A A A A A


Sök

Matteus 8:29
Och de ropade till Jesus: ”Lämna oss ifred, du Guds Son! Har du kommit för att plåga oss i förtid?”


Matteus 10:34
Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden! Nej, inte fred utan svärd.


Matteus 22:22
När de hörde detta blev de förvånade och gick sin väg och lämnade honom ifred.


Matteus 27:19
Medan Pilatus satt där på domstolen fick han också ett meddelande från sin hustru, som varnade honom: ”Lämna den här rättfärdige mannen ifred, för jag har haft fruktansvärda mardrömmar i natt för hans skull.”


Markus 5:7
”Lämna mig ifred, Jesus, du den högste Gudens Son! Svär inför Gud att inte plåga mig!” skrek han,


Markus 9:50
Salt är bra, men till vilken nytta är saltet om det har förlorat sin kraft? Kan man få det salt igen? Bevara er sälta och lev i fred med varandra!”


Markus 14:6
Men Jesus sa: ”Lämna henne ifred! Varför kritiserar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig.


Markus 15:42
Detta hände på fredagen, förberedelsedagen, alltså dagen före sabbaten. Och när kvällen närmade sig


Lukas 4:13
När djävulen hade prövat honom på alla sätt, lämnade han honom sedan i fred under en tid.


Lukas 8:28
Så snart han fick se Jesus började han skrika och föll ner inför honom och ropade högt: ”Lämna mig ifred, Jesus, du den högste Gudens Son! Jag ber dig, plåga mig inte!”


Lukas 12:51
Tror ni att jag har kommit för att skapa fred på jorden? Nej, säger jag, utan splittring!


Lukas 14:32
Visar det sig vara omöjligt, sänder han istället ut medlare för att be om fred, medan fiendetrupperna fortfarande är långt borta.


Lukas 19:38
”Välsignad är han, kungen, som kommer i Herrens namn! ” jublade de. ”Fred i himlen och ära i höjden!”


Lukas 19:42
”Tänk om du idag hade förstått hur du skulle kunna få fred”, sa han. ”Men nu är det fördolt för dig.


Apostlagärningarna 5:38
Därför föreslår jag att ni lämnar de här männen ifred och låter dem gå. Om detta bara är ett mänskligt påhitt, då kommer det snart att rinna ut i sanden.


Apostlagärningarna 9:31
Församlingen fick nu vara ifred i hela Judeen, Galileen och Samarien. Den byggdes upp och levde i Herrens fruktan och växte till genom den heliga Andens tröst och stöd.


Apostlagärningarna 12:20
Invånarna i Tyros och Sidon som var beroende av Herodes land för sin matförsörjning hade gjort Herodes vred. De skickade därför en gemensam delegation till Herodes för att be om fred då de lyckats få över kungens kammarherre Blastos på sin sida.


Apostlagärningarna 24:3
”Högt ärade Felix! Det är tack vare dig som vi sedan länge kan leva i fred och trygghet. Du har också sett till att vårt folk på alla sätt har fått det bättre. För detta är vi oändligt tacksamma.


Romarbrevet 8:5
De som styrs av sin mänskliga natur tänker på sådant som tillfredsställer den mänskliga naturen, men de som styrs av Anden tänker på sådant som är i överensstämmelse med Anden.


Romarbrevet 8:8
De som styrs av sitt mänskliga sinnelag kan aldrig tillfredsställa Gud.


2 Korinthierbrevet 12:8
Tre gånger har jag bett till Herren att den ska lämna mig ifred.


Efesierbrevet 2:14
Han är nämligen vår fred, han som gjorde de två till ett och rev ner fiendskapens skiljemur.


Efesierbrevet 2:15
Han har i sin kropp tillintetgjort lagen med dess bud och föreskrifter, för att i sig skapa en ny människa av de två, och därmed stifta fred.


Efesierbrevet 2:17
Han kom med evangeliet om fred för er som var långt borta, och fred för dem som var nära.


Efesierbrevet 6:15
Sätt som skor på era fötter den beredskap som evangeliet om fred ger.


Filipperbrevet 4:18
Nu har jag fått allt jag behöver, och mer än så. Jag saknar inget sedan jag fick det ni skickade med Epafroditos, en doftande rökelse, ett offer som gläder och tillfredsställer Gud.


Kolosserbrevet 1:20
och genom hans blod på korset har Gud slutit fred och försonat allting med sig, både det som finns på jorden och det som finns i himlen.


1 Thessalonikerbrevet 2:4
Nej, Gud har funnit oss värdiga att anförtros evangeliet, och därför talar vi som vi gör, inte för att tillfredsställa människor utan Gud, som prövar våra hjärtan.


1 Thessalonikerbrevet 5:3
Just när människorna säger: ”Det råder fred och trygghet”, då drabbas de av katastrofen, lika plötsligt som när värkarna sätter in hos en kvinna som ska föda barn. Och ingen ska komma undan.


1 Timotheosbrevet 2:2
för kungar och makthavare, så att vi får leva i fred och stillhet, i allting på ett gudfruktigt och värdigt sätt.


Titusbrevet 3:2
De får inte förolämpa någon utan ska vara fredliga och visa hänsyn och ödmjukhet mot alla människor.


எபிரேயர் ௭:௨
och Abraham gav åt honom en tiondel av allting. Namnet Melkisedek betyder för det första ”rättfärdighetens kung”, men som Salems kung var han också ”fredens kung”.


எபிரேயர் ௧௧:௩௧
Genom tron slapp den prostituerade Rachav att dödas tillsammans med de andra som vägrade att tro, eftersom hon fredligt hade tagit emot spionerna.


Judasbrevet 1:12
Dessa är skamfläckar vid era kärleksmåltider. De tillfredsställer bara sig själva och tar skamlöst för sig. De är moln utan regn och drivs undan av vinden. De är döda träd som inte bär frukt när hösten kommer, uppryckta med rötterna, dubbelt döda.


Uppenbarelseboken 6:4
Då kom det fram en annan, en eldröd häst. Ryttaren på den hästen fick makt att ta bort freden från jorden så att människorna skulle döda varandra, och han fick ett långt svärd.


Swedish Bible (NUB) 2015
Copyright © 2015 av Biblica, Inc.®