A A A A A


Sök

Lukas 2:30
För nu har jag med egna ögon sett din frälsning,


2 Korinthierbrevet 1:6
När vi möter svårigheter är det alltså för er tröst och frälsning. Genom den tröst vi själva får kan ni få tröst som ger er kraft när ni får gå igenom samma lidanden som vi.


Efesierbrevet 6:17
Ta emot frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord.


Filipperbrevet 2:12
Därför, mina kära, så som ni alltid har varit lydiga, arbeta nu med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara när jag är hos er utan desto mer när jag är borta.


Hebreerbrevet 1:14
Är inte änglarna tjänare, andar, som har sänts ut för att tjäna dem som får frälsningen som arv?


Hebreerbrevet 2:10
När Gud, för vilken och genom vilken allting finns till, ville föra många barn till härlighet, fann han att den som leder många till frälsningen måste fullkomnas genom lidande.


Hebreerbrevet 5:9
När han blev fullkomnad, blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom.


Hebreerbrevet 6:9
Men vad er beträffar, mina älskade, är vi övertygade om att det förhåller sig bättre med er och er frälsning, även om vi talar på det här sättet.


1 Petrusbrevet 2:2
Längta som nyfödda barn efter den rena, andliga mjölken, för att genom den växa till frälsningen.


Uppenbarelseboken 7:10
De ropade högt: ”Frälsningen finns hos vår Gud, han som sitter på tronen, och hos Lammet.”


Uppenbarelseboken 12:10
Sedan hörde jag en stark röst i himlen säga: ”Nu tillhör frälsningen, kraften och riket vår Gud, och makten hans Smorde. Anklagaren, han som dag och natt anklagade våra trossyskon inför vår Gud, har nu kastats ner.


Uppenbarelseboken 19:1
Efter det hörde jag något som lät som starka röster från en stor skara människor i himlen, och de sa: ”Halleluja! Frälsningen, härligheten och makten tillhör vår Gud,


Swedish Bible (NUB) 2015
Copyright © 2015 av Biblica, Inc.®