vi har hört den här mannen säga: ’Jag kan riva ner Guds tempel och bygga upp det igen på tre dagar.’ ”


Matteus 26:63
Men Jesus teg. Då sa översteprästen: ”Inför den Gud som lever besvär jag dig att du talar om för oss om du är Messias, Guds Son.”


Matteus 27:40
och sa: ”Var det inte du som skulle riva ner templet och bygga upp det igen på tre dagar? Om du är Guds Son, så rädda dig själv nu och kliv ner från korset!”


Matteus 27:43
Han förlitar sig ju på Gud. Låt nu Gud rädda honom, eftersom han älskar honom. Han har ju sagt att han är Guds Son.”


Matteus 27:46
Och när klockan var runt tre ropade Jesus med hög röst: ”Eli, Eli, lema sabachtani? ” (det betyder: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig?”).


Matteus 27:54
Den romerska officeren och de soldater som höll vakt blev fruktansvärt rädda när de såg jordbävningen och allt som hände, och de ropade: ”Den mannen var verkligen Guds Son!”


Markus 1:1
Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son.


Markus 1:14
När Johannes sedan sattes i fängelse, kom Jesus till Galileen för att sprida evangeliet från Gud.


Markus 1:15
Jesus sa: ”Tiden har nu kommit då Guds rike är nära. Vänd om och tro på evangeliet!”


Markus 1:24
”Vad har du med oss att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att ta död på oss? Jag vet vem du är, du Guds helige!”


Markus 2:7
”Hur kan han tala på det viset och häda? Vem utom Gud kan förlåta synder?”


Markus 2:12
Då steg mannen upp, tog sin bädd och gick ut, mitt framför ögonen på de förbluffade människorna. Och man hyllade Gud och sa: ”Aldrig förr har vi sett något sådant!”


Markus 2:26
Han gick in i Guds hus  —  då var Evjatar överstepräst  —  och åt av skådebröden som bara prästerna får äta och delade med sig till de andra.”


Markus 3:11
När de orena andarna fick syn på honom, föll de ner vid hans fötter och ropade: ”Du är Guds Son!”


Markus 3:35
Var och en som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor.”


Markus 4:11
Han svarade: ”Ni har fått gåvan att förstå Guds rikes hemlighet, men de andra utanför får allting bara i liknelser,


Markus 4:26
Han sa också: ”Guds rike är som när en man sår säd på marken.


Markus 4:30
Han sa: ”Hur ska vi beskriva Guds rike? Vilken liknelse ska vi använda?


Markus 5:7
”Lämna mig ifred, Jesus, du den högste Gudens Son! Svär inför Gud att inte plåga mig!” skrek han,


Markus 6:41
Han tog sedan de fem bröden och de två fiskarna och såg upp mot himlen och tackade Gud för dem. Efter det bröt han bröden i bitar och gav lärjungarna, för att de skulle ge det vidare till folket. Han delade också de två fiskarna så att alla fick.


Markus 7:8
Ni struntar i Guds bud och håller fast vid mänskliga traditioner.”


Markus 7:9
Han sa också till dem: ”Så väl struntar ni i Guds bud och håller fast vid er tradition!


Markus 7:13
Så ogiltigförklarar ni Guds ord genom era egna traditioner. Och mycket annat liknande gör ni.”


Markus 8:6
Då bad Jesus folket att slå sig ner på marken, och han tog de sju bröden, tackade Gud för dem och bröt dem i bitar. Sedan gav han bitarna till sina lärjungar, som i sin tur delade ut dem till folket.


Markus 8:7
Man hade dessutom några små fiskar, och Jesus tackade Gud för dem också och bad sedan sina lärjungar att dela ut dem.


Markus 8:33
Jesus vände sig då om och såg bort mot sina lärjungar och sa strängt till Petrus: ”Gå bort ifrån mig, Satan! Det du tänker är människotankar och kommer inte från Gud.”


Markus 9:1
Jesus sa sedan till dem: ”Sannerligen säger jag er: några av er som står här kommer inte att dö förrän de har sett Guds rike komma med makt. ”


Markus 9:47
Om ditt öga förför dig, så riv ut det. Det är bättre att gå in i Guds rike enögd, än att ha båda ögonen i behåll och kastas i Gehenna,


Markus 10:6
Men från skapelsens början skapade Gud dem till man och kvinna, och


Markus 10:9
Och vad Gud har förenat, får människan inte skilja åt.”


Markus 10:14
När Jesus såg det blev han arg och sa till dem: ”Låt barnen komma till mig, hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som de.


Markus 10:15
Sannerligen säger jag er: den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer överhuvudtaget inte in dit.”


Markus 10:18
”Varför kallar du mig god?” frågade Jesus. ”Ingen är god förutom Gud.


Markus 10:23
Jesus såg sig omkring och sa till sina lärjungar: ”Hur svårt är det inte för den som har pengar att komma in i Guds rike!”


Markus 10:24
Lärjungarna blev förskräckta över det han sa. Jesus upprepade: ”Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike!


Markus 10:25
Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.”


Markus 10:27
Jesus såg på dem och sa: ”För människorna är det omöjligt, men inte för Gud, eftersom allting är möjligt för honom.”


Markus 11:22
Då sa Jesus till dem: ”Ni måste tro på Gud.


Markus 11:25
Men när ni står och ber till Gud ska ni först förlåta dem ni har något emot. Då ska också er Fader i himlen förlåta er era överträdelser. ”


Markus 12:14
Och de kom och sa till honom: ”Mästare, vi vet att du är uppriktig. Du låter dig inte påverkas av människor och ser inte till personen, utan lär oss i sanning Guds väg. Är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren. Ska vi göra det eller inte?”


Markus 12:17
”Då så”, sa han, ”ge kejsaren det som är hans och Gud det som är Guds.” Och de blev förvånade över hans svar.


Markus 12:24
Jesus svarade: ”Är det inte därför ni tar så fel eftersom ni förstår varken Skriften eller Guds kraft?


Markus 12:26
Men när det gäller de dödas uppståndelse, har ni då aldrig läst i Moseböckerna om törnbusken, där Gud säger till Mose: ’Jag är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud.’


Markus 12:27
Gud är inte en gud för döda, utan för levande. Ni tar fullständigt fel.”


Markus 12:29
Jesus svarade: ”Det viktigaste budet är: ’Lyssna, Israel, Herren är vår Gud. Herren är en.


Markus 12:30
Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft.’


Markus 12:32
Den skriftlärda svarade: ”Mästare, du har rätt. Det är sant att Gud är en, och det finns ingen annan.


Markus 12:34
När Jesus hörde hur klokt mannen svarade, sa han: ”Du är inte långt från Guds rike.” Och efter det vågade ingen ställa några fler frågor till honom.


Markus 13:19
för den tidens lidande ska bli så svårt att inget liknande har inträffat, från den dag Gud skapade världen och till nu, och inte heller senare kommer att inträffa.


Markus 14:22
Medan de åt tog Jesus ett bröd, och när han hade tackat Gud för det, bröt han det och gav det till dem och sa: ”Ta detta, för det är min kropp.”


Markus 14:23
Sedan tog han en bägare och tackade Gud och gav den till dem, och alla drack ur den.


Markus 14:25
Sannerligen säger jag er: från och med nu ska jag inte dricka av det som vinstocken ger, förrän den dag då jag dricker det nya vinet i Guds rike.”


Markus 15:34
Vid tretiden ropade Jesus med hög röst: ” Eloi, Eloi, lema sabachtani?” (det betyder: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig?”)


Markus 15:39
När den romerska officeren, som stod framför honom, såg på vilket sätt Jesus gav upp andan, ropade han: ”Den mannen var verkligen Guds Son!”


Markus 15:43
var Josef från Arimataia, en respekterad medlem av rådet som väntade på Guds rike, modig nog att gå till Pilatus och be att få ta hand om Jesus kropp.


Markus 16:19
När Herren Jesus hade sagt detta till dem, togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida.


Lukas 1:6
De var båda rättfärdiga inför Gud och levde klanderfritt efter alla Herrens bud och föreskrifter.


Lukas 1:8
Men en dag, när Sakarias avdelning var i tjänst och han tjänstgjorde som präst inför Gud,


Lukas 1:16
Han ska få många bland Israels folk att vända tillbaka till Herren, deras Gud.


Lukas 1:19
Då sa ängeln: ”Jag är Gabriel, och jag står inför Gud. Jag är utsänd för att tala till dig och meddela denna glada nyhet.


Lukas 1:26
I sjätte månaden sände Gud ängeln Gabriel till staden Nasaret i Galileen,


Lukas 1:30
Men ängeln sa: ”Var inte rädd, Maria! Du har funnit nåd hos Gud.


Lukas 1:32
Han ska bli stor och kallas den Högstes Son. Och Herren Gud ska ge honom hans förfader Davids tron.


Lukas 1:35
Ängeln svarade: ”Den heliga Anden ska komma över dig och den Högstes kraft vila över dig. Därför ska det barn du föder vara heligt och kallas Guds Son.


Lukas 1:37
Ingenting är omöjligt för Gud.”


Lukas 1:47
Min ande jublar över Gud, han som räddar mig!


Lukas 1:64
Och i samma stund kunde Sakarias tala igen, och han började lovprisa Gud.


Lukas 1:68
”Välsignad är Herren, Israels Gud, för han kommer till sitt folk och återlöser det.


Lukas 1:78
För på grund av vår Guds innerliga barmhärtighet ska en soluppgång komma ner till oss från höjden


Lukas 2:13
Och plötsligt var ängeln omgiven av en stor himmelsk här som prisade Gud:


Lukas 2:14
”Ära till Gud i höjden, och frid på jorden, till dem som hans välvilja vilar över.”


Lukas 2:20
Herdarna vände sedan tillbaka och hyllade och ärade Gud för allt de hade fått höra och se. Allt var precis så som det hade sagts dem.


Lukas 2:28
tog han barnet i sin famn och prisade Gud och sa:


Lukas 2:37
och sedan levt som änka tills hon nu var åttiofyra år. Hon lämnade aldrig templet utan var där dag och natt och tjänade Gud genom fasta och bön.


Lukas 2:38
Just då kom Hanna dit och började tacka och prisa Gud. Hon berättade om Jesus för alla som väntade på att Jerusalem skulle återlösas.


Lukas 2:40
Där växte pojken upp och blev stark och fylld av visdom. Och Guds nåd var med honom.


Lukas 2:52
Jesus blev äldre och visare för varje dag och var älskad av både Gud och människor.


Lukas 3:2
Hannas och Kajafas var överstepräster. Vid den här tiden kom Guds ord till Johannes, Sakarias son, i ödemarken.


Lukas 3:6
Då ska alla människor få se Guds räddning.’ ”


Lukas 3:8
Nej, handla som det anstår en som är omvänd! Tänk inte att ni bara kan säga: ’Abraham är vår stamfar.’ Jag säger er att Gud kan förvandla de här stenarna till Abrahams ättlingar!


Lukas 3:38
son till Enosh, son till Set, son till Adam, son till Gud.


Lukas 4:3
Då sa djävulen till honom: ”Säg till stenen här att bli bröd, om du nu är Guds Son!”


Lukas 4:8
Jesus svarade: ”Det står skrivet: ’Det är Herren, din Gud, du ska tillbe, och bara honom du ska tjäna. ’ ”


Lukas 4:9
Då tog djävulen honom med till Jerusalem och ställde honom högst upp på tempelmuren och sa: ”Kasta dig ner härifrån, om du nu är Guds Son!


Lukas 4:12
Men Jesus svarade honom: ”Det sägs: ’Sätt inte Herren, din Gud, på prov. ’ ”


Lukas 4:34
”Vad har du med oss att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att ta död på oss? Jag vet vem du är, du Guds helige!”


Lukas 4:41
Många blev också befriade från onda andar, som, när de for ut, ropade: ”Du är Guds Son!” Men han talade strängt till dem och förbjöd dem att tala, eftersom de visste att han var Messias.


Lukas 4:43
Men han sa till dem: ”Jag måste förkunna evangeliet om Guds rike för de andra städerna också. Det är därför jag har blivit utsänd.”


Lukas 5:1
En dag när Jesus stod vid sjön Gennesaret, trängde folket på för att höra Guds ord.


Lukas 5:21
”Vad är det här för en, som hädar?” tänkte de skriftlärda och fariseerna. ”Vem utom Gud kan förlåta synder?”


Lukas 5:25
Och genast reste sig mannen upp, mitt framför ögonen på dem. Sedan tog han sin bår där han hade legat och gick hem, och hela tiden prisade han Gud.


Lukas 5:26
Alla som såg det var förbluffade och prisade Gud. Fyllda av fruktan sa de: ”Det vi har sett idag är helt otroligt!”


Lukas 6:4
Han gick in i Guds hus och åt av skådebröden som bara prästerna får äta och delade sedan med sig till de andra.”


Lukas 6:12
Några dagar senare gick Jesus upp på ett berg för att be, och han bad till Gud hela natten.


Lukas 6:20
Sedan vände han sig till sina lärjungar och sa: ”Lyckliga är ni som är fattiga, för er tillhör Guds rike.


Lukas 7:16
De greps av fruktan och hyllade Gud och sa: ”En stor profet har uppstått bland oss!” och: ”Gud har besökt sitt folk”.


Lukas 7:28
Jag säger er: ingen av en kvinna född är större än Johannes, men den minsta i Guds rike är större än han.”


Lukas 7:29
Allt folket som lyssnade, även tullindrivarna, gav Gud rätt, och de lät sig döpas med Johannes dop.


Lukas 7:30
Men fariseerna och de laglärda förkastade Guds plan och lät sig inte döpas av Johannes.


Lukas 8:1
Efter detta gav sig Jesus ut på vandring till olika städer och byar i Galileen. Och överallt förkunnade han evangeliet om Guds rike. Med sig hade han sina tolv lärjungar,


Lukas 8:10
Han svarade: ”Ni har fått gåvan att förstå Guds rikes hemligheter, men de andra får bara höra de här liknelserna, för att ’de ska se men ändå inte se, och höra men ändå inte förstå.’


Lukas 8:11
Detta är vad liknelsen betyder: Säden är Guds ord.


Lukas 8:21
Men han svarade: ”Min mor och mina syskon, det är alla de som hör Guds ord och lyder det.”


Lukas 8:28
Så snart han fick se Jesus började han skrika och föll ner inför honom och ropade högt: ”Lämna mig ifred, Jesus, du den högste Gudens Son! Jag ber dig, plåga mig inte!”


Lukas 8:39
”Gå tillbaka till din familj och berätta vad Gud har gjort med dig.” Då gick mannen iväg och berättade för alla i hela staden vad Jesus hade gjort med honom.


Lukas 9:2
Sedan sände han ut dem för att förkunna Guds rike och för att bota sjuka.


Lukas 9:11
men folket fick reda på det och följde efter. Och han tog emot folket och talade till dem om Guds rike och botade alla som behövde hjälp.


Lukas 9:16
Sedan tog Jesus de fem bröden och de två fiskarna och såg upp mot himlen och tackade Gud för dem. Efter det bröt han dem och gav åt sina lärjungar för att de skulle ge åt folket.


Lukas 9:20
Då frågade han dem: ”Vem säger ni att jag är?” Petrus svarade: ”Guds Messias.”


Lukas 9:27
Men jag säger er en sanning: några av er som står här kommer inte att dö förrän de har sett Guds rike. ”


Lukas 9:43
Alla blev förundrade över Guds storhet. Medan folket fortfarande stod där helt häpna över allt han gjorde, sa Jesus till sina lärjungar:


Lukas 9:60
Då sa Jesus: ”Låt de döda begrava sina döda. Gå du och förkunna Guds rike.”


Lukas 9:62
Då sa Jesus: ”Den som ser sig om efter att ha satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike.”


Lukas 10:9
bota de sjuka och säg till folket: ’Guds rike har kommit nära er.’


Lukas 10:11
Till och med dammet från era gator vill vi skaka av från våra fötter mot er. Men en sak ska ni veta: Guds rike har kommit nära.


Lukas 10:27
Mannen svarade: ” ’Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft och av hela ditt förstånd’, och: ’Du ska älska din medmänniska som dig själv.’ ”


Lukas 11:20
Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har ju Guds rike kommit till er.


Lukas 11:28
Men han svarade: ”Säg istället: Lyckliga är de som får höra Guds ord och tar vara på det.”


Lukas 11:42
Ve er, fariseer! Ni ger Gud en tiondel av mynta och vinruta, och av alla grönsaker, men ni struntar i rättvisan och kärleken till Gud. Visst ska ni göra det ena, men försumma inte det andra.


Lukas 11:49
Därför har Gud i sin vishet sagt: ’Jag ska sända dem profeter och apostlar. Några ska de döda och andra ska de förfölja.’


Lukas 12:6
Säljs inte fem sparvar för två kopparslantar? Och ändå är ingen av dem glömd av Gud.


Lukas 12:8
Jag säger er, att om någon bekänner mig inför människorna, honom ska också Människosonen bekänna inför Guds änglar.


Lukas 12:9
Men den som förnekar mig inför människorna ska bli förnekad inför Guds änglar.


Lukas 12:20
Men Gud sa till mannen: ’Din dåre, redan i natt ska ditt liv tas ifrån dig! Vem ska då få allt som du har sparat ihop?’


Lukas 12:21
Så går det för den som samlar rikedomar åt sig själv men inte är rik inför Gud.”


Lukas 12:24
Tänk på korparna! De varken sår eller skördar, eller skaffar förråd eller lador, men Gud ger dem mat ändå. Är ni inte mycket mer värda än fåglarna?


Lukas 12:28
Men om Gud nu ger sådana kläder åt gräset, som idag står på ängen och imorgon kastas på elden, skulle han då inte ordna kläder åt er? Så lite tro ni har!


Lukas 13:13
Sedan lade han händerna på henne, och genast rätade hon på ryggen och började hylla Gud.


Lukas 13:18
Sedan sa han: ”Hur ska vi beskriva Guds rike? Vilken liknelse ska jag använda?


Lukas 13:20
Åter frågade han: ”Vad ska jag jämföra Guds rike med?


Lukas 13:28
Där ska ni gråta och skära tänder när ni blir utestängda från Guds rike och ser Abraham, Isak och Jakob därinne tillsammans med alla profeterna.


Lukas 13:29
Och människor ska komma från öster och väster, norr och söder och ta plats vid måltiden i Guds rike.


Lukas 14:15
En man som var med vid bordet och hörde detta, sa till honom: ”Lycklig är den som får komma till festmåltiden i Guds rike.”


Lukas 15:10
På samma sätt, säger jag er, gläder sig Guds änglar när en enda syndare vänder om.”


Lukas 16:13
Ingen tjänare kan tjäna två herrar, för antingen kommer han att hata den förste och älska den andre, eller att hålla sig till den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna Gud och mammon samtidigt.”


Lukas 16:15
Men Jesus sa till dem: ”Ni vill framstå som rättfärdiga inför människorna, men Gud känner era hjärtan. Det som människor värderar högt, avskyr Gud.


Lukas 16:16
Lagens och profeternas tid rådde fram till Johannes. Sedan dess förkunnas evangeliet om Guds rike, och alla tränger på för att komma in där.


Lukas 17:15
En av dem kom tillbaka till Jesus när han såg att han blivit frisk, och han ropade högt och hyllade Gud.


Lukas 17:18
Är det bara den här främlingen som har kommit tillbaka för att ära Gud?”


Lukas 17:20
En gång frågade fariseerna Jesus när Guds rike skulle komma, och han svarade: ”Guds rike kommer inte på ett sätt som man kan se med sina fysiska ögon.


Lukas 17:21
Man kan inte säga: ’Här är det’, eller: ’Där är det’. Nej! Guds rike är mitt ibland er. ”


Lukas 18:2
”I en stad fanns det en domare, som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor.


Lukas 18:4
Under en tid struntade han i henne, men till slut sa han till sig själv: ’Visserligen fruktar jag inte Gud eller bryr mig om människor,


Lukas 18:7
Skulle då inte Gud vilja ge rätt åt sina utvalda, när de ber till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta?


Lukas 18:11
Farisén stod för sig själv och bad: ’Tack Gud för att jag inte är som andra, de som stjäl, gör orätt och är otrogna i sitt äktenskap, eller som tullindrivaren där borta!


Lukas 18:13
Men tullindrivaren stod en bit bort och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog händerna mot bröstet och ropade: ’Gud, var nådig mot mig syndare!’


Lukas 18:16
Då kallade Jesus till sig barnen och sa till dem: ”Låt barnen komma till mig, hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som de.


Lukas 18:17
Sannerligen säger jag er: den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer överhuvudtaget inte in dit.”


Lukas 18:19
”Varför kallar du mig god?” frågade Jesus. ”Ingen är god förutom Gud.


Lukas 18:24
Jesus såg det och sa: ”Hur svårt är det inte för den som har pengar att komma in i Guds rike!


Lukas 18:25
Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.”


Lukas 18:27
Jesus svarade: ”Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud.”


Lukas 18:29
”Sannerligen säger jag er”, svarade Jesus: ”var och en som lämnar hus eller hustru eller man eller syskon eller föräldrar eller barn för Guds rikes skull,


Lukas 18:43
Och genast kunde mannen se. Sedan följde han efter Jesus och hyllade Gud, och alla som såg det lovprisade Gud.


Lukas 19:11
För dem som lyssnade på detta berättade han också en liknelse, eftersom de nu var nära Jerusalem och de trodde att de nu skulle få se Guds rike komma.


Lukas 19:37
Och då han närmade sig den plats där vägen började gå nerför Olivberget, började hela lärjungaskaran att ropa ut sin glädje och lovprisa Gud för alla de under de hade sett.


Lukas 19:44
De ska jämna dig med marken och dina invånare med dig. De ska inte lämna kvar en enda sten ovanpå en annan, eftersom du inte tog tillfället i akt när Gud besökte dig.”


Lukas 20:21
”Mästare”, frågade de honom, ”vi vet att du har rätt när du talar och undervisar. Du låter dig inte påverkas av människor, utan lär oss i sanning Guds väg.


Lukas 20:25
”Då så”, sa han, ”ge kejsaren det som är hans och Gud det som är Guds.”


Lukas 20:36
De kan inte heller dö, utan ska vara som änglarna. De är Guds barn, för de har uppstått.


Lukas 20:37
Att de döda uppstår bevisar också Mose när han talar om törnbusken. Han kallar Herren för Abrahams, Isaks och Jakobs Gud.


Lukas 20:38
Gud är alltså inte en gud för döda, utan för levande. Alla är levande för honom.”


Lukas 21:31
På samma sätt vet ni att Guds rike snart är här, när ni ser allt detta hända.


Lukas 22:16
För jag säger er nu att jag inte kommer att äta den igen förrän den får sin fullkomning i Guds rike.”


Lukas 22:17
Sedan tog han en bägare, tackade Gud och sa: ”Ta det här och dela det mellan er.


Lukas 22:18
Jag säger er att från och med nu ska jag inte dricka av det som vinstocken ger, förrän Guds rike har kommit.”


Lukas 22:19
Efter det tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav det till dem och sa: ”Detta är min kropp som ska offras för er. Gör detta till minne av mig!”


Lukas 22:70
Då sa de allihop: ”Alltså är du Guds Son?” Men Jesus svarade: ”Det är ni själva som säger att jag är det.”


Lukas 23:35
Folkhopen stod och tittade på, och medlemmarna i rådet hånade honom: ”Han var bra på att rädda andra”, sa de. ”Nu får han rädda sig själv, om han är Guds Messias, den utvalde.”


Lukas 23:40
Men den andra brottslingen tillrättavisade honom och sa: ”Fruktar du inte ens Gud, du som fått samma dom?


Lukas 23:47
Den romerska officeren, som såg vad som hände, prisade då Gud och sa: ”Han måste verkligen ha varit en rättfärdig man.”


Lukas 23:51
som inte var delaktig i de andras beslut och handlingar. Han var från staden Arimataia i Judeen och väntade på Guds rike.


Lukas 24:19
”Vad är det som har hänt?” frågade han. ”Det här med Jesus från Nasaret”, sa de. ”Han var en profet, som var mäktig i ord och gärning inför både Gud och människor.


Lukas 24:30
När de sedan slagit sig ner för att äta, tog han brödet och tackade Gud för det, bröt det och räckte det till dem.


Lukas 24:53
Och de var ständigt i templet och hyllade Gud.


Johannes 1:1
I början fanns Ordet. Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud.


Johannes 1:2
Han fanns hos Gud i början.


Johannes 1:6
Det kom en man, sänd av Gud, som hette Johannes,


Johannes 1:12
Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn


Johannes 1:13
och som inte är födda genom blod, eller köttets vilja, eller av någon mans vilja, utan av Gud.


Johannes 1:18
Ingen har någonsin sett Gud, men hans ende Son, som själv är Gud och är vid Faderns sida, han har gjort honom känd.


Johannes 1:29
Nästa dag såg han Jesus komma emot honom och sa: ”Där är Guds lamm, som tar bort världens synd.


Johannes 1:34
Jag har sett det och vittnat att han är Guds Son.”


Johannes 1:36
och när Jesus kom gående förbi såg Johannes på honom och sa: ”Där är Guds lamm!”


Johannes 1:49
Då sa Natanael: ”Rabbi, du är Guds Son, Israels kung!”


Johannes 1:51
Han sa vidare: ”Ja, sannerligen säger jag er: ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.”


Johannes 3:2
Han kom till Jesus en natt och sa: ”Rabbi, vi vet att du är en lärare som har kommit från Gud. Ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom.”


Johannes 3:3
Men Jesus svarade: ”Ja, sannerligen säger jag dig: den som inte föds på nytt får aldrig se Guds rike.”


Johannes 3:5
Jesus svarade: ”Ja, sannerligen säger jag dig: den som inte blir född av vatten och Ande får överhuvudtaget inte komma in i Guds rike.


Johannes 3:16
Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv.


Johannes 3:17
Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen skulle räddas genom honom.


Johannes 3:18
Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds ende Sons namn.


Johannes 3:21
Men den som gör det som är sanningsenligt dras till ljuset, för att det ska synas att han gör det som Gud vill.


Johannes 3:33
Men den som tar emot hans vittnesbörd, bekräftar att Gud talar sanning,


Johannes 3:34
för den som är sänd av Gud talar Guds ord. Gud ger Anden utan mått.


Johannes 3:36
Den som tror på Sonen har evigt liv. Men den som vägrar att lyda Sonen ska inte se livet, utan blir kvar under Guds dom.”


Johannes 4:10
Jesus svarade: ”Om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig om något att dricka, så skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten.”


Johannes 4:24
Gud är Ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.”


Johannes 5:18
Då blev judarna ännu mer ivriga att döda honom, eftersom han inte bara bröt mot sabbatsbudet, utan dessutom talade om Gud som sin Fader och därmed jämställde sig själv med Gud.


Johannes 5:25
Ja, sannerligen säger jag er: det kommer en stund, ja, den är faktiskt redan här, då de döda ska höra Guds Sons röst. Och de som hör den ska få liv.


Johannes 5:42
men jag vet att ni inte har Guds kärlek inom er.


Johannes 5:44
Hur skulle ni kunna tro, ni som vill bli ärade av varandra, ni som inte söker ära av honom som ensam är Gud?


Johannes 6:11
Sedan tog Jesus bröden och tackade Gud och delade ut dem till folket som låg där, och han gav dem av fiskarna så mycket som de ville ha.


Johannes 6:23
Men snart kom flera småbåtar från Tiberias och lade till i närheten av den plats där Herren hade tackat Gud för brödet och alla hade ätit.


Johannes 6:27
Men arbeta inte för den mat som förgås, utan för den som kan ge er evigt liv, den som Människosonen ska ge er. För Gud Fadern har satt sitt sigill på honom.”


Johannes 6:28
Då frågade de: ”Vad ska vi då göra för att det ska vara Guds verk?”


Johannes 6:29
Jesus svarade dem: ”Det är Guds verk att ni tror på honom som han har sänt.”


Johannes 6:33
Brödet från Gud är det som kommer ner från himlen och ger världen liv.”


Johannes 6:45
Det står skrivet hos profeterna: ’De ska alla bli undervisade av Gud.’ Och den som lyssnar till min Fader och lär av honom, han kommer till mig.


Johannes 6:46
Men ingen har någonsin sett Fadern, förutom den som är av Gud; han har sett Fadern.


Johannes 6:69
och vi tror och vet att du är Guds helige.”


Johannes 7:17
Om någon vill göra hans vilja, så kommer han att förstå om min undervisning är från Gud eller om jag bara talar av mig själv.


Johannes 8:40
Men nu försöker ni istället döda mig, mannen som har talat till er sanningen som jag har hört från Gud. Så gjorde inte Abraham.


Johannes 8:41
Ni gör vad er far gjorde.” De svarade: ”Vi är inte födda utom äktenskapet. Vår far är Gud själv.”


Johannes 8:42
Men Jesus sa till dem: ”Om Gud var er far, skulle ni älska mig, för jag har utgått och kommit från Gud. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig.


Johannes 8:47
Men den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Ni lyssnar inte, därför att ni inte är av Gud.”


Johannes 8:54
Då svarade Jesus: ”Om jag förhärligar mig själv, så betyder min härlighet ingenting. Men det är min Fader som förhärligar mig, han som ni påstår är er Gud.


Johannes 9:3
Jesus svarade dem: ”Det var varken för att han själv eller hans föräldrar syndade. Men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom.


Johannes 9:16
En del av fariseerna sa då: ”Den mannen kan inte vara sänd av Gud eftersom han inte håller sabbaten.” Men andra sa: ”En syndare kan väl inte göra sådana tecken?” Så var deras meningar delade.


Johannes 9:24
För andra gången kallade de därför till sig mannen som hade varit blind och sa till honom: ”Ge Gud äran. Vi vet att den där mannen är en syndare.”


Johannes 9:29
Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen kommer, det vet vi inte.”


Johannes 9:31
Men att Gud inte lyssnar till syndare, det vet vi. Han lyssnar till den som fruktar honom och gör hans vilja.


Johannes 9:33
Om den här mannen inte var sänd av Gud, så skulle han inte kunna göra något sådant.”


Johannes 10:33
Judarna svarade: ”Det är inte för någon god gärning vi vill stena dig, utan för att du hädar. Du, som är en människa, gör dig själv till Gud.”


Johannes 10:34
Då sa Jesus: ”Står det inte i er egen lag att Gud sa: ’Jag säger att ni är gudar ’?


Johannes 10:35
Man kallar alltså dem som fick ta emot Guds ord för gudar, och Skriften kan inte göras om intet.


Johannes 10:36
Hur kan ni säga om honom som Fadern har helgat och sänt till världen att det är hädelse när jag säger: ’Jag är Guds Son’?


Johannes 11:4
Men när Jesus hörde det sa han: ”Hans sjukdom ska inte sluta med döden utan visar Guds härlighet, så att Guds Son blir förhärligad genom detta.”


Johannes 11:22
Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om.”


Johannes 11:27
”Ja, Herre”, svarade hon. ”Jag tror att du är Messias, Guds Son, som skulle komma hit till världen.”


Johannes 11:40
Då sa Jesus till henne: ”Sade jag dig inte att om du tror, så ska du få se Guds härlighet?”


Johannes 11:52
och inte bara för dem, utan också för alla kringspridda Guds barn, för att samla och förena dem.


Johannes 12:43
De ville hellre bli ärade av människor än av Gud.


Johannes 13:3
Jesus visste att Fadern hade gett honom makt över allting och att han hade kommit från Gud och skulle återvända till Gud.


Johannes 13:31
Så snart han hade gått, sa Jesus: ”Människosonen är nu förhärligad, och Gud är förhärligad i honom.


Johannes 13:32
Om nu Gud är förhärligad i honom, ska Gud också förhärliga honom i sig själv. Han ska snart förhärliga honom.


Johannes 14:1
Låt inte era hjärtan oroas! Tro på Gud och tro på mig!


Johannes 16:2
De kommer att utesluta er ur synagogorna, ja, det ska gå så långt att de som dödar er tror sig så tjäna Gud och offra åt honom.


Johannes 16:27
för Fadern själv älskar er därför att ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud.


Johannes 16:30
Nu förstår vi att du vet allt och inte behöver någon som frågar dig. Därför tror vi att du kommer från Gud.”


Johannes 17:3
Och evigt liv är att de känner dig, den enda sanna Guden, och Jesus Kristus som du har sänt.


Johannes 19:7
Men judarna svarade: ”Enligt vår lag måste han dö, för han har gjort sig till Guds Son.”


Johannes 20:17
Men Jesus sa: ”Håll inte fast mig, för jag har ännu inte återvänt till min Fader! Men gå till mina bröder och säg till dem att jag ska återvända till min Fader och er Fader, min Gud och er Gud!”


Johannes 20:28
Tomas sa till honom: ”Min Herre och min Gud!”


Johannes 20:31
Men dessa är nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds Son och för att ni ska få liv i hans namn genom att tro på honom.


Johannes 21:19
Detta sa Jesus för att visa med vilket slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa Jesus till honom: ”Följ mig!”


Apostlagärningarna 1:3
Han visade sig för dem efter sitt lidande och bevisade på många sätt för dem att han levde. Under fyrtio dagar visade han sig för dem och talade om Guds rike.


Apostlagärningarna 2:11
både judar och proselyter, vi är kretensare och araber. Och ändå hör vi dessa människor tala om Guds mäktiga gärningar på våra egna språk!”


Apostlagärningarna 2:17
’Det ska ske i den sista tiden, säger Gud, att jag ska utgjuta min Ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera, era unga män ska se syner, och era gamla män ska ha drömmar.


Apostlagärningarna 2:22
Lyssna på vad jag säger ni israeliter! Gud bekräftade Jesus från Nasarets uppdrag genom kraftgärningar, under och tecken. Det vet ni själva.


Apostlagärningarna 2:23
Han utlämnades efter den plan som Gud hade bestämt och gjort upp och ni lät laglösa människor spika fast honom och döda honom.


Apostlagärningarna 2:24
Men Gud befriade honom från dödens fasor och lät honom uppstå, eftersom det var omöjligt för döden att hålla honom i sitt grepp.


Apostlagärningarna 2:30
Men han var en profet och visste att Gud med ed hade lovat att en av hans ättlingar skulle få sitta på hans tron.


Apostlagärningarna 2:32
Gud har låtit Jesus uppstå och vi alla kan vittna om det.


Apostlagärningarna 2:33
Gud har upphöjt Jesus och satt honom på sin högra sida. Han har av Fadern fått ta emot den utlovade heliga Anden, som han nu har låtit komma över oss. Det är det ni har sett och hört här idag.


Apostlagärningarna 2:36
Hela Israels folk måste alltså klart förstå att Gud har gjort Jesus till Herre och Messias, denna Jesus som ni korsfäste.”


Apostlagärningarna 2:39
För detta löfte gäller er och era barn och alla dem långt borta som Herren vår Gud kallar.”


Apostlagärningarna 2:47
de prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Varje dag lät Herren deras grupp växa, genom att fler och fler blev räddade.


Apostlagärningarna 3:8
och han hoppade upp och började gå. Sedan följde han med dem in i templet och han gick och hoppade om vartannat och prisade Gud.


Apostlagärningarna 3:9
Alla människorna i templet såg honom gå omkring och prisa Gud


Apostlagärningarna 3:13
Nej, det är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra förfäders Gud, som har förhärligat sin tjänare Jesus, honom som ni utlämnade och svek inför Pilatus, trots att Pilatus ville ge honom fri.


Apostlagärningarna 3:15
Ni dödade livets furste, men Gud har uppväckt honom från de döda. Det kan vi vittna om.


Apostlagärningarna 3:18
Men genom detta har Gud låtit det som han förutsagt genom profeterna gå i uppfyllelse: att Messias måste lida.


Apostlagärningarna 3:21
Men han måste stanna kvar i himlen tills den tid kommer då allt det blir upprättat som Gud för länge sedan har talat om genom sina heliga profeter.


Apostlagärningarna 3:22
Mose sa: ’En profet lik mig ska Herren, er Gud, låta uppstå ur era bröders led. Lyssna noga till honom.


Apostlagärningarna 3:25
Ni är dessa profeters barn och Guds förbund med era förfäder gäller också er. Han sa ju till Abraham: ’Genom din avkomma ska alla släkten på jorden bli välsignade. ’


Apostlagärningarna 3:26
Gud lät alltså sin tjänare uppstå först och främst för er och har sänt honom till att välsigna er genom att få var och en av er att lämna era onda gärningar.”


Apostlagärningarna 4:10
ska både ni och alla andra i Israel veta att det är i nasarén Jesus Kristus namn som den här mannen står framför er fullständigt frisk. Ni korsfäste Jesus, men Gud uppväckte honom från de döda.


Apostlagärningarna 4:19
Men Petrus och Johannes svarade: ”Tänk efter själva, om det är rätt inför Gud att lyda er istället för honom?


Apostlagärningarna 4:21
Då hotade rådet dem än en gång men släppte dem sedan. De visste inte hur de skulle straffa dem för alla hyllade Gud för det som hade skett.


Apostlagärningarna 4:24
Och när de andra hörde dem, började alla gemensamt ropa högt till Gud och sa: ”Herre, du som har skapat himlen och jorden och haven och allt som finns i dem!


Apostlagärningarna 4:31
När de hade slutat be, skakade platsen där de var samlade och alla fylldes av den heliga Anden och förkunnade Guds budskap frimodigt.


Apostlagärningarna 4:33
Apostlarna vittnade med stor kraft om att Herren Jesus hade uppstått från de döda och Gud var mycket nådig mot dem alla.


Apostlagärningarna 5:4
Den var väl din när du ägde den och du disponerade väl över pengarna när den var såld? Varför har du i ditt hjärta bestämt dig för göra något sådant? Det är inte för människor du har ljugit utan för Gud.”


Apostlagärningarna 5:29
Men Petrus och de andra apostlarna svarade: ”Man måste lyda Gud mer än människor.


Apostlagärningarna 5:30
Våra förfäders Gud uppväckte Jesus från de döda efter att ni hade hängt upp honom på ett kors och dödat honom.


Apostlagärningarna 5:31
Honom har Gud upphöjt med sin makt och gjort honom till en härskare och frälsare, så att Israel kan vända om och få förlåtelse för sina synder.


Apostlagärningarna 5:39
Men om det är från Gud, då kan ni inte stoppa dem. Se upp så att ni inte strider mot Gud själv!”


Apostlagärningarna 6:2
De tolv kallade därför samman alla lärjungarna och sa: ”Det är inte rätt att vi försummar Guds ord för att sköta matutdelningen.


Apostlagärningarna 6:7
Guds ord spreds nu till allt fler och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt. Även många präster började tro.


Apostlagärningarna 6:11
De övertalade därför i hemlighet några män att de skulle ljuga om Stefanos att de hört honom tala nedsättande om Mose och Gud.


Apostlagärningarna 7:2
Stefanos svarade: ”Bröder och fäder, lyssna på mig! Härlighetens Gud visade sig för vår förfader Abraham då han bodde i Mesopotamien och ännu inte hade flyttat till Harran.


Apostlagärningarna 7:3
Gud sa till honom: ’Lämna ditt land och dina släktingar och gå till det land som jag ska visa dig.’


Apostlagärningarna 7:4
Därför flyttade Abraham från kaldéernas land och bosatte sig i Harran. Efter hans fars död ledde Gud honom vidare till det land där ni nu bor.


Apostlagärningarna 7:5
Gud gav honom ingen mark, inte så mycket som en fotsbredd, men han lovade att hela landet skulle tillhöra Abraham och hans ättlingar trots att Abraham ännu inte hade några barn.


Apostlagärningarna 7:6
Gud sa också till honom att hans efterkommande skulle bo i ett främmande land och bli slavar och förtryckas under fyrahundra år.


Apostlagärningarna 7:7
’Men jag ska döma det folk som gör dem till slavar’, sa Gud, ’och efter det ska de gå därifrån och tjäna mig på den här platsen.’


Apostlagärningarna 7:8
Gud gav sedan Abraham omskärelsens förbund. Så när Abrahams son Isak föddes, omskar han honom på åttonde dagen. Isak blev sedan far till Jakob och Jakob till de tolv stamfäderna.


Apostlagärningarna 7:9
Dessa stamfäder blev avundsjuka på Josef och sålde honom som slav till Egypten. Men Gud var med honom


Apostlagärningarna 7:17
Nu närmade sig den tid då Gud skulle infria sitt löfte till Abraham och folket hade växt kraftigt och blivit ett stort folk i Egypten.


Apostlagärningarna 7:25
Mose trodde att hans folk skulle förstå att Gud genom honom skulle rädda dem men det gjorde de inte.


Apostlagärningarna 7:32
’Jag är dina förfäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud!’ Då darrade Mose av rädsla och vågade inte se upp.


Apostlagärningarna 7:35
Gud sände alltså tillbaka samma Mose som folket förut hade avvisat med orden: ’Vem har satt dig till ledare och domare över oss?’ Genom ängeln som visade sig i törnbusken sände Gud honom att vara ledare och befriare.


Apostlagärningarna 7:37
Det var Mose som sa till israeliterna: ’En profet lik mig ska Gud låta stå upp ur era bröders led.’


Apostlagärningarna 7:40
De sa till Aron: ’Gör gudar åt oss som kan leda oss, för vad som har hänt den där Mose, som förde oss upp ur Egyptens land, det vet vi inte.’


Apostlagärningarna 7:41
Sedan gjorde de en avgud i form av en kalv och offrade till den, glada över något som de själva hade tillverkat.


Apostlagärningarna 7:42
Men Gud vände sig bort och lät dem tjäna himlakropparna, som det står i profeternas bok: ’Frambar ni slaktoffer eller matoffer åt mig under de fyrtio åren i öknen, ni Israels folk?


Apostlagärningarna 7:43
Ni bar väl omkring Moloks tält och er gud Romfas stjärna, bilder som ni själva gjort för att tillbe. Därför ska jag föra er bort till ett land bortom Babylon.’


Apostlagärningarna 7:44
På sin vandring genom öknen hade våra förfäder med sig förbundstecknets tält. Tältet var gjort exakt efter den förebild som Gud hade instruerat och visat Mose


Apostlagärningarna 7:45
och det gick sedan i arv till våra förfäder. När de under Josua erövrade landet från de folk som Gud drev undan för dem, tog man med sig tältet dit. Det var sedan där ända till Davids tid.


Apostlagärningarna 7:46
David fann nåd inför Gud och bad att få bygga en boning åt Jakobs Gud


Apostlagärningarna 7:55
Men Stefanos som var fylld av den heliga Anden, såg upp mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida.


Apostlagärningarna 7:56
Stefanos sa: ”Jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida!”


Apostlagärningarna 8:10
och alla drogs till honom, både små och stora, och sa: ”Han är en Guds kraft, den som kallas Den stora kraften.”


Apostlagärningarna 8:12
Men nu började folket istället tro på Filippos budskap om Guds rike och Jesus Kristus och de, både män och kvinnor, lät döpa sig.


Apostlagärningarna 8:14
När apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, skickade de dit Petrus och Johannes.


Apostlagärningarna 8:20
Men Petrus svarade: ”Både du och dina pengar ska gå förlorade om du tror att man kan köpa Guds gåva!


Apostlagärningarna 8:21
Du har ingen rätt till det här för ditt hjärta är inte rättsinnigt inför Gud.


Apostlagärningarna 9:20
och han började genast förkunna i synagogorna att Jesus är Guds Son.


Apostlagärningarna 10:2
Han var gudfruktig liksom alla i hans hus. Cornelius gav stora gåvor till de fattiga bland folket och bad regelbundet till Gud.


Apostlagärningarna 10:3
En eftermiddag när han bad och klockan var ungefär tre, fick han i en syn se en Guds ängel komma emot honom och säga: ”Cornelius”.


Apostlagärningarna 10:4
Skräckslagen stirrade Cornelius på ängeln och frågade: ”Vad vill du, Herre?” Ängeln svarade: ”Dina böner och gåvor till de fattiga har stigit upp som ett minnesvärt offer till Gud.


Apostlagärningarna 10:15
Men rösten hördes en andra gång och sa: ”Om Gud har gjort något rent, ska du inte behandla det som orent.”


Apostlagärningarna 10:22
Då berättade de för honom: ”Vi är hitskickade av officeren Cornelius. Han är rättfärdig och gudfruktig och alla judarna talar gott om honom. Nu har en helig ängel sagt till honom att skicka efter dig, så att han kan få reda på vad du har att säga.”


Apostlagärningarna 10:28
Petrus sa till dem: ”Som ni vet är det förbjudet för mig som jude att umgås med någon från ett annat folk och besöka honom. Men Gud har visat mig att jag aldrig ska nedvärdera en människa och anse henne som oren.


Apostlagärningarna 10:31
Han sa till mig: ’Cornelius, Gud har hört dina böner och kommit ihåg dina gåvor till de fattiga.


Apostlagärningarna 10:33
Därför skickade jag genast bud efter dig och jag är mycket tacksam för att du ville komma. Nu är vi alla samlade här inför Gud för att höra vad Herren har gett dig i uppdrag att säga.”


Apostlagärningarna 10:34
Då började Petrus tala: ”Jag ser nu tydligt att Gud verkligen behandlar alla folk lika.


Apostlagärningarna 10:38
hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den heliga Anden och kraft och hur Jesus gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld eftersom Gud var med honom.


Apostlagärningarna 10:40
men på den tredje dagen uppväckte Gud honom från de döda. Gud lät honom sedan visa sig


Apostlagärningarna 10:41
men inte för hela folket, utan för vittnen som Gud redan tidigare hade utsett, oss som åt och drack med honom efter att han hade uppstått från de döda.


Apostlagärningarna 10:42
Och han gav oss en befallning att förkunna för folket och vittna om att han är den som Gud har utsett till domare över både levande och döda.


Apostlagärningarna 10:46
De hörde dem nämligen tala andra språk och hylla Gud. Då frågade Petrus:


Apostlagärningarna 11:1
Snart fick apostlarna och de andra troende i Judeen höra att också andra folk hade tagit emot Guds ord.


Apostlagärningarna 11:9
Men rösten från himlen hördes en andra gång: ’Om Gud har gjort något rent, ska du inte behandla det som orent.’


Apostlagärningarna 11:17
Så om nu Gud gav dessa samma gåva som han gav till oss, hur skulle jag då kunna sätta mig upp mot Gud?”


Apostlagärningarna 11:18
När de andra hörde detta blev de lugna och hyllade Gud och sa: ”Tänk att Gud också har gett andra folk möjligheten att vända om och få liv!”


Apostlagärningarna 11:23
När han kom fram och fick se vad Gud i sin nåd hade gjort, blev han glad och uppmanade dem alla att av hela hjärtat hålla sig till Herren.


Apostlagärningarna 12:5
Men medan Petrus satt där fängslad, bad församlingen ivrigt till Gud för honom.


Apostlagärningarna 12:22
Folket ropade: ”Det är en gud som talar och inte en människa!”


Apostlagärningarna 12:23
Men i samma ögonblick slog en ängel från Herren honom, eftersom han inte gav Gud äran och han blev uppäten av maskar och dog.


Apostlagärningarna 12:24
Men Guds ord spreds allt mer och gav tillväxt.


Apostlagärningarna 13:5
När de kom till Salamis, förkunnade de Guds ord i de judiska synagogorna. Johannes följde med dem som medhjälpare.


Apostlagärningarna 13:7
Han brukade ofta besöka den romerska landshövdingen Sergius Paulus som var en mycket klok man. Landshövdingen bjöd nu hem Barnabas och Saul till sig eftersom han ville höra Guds ord.


Apostlagärningarna 13:16
Då reste sig Paulus, gav tecken till dem att vara tysta och sa: ”Israeliter och alla andra här som fruktar Gud, lyssna på mig!


Apostlagärningarna 13:17
Vårt folk Israels Gud utvalde våra förfäder. Och han lät folket bli mycket stort när de bodde som främlingar i Egypten. Sedan ledde han dem ut därifrån på ett mäktigt sätt.


Apostlagärningarna 13:18
Under fyrtio år hade Gud tålamod med dem i öknen


Apostlagärningarna 13:21
Sedan bad folket om en kung och Gud gav dem Saul, Kishs son en man ur Benjamins stam. Han regerade i fyrtio år.


Apostlagärningarna 13:22
Men Gud avsatte honom och lät David bli kung över dem istället. Om honom vittnade Gud: ’Jag har funnit David, Jishajs son en man efter mitt hjärta. Han kommer att göra min vilja.’


Apostlagärningarna 13:23
Från hans ättlingar har Gud kallat en räddare för Israel, Jesus.


Apostlagärningarna 13:26
Lyssa nu, mina syskon, ni ättlingar till Abraham och alla andra här som fruktar Gud! Budskapet om denna räddning har sänts till er.


Apostlagärningarna 13:30
Men Gud uppväckte honom från de döda


Apostlagärningarna 13:33
som Gud har fullföljt för oss genom att uppväcka Jesus från de döda, så som det står i den andra psalmen: ’Du är min Son. Idag har jag blivit din Far.’


Apostlagärningarna 13:34
För Gud hade låtit honom uppstå från de döda, så att han aldrig mer skulle behöva komma tillbaka till förgängelsen. Det förklarade han med orden: ’Jag ska ge er den trofasta nåd som jag gav David.’


Apostlagärningarna 13:36
David hade tjänat Guds vilja på sin tid, dog och blev begravd vid sina fäder och hans kropp förmultnade.


Apostlagärningarna 13:37
Men den som Gud uppväckte från de döda förmultnade inte.


Apostlagärningarna 13:43
När man bröt upp efter samlingen, passade många judar och gudfruktiga proselyter också på att göra sällskap med Paulus och Barnabas som talade till dem och uppmanade dem att hålla sig till Guds nåd.


Apostlagärningarna 13:46
Men Paulus och Barnabas svarade dem utan att tveka: ”Ni skulle vara de första som fick höra Guds ord förkunnas, men eftersom ni avvisar det och gör er själva ovärdiga det eviga livet, så vänder vi oss nu till andra folk.


Apostlagärningarna 13:50
Men judarna hetsade upp de högt uppsatta gudfruktiga kvinnorna och de ledande männen i staden och satte igång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev bort dem från området.


Apostlagärningarna 14:11
Men när folket såg vad Paulus hade gjort, ropade de högt på lykaoniska: ”Gudarna har blivit människor och kommit ner till oss!”


Apostlagärningarna 14:15
”Män, vad tar ni er till? Vi är vanliga människor precis som ni! Vi har kommit till er med evangeliet om att ni ska vända er från dessa hjälplösa gudar till den levande Guden som har gjort himlen och jorden och haven och allt som finns i dem.


Apostlagärningarna 14:16
Fram till nu har Gud låtit folken gå sina egna vägar,


Apostlagärningarna 14:22
och stöttade lärjungarna och uppmuntrade dem att hålla fast vid sin tro. De sa: ”Det är genom många svårigheter som vi ska gå in i Guds rike.”


Apostlagärningarna 14:26
och där tog de en båt över till Antiochia. Det var där man hade överlämnat dem åt Guds nåd inför det uppdrag som de nu hade avslutat.


Apostlagärningarna 14:27
När de hade anlänt, kallade de ihop hela församlingen och berättade allt som Gud hade gjort genom dem och hur han hade gett även hedningar möjligheten att börja tro.


Apostlagärningarna 15:4
När de kom fram till Jerusalem, blev de mottagna av församlingen och apostlarna och ledarna. Paulus och Barnabas berättade sedan om vad Gud hade gjort genom dem.


Apostlagärningarna 15:7
Efter en lång diskussion reste sig Petrus och sa: ”Bröder, ni vet att Gud för länge sedan utsåg mig bland er till att förkunna evangelium för hedningar, så att de också skulle kunna tro.


Apostlagärningarna 15:8
Och Gud som känner allas hjärtan har visat att han har tagit emot dem genom att ge dem den heliga Anden precis som till oss.


Apostlagärningarna 15:9
Gud har inte gjort någon skillnad mellan oss och dem utan renade deras hjärtan genom tron.


Apostlagärningarna 15:10
Varför vill ni då utmana Gud och lägga ett ok på lärjungarnas axlar som varken vi eller våra förfäder har kunnat bära?


Apostlagärningarna 15:12
Efter det blev det tyst på diskussionen och alla lyssnade till Barnabas och Paulus när de berättade om de tecken och under som Gud hade gjort genom dem bland andra folk.


Apostlagärningarna 15:14
Simon har berättat hur Gud för första gången såg till att han fick ett eget folk bland hedningarna.


Apostlagärningarna 15:19
Jag anser därför att vi inte ska ställa så många krav på hedningar som vänder sig till Gud.


Apostlagärningarna 15:20
Det räcker med att vi skriver till dem att de ska låta bli att äta sådant som orenats genom avgudadyrkan, att de ska avhålla sig från sexuell omoral och från att äta kött från kvävda djur samt blod.


Apostlagärningarna 15:29
att ni avhåller er från kött som offrats till avgudar, blod, kött från kvävda djur och sexuell omoral. Om ni noga följer detta, handlar ni rätt. Vi önskar er allt gott!


Apostlagärningarna 16:10
Vi ville därför genast efter att Paulus haft denna syn resa över till Makedonien, eftersom vi förstod att Gud kallade oss att förkunna evangeliet där.


Apostlagärningarna 16:14
En av dem hette Lydia. Hon kom från staden Thyatira och handlade med purpurtyger. Hon var gudfruktig, och när hon nu lyssnade till oss öppnade Herren hennes hjärta, så att hon tog emot allt som Paulus sa.


Apostlagärningarna 16:17
Flickan följde efter Paulus och oss andra och ropade: ”De här männen är den högsta Gudens tjänare och förkunnar för er vägen till räddning!”


Apostlagärningarna 16:25
Runt midnatt satt sedan Paulus och Silas och bad och sjöng lovsånger till Gud medan de andra fångarna lyssnade.


Apostlagärningarna 16:34
Han tog dem med sig upp till sin bostad och bjöd dem på mat. Både han och familjen var överlyckliga för att de hade kommit till tro på Gud.


Apostlagärningarna 17:4
Några av dem blev övertygade och höll sig sedan till Paulus och Silas, däribland en stor grupp gudfruktiga greker liksom ett antal högt uppsatta kvinnor.


Apostlagärningarna 17:13
Men när judarna i Thessalonike fick reda på att Paulus förkunnade Guds ord också i Beroia, kom de dit och ställde till med oro och bråk bland folket.


Apostlagärningarna 17:16
Medan Paulus väntade på dem, gick han omkring i Athen och han blev upprörd över alla de avgudabilder han såg överallt i staden.


Apostlagärningarna 17:17
Han talade till judarna och de gudfruktiga i synagogan och varje dag på torget till alla som råkade vara där.


Apostlagärningarna 17:18
En del av filosoferna, både epikuréer och stoiker diskuterade med honom. Några sa: ”Vad är det här för underliga idéer han har snappat upp? Vad menar han?” Andra sa: ”Han försöker pracka på oss främmande gudar.” Paulus predikade ju budskapet om Jesus och uppståndelsen.


Apostlagärningarna 17:23
för när jag har promenerat omkring här har jag sett era gudabilder och även funnit ett altare med inskriften: ’ÅT EN OKÄND GUD’. Och det är denne jag vill berätta för er om, honom som ni har tillbett utan att veta vem det är.


Apostlagärningarna 17:24
Den Gud som har skapat världen och allt som finns i den, han är Herre över både himlen och jorden och han bor inte i något tempel som är byggt av människor.


Apostlagärningarna 17:27
Det gjorde han för att människorna skulle söka Gud och kanske hitta vägen till honom. Men han är inte långt borta från någon av oss,


Apostlagärningarna 17:29
Om vi nu har vårt ursprung hos honom, då kan vi inte föreställa oss det gudomliga som något som människor utifrån sina tankar och sin konstnärlighet har tillverkat av silver eller guld eller sten.


Apostlagärningarna 17:30
Under lång tid har Gud haft överseende med denna okunnighet, men nu kräver han att alla människor överallt ska vända om.


Apostlagärningarna 17:31
Gud har nämligen fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet, genom en man som han i förväg har bestämt för den här uppgiften. Det har han bevisat inför alla människor genom att låta honom uppstå från de döda.”


Apostlagärningarna 18:7
Sedan gick Paulus därifrån till Titius Justus som var gudfruktig och vars hus låg vägg i vägg med synagogan.


Apostlagärningarna 18:11
Paulus stannade därför kvar i Korinth i ett och ett halvt år och undervisade dem om Guds budskap.


Apostlagärningarna 18:13
De anklagade honom: ”Den här mannen förleder människor att dyrka Gud på ett sätt som är emot lagen.”


Apostlagärningarna 18:21
och sa i sitt farväl till dem: ”Om Gud vill, så kommer jag tillbaka till er en annan gång.” Sedan gick han ombord igen och lämnade Efesos.


Apostlagärningarna 18:26
Så när Priscilla och Aquila fick höra honom i synagogan där han med stort mod talade till folket, tog de med honom hem och förklarade närmare vad Guds väg innebär.


Apostlagärningarna 18:27
När han sedan ville ta sig över till Achaia, uppmuntrade de troende honom och skrev till lärjungarna att välkomna honom. Och när han kom dit, blev han till stor hjälp för dem som genom Guds nåd kommit till tro.


Apostlagärningarna 19:8
Under tre månaders tid undervisade sedan Paulus regelbundet i synagogan. Han talade öppet och med stort mod och försökte övertyga dem om Guds rike.


Apostlagärningarna 19:11
Gud gjorde ovanliga under genom Paulus.


Apostlagärningarna 19:26
Men nu har ni alla sett och hört hur den här Paulus har fått en massa människor att tro att gudar som är tillverkade av människohänder inte är några gudar. Och det är inte bara här i Efesos människor ändrat sin inställning utan så gott som i hela provinsen Asien.


Apostlagärningarna 19:27
Naturligtvis kommer detta att påverka våra affärer negativt, men det som oroar oss mest är att den stora gudinnan Artemis tempel kan komma att förlora sitt anseende och kanske Artemis själv kommer att mista sitt gudomliga majestät, hon som dyrkas inte bara i provinsen Asien utan i hela världen.”


Apostlagärningarna 19:35
Till slut lyckades i alla fall stadens sekreterare lugna dem så pass att han kunde tala till dem. ”Invånare i Efesos”, sa han, ”alla vet ju att den stora gudinnan Artemis tempel beskyddas här i staden Efesos, hon vars bild föll ner från himlen.


Apostlagärningarna 19:37
De här männen som ni har fört hit har varken stulit något från templet eller hädat gudinnan.


Apostlagärningarna 20:21
Jag har allvarligt uppmanat både judar och greker att vända om till Gud och tro på vår Herre Jesus.


Apostlagärningarna 20:24
Men för mig är livet inget värt om jag inte får slutföra mitt lopp och den uppgift som Herren Jesus har gett mig, att vittna om evangeliet om Guds nåd.


Apostlagärningarna 20:25
Och nu vet jag att ni aldrig kommer att få se mig igen, alla ni som jag har besökt och undervisat om Guds rike.


Apostlagärningarna 20:27
för jag har utan att tveka meddelat er hela Guds plan.


Apostlagärningarna 20:28
Vaka nu noga över er själva och den hjord som den heliga Anden har satt er till ledare för! Var som herdar för Guds församling, den hjord som han har köpt med sitt eget blod.


Apostlagärningarna 20:32
Jag anförtror er nu åt Gud och hans nådefulla ord, det som bygger upp er och ger er ett arv bland dem som helgats.


Apostlagärningarna 21:19
Sedan vi hälsat på dem, berättade Paulus i detalj om sitt arbete, vad Gud hade gjort genom honom bland andra folk.


Apostlagärningarna 21:20
När de hörde detta, hyllade de Gud. Sedan sa de till Paulus: ”Du vet, vår broder, att tusentals judar har kommit till tro här och de är alla ivriga att följa lagen.


Apostlagärningarna 21:25
När det gäller troende från andra folk har vi meddelat vårt beslut och skrivit att de ska avhålla sig från kött som offrats till avgudar, blod, kött från kvävda djur och sexuell omoral. ”


Apostlagärningarna 22:3
”Jag är jude, född i Tarsos i Kilikien men uppväxt här i staden. Jag hade Gamaliel som lärare och blev mycket noggrant undervisad om våra förfäders lag och jag var lika ivrig att kämpa för Guds sak precis som ni försöker göra.


Apostlagärningarna 22:14
Sedan sa han till mig: ’Våra förfäders Gud har utsett dig till att förstå hans vilja och till att se den Rättfärdige och höra honom tala.


Apostlagärningarna 23:1
När Paulus kom in, såg han på rådet och sa: ”Bröder, jag har alltid fram tills nu tjänat Gud med ett gott samvete.”


Apostlagärningarna 23:3
Men Paulus sa till honom: ”Gud ska slå dig, du med din välputsade fasad! Här sitter du för att döma mig efter lagen och så bryter du själv mot lagen genom att befalla dem att slå mig.”


Apostlagärningarna 23:4
De som stod bredvid sa då till honom: ”Hur vågar du förolämpa Guds överstepräst?”


Apostlagärningarna 24:14
Men jag erkänner att jag följer Vägen som de kallar för en sekt. Genom detta tjänar jag våra förfäders Gud och jag tror på allt som lagen säger och som står skrivet hos profeterna.


Apostlagärningarna 24:16
Därför gör jag mitt bästa för att alltid ha ett rent samvete inför Gud och människor.


Apostlagärningarna 26:6
Jag står nu anklagad för mitt hopp om Guds löfte till våra förfäder,


Apostlagärningarna 26:7
samma löfte som vårt folks tolv stammar hoppas få se infriat genom att dag och natt tjäna Gud. Det är alltså, kung Agrippa, för det hoppets skull jag står anklagad av judarna.


Apostlagärningarna 26:8
Varför ska det vara så svårt att tro att Gud uppväcker de döda?


Apostlagärningarna 26:18
för att du ska öppna deras ögon, så att de vänder om från mörkret till ljuset, från Satans makt till Gud. Genom att tro på mig ska de få förlåtelse för sina synder och en plats bland dem som är helgade.’


Apostlagärningarna 26:20
Jag predikade först till dem som bodde i Damaskus och Jerusalem, sedan i hela Judeen och vidare till andra folk. Överallt uppmanade jag människorna att ångra sig och vända om till Gud och visa sin förvandling genom sina gärningar.


Apostlagärningarna 26:22
Men Gud har skyddat mig, så att jag fortfarande står som vittne inför både små och stora. Ändå är det inget nytt jag kommer med utan bara det som var förutsagt genom profeterna och Mose,


Apostlagärningarna 26:29
Paulus svarade: ”Vare sig det går fort eller långsamt, så önskar jag inför Gud att inte bara du utan alla som lyssnar till mig här idag skulle bli som jag, fast utan de här bojorna.”


Apostlagärningarna 27:23
I natt kom nämligen en ängel till mig från den Gud som jag tillhör och som jag tjänar


Apostlagärningarna 27:24
och han sa: ’Var inte rädd, Paulus. Du ska stå inför rätta hos kejsaren och dessutom har Gud skänkt åt dig alla dem som seglar tillsammans med dig.’


Apostlagärningarna 27:25
Var därför vid gott mod, mina vänner! Jag litar på Gud, allt ska bli precis som han har sagt.


Apostlagärningarna 27:35
Sedan tog han ett bröd och tackade Gud inför dem alla och bröt en bit och åt.


Apostlagärningarna 28:4
När öborna såg ormen hänga där, sa de till varandra: ”Han är säkert en mördare! Han lyckades rädda sig ur havet, men rättvisans gudinna vill inte låta honom leva.”


Apostlagärningarna 28:6
Alla väntade att han skulle svullna upp eller att han plötsligt skulle falla ner död, men när de hade väntat länge och väl och inget hände, ändrade de uppfattning och sa att han var en gud.


Apostlagärningarna 28:11
Det dröjde tre månader innan vi seglade iväg, nu med fartyget ”Tvillinggudarna” från Alexandria som hade övervintrat på ön.


Apostlagärningarna 28:15
De troende i Rom hade hört att vi var på väg och kom och mötte oss redan vid Forum Appii och Tres Tabernae och när Paulus såg dem, tackade han Gud och fick nytt mod.


Apostlagärningarna 28:23
De kom därför överens om att träffas en annan dag och vid det tillfället samlades ännu fler människor där Paulus bodde. Han började tidigt på morgonen och höll på ända till kvällen med att vittna och undervisa om Guds rike och han försökte med hjälp av Moses lag och profeterna övertyga dem om Jesus.


Apostlagärningarna 28:28
Ni måste därför ha klart för er att Gud nu också vill rädda andra folk än judar. Och de kommer att lyssna.”


Apostlagärningarna 28:31
och förkunnade Guds rike och undervisade frimodigt om Herren Jesus Kristus och ingen försökte hindra honom.


Romarbrevet 1:1
Från Paulus, tjänare åt Kristus Jesus, kallad att vara en apostel och utsedd att sprida Guds evangelium


Romarbrevet 1:4
och som genom helighetens Ande var Guds Son, i kraft av sin uppståndelse från de döda, Jesus Kristus, vår Herre.


Romarbrevet 1:7
Till alla i Rom som är älskade av Gud och kallade att vara heliga: Nåd och frid åt er från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.


Romarbrevet 1:8
Först av allt tackar jag min Gud för er alla genom Jesus Kristus, eftersom man överallt i världen talar om er tro.


Romarbrevet 1:9
Gud själv vet att jag ständigt ber för er, för det är honom jag tjänar av hela hjärtat när jag sprider evangeliet om hans Son.


Romarbrevet 1:10
En sak jag alltid ber om, är att jag äntligen ska få möjlighet att resa till er  —  om Gud vill det.


Romarbrevet 1:16
Jag skäms inte för evangeliet, för det är Guds kraft som räddar var och en som tror, först juden, sedan greken.


Romarbrevet 1:17
I evangeliet visas nämligen rättfärdigheten från Gud, som handlar om tro från början till slut. Det står ju skrivet: ”Den som är rättfärdig genom tro ska leva.”


Romarbrevet 1:18
Men Gud visar sin vrede från himlen mot all ondska och orättfärdighet hos dem som undertrycker sanningen i orättfärdighet.


Romarbrevet 1:19
Det man kan veta om Gud kan de ju själva se, för Gud har visat det för dem.


Romarbrevet 1:20
Ända sedan världens skapelse har man kunnat se hans osynliga egenskaper, hans oändliga makt och hans gudomlighet i hans verk. Därför finns det ingen ursäkt för dem.


Romarbrevet 1:21
Trots att de kände Gud ville de inte ära honom som Gud och tacka honom. Istället ägnade de sig åt egna, meningslösa resonemang, och deras oförståndiga hjärtan förmörkades.


Romarbrevet 1:23
De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar och fyrfotadjur och kräldjur.


Romarbrevet 1:24
Gud lät dem därför följa sitt hjärtas begär och orena lidelser, så att de förnedrade sina kroppar med varandra.


Romarbrevet 1:25
De bytte ut Guds sanning mot lögn. De tillbad och tjänade det skapade istället för Skaparen, han som är välsignad i evighet, amen.


Romarbrevet 1:26
Därför lät Gud dem ägna sig åt förnedrande lidelser. Deras kvinnor övergav sin naturliga sexualitet för den onaturliga.


Romarbrevet 1:28
Eftersom de struntade i kunskapen om Gud, lät Gud dem följa sina egna onda tankar, så att de gjorde sådant som man inte får göra.


Romarbrevet 1:30
De skvallrar, hatar Gud, är kaxiga, stolta och skrytsamma, hittar ständigt nya sätt att göra det som är ont, de är olydiga mot sina föräldrar,


Romarbrevet 1:32
De vet att Gud har bestämt att en dag straffa dem med döden för det de gör, men ändå fortsätter de. Och inte nog med det: de uppmuntrar andra som lever likadant.


Romarbrevet 2:2
Vi vet att Gud är rättvis när han dömer de människor som lever på det här viset.


Romarbrevet 2:3
Men du som dömer dina medmänniskor, du tror väl inte att Gud bara ska ha överseende med dig, trots att du handlar precis likadant?


Romarbrevet 2:4
Föraktar du Guds stora godhet, tolerans och tålamod? Inser du inte att han genom sin godhet vill få dig att vända om?


Romarbrevet 2:5
Med din envishet och ditt obotfärdiga hjärta drar du över dig vrede till vredens dag, då det ska visa sig att Gud dömer rättvist.


Romarbrevet 2:7
Gud ska ge evigt liv åt dem som utan att tröttna fortsätter att göra det goda och söker härlighet, ära och odödlighet.


Romarbrevet 2:11
Gud behandlar alla lika.


Romarbrevet 2:13
Det är nämligen inte de som hör lagen som blir rättfärdiga inför Gud, utan de som följer den.


Romarbrevet 2:16
Att det är så kommer att visa sig den dag då Gud ska döma det dolda hos människorna, enligt det evangelium jag har fått från Jesus Kristus.


Romarbrevet 2:17
Du som kallar dig jude litar på lagen och är stolt över din Gud,


Romarbrevet 2:22
Du säger att det är fel att vara otrogen i äktenskapet, men är själv otrogen. Du avskyr avgudar, men plundrar avgudatempel.


Romarbrevet 2:23
Du är stolt över lagen men drar skam över Gud genom att bryta den.


Romarbrevet 2:24
Det står ju skrivet: ”Andra folk hånar Guds namn på grund av er.”


Romarbrevet 2:29
Nej, jude är man i sitt inre, och den verkliga omskärelsen är det som sker i det inre, i hjärtat, genom Anden, inte bokstavligt. Den människan blir ärad av Gud, inte av människor.


Romarbrevet 3:2
Ja, en enorm fördel, främst att det var åt dem som Guds ord anförtroddes.


Romarbrevet 3:3
Att sedan några var trolösa ändrar väl ingenting när det gäller Guds trofasthet?


Romarbrevet 3:4
Självklart inte! Även om varenda människa ljuger, så talar Gud alltid sanning. Det står ju skrivet: ”Du visar dig vara rättfärdig när du talar och rättvis när du dömer.”


Romarbrevet 3:5
Men om vår orättfärdighet framhäver Guds rättfärdighet, vad ska vi tänka om det? Är Gud orättvis när han låter sin vrede drabba oss? Jag resonerar nu som en del människor.


Romarbrevet 3:6
Nej! Hur skulle Gud då kunna döma världen?


Romarbrevet 3:7
Någon kanske säger: ”Om min falskhet framhäver Guds trofasthet och ärar honom, varför ska jag dömas som en syndare?”


Romarbrevet 3:11
Ingen förstår något, ingen söker Gud.


Romarbrevet 3:18
Inför deras ögon finns ingen gudsfruktan. ”


Romarbrevet 3:19
Det som lagen säger är riktat till dem som är under lagen, för att varje mun ska tystas och hela världen ställas till svars inför Gud.


Romarbrevet 3:20
Ingen kan ju någonsin bli rättfärdig inför Gud genom laggärningar. Nej, lagen kan bara ge insikt om synd.


Romarbrevet 3:21
Men nu har Gud visat en rättfärdighet som inte är beroende av lagen. Lagen och profeterna vittnar dock om den.


Romarbrevet 3:22
Det är en rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus och gäller alla som tror, utan åtskillnad.


Romarbrevet 3:23
Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.


Romarbrevet 3:25
Gud lät honom, hans blod, offras till försoning för dem som tror. Han ville genom detta visa sin rättfärdighet, eftersom han tidigare hade låtit straffet vänta för de begångna synderna.


Romarbrevet 3:29
Annars skulle väl Gud bara vara judarnas Gud? Nog är han väl en Gud för andra folk också? Ja, självklart är han en Gud för alla,


Romarbrevet 3:30
eftersom det bara finns en Gud. Och han gör de omskurna rättfärdiga genom tron, likaväl som de oomskurna genom samma tro.


Romarbrevet 4:2
Om det nämligen var på grund av gärningar som Abraham blev rättfärdig, hade han kunnat vara stolt över det, men inte inför Gud.


Romarbrevet 4:3
Vad står det i Skriften? Jo, att ”Abraham trodde Gud, och därför räknades han som rättfärdig”.


Romarbrevet 4:5
Men den som inte har gärningar att komma med utan tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, får sin tro räknad som rättfärdighet.


Romarbrevet 4:6
Därför säger också David att den människa är lycklig, som utan att förtjäna det räknas som rättfärdig av Gud:


Romarbrevet 4:17
som det står skrivet: ”Jag ska låta dig bli far till många folk.” I Guds ögon är han vår far, för han trodde på den Gud som gör de döda levande och kallar på sådant som inte finns till som om det redan fanns till.


Romarbrevet 4:20
Han tvivlade aldrig i otro på Guds löfte, för hans tro gav honom styrka, och han ärade Gud.


Romarbrevet 4:21
Han var helt övertygad om att Gud kan göra vad som helst som han lovat,


Romarbrevet 4:24
Den gäller även oss. Vi ska också räknas som rättfärdiga, eftersom vi tror på Gud, han som uppväckte vår Herre Jesus från de döda.


Romarbrevet 5:1
När vi nu har blivit rättfärdiga inför Gud genom att tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.


Romarbrevet 5:2
På grund av tron på honom har vi fått tillträde till den nåd vi nu befinner oss i. Stolta och glada kan vi se fram emot Guds härlighet.


Romarbrevet 5:5
Och hoppet gör oss inte besvikna, för Gud har ingjutit sin kärlek i våra hjärtan genom den heliga Anden som han har gett oss.


Romarbrevet 5:6
Medan vi fortfarande var svaga, dog Kristus vid rätt tidpunkt för de ogudaktiga.


Romarbrevet 5:8
Men Gud bevisade hur mycket han älskade oss genom att Kristus dog för oss medan vi fortfarande var syndare.


Romarbrevet 5:10
Om vi då var Guds fiender men blev försonade med honom genom hans Sons död, så kan vi därför, när vi nu är försonade, också vara säkra på att vi blir räddade genom hans liv.


Romarbrevet 5:11
Men inte nog med det, vi är stolta i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi har fått försoningen.


Romarbrevet 5:15
Men det är inte på samma sätt med nåden som med överträdelsen. För om många måste dö för en enda människas överträdelse, så är Guds nåd och nådegåvan genom en enda människa, Jesus Kristus, oändligt mycket större för många.


Romarbrevet 5:16
Det är också stor skillnad mellan följderna av denne ende mans synd och Guds gåva. En enda mans synd ledde till en fällande dom, medan gåvan som följde efter mångas överträdelser ledde till frikännande.


Romarbrevet 6:10
Han dog bort från synden, en gång för alla, och nu när han lever, lever han för Gud.


Romarbrevet 6:11
På samma sätt ska också ni betrakta er själva som döda för synden och levande för Gud i Kristus Jesus.


Romarbrevet 6:13
Låt inte era kroppsdelar användas som redskap för något orättfärdigt, utan låt Gud använda er. Ni har ju gått från död till liv, så låt Gud använda era lemmar som redskap för rättfärdigheten.


Romarbrevet 6:17
Men Gud vare tack! Ni som en gång var slavar under synden valde att av hela hjärtat lyda den undervisning som ni har fått.


Romarbrevet 6:22
Men nu har ni blivit fria från synden och är Guds slavar, och resultatet blir att ni skördar helighet och till slut får evigt liv.


Romarbrevet 6:23
Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.


Romarbrevet 7:4
På samma sätt har ni, syskon, dött bort från lagen med Kristus kropp. Nu tillhör ni en annan, honom som uppväcktes från de döda, och så bär vi frukt åt Gud.


Romarbrevet 7:22
I mitt inre instämmer jag i Guds lag,


Romarbrevet 7:25
Jag tackar Gud: genom Jesus Kristus, vår Herre. Med mitt förnuft tjänar jag alltså Guds lag, medan jag i min mänskliga natur är slav under syndens lag.


Romarbrevet 8:3
Lagen, försvagad som den var på grund av den syndiga naturen, kunde inte göra det som Gud gjorde genom att sända sin egen Son i en syndig människas gestalt, som ett syndoffer. Så dömde han synden i hans kropp.


Romarbrevet 8:7
Det mänskliga sinnelaget är fientligt mot Gud, för det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det.


Romarbrevet 8:8
De som styrs av sitt mänskliga sinnelag kan aldrig tillfredsställa Gud.


Romarbrevet 8:9
Men om Guds Ande bor i er, styrs ni inte av er mänskliga natur, utan av Anden. Och den som inte har Kristus Ande tillhör överhuvudtaget inte Kristus.


Romarbrevet 8:14
för alla som leds av Guds Ande är Guds barn.


Romarbrevet 8:15
Ni har ju inte fått en ande som förslavar er i rädsla. Nej, Anden gör er till Guds egna barn, som kan ropa till Gud: ”Abba, min far.”


Romarbrevet 8:16
Anden vittnar med vår ande att vi är Guds barn.


Romarbrevet 8:17
Men om vi är Guds barn, är vi också arvingar till Gud, tillsammans med Kristus, om vi lider tillsammans med honom för att en dag få dela härligheten med honom.


Romarbrevet 8:19
Hela skapelsen väntar med spänning på att få se Guds barn uppenbaras.


Romarbrevet 8:20
Allt skapat har ju hamnat i ett tillstånd av tomhet, inte för att de själva ville det, utan därför att Gud dömde skapelsen till tomheten, dock i hopp


Romarbrevet 8:21
om att skapelsen en dag ska befrias från förgänglighetens slaveri och få del av Guds barns härliga frihet.


Romarbrevet 8:23
Och till och med vi, som har fått Guds Ande som en första gåva, våndas i vårt inre. Vi väntar på att Gud för alltid ska ge oss sina barns rättigheter och befria vår kropp.


Romarbrevet 8:26
Dessutom hjälper Guds Ande oss i vår svaghet. Vi vet ju inte ens vad vi ska be om, men Anden vädjar för oss med outtalade ord.


Romarbrevet 8:27
Och han, som känner allas hjärtan, vet vad Anden menar, för Anden vädjar för de heliga så som Gud vill.


Romarbrevet 8:28
Vi vet att Gud i allting verkar för något gott för dem som älskar honom och som han har kallat enligt sin plan.


Romarbrevet 8:29
Dem som Gud har utvalt har han också bestämt till att bli lika hans Son, så att han skulle bli den förstfödde bland många bröder.


Romarbrevet 8:31
Vad drar vi då för slutsats av detta? Jo, att om Gud är på vår sida, vem kan då vara emot oss?


Romarbrevet 8:32
Gud skonade ju inte ens sin egen Son, utan utlämnade honom för att rädda oss alla. Skulle han då inte vara beredd att skänka oss allt annat också tillsammans med honom?


Romarbrevet 8:33
Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud själv har ju gjort oss rättfärdiga.


Romarbrevet 8:34
Vem kan döma oss? Kristus, han som dog och till och med uppstod och nu sitter på Guds högra sida, vädjar för oss.


Romarbrevet 8:39
i höjden eller i djupet eller något annat i skapelsen kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.


Romarbrevet 9:5
De är ättlingar till våra förfäder, och från dem härstammar Kristus själv som människa, han som är över allting, Gud välsignad i evighet, amen.


Romarbrevet 9:6
Guds ord har ju inte blivit om intet. Israel är nämligen inte alla som härstammar från Israel.


Romarbrevet 9:8
Det är, med andra ord, inte de barn som föds enligt naturens lagar som är Guds barn, utan de som är födda enligt löftet räknas som hans efterkommande.


Romarbrevet 9:11
Redan innan de hade gjort vare sig gott eller ont  —  för att Guds val skulle stå fast


Romarbrevet 9:14
Men vad innebär då detta? Är Gud orättvis? Nej, naturligtvis inte!


Romarbrevet 9:16
Det beror inte på människans vilja eller strävan utan på Guds nåd.


Romarbrevet 9:18
Gud förbarmar sig alltså över vem han vill, och han gör hjärtat hårt hos vem han vill.


Romarbrevet 9:20
Men vem tror du att du är som försöker kritisera Gud? Inte kan väl det skapade säga till den som har skapat det: ”Varför gjorde du mig så här?”


Romarbrevet 9:22
Då har väl Gud rätt att visa sin vrede och sin makt, men ändå tills vidare ha tålamod med dem som är bestämda till att gå under?


Romarbrevet 9:26
Och: ”Där det sades till dem: ’Ni är inte mitt folk’, ska de kallas ’Den levande Gudens barn’.”


Romarbrevet 10:1
Syskon, jag önskar av hela hjärtat, och jag ber ständigt till Gud, att Israels folk ska bli räddat.


Romarbrevet 10:2
Jag kan vittna om hur ivrigt de tjänar Gud, men de saknar insikt.


Romarbrevet 10:3
De förstår inte den rättfärdighet som kommer från Gud, utan fortsätter att vidhålla sin egen. De har inte underordnat sig Guds rättfärdighet.


Romarbrevet 10:9
Om du alltså öppet bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du räddad.


Romarbrevet 11:1
Så nu frågar jag: har då Gud stött bort sitt folk helt och hållet? Nej, inte alls! Jag är ju själv israelit, en ättling till Abraham och av Benjamins stam.


Romarbrevet 11:2
Gud har inte stött bort dem som han en gång utsåg till sitt eget folk. Vet ni inte vad det står i Skriften om Elia? Han anklagade Israel inför Gud:


Romarbrevet 11:4
Men vad svarade Gud honom? ”Jag har lämnat kvar åt mig sjutusen personer som aldrig har fallit ner och tillbett Baal.”


Romarbrevet 11:5
På samma sätt finns det nu i vår tid en rest som Gud i sin nåd har utvalt.


Romarbrevet 11:8
Det står ju skrivet: ”Gud har låtit en sömnens anda drabba dem. Ända till denna dag har han hindrat deras ögon från att se och deras öron från att höra.”


Romarbrevet 11:21
Om Gud inte skonade de äkta grenarna, så kommer han inte heller att skona dig.


Romarbrevet 11:22
Här ser du alltså Guds godhet och stränghet: hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig så länge du håller dig till hans godhet. I annat fall kommer du också att skäras bort.


Romarbrevet 11:23
Och om de andra inte håller fast vid sin otro kommer de att inympas tillbaka, för Gud har makt att göra det.


Romarbrevet 11:28
När det gäller evangeliet är de Guds fiender för er skull, men samtidigt är de utvalda och älskade för förfädernas skull.


Romarbrevet 11:29
Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse.


Romarbrevet 11:30
Förut var ni olydiga mot Gud, men har nu fått förbarmande genom deras olydnad.


Romarbrevet 11:32
Gud lät alla människor bli fångade i sin egen olydnad, för att han skulle kunna visa förbarmande mot alla.


Romarbrevet 11:33
Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud! Vem kan någonsin förstå hans beslut och hans planer?


Romarbrevet 11:35
Vem kan ge något till Gud, som han skulle behöva betala tillbaka?”


Romarbrevet 12:1
Därför uppmanar jag er nu, syskon, vid Guds barmhärtighet, att ge era kroppar som ett levande och heligt offer till Gud, till hans behag. Det ska vara er andliga gudstjänst.


Romarbrevet 12:2
Anpassa er inte efter denna världen, utan ändra ert sätt att tänka, så att ert sinne förnyas. Då ska ni förstå vad Gud vill: vad som är rätt, vad som gläder honom och vad som är fullkomligt.


Romarbrevet 12:3
Men med stöd av det som Gud i sin nåd har gett mig vill jag varna er var och en för att ha för höga tankar om er själva. Tillämpa självkritik, i enlighet med hur mycket tro ni har, och tron har ni fått från Gud.


Romarbrevet 12:19
Det är inte ni som ska utdöma straff, mina kära. Lämna plats åt Guds vrede, för det står skrivet: ”Hämnden är min, och jag ska straffa, säger Herren.”


Romarbrevet 13:1
Var och en ska underordna sig de styrande myndigheterna, för de är tillsatta av Gud. Det finns ingen myndighet som inte är av Gud, och alla har de fått sin makt av Gud.


Romarbrevet 13:2
Den som sätter sig upp mot en myndighet sätter sig därför upp mot Guds ordning och kommer att bli straffad.


Romarbrevet 13:4
Myndigheten är ditsatt av Gud för att hjälpa dig till det goda. Men om du gör det som är ont, måste du naturligtvis vara rädd, för myndigheten bär inte sitt vapen förgäves utan är Guds tjänare för vreden, för att straffa den som gör det onda.


Romarbrevet 13:6
Det är ju också därför ni betalar skatt, för myndigheterna är Guds tjänare som utför det arbete de är satta att göra.


Romarbrevet 14:3
Då ska den som vågar äta inte förakta den som inte vågar. Och den som inte äter ska inte döma den som äter. Gud har ju accepterat honom.


Romarbrevet 14:6
Den som beaktar en viss dag gör det för Herren. Och den som äter gör det för Herren. Han tackar ju Gud. Den som avstår från viss mat gör det också för Herren. Även han tackar ju Gud.


Romarbrevet 14:10
Varför dömer du då någon av dina syskon och ser ner på någon av dem? Var och en av oss ska en dag stå inför Guds domstol.


Romarbrevet 14:11
Det står ju skrivet: ”Så sant jag lever, säger Herren, alla människor ska böja knä inför mig, och alla ska bekänna Gud.”


Romarbrevet 14:12
Alltså ska var och en stå till svars för sina egna handlingar inför Gud.


Romarbrevet 14:17
Guds rike handlar ju inte om mat eller dryck, utan om rättfärdighet, frid och glädje i helig Ande.


Romarbrevet 14:18
Den som tjänar Kristus med den inställningen behagar Gud och blir uppskattad av människor.


Romarbrevet 14:20
Riv inte ner Guds verk för matens skull! Allt är rent, men det är fel att äta något som får en annan på fall.


Romarbrevet 14:22
Vad du själv tror om allt detta får vara en sak mellan Gud och dig. Lycklig är den som kan följa sin övertygelse utan att döma sig själv.


Romarbrevet 15:5
Och må Gud, han som ger uthållighet och tröstar, hjälpa er att leva eniga med varandra, i enlighet med Kristus Jesus vilja.


Romarbrevet 15:6
Då kan ni alla tillsammans hylla vår Herre Jesus Kristus Gud och Fader.


Romarbrevet 15:7
Acceptera därför varandra på samma sätt som Kristus har accepterat er, för då blir Gud ärad.


Romarbrevet 15:8
Jag menar att Kristus blev de omskurnas tjänare för att visa Guds sanning och bekräfta de löften som gavs till förfäderna.


Romarbrevet 15:9
Då skulle också de andra folken hylla Gud för hans barmhärtighet. Det står ju skrivet: ”Därför vill jag prisa dig bland folken, och sjunga till din ära!”


Romarbrevet 15:13
Må hoppets Gud fylla er med all glädje och frid när ni tror på honom, så att den heliga Andens kraft gör ert hopp allt starkare.


Romarbrevet 15:15
Men jag ville ändå skriva till er för att påminna om allt detta, och ibland har jag varit mycket rakt på sak. Det beror på att Gud i sin nåd gav mig


Romarbrevet 15:16
uppdraget att tjäna som präst åt Kristus Jesus, för att jag skulle sprida Guds evangelium till andra folk, så att de skulle bli ett offer till Gud, helgat genom den heliga Anden.


Romarbrevet 15:17
Tack vare Kristus Jesus kan jag vara stolt över det uppdrag Gud har gett mig.


Romarbrevet 15:18
Något annat än det som Kristus har gjort genom mig för de andra folken vågar jag inte tala om. Han har fått dem att lyda Gud genom mina ord och mina handlingar,


Romarbrevet 15:30
Men jag vädjar till er, syskon, för vår Herre Jesus Kristus skull och för den kärleks skull som Anden ger: Hjälp mig i min kamp genom att be till Gud för mig.


Romarbrevet 15:31
Be att Gud räddar mig från de människor i Judeen som vägrar att tro och att de heliga i Jerusalem ska bli glada över den hjälp jag har med mig.


Romarbrevet 15:32
Då kan jag, om Gud vill, besöka er, och genom detta bli uppmuntrad och utvilad.


Romarbrevet 15:33
Må fridens Gud vara med er alla. Amen.


Romarbrevet 16:20
Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Nåd från vår Herre Jesus Kristus åt er alla.


Romarbrevet 16:26
men nu har uppenbarats genom profetiska skrifter på den evige Gudens befallning, för att alla folk ska kunna tro och lyda honom,


Romarbrevet 16:27
Gud, den ende som är vis, honom tillhör äran genom Jesus Kristus i all evighet. Amen.


1 Korinthierbrevet 1:1
Från Paulus, som genom Guds vilja är kallad att vara apostel åt Kristus Jesus, och från vår bror Sosthenes.


1 Korinthierbrevet 1:2
Till Guds församling i Korinth, till dem som helgats i Kristus Jesus och kallats att vara heliga, tillsammans med alla dem överallt som åkallar vår Herre Jesus Kristus namn, hans, som är både deras och vår Herre.


1 Korinthierbrevet 1:3
Nåd och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.


1 Korinthierbrevet 1:4
Jag tackar alltid min Gud för att han har gett er sin nåd i Kristus Jesus.


1 Korinthierbrevet 1:9
Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre.


1 Korinthierbrevet 1:18
Budskapet om korset är dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som räddas är det Guds kraft.


1 Korinthierbrevet 1:20
Så var finns nu de visa? Och de skriftlärda och denna tidsålderns tänkare? Har inte Gud gjort denna världens vishet till dårskap?


1 Korinthierbrevet 1:21
I sin vishet lärde inte världen känna Gud i hans vishet, och därför bestämde Gud att genom dårskapen i vår förkunnelse rädda dem som tror.


1 Korinthierbrevet 1:24
Men för de kallade, vare sig de är judar eller greker, är Kristus Guds kraft och Guds vishet.


1 Korinthierbrevet 1:25
Guds dårskap är visare än människorna och hans svaghet starkare än människorna.


1 Korinthierbrevet 1:27
Nej, Gud valde ut det som är dåraktigt i världens ögon, för att de visa skulle få skämmas, och Gud valde ut det som är svagt i världens ögon, för att de starka skulle få skämmas.


1 Korinthierbrevet 1:28
Det som har låg status och som världen ser ner på, det som inte är något, det utvalde Gud, för att göra om intet det som anses vara något,


1 Korinthierbrevet 1:29
för att ingen ska kunna skryta inför Gud.


1 Korinthierbrevet 1:30
Det är tack vare honom som ni är i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet, vår befrielse,


1 Korinthierbrevet 2:1
När jag kom till er, syskon, var det inte med övertygande vältalighet eller vishet som jag berättade om Guds hemlighet för er.


1 Korinthierbrevet 2:5
för att er tro inte skulle bygga på mänsklig vishet utan på Guds kraft.


1 Korinthierbrevet 2:7
Nej, vi talar med visdomen från Gud. Den har legat fördold, men sedan tidernas början har Gud bestämt att den skulle bli till härlighet för oss.


1 Korinthierbrevet 2:9
Men det står skrivet: ”Det inget öga har sett, inget öra har hört och inget människohjärtat kunnat ana, det har Gud berett åt dem som älskar honom.”


1 Korinthierbrevet 2:10
Men Gud har visat oss det genom sin Ande, för Anden utforskar allt, också djupen hos Gud.


1 Korinthierbrevet 2:11
För vem kan veta vad som finns i människan, förutom människans ande? Inte heller vet någon vad som finns hos Gud, förutom Guds Ande.


1 Korinthierbrevet 2:12
Men vi har inte fått denna världens ande, utan Guds egen Ande, så att vi kan veta vad Gud i sin nåd har gett oss.


1 Korinthierbrevet 2:14
Men en oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds Ande; det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.


1 Korinthierbrevet 3:6
Jag planterade, Apollos vattnade, men det var Gud som gav växten.


1 Korinthierbrevet 3:7
Varken den som planterar eller den som vattnar är något, utan bara Gud som ger växten.


1 Korinthierbrevet 3:9
Vi är ju medarbetare till Gud, och ni är Guds åker, hans bygge.


1 Korinthierbrevet 3:10
På grund av den nåd Gud gav mig lade jag, som en erfaren byggmästare, grunden, och sedan bygger någon annan vidare på den. Men var och en som bygger måste tänka på hur han bygger.


1 Korinthierbrevet 3:16
Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds Ande bor i er?


1 Korinthierbrevet 3:17
Om någon fördärvar Guds tempel, ska Gud fördärva honom. Guds tempel är ju heligt, och det är ni som är det templet.


1 Korinthierbrevet 3:19
Den här världens vishet är ju dårskap för Gud. Det står ju skrivet: ”Han fångar de kloka i deras slughet”,


1 Korinthierbrevet 3:23
Ni tillhör Kristus, och Kristus tillhör Gud.


1 Korinthierbrevet 4:1
Man ska alltså se oss som tjänare åt Kristus, som förvaltare av Guds hemligheter.


1 Korinthierbrevet 4:5
Döm därför ingenting förhastat, innan Herren kommer. Han ska dra fram allt i ljuset och visa varje hjärtas avsikter. Då ska var och en få sitt beröm från Gud.


1 Korinthierbrevet 4:9
Men nu verkar det istället för mig som om Gud har gett oss apostlar den lägsta statusen av alla. Vi är som dödsdömda på en arena och visas upp inför hela världen, ja, inför både änglar och människor.


1 Korinthierbrevet 4:20
Guds rike är ju inte ord, utan kraft.


1 Korinthierbrevet 5:10
Men jag menade naturligtvis inte alla människor här i världen som lever i sexuell omoral, eller alla som är själviska, lurar andra på pengar eller tillber avgudar. Nej, då måste ni ju lämna världen för gott.


1 Korinthierbrevet 5:11
Vad jag menade i mitt brev var att ni inte ska umgås med någon som kallar sig troende men börjar leva i sexuell omoral, själviskhet, avgudadyrkan, förtal, fylleri, eller lurar andra på pengar. Sådana människor ska ni inte ens äta tillsammans med.


1 Korinthierbrevet 5:13
De utomstående döms av Gud. Men uteslut den som är ond bland er.


1 Korinthierbrevet 6:9
Vet ni inte att ingen orättfärdig får ärva Guds rike? Bedra inte er själva. Ingen som lever i sexuell omoral, som tillber avgudar, som är otrogen i sitt äktenskap eller som ägnar sig åt homosexualitet,


1 Korinthierbrevet 6:10
inte heller tjuvar, själviska människor, drinkare, förtalare eller de som lurar andra på pengar får ärva Guds rike.


1 Korinthierbrevet 6:11
Vissa av er levde tidigare på det sättet, men har nu tvättats rena, helgats och gjorts rättfärdiga i Herren Jesus Kristus namn och i vår Guds Ande.


1 Korinthierbrevet 6:13
”Maten är till för magen och magen för maten”. Men Gud ska göra slut på både mat och mage. Däremot är kroppen inte till för sexuell omoral. Den är till för Herren, och Herren för kroppen.


1 Korinthierbrevet 6:14
Så som Gud genom sin kraft uppväckte Herren från de döda, ska han uppväcka också oss.


1 Korinthierbrevet 6:19
Vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den heliga Anden, som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva.


1 Korinthierbrevet 6:20
Ni har köpts fria, och priset är betalt. Ära därför Gud med er kropp.


1 Korinthierbrevet 7:7
Helst skulle jag önska att alla levde som jag. Men var och en har sin nådegåva från Gud, den ena har denna, den andra en annan.


1 Korinthierbrevet 7:15
Om den som inte tror däremot vill skilja sig, så låt den personen få göra det. Då är den troende mannen eller kvinnan inte bunden. Gud har ju kallat er att leva i frid,


1 Korinthierbrevet 7:17
Var och en bör fortsätta att leva i den ställning han hade fått av Herren när Gud kallade honom. Det är den uppmaning jag ger i alla församlingar.


1 Korinthierbrevet 7:19
Det spelar ingen roll om en man är omskuren eller ej. Det viktiga är att hålla Guds bud.


1 Korinthierbrevet 7:24
Syskon, förbli var och en inför Gud i den situation som ni befann er i när ni blev kallade.


1 Korinthierbrevet 7:40
Fast enligt min åsikt är det lyckligare för henne att förbli som hon är. Och jag tror att också jag har Guds Ande.


1 Korinthierbrevet 8:1
När det sedan gäller kött som har offrats till avgudar, vet vi att vi alla har kunskap. Men kunskap ger högfärd, medan kärleken bygger upp.


1 Korinthierbrevet 8:3
Men den som älskar Gud är känd av honom.


1 Korinthierbrevet 8:4
När det gäller frågan om man får äta kött som har offrats till avgudar, så vet vi att en avgud inte är något i världen, och att det bara finns en enda Gud.


1 Korinthierbrevet 8:5
Även om det finns så kallade gudar, i himlen eller på jorden  —  och det finns ett stort antal av dessa gudar och herrar  —


1 Korinthierbrevet 8:6
så finns det för oss bara en Gud, Fadern, som är upphovet till allting och i vilken vi lever, och bara en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting och vi själva är till.


1 Korinthierbrevet 8:7
Men alla har inte denna kunskap. Några är fortfarande så vana vid avgudar att de äter kött som om det hade offrats till avgudar och orenar så sina egna svaga samveten.


1 Korinthierbrevet 8:8
Maten för oss inte närmare Gud. Vi blir inte sämre om vi låter bli att äta, och inte heller bättre om vi äter.


1 Korinthierbrevet 8:10
Om någon med osäkert samvete ser dig, som har kunskapen, äta kött i ett avgudatempel, kan han ju bli styrkt så att han äter offerkött.


1 Korinthierbrevet 9:9
I Moses lag står det ju: ”Du ska inte binda ihop munnen på en oxe som tröskar.” Var det bara oxarna som Gud tänkte på?


1 Korinthierbrevet 9:21
För dem som är utan lag har jag blivit som en av dem, för att vinna dem. Fast det betyder inte att jag inte har någon lag från Gud, för jag lyder Kristus lag.


1 Korinthierbrevet 10:5
Men Gud var missnöjd med de flesta av dem, och därför lät han dem dö i öknen.


1 Korinthierbrevet 10:7
Delta inte i avgudadyrkan så som många av dem gjorde. Det står ju skrivet: ”Folket slog sig ner för att äta och dricka, och sedan reste de sig för att roa sig.”


1 Korinthierbrevet 10:13
Ingen värre prövning har drabbat er än sådana som drabbar människor överlag. Men Gud är trofast och låter er inte prövas mer än vad ni kan klara av. När ni prövas visar han också en utväg så att ni kan härda ut.


1 Korinthierbrevet 10:14
Håll er alltså borta från avgudadyrkan, kära vänner.


1 Korinthierbrevet 10:19
Vad vill jag nu säga med detta? Att det som offras till avgudar är något? Eller att avgudarna är något?


1 Korinthierbrevet 10:20
Nej, vad hedningarna offrar är offer till onda andar, inte till Gud, och jag vill inte att ni ska ha gemenskap med onda andar.


1 Korinthierbrevet 10:30
Om jag äter min mat med tacksamhet, så kan väl ingen klandra mig för det som jag tackar Gud för?


1 Korinthierbrevet 10:31
Vad ni än gör ska ni göra det till Guds ära, det gäller även när ni äter eller dricker.


1 Korinthierbrevet 10:32
Var inte till anstöt, vare sig för judar, greker eller för Guds församling.


1 Korinthierbrevet 11:3
Nu vill jag att ni ska vara medvetna om att Kristus är huvud för varje man, och mannen är huvud för sin hustru, medan Gud är huvud för Kristus.


1 Korinthierbrevet 11:7
Mannen behöver inte ha något på huvudet, för han är Guds avbild och ära. Kvinnan däremot är mannens ära.


1 Korinthierbrevet 11:12
För även om kvinnan kom från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan. Och allting kommer från Gud.


1 Korinthierbrevet 11:13
Vad anser ni själva, är det rätt för en kvinna att be till Gud utan att ha något på huvudet?


1 Korinthierbrevet 11:16
Kanske vill någon börja strida om det här, men då ska ni veta att både vi och alla Guds församlingar håller på denna praxis.


1 Korinthierbrevet 11:22
Har ni inga egna hem där ni kan äta och dricka? Har ni så lite respekt för Guds församling, så att ni låter dem skämmas som inte har något med sig? När det gäller det här kan jag verkligen inte berömma er!


1 Korinthierbrevet 11:24
tackade Gud för det, bröt det och sa: ”Detta är min kropp som ska offras för er. Gör detta till minne av mig.”


1 Korinthierbrevet 12:2
Ni vet ju att så länge ni var hedningar, så drevs ni till stumma avgudar.


1 Korinthierbrevet 12:3
Därför vill jag att ni nu ska inse att ingen som talar genom Guds Ande kan förbanna Jesus, och ingen som inte är fylld av helig Ande kan bekänna att Jesus är Herren.


1 Korinthierbrevet 12:6
Uppgifterna är olika, men det är samma Gud som verkar allt och i alla.


1 Korinthierbrevet 12:18
Men nu har Gud satt varje kroppsdel exakt där han vill ha den.


1 Korinthierbrevet 12:24
medan de delar som vi vill visa upp får vara som de är. På samma sätt har Gud sammansatt kroppen så att de delar av kroppen som tycks vara mindre viktiga får större ära,


1 Korinthierbrevet 12:28
Gud har gjort några i församlingen till apostlar, andra till profeter eller lärare, några har fått förmågan att göra under, gåvor att bota sjuka, hjälpa, leda eller tala andra språk.


1 Korinthierbrevet 14:2
Den som talar ett annat språk talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår ju vad han säger, eftersom han talar hemligheter i anden.


1 Korinthierbrevet 14:16
För om du tackar Gud bara med din ande, hur ska då någon som inte förstår det kunna säga sitt amen till ditt tacksägelse? Han förstår ju inte vad du säger.


1 Korinthierbrevet 14:18
Själv är jag tacksam till Gud för att jag talar andra språk mer än någon av er.


1 Korinthierbrevet 14:25
och vad som gömmer sig i hans hjärtas blottas. Då faller han ner på sitt ansikte och tillber Gud och ropar: ”Hos er finns verkligen Gud.”


1 Korinthierbrevet 14:28
Om ingen kan tolka, måste talaren vara tyst under samlingen och bara tala tyst inom sig inför Gud.


1 Korinthierbrevet 14:33
Gud är inte oordningens utan fridens Gud. Liksom det är i de heligas alla församlingar,


1 Korinthierbrevet 14:36
Var det från er som Guds ord kom från början? Är det bara till er det har kommit?


1 Korinthierbrevet 15:9
Jag är ju den minst betydande av alla apostlar, och borde egentligen inte få kallas apostel alls, eftersom jag tidigare förföljde Guds församling.


1 Korinthierbrevet 15:10
Men på grund av Guds nåd är jag nu vad jag är. Och den nåd han visade mig har inte varit förgäves. Jag har arbetat hårdare än någon annan apostel, fast inte i egen kraft utan tack vare Guds nåd som har varit med mig.


1 Korinthierbrevet 15:15
Då avslöjas också vi som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat att Gud uppväckte Kristus från de döda, trots att han inte gjorde det, om man nu får tro att de döda inte uppstår.


1 Korinthierbrevet 15:24
Sedan kommer slutet, då Kristus ska överlämna riket till Gud, Fadern, sedan han har utplånat alla härskare och makter och krafter.


1 Korinthierbrevet 15:27
för Gud har ”lagt allting under hans fötter.” När det står att ”allting” har lagts under hans fötter betyder det naturligtvis inte att det även gäller Gud själv, eftersom det var han som lade allting under sin Son.


1 Korinthierbrevet 15:28
Men när allting sedan har lagts under honom, ska han underordna sig den som lade allting under honom, så att Gud blir allt i alla.


1 Korinthierbrevet 15:34
Börja därför tänka klart igen, och sluta upp med att synda. Några av er verkar ju fullständigt sakna kunskap om Gud. Ni borde skämmas, säger jag!


1 Korinthierbrevet 15:38
Gud har ju bestämt hur varje växt ska se ut, och olika frön ger olika växter.


1 Korinthierbrevet 15:50
Vad jag menar är alltså detta, syskon: kött och blod kan inte ärva Guds rike, och inte heller kan det förgängliga ärva oförgänglighet.


1 Korinthierbrevet 15:57
Men tack Gud, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus.


2 Korinthierbrevet 1:1
Från Paulus, som genom Guds vilja är apostel åt Kristus Jesus, och från vår bror Timotheos. Till Guds församling i Korinth, och till alla de troende runt om i provinsen Achaia.


2 Korinthierbrevet 1:2
Nåd och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.


2 Korinthierbrevet 1:3
Välsignad är vår Herre Jesus Kristus Gud och Fader, barmhärtighetens Fader, all trösts Gud.


2 Korinthierbrevet 1:9
Ja, vi hade inom oss fått en dödsdom. Men detta var för att vi inte skulle lita på oss själva, utan på Gud, han som uppväcker de döda.


2 Korinthierbrevet 1:10
Och Gud räddade oss verkligen ur denna dödsfara, och han ska göra det igen. Till honom har vi satt vårt hopp, och han kommer att rädda oss igen.


2 Korinthierbrevet 1:11
Men ni hjälper oss genom era böner, och så ska många tacka Gud för oss och för den nåd vi fått.


2 Korinthierbrevet 1:12
Vår stolthet är att vårt samvete kan vittna om att vi här i världen, och särskilt i vår relation mot er, alltid har handlat i helighet och renhet från Gud. Vi har inte styrts av mänsklig vishet utan av Guds nåd.


2 Korinthierbrevet 1:18
Nej, så sant Gud är trofast, så säger vi inte både ja och nej på samma gång.


2 Korinthierbrevet 1:19
Kristus Jesus, Guds Son, som jag och Silvanus och Timotheos har förkunnat bland er, var ju heller aldrig ja och nej, utan i honom finns bara ett ja.


2 Korinthierbrevet 1:20
För allt det som Gud har lovat har fått sitt ja genom Jesus. Därför säger också vi vårt Amen genom honom till Guds ära.


2 Korinthierbrevet 1:21
Det är ju Gud som hjälper både er och mig att hålla fast vid Kristus och har smort oss.


2 Korinthierbrevet 1:23
Gud själv kan intyga att det var för att skona er som jag inte mer ville komma till Korinth.


2 Korinthierbrevet 2:14
Men lovad vare Gud, som alltid leder oss i Kristus triumftåg och genom oss överallt sprider välluktande rökelsedoft från kunskapen om honom.


2 Korinthierbrevet 2:15
Vi är doften om Kristus inför Gud bland dem som blir räddade och bland dem som går förlorade,


2 Korinthierbrevet 2:17
Vi är ju inte som många andra som bjuder ut Guds ord för egen vinnings skull. Nej, vi förkunnar Kristus oförfalskat, inför Gud, utsända av honom.


2 Korinthierbrevet 3:3
Det är ju uppenbart att ni är ett rekommendationsbrev från Kristus själv, utskrivet av oss, inte med bläck, utan med den levande Gudens Ande, inte på stentavlor, utan i människohjärtan.


2 Korinthierbrevet 3:4
Sådan är vår tillit till Gud genom Kristus.


2 Korinthierbrevet 3:5
Det är ju inte vi själva som har åstadkommit något. Nej, vår förmåga kommer från Gud.


2 Korinthierbrevet 4:1
Eftersom vi genom Guds barmhärtighet nu har denna tjänst ger vi inte upp.


2 Korinthierbrevet 4:2
Vi tar inte till några hemliga och skamliga metoder eller falska knep och förvränger inte Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen och överlåter åt var och en att bedöma oss utifrån sitt samvete inför Gud.


2 Korinthierbrevet 4:4
Den här tidsålderns gud har förblindat dem som inte tror, så att de inte kan se ljuset från evangeliet om Kristus härlighet, Guds avbild.


2 Korinthierbrevet 4:6
Gud sa: ”Ljus ska lysa i mörkret”, och han har lyst upp våra hjärtan, så att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristus ansikte ska sprida sitt ljus.


2 Korinthierbrevet 4:7
Vi har denna skatt i en bräcklig lerkruka, för att den väldiga kraften ska vara från Gud och inte från oss själva.


2 Korinthierbrevet 4:15
Allt detta är för er skull, för att allt fler ska nås av nåden och allt fler visa överflödande tacksamhet till Guds ära.


2 Korinthierbrevet 5:1
Vi vet att när vårt jordiska tält rivs ner, har Gud berett en byggnad åt oss i himlen, en evig boning, som inte är gjord av människohänder.


2 Korinthierbrevet 5:5
Det är ju Gud som har skapat oss för just detta och som en garanti har han gett oss Anden.


2 Korinthierbrevet 5:11
Vi vet alltså vad fruktan för Herren är och försöker vinna människor. För Gud är det uppenbart vad vi är, och jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten.


2 Korinthierbrevet 5:13
Är vi från våra sinnen, så är det för Guds skull. Är vi förnuftiga, så är det för er skull.


2 Korinthierbrevet 5:18
Allt detta kommer från Gud, som försonade oss med sig själv genom Kristus och gav oss försoningens tjänst.


2 Korinthierbrevet 5:19
Gud försonade världen med sig själv genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han gav oss detta budskap om försoning.


2 Korinthierbrevet 5:20
Vi är alltså sändebud för Kristus, och Gud vädjar till människorna genom oss. Som Kristus språkrör vädjar vi: ”Låt försona er med Gud.”


2 Korinthierbrevet 5:21
Den som inte visste vad synd var gjorde Gud till synd för vår skull, för att vi genom honom skulle få Guds rättfärdighet.


2 Korinthierbrevet 6:1
Som Guds medarbetare uppmanar vi er också att inte ta emot Guds nåd förgäves.


2 Korinthierbrevet 6:2
Gud säger ju: ”Jag bönhör dig i nådens tid och hjälper dig på räddningens dag.” Se, nu är nådens tid, nu är räddningens dag.


2 Korinthierbrevet 6:4
Vi vill i allting visa att vi är Guds tjänare, med stor uthållighet i lidanden, svårigheter och nöd,


2 Korinthierbrevet 6:7
det sanna budskapet och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen, både i anfall och i försvar,


2 Korinthierbrevet 6:16
Vad har Guds tempel med avgudar att göra? Vi är tempel åt den levande Guden, för Gud har sagt: ”Jag ska bo och vandra ibland dem. Jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk.”


2 Korinthierbrevet 7:1
Kära vänner, det är dessa löften vi har. Låt oss därför rena oss från allt som förorenar kropp eller ande och i gudsfruktan fullfölja vår helgelse.


2 Korinthierbrevet 7:6
Men Gud, som tröstar de nedtryckta, tröstade oss genom att Titus kom,


2 Korinthierbrevet 7:9
Nu är jag i stället glad, inte för att ni blev bedrövade, utan därför att det fick er att vända om. Er bedrövelse var ju vad Gud önskade, och därför skadade vi ingen.


2 Korinthierbrevet 7:10
Den bedrövelse Gud låter någon känna leder till omvändelse, och den behöver ingen ångra. Men världslig bedrövelse driver mot döden.


2 Korinthierbrevet 7:11
Tänk på allt vad denna bedrövelse som Gud lät er känna, ledde till bland er: innerlig hängivenhet, ursäkter, upprördhet, oro, längtan, iver, bestraffning! Ni gjorde allt för att visa att ni är oskyldiga i det här fallet.


2 Korinthierbrevet 7:12
Men jag skrev inte brevet bara med tanke på den som hade felat, eller på den som fick lida för det, utan också för att ni själva med Guds hjälp skulle inse hur helhjärtat ni egentligen stöder oss.


2 Korinthierbrevet 8:1
Nu vill jag berätta för er, syskon, vilken nåd Gud har gett till församlingarna i Makedonien.


2 Korinthierbrevet 8:5
Men de gav inte bara vad vi hade väntat oss. Nej, de gav först och främst sig själva åt Herren, men även åt oss, efter Guds vilja.


2 Korinthierbrevet 8:16
Vi tackar Gud för att han har väckt samma engagemang för er i Titus hjärta.


2 Korinthierbrevet 8:21
Vi strävar nämligen efter att göra det som är rätt inför Gud men också inför människor.


2 Korinthierbrevet 9:7
Var och en ska i sitt hjärta bestämma sig för hur mycket han vill ge. Det får inte ske motvilligt eller av tvång, för Gud älskar den som ger med glädje.


2 Korinthierbrevet 9:8
Men Gud har makt att ge er riklig nåd, allt vad ni behöver och mer därtill, så att ni alltid med glädje kan ge stora gåvor till allt gott som görs.


2 Korinthierbrevet 9:11
Ni ska få ett sådant överflöd på allt, att ni alltid kan ge generösa gåvor till andra. Och när vi överlämnar gåvan, kommer de att tacka Gud för er.


2 Korinthierbrevet 9:12
Denna er tjänst med insamlingen ger de heliga allt vad de behöver men resulterar också i att Gud blir tackad om och om igen.


2 Korinthierbrevet 9:13
När ni genom denna tjänst visar er seriositet kommer de att hylla Gud för att ni omsätter er bekännelse till evangeliet om Kristus i praktisk handling och generöst delar med er av era tillgångar till både dem och andra.


2 Korinthierbrevet 9:14
De kommer att be för er och längta efter er på grund av Guds oändliga nåd mot er.


2 Korinthierbrevet 9:15
Gud vare tack för hans obeskrivligt stora gåva!


2 Korinthierbrevet 10:4
Nej, de vapen vi använder är inte mänskliga utan har Guds mäktiga kraft, som kan bryta ner alla starka fästen. Vi bryter ner alla tankebyggnader,


2 Korinthierbrevet 10:5
stolta argument och allt trotsigt som går emot kunskapen om Gud. Varje tanke tar vi till fånga och tvingar den att lyda Kristus.


2 Korinthierbrevet 10:13
Vi vill dock inte överdrivet berömma oss själva, utan hålla oss inom den gräns Gud har gett oss: att vi skulle nå fram ända till er.


2 Korinthierbrevet 11:2
Med gudomlig svartsjuka vakar jag nu svartsjukt över er. Jag har trolovat er med en enda man, Kristus, så att jag kan överlämna er som en ren jungfru åt honom.


2 Korinthierbrevet 11:7
Var det en synd jag begick i och med att jag ödmjukade mig för att ni skulle upphöjas och förkunnade Guds evangelium än för er utan ersättning?


2 Korinthierbrevet 11:11
Varför? Är det för att jag inte älskar er? Det vet Gud att jag gör.


2 Korinthierbrevet 11:31
Herren Jesus Gud och Fader, han som är välsignad i evighet, vet att jag inte ljuger.


2 Korinthierbrevet 12:2
Jag vet en man, som lever i Kristus och som för fjorton år sedan rycktes ända upp till den tredje himlen. Om det skedde med eller utan kropp vet jag inte, men det vet Gud.


2 Korinthierbrevet 12:3
Jag vet bara att denne man, om det nu var med eller utan kroppen det vet jag inte, men Gud vet det,


2 Korinthierbrevet 12:19
Nu har ni kanske hela tiden tänkt att vi försvarar oss inför er. Men det är inför Gud vi talar, i Kristus, och allt vi gör, gör vi för er uppbyggelse, mina kära.


2 Korinthierbrevet 12:21
Jag är rädd att min Gud återigen ska förödmjuka mig inför er när jag kommer tillbaka, och att jag ska bli tvungen att sörja över dem som inte omvänt sig från den orenhet, den sexuella lössläppthet och de orgier som de utövat.


2 Korinthierbrevet 13:4
Det är sant att han var svag när han korsfästes, men han lever genom Guds kraft. Också vi är svaga i honom, men ni ska leva tillsammans med honom genom Guds kraft som ni ska få uppleva.


2 Korinthierbrevet 13:7
Vi ber till Gud att ni inte ska göra något som är ont, men inte för att det ska visa sig att vi har bestått provet, utan för att ni ska göra det som är gott. Sedan spelar det ingen roll om det ser ut som att vi inte bestod provet.


2 Korinthierbrevet 13:11
Och så till sist, syskon: Var glada! Sträva efter det fullkomliga, rätta er efter mina förmaningar, var eniga och lev i frid med varandra. Då ska kärlekens och fridens Gud vara med er.


2 Korinthierbrevet 13:13
Nåd från Herren Jesus Kristus, kärlek från Gud, och den heliga Andens gemenskap åt er alla.


Galaterbrevet 1:1
Från Paulus, en apostel som inte är utsänd av människor, eller genom någon människa, utan av Jesus Kristus själv och av Gud Fadern som har uppväckt honom från de döda.


Galaterbrevet 1:3
Nåd och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus,


Galaterbrevet 1:4
som offrade sig för våra synder för att rädda oss från den här onda tidsåldern, så som vår Gud och Fader ville.


Galaterbrevet 1:10
Försöker jag nu hålla mig väl med människor, eller med Gud? Är det människors gillande jag söker? Om jag nu fortfarande försökte hålla mig väl med människor skulle jag inte kunna tjäna Kristus.


Galaterbrevet 1:13
Ni har ju hört hurdan jag var förut, som en övertygad anhängare av den judiska religionen, hur jag förföljde Guds församling och gjorde allt för att utrota den.


Galaterbrevet 1:15
Men redan innan jag föddes hade Gud utsett mig, och han kallade mig genom sin nåd.


Galaterbrevet 1:20
Vad jag skriver här är sant. Gud själv kan intyga att jag inte ljuger för er.


Galaterbrevet 1:24
Och de hyllade Gud för min skull.


Galaterbrevet 2:6
De som ansågs vara något  —  vad de sedan varit bryr jag mig inte om, för i Guds ögon är alla lika  —  ville alltså inte lägga till något till min undervisning.


Galaterbrevet 2:19
Jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har korsfästs tillsammans med Kristus.


Galaterbrevet 2:20
Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Så länge jag lever här i min kropp, lever jag alltså genom tron på Guds Son, han som har älskat mig och gett sitt liv för mig.


Galaterbrevet 2:21
Jag förkastar inte Guds nåd, för om rättfärdigheten hade kunnat fås genom lagen, då hade ju inte Kristus behövt dö.”


Galaterbrevet 3:6
Tänk på Abraham: ”Han trodde Gud, och därför räknades han som rättfärdig.”


Galaterbrevet 3:8
Skriften förutsåg att Gud skulle göra hedningarna rättfärdiga genom deras tro. Därför lät han Abraham få dessa glada nyheter redan i förväg: ”Genom dig ska alla folk bli välsignade.”


Galaterbrevet 3:11
Och att ingen kan bli rättfärdig inför Gud genom lagen, det är helt klart, eftersom ”den som är rättfärdig genom tro ska leva.”


Galaterbrevet 3:17
Vad jag vill säga är alltså detta: Guds förbund, som han i förväg giltigförklarat, kan inte ogiltigförklaras av lagen, som gavs fyrahundratrettio år senare.


Galaterbrevet 3:18
Om arvet var beroende av lagen, då skulle det ju inte vara beroende av löftet. Men nu har Gud gett arvet till Abraham genom ett löfte.


Galaterbrevet 3:20
Medlaren företräder dock inte bara en, men Gud är en.


Galaterbrevet 3:21
Finns det då en konflikt mellan lagen och Guds löften? Nej, naturligtvis inte! Om vi hade fått en lag som kunde ge liv, då hade rättfärdigheten verkligen berott av lagen.


Galaterbrevet 3:26
Alla är ni genom tron Guds barn i Kristus Jesus.


Galaterbrevet 4:4
Men när tiden var inne sände Gud sin Son. Han föddes av en kvinna och var född under lagen


Galaterbrevet 4:6
Och eftersom ni är barn har Gud sänt sin Sons Ande in i vårt hjärta, som ropar: ”Abba, Fader”.


Galaterbrevet 4:7
Du är alltså inte längre slav, utan barn. Och i egenskap av barn har du också av Gud gjorts till arvtagare.


Galaterbrevet 4:8
Innan ni kände Gud var ni slavar under gudar som faktiskt inte är några gudar.


Galaterbrevet 4:9
Hur kan ni då när ni har lärt känna Gud, eller rättare sagt, sedan Gud har lärt känna er, vilja vända tillbaka och bli slavar igen under dessa svaga och ynkliga stadgar?


Galaterbrevet 4:14
Men trots att min kroppsliga svaghet kunde ha varit en prövning för er, hånade ni mig inte eller stötte bort mig. Nej, ni välkomnade mig som om jag hade varit en ängel från Gud, eller till och med Kristus Jesus själv.


Galaterbrevet 5:20
avgudadyrkan, magi, fiendskap, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, falska läror,


Galaterbrevet 5:21
maktkamp, fylleri, vilda fester och mycket annat. Jag vill varna er än en gång: den som lever på ett sådant sätt får inte ärva Guds rike.


Galaterbrevet 6:7
Bedra inte er själva! Det går inte att lura Gud. Det man sår får man också skörda.


Galaterbrevet 6:16
Frid och barmhärtighet över dem som vill leva efter denna princip, och över Guds Israel.


Efesierbrevet 1:1
Från Paulus, som genom Guds vilja är apostel åt Kristus Jesus. Till de heliga i Efesos som är trogna i Kristus Jesus.


Efesierbrevet 1:2
Nåd och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.


Efesierbrevet 1:3
Välsignad är vår Herre Jesus Kristus Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse från den himmelska världen i Kristus,


Efesierbrevet 1:12
Detta var för att vi som var de första att börja hoppas på Kristus, skulle hylla och ära Gud.


Efesierbrevet 1:14
Anden är garantin för vårt arv, att Guds eget folk ska friköpas och Gud hyllas och äras.


Efesierbrevet 1:16
har jag ständigt tackat Gud när jag har bett för er.


Efesierbrevet 1:17
Jag ber att vår Herre Jesus Kristus Gud, härlighetens Fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni lär känna honom mer.


Efesierbrevet 2:4
Men vår Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss så mycket


Efesierbrevet 2:8
Ni är alltså räddade av nåd genom tron, inte av er själva, utan det är en gåva från Gud,


Efesierbrevet 2:10
Vi är hans verk, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud från början planerade att vi skulle göra.


Efesierbrevet 2:12
kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus, utan medborgarskap i Israel, utan delaktighet i förbunden och deras löfte, utan hopp och utan Gud här i världen.


Efesierbrevet 2:16
I denna enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, där han dödade fiendskapen.


Efesierbrevet 2:19
Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan har samma medborgarskap som de heliga och tillhör Guds husfolk.


Efesierbrevet 2:22
I honom fogas också ni samman till en boning åt Gud i Anden.


Efesierbrevet 3:2
Ni har säkert hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig för er skull,


Efesierbrevet 3:7
Jag blev evangeliets tjänare genom Guds nådegåva som han gav mig genom sin kraft och makt.


Efesierbrevet 3:9
och upplysa alla om den plan med denna hemlighet som tidsåldrarna igenom har varit gömd hos Gud, alltings skapare.


Efesierbrevet 3:10
Detta var för att härskarna och makterna i den himmelska världen genom församlingen skulle lära känna Guds vishet och dess mångfald.


Efesierbrevet 3:11
Detta har varit Guds eviga plan, som han förverkligade i Kristus Jesus, vår Herre.


Efesierbrevet 3:12
I honom och genom tron på honom kan vi med tillförsikt frimodigt komma inför Gud.


Efesierbrevet 3:19
och lära känna hans kärlek, som är långt mer än någon någonsin kan förstå. Så ska ni uppfyllas av hela Guds fullhet.


Efesierbrevet 4:6
en Gud, som är Fader till alla, är över allting, genom allting och i allting.


Efesierbrevet 4:13
tills vi alla ska vara eniga i tron och i kunskapen om Guds Son, så att vi blir fullvuxna och mogna i likhet med Kristus fullhet.


Efesierbrevet 4:18
och deras förstånd är i mörker. De har ingen del i det liv som Gud ger, för de är okunniga och hårdhjärtade.


Efesierbrevet 4:24
och ta på er den nya människan, som är skapad till att likna Gud i rättfärdighet och sann helighet.


Efesierbrevet 4:30
Gör inte Guds heliga Ande ledsen. Anden har ni ju fått som ett sigill för befrielsens dag.


Efesierbrevet 4:32
Var goda och milda mot varandra. Förlåt varandra, så som Gud har förlåtit er i Kristus.


Efesierbrevet 5:1
Ha alltså Gud som förebild, som hans älskade barn.


Efesierbrevet 5:2
Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och gett sig själv som en offergåva, som en välbehaglig lukt för Gud.


Efesierbrevet 5:4
Inte heller passar snuskiga historier, dumt prat och elaka skämt bland er. Tacka i stället Gud.


Efesierbrevet 5:5
Ni ska ha klart för er att ingen som ägnar sig åt sexuell omoral och annan orenhet eller girighet får del i Kristus och Guds rike, för detta är att tillbe avgudar.


Efesierbrevet 5:6
Låt er inte luras av tomt prat, för sådant drar Guds vrede över de olydiga.


Efesierbrevet 5:20
Tacka alltid vår Gud och Fader för allting i vår Herre Jesus Kristus namn.


Efesierbrevet 6:6
Var inte ögontjänare som ställer upp för syns skull. Var tjänare åt Kristus, så att ni gör Guds vilja av hela ert hjärta.


Efesierbrevet 6:11
Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens lömska attacker.


Efesierbrevet 6:13
Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot när ni attackeras av ondskan, och behålla era ställningar när ni fullföljt allt.


Efesierbrevet 6:17
Ta emot frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord.


Efesierbrevet 6:23
Frid åt er, syskon, och kärlek och tro från Gud Fadern och Herren Jesus Kristus.


Filipperbrevet 1:2
Nåd och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.


Filipperbrevet 1:3
Jag tackar min Gud varje gång jag tänker på er,


Filipperbrevet 1:8
Gud kan intyga att jag längtar efter er med en sådan ömhet som bara Kristus Jesus kan ge.


Filipperbrevet 1:11
fyllda av den rättfärdighet som är resultatet av det verk som Jesus Kristus utfört i er, så att Gud blir ärad och hyllad.


Filipperbrevet 1:14
De flesta av de troende har också genom min fångenskap fått en ännu starkare tro på Herren och sprider nu budskapet från Gud utan minsta rädsla.


Filipperbrevet 1:28
Var aldrig någonsin rädda för era motståndare. Det blir ett tecken för dem att de är på väg att gå förlorade, medan ni ska bli räddade av Gud.


Filipperbrevet 2:6
Fastän han till sin natur var Gud, ansåg han inte sin jämlikhet med Gud vara något att hålla fast vid.


Filipperbrevet 2:9
Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn,


Filipperbrevet 2:11
och alla bekänna att Jesus Kristus är Herren, så att Gud, vår Fader, blir ärad.


Filipperbrevet 2:13
Det är ju Gud som verkar i er, så att ni av vilja och i gärning gör det han vill.


Filipperbrevet 2:15
så att ni blir klanderfria och rena, Guds fläckfria barn, mitt ibland ett förvrängt och fördärvat släkte, där ni lyser som himlens stjärnor,


Filipperbrevet 2:27
Och han var verkligen svårt sjuk, han höll faktiskt på att dö. Men Gud förbarmade sig över honom, och inte bara över honom, utan också över mig, så att jag slapp drabbas av ännu en sorg i allt mitt elände.


Filipperbrevet 3:3
Verklig omskärelse handlar om oss som tjänar Gud i Anden, har vår stolthet i Kristus Jesus och inte förlitar oss på det yttre.


Filipperbrevet 3:9
och leva i honom, inte genom min egen rättfärdighet som kommer av lagen, utan genom den som kommer av tro på Kristus, den rättfärdighet som Gud ger den som tror.


Filipperbrevet 3:14
Jag jagar mot målet för att kunna få det pris däruppe, som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus.


Filipperbrevet 3:15
Jag hoppas att alla ni som har en mogen tro har samma inställning. Men om ni har en annan uppfattning på någon punkt, så ska Gud upplysa er även på det området.


Filipperbrevet 3:19
De är på väg att gå förlorade, för aptiten är deras gud, de sätter sin ära i sådant som är deras skam, och de är helt inriktade på det jordiska.


Filipperbrevet 4:6
Oroa er inte för någonting, utan be och vädja alltid till Gud, tacka honom och låt honom veta vad ni behöver.


Filipperbrevet 4:7
Då ska Guds frid, som är djupare än vi någonsin kan förstå, skydda era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.


Filipperbrevet 4:9
Fortsätt att leva enligt den undervisning ni har fått av mig, det som ni har hört eller sett hos mig, och handla på samma sätt. Då ska fridens Gud vara med er.


Filipperbrevet 4:18
Nu har jag fått allt jag behöver, och mer än så. Jag saknar inget sedan jag fick det ni skickade med Epafroditos, en doftande rökelse, ett offer som gläder och tillfredsställer Gud.


Filipperbrevet 4:19
Min Gud ska i sin rikedom och härlighet i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver.


Filipperbrevet 4:20
Äran tillhör vår Gud och Fader i all evighet, amen.


Kolosserbrevet 1:1
Från Paulus, som genom Guds vilja är apostel åt Kristus Jesus, och från brodern Timotheos.


Kolosserbrevet 1:2
Till de heliga, våra syskon i tron på Kristus i Kolossai. Nåd och frid från Gud, vår Fader.


Kolosserbrevet 1:3
Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesus Kristus Fader, när vi ber för er,


Kolosserbrevet 1:6
som nådde er och nu sprids över hela världen, växer och ger resultat, på samma sätt som det har gjort bland er alltsedan den dag ni fick höra det och förstod Guds nåd i all sanning.


Kolosserbrevet 1:9
Ända sedan vi först hörde talas om er har vi därför bett för er. Vi ber att ni ska fyllas av kunskapen om Guds vilja, med all andlig vishet och insikt,


Kolosserbrevet 1:10
så att ni kan leva på ett sätt som är värdigt Herren och på alla sätt behaga honom genom alla slags goda gärningar, medan ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud.


Kolosserbrevet 1:15
Han är den osynliga Gudens avbild, den förste före hela skapelsen,


Kolosserbrevet 1:19
Gud ville nämligen låta all sin fullhet bo i honom,


Kolosserbrevet 1:20
och genom hans blod på korset har Gud slutit fred och försonat allting med sig, både det som finns på jorden och det som finns i himlen.


Kolosserbrevet 1:21
Ni, som förut var främmande för Gud och på grund av ert sinnelag och era onda gärningar hans fiender,


Kolosserbrevet 1:25
Gud har nämligen gett mig i uppdrag att vara dess tjänare för er skull och fullfölja förkunnelsen av Guds budskap.


Kolosserbrevet 2:2
Mitt mål är att de ska styrkas i sina hjärtan, bindas samman i kärlek och nå fram till hela den djupa och rika insikt som är kunskapen om Guds hemlighet, nämligen Kristus själv.


Kolosserbrevet 2:9
Den gudomliga fullheten bor nämligen i Kristus i kroppslig gestalt.


Kolosserbrevet 2:12
när ni begravdes med honom i dopet. I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på Guds kraft som uppväckte Kristus från de döda.


Kolosserbrevet 2:13
Ni var döda på grund av era överträdelser och ert oomskurna tillstånd. Men Gud lät er bli levande tillsammans med Kristus. Han förlät oss alla våra överträdelser


Kolosserbrevet 2:19
och har tappat kontakten med huvudet, som hela kroppen får sitt stöd av och hålls samman av, med leder och senor, så att den växer så som Gud vill.


Kolosserbrevet 3:1
Ni uppstod alltså tillsammans med Kristus. Sträva då efter det som finns där uppe, där Kristus sitter på Guds högra sida.


Kolosserbrevet 3:3
Ni har ju dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud.


Kolosserbrevet 3:5
Döda därför de jordiska begären hos er: sexuell omoral, orenhet, onda lustar och smutsiga begär och girighet, för det är detsamma som avgudadyrkan.


Kolosserbrevet 3:6
Det är sådant som framkallar Guds vrede över olydnadens barn,


Kolosserbrevet 3:12
Ni är Guds utvalda, heliga och älskade. Klä er därför i innerlig medkänsla, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.


Kolosserbrevet 3:16
Låt Kristus budskap rikligen bo hos er med all sin vishet. Undervisa och vägled varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjung Guds lov med tacksamhet i era hjärtan.


Kolosserbrevet 3:17
Men vad ni än säger eller gör, så gör det i Herren Jesus namn. Tacka Gud, Fadern, genom honom.


Kolosserbrevet 4:3
Be också för oss, att Gud öppnar en möjlighet för oss att sprida budskapet, så att jag kan förkunna Kristus hemlighet


Kolosserbrevet 4:11
Jesus, som även kallas Justus, hälsar också till er. Dessa är de enda omskurna som arbetar tillsammans med mig för Guds rike, och de har varit till stor uppmuntran för mig.


Kolosserbrevet 4:12
Epafras, som ju också är en av er, hälsar till er. Han tjänar Kristus Jesus och kämpar alltid för er i sina böner, för att ni ska stå fasta, fullkomliga och helt övertygade om vad som är Guds vilja.


1 Thessalonikerbrevet 1:1
Från Paulus, Silvanus och Timotheos. Till församlingen i Thessalonike som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid åt er.


1 Thessalonikerbrevet 1:2
Vi tackar alltid Gud för er alla och ber ständigt för er,


1 Thessalonikerbrevet 1:3
för vi tänker på allt ni gör i tron, hur ni arbetar i kärlek och håller fast vid hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför vår Gud och Fader.


1 Thessalonikerbrevet 1:4
Vi vet, syskon, Guds älskade, att han har utvalt er.


1 Thessalonikerbrevet 1:9
för alla berättar själva om hur ni tog emot oss och vände er bort från avgudar för att tjäna den levande och sanna Guden


1 Thessalonikerbrevet 1:10
och vänta på hans Son från himlen  —  Jesus, som Gud uppväckte från de döda och som räddar oss från den kommande vreden.


1 Thessalonikerbrevet 2:2
Vi hade tidigare, som ni vet, blivit misshandlade och förödmjukade i Filippi. Men Gud gav oss mod att förkunna evangeliet för er, trots hårt motstånd.


1 Thessalonikerbrevet 2:4
Nej, Gud har funnit oss värdiga att anförtros evangeliet, och därför talar vi som vi gör, inte för att tillfredsställa människor utan Gud, som prövar våra hjärtan.


1 Thessalonikerbrevet 2:5
Vi har aldrig använt oss av smicker, det vet ni, och aldrig försökt utnyttja er under någon förevändning, det kan Gud intyga.


1 Thessalonikerbrevet 2:8
Vi älskade er så mycket att vi inte bara gav er evangeliet från Gud utan också våra egna liv, så kära hade ni blivit för oss.


1 Thessalonikerbrevet 2:9
Ni kommer säkert ihåg, syskon, hur vi arbetade och slet. Dag och natt arbetade vi, för att inte behöva vara någon börda för någon av er medan vi förkunnade Guds evangelium för er.


1 Thessalonikerbrevet 2:10
Både ni och Gud kan intyga hur heligt, rättfärdigt och oklanderligt vi uppförde oss hos er troende.


1 Thessalonikerbrevet 2:12
Vi vädjade till er att leva ett liv värdigt Gud, han som kallar er till sitt rike och sin härlighet.


1 Thessalonikerbrevet 2:13
Därför tackar vi ständigt Gud för att ni tog emot Guds budskap som vi förkunnade, inte som mänskliga ord utan som ett budskap från Gud, vilket det ju verkligen är, och som verkar i er som tror.


1 Thessalonikerbrevet 2:14
Ni har ju, syskon, följt exemplet från Guds församlingar i Judeen som lever i Kristus Jesus. Ni har fått utstå samma lidanden från era egna landsmän som de från judarna.


1 Thessalonikerbrevet 2:15
De dödade Herren Jesus, liksom de dödade profeterna. De förföljer oss också oss. De frågar inte efter Guds vilja utan är fiender till alla människor,


1 Thessalonikerbrevet 2:16
eftersom de försöker hindra oss från att tala till andra folk så att de kan bli räddade. Så blir deras synders mått rågat, och de ska till slut nås av Guds vrede.


1 Thessalonikerbrevet 3:2
och skicka vår bror Timotheos, Guds medarbetare som sprider evangeliet om Kristus. Han skulle styrka och uppmuntra er tro,


1 Thessalonikerbrevet 3:9
Vi kan inte nog tacka Gud för er, för den glädje ni har gett oss inför vår Gud!


1 Thessalonikerbrevet 3:10
Dag och natt ber vi nu ivrigt till Gud att vi ska få träffa er igen, så att vi kan hjälpa er med det som fortfarande saknas i er tro.


1 Thessalonikerbrevet 3:11
Måtte vår Gud och Fader själv och vår Herre Jesus låta det bli möjligt för oss att resa till er.


1 Thessalonikerbrevet 3:13
så att ni alltmer styrkas i era hjärtan och kan stå klanderfria och heliga inför vår Gud och Fader, den dag då vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga.


1 Thessalonikerbrevet 4:1
Syskon, låt mig tillägga detta: Ni har fått lära er av oss hur man lever för att behaga Gud, och så lever ni också. Men vi vädjar till er för Herren Jesus skull att göra det ännu mer.


1 Thessalonikerbrevet 4:3
För detta är Guds vilja: att ni ska bli heliga. Ni ska hålla er borta från all sexuell omoral.


1 Thessalonikerbrevet 4:5
så att han inte lever i begär och lidelser, som hedningar som inte känner Gud.


1 Thessalonikerbrevet 4:7
Gud har ju inte kallat oss till att leva i orenhet, utan till att leva i helighet.


1 Thessalonikerbrevet 4:8
Den som förkastar detta, gör det inte mot människor, utan mot Gud som ger er sin heliga Ande.


1 Thessalonikerbrevet 4:9
När det gäller att älska varandra som trossyskon, behöver jag inte skriva till er. Gud själv har ju lärt er att älska varandra,


1 Thessalonikerbrevet 4:14
När vi tror att Jesus har dött och uppstått, tror vi att Gud tillsammans med honom också ska föra till sig alla troende som har dött.


1 Thessalonikerbrevet 4:16
När Herren själv kommer ner från himlen, och en befallning hörs, ljudet av en ärkeängels röst och en Guds trumpet, då ska alla som har dött i Kristus uppstå först.


1 Thessalonikerbrevet 5:9
Gud har ju inte bestämt oss till att drabbas av vreden, utan att vi ska bli räddade genom vår Herre Jesus Kristus.


1 Thessalonikerbrevet 5:18
och tacka Gud vad som än händer. Detta är nämligen Guds vilja i Kristus Jesus.


1 Thessalonikerbrevet 5:23
Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är klanderfria den dag vår Herre Jesus Kristus kommer tillbaka.


2 Thessalonikerbrevet 1:1
Från Paulus, Silvanus och Timotheos. Till församlingen i Thessalonike som lever i Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.


2 Thessalonikerbrevet 1:2
Nåd och frid från Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus.


2 Thessalonikerbrevet 1:3
Syskon, vi måste alltid tacka Gud för er, och det finns goda skäl till det, för er tro fortsätter att växa och er kärlek till varandra blir hela tiden större.


2 Thessalonikerbrevet 1:4
Därför berättar vi med stolthet om er i Guds församlingar, om er uthållighet och er tro mitt under alla de förföljelser och lidanden som drabbar er.


2 Thessalonikerbrevet 1:5
Men de är tecken på Guds rättvisa dom, så att ni kan anses värdiga Guds rike, som ni nu lider för.


2 Thessalonikerbrevet 1:6
Gud är rättfärdig och ger tillbaka plåga åt dem som nu plågar er.


2 Thessalonikerbrevet 1:8
i flammande eld, för att straffa dem som inte vill veta av Gud och som inte lyssnar till evangeliet om vår Herre Jesus.


2 Thessalonikerbrevet 1:11
Därför ber vi alltid för er, att vår Gud ska anse er värdiga hans kallelse och med sin kraft genomföra allt det goda ni planerar och vill göra på grund av er tro.


2 Thessalonikerbrevet 1:12
Så blir Herren Jesus förhärligad i er och ni i honom, tack vare nåden från vår Gud och Herre Jesus Kristus.


2 Thessalonikerbrevet 2:4
Han är motståndaren, som ska trotsa allt som kallas gud och är heligt. Han ska ta plats i Guds tempel och påstå att han själv är Gud.


2 Thessalonikerbrevet 2:11
Därför låter Gud dem drabbas av en mäktig villfarelse, så att de tror på lögnen


2 Thessalonikerbrevet 2:13
Men vi måste alltid tacka Gud för er, syskon som Herren Jesus älskar. Gud utvalde ju er redan från tidens början till att bli räddade genom att Anden helgar er och genom tron på sanningen.


2 Thessalonikerbrevet 2:14
Det var detta Gud kallade er till genom evangeliet som vi förkunnar, så att ni skulle få dela härligheten med vår Herre Jesus Kristus.


2 Thessalonikerbrevet 2:16
Må vår Herre Jesus Kristus själv, och Gud, vår Fader, som älskar oss och i sin nåd har gett oss evig tröst och ett säkert hopp,


2 Thessalonikerbrevet 3:5
Må Herren leda era hjärtan till Guds kärlek och Kristus uthållighet.


1 Timotheosbrevet 1:1
Från Paulus, som är apostel åt Kristus Jesus på uppdrag av Gud, vår Frälsare, och Kristus Jesus, vårt hopp.


1 Timotheosbrevet 1:2
Till Timotheos, hans äkta barn i tron. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud Fadern och Kristus Jesus, vår Herre.


1 Timotheosbrevet 1:4
och inte fortsätter att forska i myter och ändlösa släktlistor. Sådant leder bara till oenighet och främjar inte Guds plan, som verkar genom tron.


1 Timotheosbrevet 1:9
Vi vet ju att den inte finns till för de rättfärdiga, utan för dem som struntar i den och bryter mot den, för ogudaktiga och syndiga människor, för oheliga och gudlösa, för sådana som slår sin far och mor, för mördare,


1 Timotheosbrevet 1:11
Så är det i enlighet med evangeliet om den välsignade Gudens härlighet, det budskapet som har anförtrotts åt mig.


1 Timotheosbrevet 1:17
Äran och härligheten tillhör evighetens Kung, den oförgänglige, den osynlige, den som ensam är Gud, i all evighet! Amen.


1 Timotheosbrevet 2:2
för kungar och makthavare, så att vi får leva i fred och stillhet, i allting på ett gudfruktigt och värdigt sätt.


1 Timotheosbrevet 2:3
Detta är rätt och behagar Gud, vår Frälsare.


1 Timotheosbrevet 2:5
För det finns bara en Gud och bara en som är medlare mellan Gud och människor, och det är människan Kristus Jesus.


1 Timotheosbrevet 2:10
utan goda gärningar, som det anstår kvinnor som vill framstå som gudfruktiga.


1 Timotheosbrevet 3:5
För om någon inte kan leda sin egen familj, hur ska han då kunna ansvara för Guds församling?


1 Timotheosbrevet 3:15
men om jag dröjer, så vet du nu hur allt ska vara ordnat i Guds hushåll, den levande Gudens församling, sanningens pelare och grund.


1 Timotheosbrevet 3:16
Och alla måste erkänna att gudsfruktans hemlighet är stor: Han uppenbarades i mänsklig gestalt, visades rättfärdig i Anden, sågs av änglarna, förkunnades bland folken, blev trodd i världen och togs upp till härligheten.


1 Timotheosbrevet 4:3
De förbjuder folk att gifta sig och kräver att man avstår från en viss slags mat, som Gud har skapat för att de som tror och har lärt känna sanningen ska kunna äta och vara tacksamma för.


1 Timotheosbrevet 4:4
Allt som Gud har skapat är bra och inget är förkastligt, om man bara tar emot det med tacksamhet.


1 Timotheosbrevet 4:5
Det helgas genom Guds Ord och bön.


1 Timotheosbrevet 4:7
Håll dig borta från de gudlösa, gamla myterna. Öva dig i stället i gudsfruktan.


1 Timotheosbrevet 4:8
Fysisk träning är bra på sitt sätt, men gudsfruktan är nyttig på alla sätt. Den innebär ju ett löfte om liv både i den här världen och i den kommande.


1 Timotheosbrevet 4:10
Därför arbetar vi också och kämpar, för vi har satt vårt hopp till den levande Guden, som är alla människors Frälsare, deras som tror.


1 Timotheosbrevet 5:4
Om en änka har barn eller barnbarn, så ska dessa lära sig att visa sin tro i praktisk handling först och främst inom familjen. På så sätt ger de tillbaka till de gamla vad de har fått av dem, och det är vad Gud vill.


1 Timotheosbrevet 5:5
Den verkliga änka som är lämnad ensam sätter sitt hopp till Gud och ber till honom och söker hans hjälp dag och natt.


1 Timotheosbrevet 5:21
Jag befaller dig inför Gud och inför Kristus Jesus och de utvalda änglarna att alltid följa detta, utan att ta ställning för eller emot någon och utan att särbehandla någon.


1 Timotheosbrevet 6:1
De som bär slaveriets ok ska visa sina ägare verklig respekt, så att Guds namn och läran inte ska smädas.


1 Timotheosbrevet 6:11
Men du som tillhör Gud ska hålla dig borta från allt detta och sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, tålamod och mildhet.


1 Timotheosbrevet 6:13
Jag uppmanar dig inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus, som med en god bekännelse vittnade inför Pontius Pilatus:


1 Timotheosbrevet 6:17
Varna dem som är rika i den här världen att inte skryta och inte sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedomar, utan till Gud, som ger oss allt vi behöver för att kunna njuta av livet.


1 Timotheosbrevet 6:20
Käre Timotheos, bevara det som har anförtrotts dig. Håll dig borta från gudlöst prat och motstridiga idéer som kallas kunskap men inte är det.


2 Timotheosbrevet 1:1
Från Paulus, som genom Guds vilja är apostel åt Kristus Jesus, i enlighet med löftet om livet som finns i Kristus Jesus.


2 Timotheosbrevet 1:2
Till Timotheos, mitt kära barn. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, Fadern, och Kristus Jesus, vår Herre.


2 Timotheosbrevet 1:3
Jag tackar Gud, som jag liksom mina förfäder tjänar, med rent samvete, när jag dag och natt ständigt kommer ihåg dig i mina böner.


2 Timotheosbrevet 1:6
Därför vill jag påminna dig om att blåsa liv i den nådegåva Gud gav dig, när jag lade mina händer på dig.


2 Timotheosbrevet 1:7
Gud har inte gett oss en modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens.


2 Timotheosbrevet 1:8
Därför ska du inte skämmas för att vittna om vår Herre, och inte heller skämmas över mig som sitter i fängelse för hans skull. Var beredd att lida för evangeliet du också, för Gud ska ge dig kraft.


2 Timotheosbrevet 2:9
För dess skull får jag lida och har till och med kedjats fast som en brottsling. Men Guds budskap har inte kedjats fast.


2 Timotheosbrevet 2:14
Påminn alla om detta och varna dem inför Gud att inte hålla på att strida om olika läror. Sådana diskussioner är meningslösa och leder till katastrof för dem som lyssnar.


2 Timotheosbrevet 2:15
Gör ditt yttersta för att bestå provet inför Gud, som en arbetare som inte behöver skämmas, en som rätt handskas med sanningens ord.


2 Timotheosbrevet 2:16
Ha inget att göra med dessa gudlösa läror, för deras anhängare ska hamna längre och längre bort i gudlösheten,


2 Timotheosbrevet 2:19
Men den grund som Gud har lagt står fast, förseglad med detta: ”Herren känner dem som är hans” och ”Den som nämner Herrens namn ska hålla sig borta från orättfärdigheten”.


2 Timotheosbrevet 2:25
och på ett milt sätt visa de människor tillrätta som säger emot honom. Kanske ger då Gud dessa människor en möjlighet att vända om och förstå sanningen.


2 Timotheosbrevet 3:4
De är svekfulla, saknar alla spärrar och är högfärdiga. De älskar njutningar mer än Gud.


2 Timotheosbrevet 3:5
De vill ge intryck av gudsfruktan men vill inte veta av dess kraft. Håll dig borta från sådana.


2 Timotheosbrevet 3:12
På samma sätt kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda.


2 Timotheosbrevet 3:16
Hela Skriften är inspirerad av Gud och kan användas då man undervisar, tillrättavisar, korrigerar och fostrar till rättfärdighet,


2 Timotheosbrevet 3:17
så att den som tillhör Gud blir väl rustad för alla goda gärningar.


2 Timotheosbrevet 4:1
Jag befaller dig inför Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike:


2 Timotheosbrevet 4:6
Själv håller jag redan på att offras som ett drickoffer för Gud, det är dags för mig att bryta upp.


Titusbrevet 1:1
Från Paulus, som är Guds tjänare och apostel åt Jesus Kristus, sänd att föra Guds utvalda till tro och kunskap om sanningen, som leder till gudsfruktan


Titusbrevet 1:2
och som ger hopp om evigt liv. Gud, som aldrig ljuger, lovade det ju för oändligt länge sedan.


Titusbrevet 1:3
När tiden var inne uppenbarade han sitt ord genom den förkunnelse som anförtroddes åt mig i enlighet med en befallning från Gud, vår Frälsare.


Titusbrevet 1:4
Till Titus, mitt äkta barn i vår gemensamma tro. Nåd och frid från Gud, Fadern och Kristus Jesus, vår Frälsare.


Titusbrevet 1:7
Den som är församlingsledare har ansvar för Guds verk, och därför ska det inte finnas något att anmärka på hos honom. Han får inte verka överlägsen, inte ha ett häftigt humör, inte missbruka alkohol, inte vara våldsam eller ha begär efter pengar.


Titusbrevet 1:16
De påstår att de känner Gud, men med sina handlingar förnekar de honom. De är avskyvärda och olydiga, och inget gott kan komma ifrån dem.


Titusbrevet 2:5
att vara självbehärskade, rena, att sköta sitt hem, vara goda och underordna sig sin man, så att ingen hånar Guds ord.


Titusbrevet 2:10
De får inte stjäla något utan ska alltid vara goda och pålitliga, så att de på alla sätt gör Guds, vår Frälsares, lära attraktiv.


Titusbrevet 2:11
Guds nåd har uppenbarats till räddning för alla människor.


Titusbrevet 2:12
Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och till de begär som världen lockar med, och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den här tidsåldern,


Titusbrevet 2:13
medan vi ser fram emot det lyckliga hoppet, att vår stora Gud och Frälsare, Jesus Kristus, ska komma i sin härlighet.


Titusbrevet 3:4
Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till oss människor uppenbarades,


Titusbrevet 3:8
Detta budskap är tillförlitligt. Jag vill att du ska understryka detta, så att de som tror på Gud alltid strävar efter att göra det som är gott. Denna undervisning är bra och nyttig för alla människor.


Filemonbrevet 1:3
Nåd och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.


Filemonbrevet 1:4
Jag tackar alltid min Gud när jag kommer ihåg dig i mina böner,


Hebreerbrevet 1:1
För länge sedan talade Gud, i olika omgångar och på olika sätt, till våra förfäder genom profeterna,


Hebreerbrevet 1:3
Sonen utstrålar Guds egen härlighet. Han är avbilden av hans väsen, och han bär upp allting med sitt mäktiga ord. När han hade utfört syndareningen, satte han sig ner på Majestätets högra sida i höjden.


Hebreerbrevet 1:5
Gud har ju aldrig sagt till någon ängel: ”Du är min Son. Idag har jag blivit din Far.” Och återigen: ”Jag ska vara hans Far, och han ska vara min Son.”


Hebreerbrevet 1:6
Och när Gud låter sin förstfödde komma till världen, säger han: ”Alla Guds änglar ska tillbe honom.”


Hebreerbrevet 1:8
Men till Sonen säger han: ”Gud, din tron består i tid och evighet. Din kungaspira är rättens spira.


Hebreerbrevet 1:9
Du har älskat rättfärdighet och hatat det orätta. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja, mer än dina medbröder.”


Hebreerbrevet 1:13
Aldrig har Gud sagt till någon ängel: ”Sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en pall under dina fötter.”


Hebreerbrevet 2:4
Gud har också bekräftat den genom tecken och under och olika kraftgärningar och genom att dela ut den heliga Anden efter sin vilja.


Hebreerbrevet 2:9
Men vi ser att Jesus, som var lite lägre än änglarna, nu har krönts med härlighet och ära, därför att han var villig att lida och dö. Genom Guds nåd skulle han möta döden för allas skull.


Hebreerbrevet 2:10
När Gud, för vilken och genom vilken allting finns till, ville föra många barn till härlighet, fann han att den som leder många till frälsningen måste fullkomnas genom lidande.


Hebreerbrevet 2:13
Vidare: ”Jag hoppas på honom”, och: ”Se, jag och barnen som Gud har gett mig.”


Hebreerbrevet 2:17
Därför måste han på alla sätt bli lik sina syskon, så att han kunde bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och försona folkets synder.


Hebreerbrevet 3:2
Han var trogen mot den som hade utsett honom, på samma sätt som Mose var trogen mot Gud i hela Guds hus.


Hebreerbrevet 3:4
För varje hus har en byggmästare, och Gud är byggmästaren som ligger bakom allt.


Hebreerbrevet 3:5
Visst var Mose trogen som tjänare i hela Guds hus, för att vittna om det som senare skulle förkunnas.


Hebreerbrevet 3:6
Men Kristus är trogen som Son och råder över Guds hus. Och hans hus är vi, om vi bara håller fast vid vår frimodighet och vid hoppet som är vår stolthet.


Hebreerbrevet 3:12
Se därför upp, syskon, så att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta och vänder sig bort från den levande Guden.


Hebreerbrevet 3:17
Och vilka var det som Gud sedan var förbittrad på under fyrtio år? Jo, det var samma människor som syndade och blev liggande döda i öknen.


Hebreerbrevet 4:1
Låt oss därför noga och med fruktan ta vara på varandra, så att ingen blir efter på vägen, medan Guds löfte om att få komma in i hans vila fortfarande gäller.


Hebreerbrevet 4:3
Vi däremot som tror får gå in i den vila som Gud talade om när han sa: ”Därför svor jag i min vrede: ’De ska aldrig komma in i min vila.’ ” Ändå har hans verk varit färdiga ända sedan världens skapelse.


Hebreerbrevet 4:4
Det är sagt någonstans om det sjunde dygnet: ”Gud vilade på det sjunde dygnet från allt sitt verk.”


Hebreerbrevet 4:7
Gud bestämde därför en ny dag och kallar den idag, när han långt senare lät David säga vad som redan tidigare var sagt: ”Om ni idag hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan.”


Hebreerbrevet 4:8
Om Josua hade fört dem in i vilan, så skulle Gud inte efteråt ha talat om en ny dag.


Hebreerbrevet 4:9
Därför har Guds folk en sabbatsvila att se fram emot.


Hebreerbrevet 4:10
Den som går in i Guds vila får vila från sitt verk, så som Gud vilade från sitt.


Hebreerbrevet 4:12
Guds ord är nämligen levande och verksamt. Det är skarpare än ett dubbeleggat svärd, och det tränger djupt in i vårt innersta. Det åtskiljer själ och ande, leder och märg, och avslöjar hjärtats uppsåt och tankar.


Hebreerbrevet 4:14
Då vi nu har en stor överstepräst som har farit upp genom himlarna, Jesus, Guds Son, låt oss hålla fast vid vår bekännelse.


Hebreerbrevet 5:1
Varje överstepräst utses bland människor och har i uppdrag att representera andra människor inför Gud. Han bär fram gåvor och offer för människors synder.


Hebreerbrevet 5:4
Denna ära är inget som någon själv tar på sig. Man blir kallad av Gud, precis som Aron blev.


Hebreerbrevet 5:7
Medan han levde här på jorden grät han och ropade högt och bad till honom som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd på grund av sin gudsfruktan.


Hebreerbrevet 5:10
Gud kallade ju honom till att bli överstepräst, så som Melkisedek.


Hebreerbrevet 5:12
Ni borde vid det här laget kunna undervisa andra, men i stället behöver ni än en gång bli undervisade om grundsatserna i Guds budskap. Ni behöver åter mjölk, inte fast föda!


Hebreerbrevet 6:1
Låt oss därför nu lämna det man först behöver lära sig om Kristus och gå vidare till en undervisning som passar vuxna. Vi vill inte börja om från början igen och lägga grunderna: omvändelse från döda gärningar och tro på Gud,


Hebreerbrevet 6:3
Så vill vi göra, om Gud tillåter det.


Hebreerbrevet 6:5
och smakat Guds goda ord och den kommande tidsålderns krafter,


Hebreerbrevet 6:6
men sedan avfallit, dem kan man omöjligen få att vända tillbaka, eftersom de korsfäster Guds Son igen och förlöjligar honom.


Hebreerbrevet 6:7
En åker som suger åt sig det regn som ofta faller och ger bonden en god skörd får en välsignelse från Gud.


Hebreerbrevet 6:10
Gud är ju inte orättvis, utan minns hur hårt ni har arbetat för honom och hur mycket ni älskar honom, i och med att ni nu liksom tidigare tjänar de heliga.


Hebreerbrevet 6:12
Var inte tröga, utan ta de människor till föredöme som genom tro och tålamod får del av vad Gud har lovat.


Hebreerbrevet 6:13
Då Gud gav sitt löfte till Abraham svor han vid sig själv, eftersom det inte fanns någon högre att svära vid,


Hebreerbrevet 6:17
Gud ville göra klart för dem som skulle ärva det utlovade hur oföränderligt hans beslut är, och därför bekräftade han det med en ed.


Hebreerbrevet 6:18
Båda dessa bekräftelser står fast, eftersom Gud aldrig kan ljuga. De är en stark uppmuntran till oss som har tagit vår tillflykt till det hopp som vi har framför oss.


Hebreerbrevet 7:1
Denne Melkisedek var kung i Salem och präst åt Gud den Högste. Det var han som mötte och välsignade Abraham, den gången Abraham kom tillbaka efter att ha vunnit ett slag mot kungar,


Hebreerbrevet 7:3
Han står där utan far eller mor eller släktregister. Hans tid saknar början och hans liv har inget slut. Därför är han lik Guds Son, präst för alltid.


Hebreerbrevet 7:6
Men Melkisedek hörde ju inte till denna prästsläkt, och ändå fick han ta emot en tiondel av Abrahams byte och välsigna honom som hade fått Guds löften.


Hebreerbrevet 7:19
Lagen kan ju inte göra någonting fullkomligt. Men ett bättre hopp har infunnit sig, genom vilket vi närmar oss Gud.


Hebreerbrevet 7:25
Därför kan han också för all framtid rädda dem som kommer till Gud genom honom. Han lever ju för alltid och kan vädja för dem.


Hebreerbrevet 8:5
Men dessa tjänar i en helgedom som bara är en ofullständig skuggbild av den som finns i himlen. När Mose skulle resa upp tältet, sa ju Gud till honom: ”Var noga med att göra allt efter den förebild som visats dig på berget.”


Hebreerbrevet 8:8
Men Gud anklagade folket för dess brister och sa: ”Det ska komma en tid, säger Herren, då jag ingår ett nytt förbund med Israels och Juda folk,


Hebreerbrevet 8:10
Men detta är det förbund jag efter denna tid ska ingå med Israels folk, säger Herren: Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk.


Hebreerbrevet 9:1
I det första förbundet fanns det föreskrifter för gudstjänsten och den jordiska helgedomen.


Hebreerbrevet 9:14
hur mycket mer ska då inte blodet från Kristus rena våra samveten från döda gärningar, så att vi kan tjäna den levande Guden. Kristus bar ju fram sig själv som ett felfritt offer åt Gud genom kraften i den eviga Anden.


Hebreerbrevet 9:20
Sedan sa han: ”Detta blod bekräftar det förbund Gud har befallt er att hålla.”


Hebreerbrevet 9:24
Kristus har ju inte gått in i någon helgedom som är gjord av människor och bara är en bild av den verkliga. Nej, han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Gud själv för vår skull.


Hebreerbrevet 10:7
Då sa jag: ’Se, här är jag. I bokrullen står det skrivet om mig. Jag vill göra din vilja, Gud.’ ”


Hebreerbrevet 10:10
Genom Guds vilja har vi helgats i och med att Kristus kropp offrades en gång för alla.


Hebreerbrevet 10:12
Men Jesus bar fram ett enda offer för synden för alla tider och har sedan satt sig ner på Guds högra sida,


Hebreerbrevet 10:21
Så när vi nu har en stor överstepräst över Guds folk,


Hebreerbrevet 10:27
Nej, då väntar en fruktansvärd dom och en förtärande eld som ska utplåna Guds fiender.


Hebreerbrevet 10:29
Hur mycket värre ska då inte straffet bli för den som trampar på Guds Son, vanhelgar förbundsblodet som han helgades i, och smädar nådens Ande?


Hebreerbrevet 10:31
Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer.


Hebreerbrevet 10:36
Det krävs uthållighet av er för att ni ska kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat.


Hebreerbrevet 11:3
Genom tro förstår vi att världen skapades genom ord från Gud, och att det vi ser inte har blivit till av något synligt.


Hebreerbrevet 11:4
Genom tro kunde Abel bära fram ett större offer än Kain och fick genom tro vittnesbördet att han var rättfärdig. Gud vittnade ju själv om hans offer. Genom tro talar han fortfarande, trots att han är död.


Hebreerbrevet 11:5
Genom tro rycktes Henok upp utan att behöva dö. Man kunde inte hitta honom längre, för Gud tog bort honom. Innan dess hade Henok nämligen fått vittnesbördet att han behagade Gud.


Hebreerbrevet 11:6
Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Den som vill komma till honom måste ju tro att han finns och att han belönar dem som söker honom.


Hebreerbrevet 11:10
Han såg nämligen fram emot den stad som är byggd på en fast grund och som har Gud själv till arkitekt och byggmästare.


Hebreerbrevet 11:16
men de längtade till ett bättre land, det land som finns i himlen. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud, för han har byggt en stad åt dem.


Hebreerbrevet 11:18
Gud hade ju sagt till honom: ”Det är bara Isaks efterkommande som ska räknas som dina ättlingar.”


Hebreerbrevet 11:19
Men Abraham tänkte att Gud till och med kunde uppväcka döda. Och bildligt talat fick han ju tillbaka Isak från de döda.


Hebreerbrevet 11:21
I tro välsignade den döende Jakob Josefs söner. Lutad mot sin stav tillbad han Gud.


Hebreerbrevet 11:25
Han valde att lida tillsammans med Guds folk, i stället för att under en kort tid njuta av synden.


Hebreerbrevet 11:39
Men ingen av dessa fick se löftet uppfyllt, trots att de alla genom sin tro hade fått Guds vittnesbörd.


Hebreerbrevet 11:40
Gud hade nämligen en bättre plan för oss, så att de inte ska uppnå fullkomlighet förrän tillsammans med oss.


Hebreerbrevet 12:2
Låt oss fästa blicken på Jesus, som är upphovet till vår tro och som också fullkomnar den. Han såg fram emot den glädje som väntade honom, uthärdade korset utan att bry sig om dess skam och sitter nu på den högra sidan om Guds tron.


Hebreerbrevet 12:7
Håll ut i lidandet som ni får gå igenom. Det är för er fostran. Gud behandlar er som sina söner. Var finns den son som inte tuktas av sin far?


Hebreerbrevet 12:15
Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen rot av bitterhet får börja växa och vålla skada och förstöra livet för många.


Hebreerbrevet 12:16
Se till att ingen av er lever i sexuell omoral eller gudlöshet, som Esau, som sålde sin arvsrätt för ett enda mål mat.


Hebreerbrevet 12:22
Nej, ni har kommit till Sions berg, den levande Gudens stad, till det himmelska Jerusalem. Ni står inför tusentals änglar,


Hebreerbrevet 12:23
en festförsamling av de förstfödda, vilkas namn är skrivna i himlen. Ni har kommit till Gud, allas domare, och till de rättfärdigas andar som fullkomnats.


Hebreerbrevet 12:28
Vi får ett rike som aldrig ska skaka. Låt oss därför vara tacksamma och tjäna Gud så som han vill, med vördnad och fruktan,


Hebreerbrevet 12:29
för vår Gud är en förtärande eld.


Hebreerbrevet 13:4
Se till att alla respekterar äktenskapet och att den äkta sängen hålls obefläckad. Gud kommer ju att döma dem som lever i sexuell omoral och är otrogna i sitt äktenskap.


Hebreerbrevet 13:5
Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har ju sagt: ”Jag ska aldrig överge dig eller svika dig.”


Hebreerbrevet 13:7
Tänk på era ledare, som förkunnat Guds budskap för er. Se på hur de varit ända till livets slut, och ha deras tro som föredöme.


Hebreerbrevet 13:15
Låt oss därför genom honom ständigt ge vårt hyllningsoffer till Gud, en frukt från de läppar som prisar hans namn.


Hebreerbrevet 13:16
Glöm inte heller att göra gott mot andra och dela med er av det ni har, för sådana offer behagar Gud.


Hebreerbrevet 13:20
Må fridens Gud, som genom det eviga förbundets blod har fört vår Herre Jesus, fårens store herde, upp från de döda,


Jakobsbrevet 1:1
Från Jakob, som är tjänare åt Gud och Herren Jesus Kristus. Till de tolv stammarna i förskingringen. Hälsningar!


Jakobsbrevet 1:5
Om någon av er saknar vishet ska han be till Gud, som ger åt alla, generöst och utan förebråelser, och han ska få vad han ber om.


Jakobsbrevet 1:12
Lycklig är den som håller ut då han prövas! Om han består provet ska han få livets segerkrans, som Gud har lovat dem som älskar honom.


Jakobsbrevet 1:13
Men om någon frestas, ska han inte säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan ju inte frestas av det onda, och han skulle själv aldrig fresta någon.


Jakobsbrevet 1:20
En människas vrede för ju inte med sig det som är rättfärdigt inför Gud.


Jakobsbrevet 1:27
Men att visa omsorg om föräldralösa barn och änkor som har det svårt och att inte låta sig påverkas av den här världen är uttryck för en tro som är ren och fläckfri inför Gud, vår Fader.


Jakobsbrevet 2:2
Tänk er att ni är samlade till gudstjänst, och in kommer en man med en guldring på fingret och klädd i fina kläder, likaså en fattig man i smutsiga kläder.


Jakobsbrevet 2:5
Lyssna på mig, mina kära syskon! Har inte Gud utvalt dem som är fattiga i världens ögon till att vara rika i tron och ärva det rike som han har lovat dem som älskar honom?


Jakobsbrevet 2:19
Du tror att det finns en Gud. Det är bra. Det tror till och med de onda andarna och darrar.


Jakobsbrevet 2:23
Genom detta uppfylldes det som står i Skriften: ”Abraham trodde Gud, och därför räknades han som rättfärdig” och kallades Guds vän.


Jakobsbrevet 3:9
Med den hyllar vi vår Herre och Fader, och med den förbannar vi människorna, som Gud har skapat till att vara lika honom.


Jakobsbrevet 4:4
Ni trolösa, förstår ni inte att vänskap med världen innebär fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.


Jakobsbrevet 4:6
Men han ger oss en större nåd. Därför heter det: ”Gud står emot de stolta, men de ödmjuka visar han nåd.”


Jakobsbrevet 4:7
Underordna er alltså Gud. Stå emot djävulen, så ska han fly ifrån er.


Jakobsbrevet 4:8
Håll er nära Gud, så ska han hålla sig nära er. Rengör era händer, ni syndare. Rena era hjärtan, ni kluvna.


2 Petrusbrevet 1:1
Från Simon Petrus, som är tjänare och apostel åt Jesus Kristus. Till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och Frälsare Jesus Kristus har fått samma dyrbara tro som vi.


2 Petrusbrevet 1:2
Allt rikare nåd och frid åt er genom kunskap om Gud och vår Herre Jesus.


2 Petrusbrevet 1:3
Allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt gett oss genom kunskapen om honom som kallade oss i sin härlighet och ärbarhet.


2 Petrusbrevet 1:4
Därigenom har han gett oss sina dyrbara och stora löften, för att ni tack vare dem ska få del av den gudomliga naturen, efter att ha kommit undan den korruption som finns i den här världen på grund av onda begär.


2 Petrusbrevet 1:6
och utöver kunskap självbehärskning, utöver självbehärskning uthållighet, utöver uthållighet gudsfruktan,


2 Petrusbrevet 1:7
utöver gudsfruktan vänskap mellan trossyskonen, och utöver vänskapen syskonkärlek.


2 Petrusbrevet 1:17
Han fick äran och härligheten från Gud Fadern, när en röst kom till honom från den majestätiska härligheten: ”Detta är min älskade Son, han är min glädje.”


2 Petrusbrevet 1:21
Ingen profetia har ju kommit till av mänsklig vilja, utan den heliga Anden har drivit människor till att tala vad de fått av Gud.


2 Petrusbrevet 2:4
Gud skonade ju inte de änglar som syndade, utan kastade ner dem i den mörka avgrunden, där de nu sitter fängslade i väntan på domen.


2 Petrusbrevet 2:5
Han skonade inte heller den gamla världen men räddade Noa, rättfärdighetens förkunnare, och sju andra när han lät den stora översvämningen komma över de ogudaktigas värld.


2 Petrusbrevet 2:6
Gud dömde också städerna Sodom och Gomorra och lät dem förvandlas till askhögar. Han gjorde dem till exempel på vad som väntar de ogudaktiga.


2 Petrusbrevet 2:9
Herren vet alltså att rädda de gudfruktiga ur frestelsen och förvara de orättfärdiga under straff ända fram till domens dag.


2 Petrusbrevet 2:11
trots att änglar, som är mycket starkare och mäktigare, inte vågar komma till Gud med några smädande anklagelser mot dem.


2 Petrusbrevet 3:5
Men när de säger så, glömmer de att himlarna och jorden för länge sedan hade blivit till genom Guds ord, och att jorden uppstod ur vatten och genom vatten.


2 Petrusbrevet 3:7
Men de himlar och den jord som nu existerar har genom samma ord förvarats åt elden, sparats till domens dag, då de ogudaktiga ska förintas.