A A A A A


Sök

Matteus 2:13
När stjärntydarna hade rest sin väg visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef. Ängeln sa: ”Stig upp och fly till Egypten med barnet och hans mor och stanna där tills jag säger till, för kung Herodes kommer att leta efter barnet och försöka döda det.”


Matteus 2:16
Herodes blev rasande när han förstod att stjärntydarna hade lurat honom. Han gav order om att döda alla pojkar som var två år eller yngre, både i Betlehem och dess omgivning, med den tidsangivelse som utgångspunkt som han fått reda på av stjärntydarna.


Matteus 2:20
och sa till honom: ”Gör dig klar, ta med dig barnet och hans mor och res tillbaka till Israels land, för de som försökte döda barnet är döda.”


Matteus 8:22
Då svarade Jesus honom: ”Följ mig och låt de döda begrava sina döda.”


Matteus 9:24
sa han: ”Gå ut härifrån. Flickan är inte död, hon sover.” Då hånskrattade de åt honom.


Matteus 10:8
Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Ge vidare vad ni har fått som gåva.


Matteus 10:21
Syskon ska förråda varandra och låta döda varandra, och föräldrar sina barn. Barn ska göra uppror mot sina föräldrar och ta livet av dem.


Matteus 10:28
Var inte rädda för dem som kan döda kroppen men inte har makt att göra något mer. Det finns bara en ni ska frukta, han som har makt att förgöra både själ och kropp i Gehenna.


Matteus 10:29
En sparv säljs ju för en kopparslant, men ingen av dem faller död till marken utan att er Fader i himlen vet om det.


Matteus 11:5
att blinda börjar se, förlamade går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår, och de fattiga får höra evangeliet.


Matteus 11:23
Och du, Kafarnaum, du ska väl inte bli upphöjt till himlen? Nej, ner till dödsriket ska du störtas. För om de under som gjorts hos dig hade utförts i Sodom, skulle den staden ha funnits kvar än idag.


Matteus 12:14
Men fariseerna gick ut och började göra upp planer på hur de skulle få Jesus dödad.


Matteus 14:2
och han sa då till sina tjänare: ”Det måste vara Johannes döparen som har uppstått från de döda. Det är därför sådana krafter verkar i honom.”


Matteus 14:5
Helst hade Herodes velat döda Johannes, men han var rädd för folket, som ansåg att Johannes var en profet.


Matteus 15:4
Gud sa: ’Visa respekt för dina föräldrar’, och: ’Den som talar illa om sina föräldrar ska dömas till döden.’


Matteus 16:18
Jag säger dig att du är Petrus, och på den klippan ska jag bygga min församling. Inte ens dödsrikets portar ska kunna besegra den.


Matteus 16:21
Efter det började Jesus tala öppet med sina lärjungar om att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom folkets ledare och översteprästerna och de skriftlärda, bli dödad och uppstå på den tredje dagen.


Matteus 17:9
På väg ner från berget befallde Jesus dem: ”Berätta inte för någon om det ni har sett, förrän Människosonen har uppstått från de döda.”


Matteus 17:23
och de kommer att döda honom. Men på den tredje dagen ska han uppstå från de döda.” Då blev hans lärjungar bedrövade.


Matteus 20:18
”Vi är nu på väg till Jerusalem. Där kommer Människosonen att bli förrådd och överlämnad till översteprästerna och de skriftlärda, och de ska döma honom till döden


Matteus 21:35
Men lantbrukarna tog fast tjänarna, misshandlade en, dödade en annan och stenade en tredje.


Matteus 21:38
Men när lantbrukarna fick se sonen, sa de till varandra: ’Här kommer arvtagaren. Kom så dödar vi honom och lägger beslag på den själva!’


Matteus 21:39
Så tog de fast sonen, släpade ut honom ur vingården och dödade honom.


Matteus 21:41
Översteprästerna och folkets ledare svarade: ”Han kommer helt säkert att döda dem, och sedan arrenderar han ut vingården till andra som ger honom hans del av skörden när det är dags.”


Matteus 22:6
Några grep kungens tjänare och misshandlade dem och dödade dem.


Matteus 22:28
Vems hustru blir hon när de nu uppstår från de döda? Alla sju har ju varit gifta med henne.”


Matteus 22:30
När de döda har uppstått, ska de inte gifta sig eller bli bortgifta, utan vara som änglarna i himlen.


Matteus 22:31
Men när det gäller de dödas uppståndelse, har ni då aldrig läst vad Gud har sagt till er:


Matteus 22:32
’Jag är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud’. Gud är inte en gud för döda, utan för levande. ”


Matteus 23:27
Ve er, skriftlärda och fariseer! Ni är som vitmålade gravar, vackra på utsidan, men inuti är de fyllda av döda människors ben och orenhet.


Matteus 23:30
Och ni säger: ’Om vi hade levt på förfädernas tid, skulle vi aldrig ha dödat några profeter.’


Matteus 23:34
Jag ska sända er profeter och visa män och skriftlärda. En del av dem kommer ni att döda och korsfästa. Andra kommer ni att piska i era synagogor och förfölja från stad till stad.


Matteus 24:9
Man ska tortera och döda er, och ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull.


Matteus 26:4
för att diskutera hur man i hemlighet skulle kunna arrestera Jesus och döda honom.


Matteus 26:32
Men när jag har uppstått från de döda, ska jag gå före er till Galileen.”


Matteus 26:38
och han sa till dem: ”Jag är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna kvar här och vaka tillsammans med mig.”


Matteus 26:59
Översteprästerna och hela det judiska rådet försökte hitta falska vittnesberättelser som skulle räcka för att döma Jesus till döden.


Matteus 26:66
Vad anser ni?” De ropade tillbaka: ”Han förtjänar döden!”


Matteus 27:20
Men översteprästerna och folkets ledare övertalade folket att kräva att Barabbas skulle friges och att Jesus skulle dödas.


Matteus 27:53
De lämnade sina gravar, och när Jesus hade uppstått från de döda, gick de in i den heliga staden och visade sig för många.


Matteus 27:64
Ge därför order om att graven bevakas i tre dagar, så att hans lärjungar inte kan komma och stjäla kroppen och sedan säga till alla att han har uppstått från de döda. För då skulle det senare bedrägeriet bli ännu större än det förra.”


Matteus 28:4
Vakterna skakade skräckslagna för honom och låg där sedan som döda.


Matteus 28:7
Skynda er sedan och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda, och att han ska gå före dem till Galileen. Där ska de få se honom. Jag har sagt detta till er.”


Markus 1:24
”Vad har du med oss att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att ta död på oss? Jag vet vem du är, du Guds helige!”


Markus 3:4
Sedan frågade han dem: ”Vad är tillåtet att göra på sabbaten, göra gott eller ont, rädda liv eller döda någon?” Men ingen ville säga något.


Markus 3:6
Men fariseerna gick ut och började genast göra upp planer tillsammans med Herodes anhängare på hur de skulle få Jesus dödad.


Markus 5:39
Och han gick in till dem och sa till dem: ”Varför gråter ni och är så upprörda? Flickan är inte död, hon sover.”


Markus 6:14
Snart fick också kung Herodes höra talas om Jesus, eftersom ryktet om Jesus spreds överallt. Folk sa: ”Det är Johannes döparen som har uppstått från de döda. Det är därför sådana krafter verkar i honom.”


Markus 6:19
Därför hatade Herodias honom och ville döda honom, men kunde inte.


Markus 7:10
Mose sa: ’Visa respekt för dina föräldrar’, och: ’Den som talar illa om sina föräldrar ska dömas till döden.’


Markus 8:31
Efter det började Jesus undervisa sina lärjungar om att Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av folkets ledare, av översteprästerna och de skriftlärda och dödas, men att han efter tre dagar skulle uppstå från de döda.


Markus 9:9
På väg ner från berget befallde Jesus dem att inte berätta för någon vad de sett, förrän Människosonen hade uppstått från de döda.


Markus 9:10
Därför höll de det för sig själva men talade med varandra om vad som menades med att ”uppstå från de döda”.


Markus 9:22
Och den har ofta kastat honom i elden eller i vattnet för att döda honom. Ha medlidande med oss och hjälp oss, om du kan!”


Markus 9:26
Anden skrek och ryckte och slet i pojken men for till sist ut ur honom. Pojken låg där alldeles livlös, och många sa: ”Han är död.”


Markus 9:31
eftersom han undervisade sina lärjungar. Han sa: ”Människosonen ska överlämnas till människorna, och de kommer att döda honom, men efter tre dagar ska han uppstå från de döda.”


Markus 10:33
”Vi är nu på väg till Jerusalem”, sa han. ”Där kommer Människosonen att bli förrådd och överlämnad till översteprästerna och de skriftlärda, och de ska döma honom till döden och överlämna honom till hedningarna.


Markus 10:34
De ska sedan håna honom och spotta på honom, piska honom och till slut döda honom. Men efter tre dagar ska han uppstå.”


Markus 12:5
Nästa tjänare som han sände dödade de. Han sände flera andra, men en del misshandlade de, andra slog de ihjäl.


Markus 12:7
Men lantbrukarna sa till varandra: ’Här kommer arvtagaren. Kom så dödar vi honom, och då blir arvet vårt!’


Markus 12:8
Så tog de fast sonen och dödade honom och slängde kroppen utanför vingården.


Markus 12:9
Vad ska nu vingårdsägaren göra? Jo, han kommer själv dit och dödar lantbrukarna och ger sedan vingården till andra.


Markus 12:23
När de nu uppstår från de döda, vems hustru blir hon då? Alla sju har ju varit gifta med henne.”


Markus 12:25
När de döda uppstår ska de inte gifta sig eller bli bortgifta, utan vara som änglarna i himlen.


Markus 12:26
Men när det gäller de dödas uppståndelse, har ni då aldrig läst i Moseböckerna om törnbusken, där Gud säger till Mose: ’Jag är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud.’


Markus 12:27
Gud är inte en gud för döda, utan för levande. Ni tar fullständigt fel.”


Markus 13:12
Syskon ska förråda varandra och låta döda varandra, och föräldrar sina barn. Barn ska göra uppror mot sina föräldrar och ta livet av dem.


Markus 14:1
Det var nu två dagar kvar till påsken och det osyrade brödets högtid. Översteprästerna och de skriftlärda sökte fortfarande efter ett sätt att arrestera Jesus och döda honom.


Markus 14:28
Men när jag har uppstått från de döda, ska jag gå före er till Galileen.”


Markus 14:34
och han sa till dem: ”Jag är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna kvar här och vaka.”


Markus 14:55
Översteprästerna och hela det judiska rådet försökte hitta vittnesberättelser som skulle räcka för att döma Jesus till döden. Men de hittade inga.


Markus 14:64
Ni har själva hört hädelsen. Vad anser ni?” Alla ansåg att han förtjänade döden.


Markus 15:44
Pilatus hade svårt att tro att Jesus redan var död, så han kallade till sig officeren för att fråga honom om Jesus verkligen redan hade dött.


Markus 16:8
Då lämnade kvinnorna graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. De var så chockade att de inte sa något till någon. Efteråt berättade de helt kort allt de fått befallning om för Petrus och de andra som var med honom. Sedan sände Jesus genom dem ut det heliga och odödliga budskapet om den eviga räddningen, från öster till väster. Amen.


Markus 16:9
På morgonen, dagen efter sabbaten, när Jesus hade uppstått från de döda, visade han sig först för Maria från Magdala, som han hade drivit sju onda andar ur.


Markus 16:14
Lite senare visade han sig för de elva när de åt tillsammans. Han tillrättavisade dem för deras otro och envisa vägran att tro dem som hade sett honom sedan han uppstått från de döda.


Lukas 1:79
och lysa över dem som lever i mörker och dödens skugga och leda våra steg in på fridens väg.”


Lukas 4:34
”Vad har du med oss att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att ta död på oss? Jag vet vem du är, du Guds helige!”


Lukas 7:2
Där fanns en romersk officer som hade en tjänare som han satte stort värde på, och nu var tjänaren sjuk och låg för döden.


Lukas 7:12
Och just som han närmade sig stadsporten bar man ut en död. Den döde var ende sonen, och hans mor var änka. Mycket folk från staden gjorde henne sällskap.


Lukas 7:15
Då satte sig den döde upp och började tala. Och Jesus gav honom tillbaka till hans mor.


Lukas 7:22
Jesus svarade dem: ”Gå tillbaka till Johannes och berätta för honom vad ni har sett och hört: blinda börjar se, förlamade går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår, och de fattiga får höra ett glatt budskap.


Lukas 8:52
Alla grät och höll dödsklagan över flickan, men Jesus sa: ”Gråt inte! Hon är inte död, hon sover.”


Lukas 9:7
När tetrarken Herodes fick höra talas om allt detta som hände, blev han orolig och visste inte vad han skulle tro, för somliga sa att det var Johannes döparen som hade uppstått från de döda.


Lukas 9:19
”Somliga säger att du är Johannes döparen”, svarade de, ”och några att du är Elia. Andra säger att någon av de gamla profeterna har uppstått från de döda.”


Lukas 9:22
och sa: ”Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av folkets ledare och översteprästerna och de skriftlärda, bli dödad och uppstå på den tredje dagen.”


Lukas 9:39
En ond ande brukar attackera honom, så att han skriker och vrider sig i kramper tills han får fradga runt munnen. När attacken äntligen är över, har anden nästan tagit död på honom.


Lukas 9:60
Då sa Jesus: ”Låt de döda begrava sina döda. Gå du och förkunna Guds rike.”


Lukas 10:15
Och du, Kafarnaum, du ska väl inte bli upphöjt till himlen? Nej, ner till dödsriket ska du störtas.


Lukas 10:30
Jesus svarade: ”En man, som var på väg från Jerusalem till Jeriko, blev överfallen av banditer. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, gick därifrån och lämnade honom där halvdöd.


Lukas 11:48
Ni vittnar så om era förfäders gärningar och accepterar dem. De dödade profeterna, och ni bygger gravar över dem.


Lukas 11:49
Därför har Gud i sin vishet sagt: ’Jag ska sända dem profeter och apostlar. Några ska de döda och andra ska de förfölja.’


Lukas 11:50
Men därför ska också detta släkte få stå till svars för morden på alla de profeter som dödats sedan världens skapelse,


Lukas 12:4
Till er som är mina vänner, säger jag: Var inte rädda för dem som kan döda kroppen, men sedan inte kan göra något mer.


Lukas 12:5
Jag ska visa er vem ni ska frukta. Frukta honom som har makt att både döda och sedan kasta i Gehenna.


Lukas 13:1
Just då kom några och berättade för Jesus om de galileer som Pilatus hade dödat medan de offrade i templet.


Lukas 13:31
Just då kom några fariseer till honom och sa: ”Gå genast härifrån, för Herodes tänker döda dig!”


Lukas 13:33
Ja, idag, imorgon och i övermorgon måste jag fortsätta min vandring, för en profet kan inte bli dödad någon annanstans än i Jerusalem.


Lukas 15:24
För min son var död men är levande igen. Han var förlorad men är återfunnen.’ Och så började festen.


Lukas 15:32
Men nu måste vi vara glada och fira detta, för din bror var död men är levande igen. Han var förlorad men är återfunnen.’ ”


Lukas 16:23
När han slog upp sina ögon i dödsriket, där han plågades, såg han Abraham långt borta, och Lasaros vid hans sida.


Lukas 16:30
Den rika mannen svarade: ’Nej, fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda, då vänder de om!’


Lukas 16:31
Men Abraham sa: ’Om de inte vill lyssna till Mose och profeterna, så kommer de inte att bli övertygade ens om någon uppstår från de döda.’ ”


Lukas 18:33
och piska honom och till slut döda honom, och på den tredje dagen ska han uppstå.”


Lukas 20:14
Men när lantbrukarna fick se sonen, sa de till varandra: ’Här kommer arvtagaren. Kom så dödar vi honom, och då blir arvet vårt!’


Lukas 20:15
Så släpade de ut sonen ur vingården och dödade honom.” ”Vad ska nu vingårdsägaren göra med dem?” frågade Jesus.


Lukas 20:16
”Jo, han kommer själv dit och dödar dem och ger sedan vingården till andra.” När de hörde detta, sa de: ”Nej! Det får aldrig hända!”


Lukas 20:33
När de nu uppstår från de döda, vems hustru blir hon då? Alla sju har ju varit gifta med henne.”


Lukas 20:35
De som anses värdiga att få vara med i den kommande tidsåldern och uppstå från de döda, de ska inte gifta sig eller bli bortgifta.


Lukas 20:37
Att de döda uppstår bevisar också Mose när han talar om törnbusken. Han kallar Herren för Abrahams, Isaks och Jakobs Gud.


Lukas 20:38
Gud är alltså inte en gud för döda, utan för levande. Alla är levande för honom.”


Lukas 21:16
Ni ska bli förrådda till och med av föräldrar, syskon, släktingar och vänner, och några av er kommer att dödas.


Lukas 21:24
Många ska brutalt dödas med svärd och föras bort som fångar till alla de andra folken. Jerusalem ska trampas av främmande folk, tills deras tider är fullbordade.


Lukas 23:15
Herodes har kommit till samma slutsats och har därför sänt honom tillbaka hit. Ingenting som den här mannen har gjort förtjänar döden.


Lukas 23:18
Då började hela folkhopen skrika: ”Döda honom, och släpp Barabbas fri istället!”


Lukas 23:22
För tredje gången frågade Pilatus: ”Vad har han gjort för ont? Jag har inte funnit honom skyldig till något som förtjänar döden. Jag kommer bara att straffa honom och sedan låta honom gå.”


Lukas 24:5
Kvinnorna blev förskräckta och bugade sig djupt, men männen frågade dem: ”Varför letar ni efter den levande bland de döda?


Lukas 24:20
Men översteprästerna och medlemmarna i rådet överlämnade honom till att dömas till döden och korsfästas.


Johannes 2:22
När han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta, och de trodde på Skriften och på det ord Jesus själv hade talat.


Johannes 5:18
Då blev judarna ännu mer ivriga att döda honom, eftersom han inte bara bröt mot sabbatsbudet, utan dessutom talade om Gud som sin Fader och därmed jämställde sig själv med Gud.


Johannes 5:21
Så som Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också Sonen liv åt dem han vill.


Johannes 5:24
Ja, sannerligen säger jag er: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han kommer inte att dömas, utan har gått över från döden till livet.


Johannes 5:25
Ja, sannerligen säger jag er: det kommer en stund, ja, den är faktiskt redan här, då de döda ska höra Guds Sons röst. Och de som hör den ska få liv.


Johannes 7:1
Efter detta vandrade Jesus omkring i Galileen. Han ville hålla sig borta från Judeen, eftersom judarna var ute efter att döda honom.


Johannes 7:19
Har inte Mose gett er lagen? Men ingen av er följer lagen. Varför försöker ni döda mig?”


Johannes 7:20
Folket svarade: ”Du är besatt av en ond ande! Det är väl ingen som försöker döda dig.”


Johannes 7:25
En del av dem som bodde i Jerusalem sa: ”Är det inte den här mannen som de vill döda?


Johannes 8:37
Jag vet att ni härstammar från Abraham. Men ändå försöker ni döda mig, eftersom mitt ord inte har nått in i er.


Johannes 8:40
Men nu försöker ni istället döda mig, mannen som har talat till er sanningen som jag har hört från Gud. Så gjorde inte Abraham.


Johannes 10:10
Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Men jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd.


Johannes 11:4
Men när Jesus hörde det sa han: ”Hans sjukdom ska inte sluta med döden utan visar Guds härlighet, så att Guds Son blir förhärligad genom detta.”


Johannes 11:14
Därför sa Jesus rent ut till dem: ”Lasaros är död.


Johannes 11:37
Men några av dem sa: ”Om han kunde bota en blind, då kunde han väl ha hindrat dennes död?”


Johannes 11:39
Jesus sa nu: ”Ta bort stenen.” Men Marta, den döda mannens syster, sa: ”Herre, han luktar ju redan, för han har varit död i fyra dagar.”


Johannes 11:44
Och den döde kom ut med både armar och ben inlindade i liksvepningen och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa då till dem: ”Gör honom fri och låt honom gå.”


Johannes 11:53
Från den stunden var de fast beslutna att döda Jesus.


Johannes 12:1
Sex dagar före påsken kom Jesus till Betania, där Lasaros bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda.


Johannes 12:9
När en stor mängd judar fick höra att Jesus var där, kom de dit för att träffa honom och också för att se Lasaros, som han hade uppväckt från de döda.


Johannes 12:10
Översteprästerna bestämde sig då för att döda Lasaros också,


Johannes 12:17
Alla de som hade varit med när Jesus kallade ut Lasaros ur graven och uppväckte honom från de döda vittnade om detta.


Johannes 16:2
De kommer att utesluta er ur synagogorna, ja, det ska gå så långt att de som dödar er tror sig så tjäna Gud och offra åt honom.


Johannes 19:33
Men när de kom fram till Jesus, såg de att han redan var död och därför slog de inte sönder hans ben.


Johannes 20:9
för ännu hade de inte förstått av Skriften att Jesus måste uppstå från de döda.


Johannes 21:14
Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda.


Johannes 21:19
Detta sa Jesus för att visa med vilket slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa Jesus till honom: ”Följ mig!”


Apostlagärningarna 2:23
Han utlämnades efter den plan som Gud hade bestämt och gjort upp och ni lät laglösa människor spika fast honom och döda honom.


Apostlagärningarna 2:24
Men Gud befriade honom från dödens fasor och lät honom uppstå, eftersom det var omöjligt för döden att hålla honom i sitt grepp.


Apostlagärningarna 2:27
att du inte ska lämna mig kvar i dödsriket, eller låta din Helige förmultna.


Apostlagärningarna 2:31
Han förutsade därför Messias uppståndelse: ’Han ska inte lämnas kvar i dödsriket och hans kropp ska inte förmultna.’


Apostlagärningarna 3:15
Ni dödade livets furste, men Gud har uppväckt honom från de döda. Det kan vi vittna om.


Apostlagärningarna 4:2
De var mycket upprörda över att de undervisade folket och utifrån Jesus förkunnade uppståndelsen från de döda.


Apostlagärningarna 4:10
ska både ni och alla andra i Israel veta att det är i nasarén Jesus Kristus namn som den här mannen står framför er fullständigt frisk. Ni korsfäste Jesus, men Gud uppväckte honom från de döda.


Apostlagärningarna 4:33
Apostlarna vittnade med stor kraft om att Herren Jesus hade uppstått från de döda och Gud var mycket nådig mot dem alla.


Apostlagärningarna 5:5
När Ananias hörde dessa ord, föll han död ner på golvet och alla som hörde om händelsen blev helt förskräckta.


Apostlagärningarna 5:10
I samma stund föll hon ner framför Petrus och dog. När de unga männen kom in och fick se att hon var död, bar de ut henne också och begravde henne bredvid hennes man.


Apostlagärningarna 5:28
”Vi förbjöd er strängt att tala eller undervisa i det namnet och ändå har ni fyllt hela Jerusalem med er undervisning och anklagar oss för att ha dödat honom!”


Apostlagärningarna 5:30
Våra förfäders Gud uppväckte Jesus från de döda efter att ni hade hängt upp honom på ett kors och dödat honom.


Apostlagärningarna 5:33
När medlemmarna i rådet hörde detta, blev de ursinniga och ville döda dem.


Apostlagärningarna 5:36
För ett tag sedan var det Theudas som gav sig ut för att vara något. Han hade kanske fyrahundra personer som följde honom. Men när han dödades, spreds anhängarna åt olika håll och rörelsen dog ut.


Apostlagärningarna 5:37
Därefter vid tiden för skattskrivningen, kom Judas från Galileen. Han fick med sig en stor mängd människor, men också han blev dödad och alla hans efterföljare skingrades.


Apostlagärningarna 7:4
Därför flyttade Abraham från kaldéernas land och bosatte sig i Harran. Efter hans fars död ledde Gud honom vidare till det land där ni nu bor.


Apostlagärningarna 7:24
Han fick då se en egypter misshandla en israelit och han skyndade genast till mannens hjälp och hämnades genom att döda egyptern.


Apostlagärningarna 7:28
Tänker du döda mig som du dödade egyptern igår?’


Apostlagärningarna 7:52
Fanns det någonsin en profet som inte blev förföljd av era förfäder? De dödade dem som förutsade att den Rättfärdige skulle komma, han som ni nu har förrått och mördat.


Apostlagärningarna 8:1
Även Saul tyckte det var rätt att man dödade honom. Samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem och alla utom apostlarna skingrades över hela Judeen och Samarien.


Apostlagärningarna 8:2
Men några fromma män kom och begravde Stefanos under stor dödsklagan.


Apostlagärningarna 9:21
Alla som hörde honom blev mycket förvånade och frågade: ”Var det inte han som i Jerusalem försökte döda alla som åkallar Jesus namn? Visst var han på väg hit för att arrestera dem och föra dem som fångar till översteprästerna?”


Apostlagärningarna 9:29
Han talade också till de grekisktalande judarna och diskuterade med dem, men de gjorde upp planer på att döda honom.


Apostlagärningarna 9:40
Men Petrus sa till alla att lämna rummet. Han föll ner på knä och bad och sedan vände han sig till den döda och sa: ”Tabita, res dig upp!” Då slog hon upp sina ögon och när hon fick se Petrus, satte hon sig upp.


Apostlagärningarna 10:40
men på den tredje dagen uppväckte Gud honom från de döda. Gud lät honom sedan visa sig


Apostlagärningarna 10:41
men inte för hela folket, utan för vittnen som Gud redan tidigare hade utsett, oss som åt och drack med honom efter att han hade uppstått från de döda.


Apostlagärningarna 10:42
Och han gav oss en befallning att förkunna för folket och vittna om att han är den som Gud har utsett till domare över både levande och döda.


Apostlagärningarna 13:28
Trots att de inte kunde hitta något giltigt skäl att avrätta honom, bad de Pilatus att döda honom.


Apostlagärningarna 13:30
Men Gud uppväckte honom från de döda


Apostlagärningarna 13:33
som Gud har fullföljt för oss genom att uppväcka Jesus från de döda, så som det står i den andra psalmen: ’Du är min Son. Idag har jag blivit din Far.’


Apostlagärningarna 13:34
För Gud hade låtit honom uppstå från de döda, så att han aldrig mer skulle behöva komma tillbaka till förgängelsen. Det förklarade han med orden: ’Jag ska ge er den trofasta nåd som jag gav David.’


Apostlagärningarna 13:37
Men den som Gud uppväckte från de döda förmultnade inte.


Apostlagärningarna 14:19
Men sedan kom några judar från Antiochia och Ikonion och lyckades vända folket mot Paulus och Barnabas. De stenade Paulus och när de trodde att han var död, släpade de ut honom ur staden.


Apostlagärningarna 17:3
Han förklarade att Messias måste lida och uppstå från de döda och han bevisade att Jesus som han förkunnade för dem är Messias.


Apostlagärningarna 17:31
Gud har nämligen fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet, genom en man som han i förväg har bestämt för den här uppgiften. Det har han bevisat inför alla människor genom att låta honom uppstå från de döda.”


Apostlagärningarna 17:32
När de hörde om uppståndelsen från de döda, började några hånskratta men andra sa: ”Vi vill höra mer om det där en annan gång.”


Apostlagärningarna 20:3
stannade han där i tre månader. Han skulle just segla vidare till Syrien när några judar hade gjort upp planer på att döda honom och han bestämde sig därför att fara tillbaka upp genom Makedonien.


Apostlagärningarna 20:9
och en ung man som hette Eutychos hade satt sig i fönstret. Men när Paulus talade så länge, somnade han djupt och föll i sömnen ner från tredje våningen och var död när man lyfte upp honom.


Apostlagärningarna 21:31
De tänkte döda honom, men kommendanten vid den romerska garnisonen fick veta att hela Jerusalem var i uppror.


Apostlagärningarna 21:36
Folkhopen som följde efter ropade: ”Döda honom!”


Apostlagärningarna 22:4
Jag förföljde och ville döda alla som följde denna väg. Jag lät binda både män och kvinnor och satte dem i fängelse.


Apostlagärningarna 22:20
Och när Stefanos, ditt vittne fick offra sitt blod, stod jag bredvid och tyckte att man handlade rätt. Jag vaktade kläderna åt dem som dödade honom.’


Apostlagärningarna 23:6
Vad Paulus däremot visste var att några av medlemmarna i rådet var saddukeer medan andra var fariseer. Han ropade därför: ”Bröder, jag är farisé liksom mina förfäder. Och jag ställs inför rätta här idag på grund av hoppet om de dödas uppståndelse.”


Apostlagärningarna 23:12
Nästa morgon gjorde judarna en konspiration och svor att de varken skulle äta eller dricka förrän de hade dödat Paulus.


Apostlagärningarna 23:14
och gick till översteprästerna och folkets ledare och sa: ”Vi har svurit en ed och lovat att varken äta eller dricka förrän vi har dödat Paulus.


Apostlagärningarna 23:15
Lämna därför in en anhållan till kommendanten, ni och de övriga i rådet, så att han låter Paulus ställas inför er igen. Säg att ni vill undersöka fallet närmare, så kan vi döda honom när han är på väg hit.”


Apostlagärningarna 23:21
Men låt dem inte få som de vill, för mer än fyrtio män ligger gömda i ett bakhåll för att döda Paulus. De har svurit att varken äta eller dricka förrän han är död. De har redan gjort sig beredda och väntar bara på att du ska säga ditt ja.”


Apostlagärningarna 23:27
Den här mannen har gripits av judarna. De skulle just till att döda honom när jag skickade ut soldater för att befria honom sedan jag fått veta att han är romersk medborgare.


Apostlagärningarna 23:29
Men jag förstod snart att det bara var något som hade att göra med deras lag och alltså inget som bör bestraffas med fängelse eller döden.


Apostlagärningarna 24:15
Jag har samma hopp som de här männen, att en dag ska både de rättfärdiga och de orättfärdiga uppstå från de döda.


Apostlagärningarna 24:21
om det nu inte var det som jag ropade då jag stod inför dem: ’Jag står inför rätta här idag på grund av de dödas uppståndelse!’ ”


Apostlagärningarna 25:3
De bad också att Festus skulle visa sin godhet mot judarna genom att låta Paulus föras tillbaka till Jerusalem. Deras egentliga plan var nämligen att överfalla och döda Paulus på vägen.


Apostlagärningarna 25:11
Om jag har gjort något som förtjänar döden, så är jag beredd att dö. Men om jag är grundlöst anklagad, så har ingen någon rätt att överlämna mig åt dem. Jag vädjar till kejsaren.”


Apostlagärningarna 25:19
Det gällde bara några stridsfrågor inom deras egen religion och en som hette Jesus som är död, men som Paulus påstår lever.


Apostlagärningarna 25:25
Enligt min uppfattning har han inte gjort något som förtjänar dödsstraff. Men han har vädjat till kejsaren och därför har jag beslutat att sända honom dit.


Apostlagärningarna 26:8
Varför ska det vara så svårt att tro att Gud uppväcker de döda?


Apostlagärningarna 26:10
Jag gjorde det i Jerusalem, fängslade många av de heliga med den fullmakt jag fått av översteprästerna. Och när de skulle dömas till döden, röstade jag för det.


Apostlagärningarna 26:21
Det var därför judarna arresterade mig i tempelområdet och försökte döda mig.


Apostlagärningarna 26:23
att Messias måste lida och bli den förste som uppstod från de döda och att han skulle förkunna ljuset för både vårt och andra folk.”


Apostlagärningarna 26:31
och när de gick ut därifrån sa de till varandra: ”Den här mannen har inte gjort något som förtjänar dödsstraff eller fängelse.”


Apostlagärningarna 27:42
Soldaterna beslöt då att döda alla fångarna, så att ingen skulle kunna simma iland och fly.


Apostlagärningarna 28:6
Alla väntade att han skulle svullna upp eller att han plötsligt skulle falla ner död, men när de hade väntat länge och väl och inget hände, ändrade de uppfattning och sa att han var en gud.


Apostlagärningarna 28:18
Romarna ställde mig sedan inför rätta och ville frige mig eftersom det inte fanns något skäl att döma mig till döden.


Romarbrevet 1:4
och som genom helighetens Ande var Guds Son, i kraft av sin uppståndelse från de döda, Jesus Kristus, vår Herre.


Romarbrevet 1:23
De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar och fyrfotadjur och kräldjur.


Romarbrevet 1:32
De vet att Gud har bestämt att en dag straffa dem med döden för det de gör, men ändå fortsätter de. Och inte nog med det: de uppmuntrar andra som lever likadant.


Romarbrevet 2:7
Gud ska ge evigt liv åt dem som utan att tröttna fortsätter att göra det goda och söker härlighet, ära och odödlighet.


Romarbrevet 4:17
som det står skrivet: ”Jag ska låta dig bli far till många folk.” I Guds ögon är han vår far, för han trodde på den Gud som gör de döda levande och kallar på sådant som inte finns till som om det redan fanns till.


Romarbrevet 4:24
Den gäller även oss. Vi ska också räknas som rättfärdiga, eftersom vi tror på Gud, han som uppväckte vår Herre Jesus från de döda.


Romarbrevet 5:10
Om vi då var Guds fiender men blev försonade med honom genom hans Sons död, så kan vi därför, när vi nu är försonade, också vara säkra på att vi blir räddade genom hans liv.


Romarbrevet 5:12
Genom en enda människa, Adam, kom synden in i världen, och genom synden döden, och så dör alla människor, eftersom alla har syndat.


Romarbrevet 5:14
Döden härskade dock över alla människor som levde i tidsperioden mellan Adam och Mose, även över dem som inte hade syndat genom en överträdelse som Adam, han som var en förebild för honom som skulle komma.


Romarbrevet 5:17
Om nämligen en enda människas överträdelse gjorde så att döden fick makten genom denne ende, så ska nu de som får den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva i ännu högre grad få liv och makt genom en enda, Jesus Kristus.


Romarbrevet 5:21
för att, så som synden härskade och förde till döden, så skulle nu nåden härska genom rättfärdigheten och genom Jesus Kristus, vår Herre, leda till evigt liv.


Romarbrevet 6:3
Vet ni inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har döpts in i hans död?


Romarbrevet 6:4
Genom dopet är vi både döda och begravda tillsammans med honom. Och på samma sätt som Kristus uppväcktes från de döda genom sin Faders härlighet, får nu också vi leva ett nytt liv.


Romarbrevet 6:7
Den som är död är ju befriad från synden.


Romarbrevet 6:9
Vi vet ju att Kristus har uppstått från de döda och aldrig mer ska dö. Döden har inte längre någon makt över honom.


Romarbrevet 6:11
På samma sätt ska också ni betrakta er själva som döda för synden och levande för Gud i Kristus Jesus.


Romarbrevet 6:12
Låt alltså inte synden få makt över era dödliga kroppar, så att ni ger efter för kroppens begär.


Romarbrevet 6:13
Låt inte era kroppsdelar användas som redskap för något orättfärdigt, utan låt Gud använda er. Ni har ju gått från död till liv, så låt Gud använda era lemmar som redskap för rättfärdigheten.


Romarbrevet 6:16
Inser ni inte att om ni väljer att bli slavar under någon och lyda honom, så är ni slavar under den som ni lyder, antingen under synden som leder till död, eller under en lydnad som leder till rättfärdighet?


Romarbrevet 6:21
Och vad blev resultatet? Jo, att ni gjorde sådant som ni nu skäms för, sådant som leder till döden.


Romarbrevet 6:23
Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.


Romarbrevet 7:4
På samma sätt har ni, syskon, dött bort från lagen med Kristus kropp. Nu tillhör ni en annan, honom som uppväcktes från de döda, och så bär vi frukt åt Gud.


Romarbrevet 7:5
Så länge vi levde på vanligt mänskligt sätt, väckte lagen i oss syndiga begär som verkade i våra kroppar, så att vi bar frukt åt döden.


Romarbrevet 7:8
Synden utnyttjade budordet och väckte allehanda begär inom mig. Om lagen inte finns, är synden död.


Romarbrevet 7:10
och jag dog. Jag fann att det budord som skulle leda till liv ledde mig till döden.


Romarbrevet 7:11
Synden passade på och utnyttjade budordet, lurade mig och dödade mig.


Romarbrevet 7:24
Jag stackars människa! Vem kan rädda mig från denna dödens kropp?


Romarbrevet 8:2
För Andens lag, som ger liv genom Kristus Jesus, har ju gjort oss fria ifrån syndens och dödens lag.


Romarbrevet 8:6
Det mänskliga sinnelaget medför död, men det andliga leder till liv och frid.


Romarbrevet 8:10
Om Kristus bor i er är kroppen död på grund av synden, men Anden ger liv på grund av rättfärdigheten.


Romarbrevet 8:11
Om hans Ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, ska han som uppväckte Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande igen genom sin Ande som bor i er.


Romarbrevet 8:36
Det står ju skrivet: ”Det är för dig som vi dagen lång dödas och räknas som slaktfår.”


Romarbrevet 8:38
Jag är övertygad om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som finns nu eller som kommer att finnas i framtiden, varken krafter


Romarbrevet 10:7
Eller: ”Vem ska fara ner i avgrunden?” (det vill säga, för att hämta tillbaka Kristus från de döda).


Romarbrevet 10:9
Om du alltså öppet bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du räddad.


Romarbrevet 11:3
”Herre, de har dödat dina profeter och rivit ner dina altaren. Jag är den ende som är kvar, och nu vill de döda mig också.”


Romarbrevet 11:15
Om det att de stöttes bort innebar att världen försonades, vad ska det då betyda att de blev mottagna igen, om inte liv för de döda!


Romarbrevet 14:9
Kristus dog ju och blev levande igen just för att han skulle vara Herre över både döda och levande.


1 Korinthierbrevet 3:22
Paulus, Apollos, Kefas och hela världen, liv och död, nutid och framtid, allting är ert.


1 Korinthierbrevet 4:9
Men nu verkar det istället för mig som om Gud har gett oss apostlar den lägsta statusen av alla. Vi är som dödsdömda på en arena och visas upp inför hela världen, ja, inför både änglar och människor.


1 Korinthierbrevet 6:14
Så som Gud genom sin kraft uppväckte Herren från de döda, ska han uppväcka också oss.


1 Korinthierbrevet 10:8
Vi får inte heller ägna oss åt sexuell omoral som många av dem gjorde, vilket ledde till att 23 000 personer dödades på en enda dag.


1 Korinthierbrevet 10:9
Och vi får inte sätta Herren på prov som många av dem gjorde, vilket ledde till att de blev dödade av ormar.


1 Korinthierbrevet 10:10
Knota inte heller, som många av dem gjorde, vilket ledde till att de blev dödade av fördärvaren.


1 Korinthierbrevet 11:26
Varje gång ni äter det brödet och dricker från den bägaren förkunnar ni alltså Herrens död, ända tills han kommer tillbaka.


1 Korinthierbrevet 15:4
Han begravdes, men på den tredje dagen uppstod han från de döda, i enlighet med Skrifterna.


1 Korinthierbrevet 15:12
Men om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då vissa av er påstå att det inte finns någon uppståndelse från de döda?


1 Korinthierbrevet 15:13
Om ingen uppståndelse från de döda finns, då har ju inte heller Kristus uppstått.


1 Korinthierbrevet 15:15
Då avslöjas också vi som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat att Gud uppväckte Kristus från de döda, trots att han inte gjorde det, om man nu får tro att de döda inte uppstår.


1 Korinthierbrevet 15:16
Kristus kan ju inte ha uppstått om inga döda uppstår.


1 Korinthierbrevet 15:17
Men om Kristus aldrig uppstod från de döda, då är er tro meningslös, och ni är fortfarande kvar i era synder.


1 Korinthierbrevet 15:20
Men nu är det faktiskt så att Kristus har uppstått från de döda, som den första av alla dem som somnat in.


1 Korinthierbrevet 15:21
Döden kom in genom en människa, och därför kom också uppståndelsen från de döda genom en människa.


1 Korinthierbrevet 15:26
Och den sista fienden som utplånas är döden,


1 Korinthierbrevet 15:29
Vad uträttar de som låter döpa sig för de döda? Om de döda inte uppstår, varför låter man då döpa sig för dem?


1 Korinthierbrevet 15:32
Om jag kämpade mot vilddjuren i Efesos på mänskligt vis, vad skulle det ha varit för mening med det? Om de döda inte uppstår, ”låt oss äta och dricka, imorgon ska vi ju ändå dö!”


1 Korinthierbrevet 15:35
Nu kanske någon invänder: ”Men hur uppstår de döda? Vilka slags kroppar får de när de kommer?”


1 Korinthierbrevet 15:42
Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt.


1 Korinthierbrevet 15:52
blixtsnabbt, på ett enda ögonblick, när den sista trumpeten ljuder. För den kommer att ljuda, och då uppstår de döda, i oförgänglighet, och vi förvandlas.


1 Korinthierbrevet 15:53
Det förgängliga måste kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet.


1 Korinthierbrevet 15:54
Och när det förgängliga har klätts i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då har det som står skrivet gått i uppfyllelse: ”Döden är uppslukad och besegrad.


1 Korinthierbrevet 15:55
Död, var är din seger? Död, var är din udd?”


1 Korinthierbrevet 15:56
Dödens udd är synden, och synden får sin kraft från lagen.


2 Korinthierbrevet 1:9
Ja, vi hade inom oss fått en dödsdom. Men detta var för att vi inte skulle lita på oss själva, utan på Gud, han som uppväcker de döda.


2 Korinthierbrevet 1:10
Och Gud räddade oss verkligen ur denna dödsfara, och han ska göra det igen. Till honom har vi satt vårt hopp, och han kommer att rädda oss igen.


2 Korinthierbrevet 2:16
en dödens doft till död för de senare, och en livets doft till liv för de förra. Men vem är då värdig att utföra ett sådant arbete?


2 Korinthierbrevet 3:6
Han har gett oss förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan Andens. Bokstaven dödar, men Anden ger liv.


2 Korinthierbrevet 3:7
Redan dödens tjänst, byggd på bokstäver som var inhuggna i stentavlor, kom med en sådan härlighet att israeliterna inte kunde se på Moses ansikte som strålade så starkt, även om den härligheten avtog.


2 Korinthierbrevet 4:10
Vi bär alltid Jesus död i vår kropp, för att också Jesus liv ska bli synligt i vår kropp.


2 Korinthierbrevet 4:11
För Jesus skull riskerar vi gång på gång våra liv, för att hans liv ska bli synligt i vår dödliga kropp.


2 Korinthierbrevet 4:12
Alltså verkar döden i oss men livet i er.


2 Korinthierbrevet 4:14
Vi vet ju att han som uppväckte Herren Jesus från de döda ska uppväcka oss med Jesus och låta oss få träda fram tillsammans med er inför honom.


2 Korinthierbrevet 5:4
Medan vi lever här i detta tält, suckar vi och har det svårt. Vi vill ju inte bli avklädda utan påklädda, så att det dödliga blir uppslukat av livet.


2 Korinthierbrevet 6:9
Vi är misskända men ändå erkända, nära döden men lever fortfarande, slagna men inte ihjälslagna,


2 Korinthierbrevet 7:10
Den bedrövelse Gud låter någon känna leder till omvändelse, och den behöver ingen ångra. Men världslig bedrövelse driver mot döden.


Galaterbrevet 1:1
Från Paulus, en apostel som inte är utsänd av människor, eller genom någon människa, utan av Jesus Kristus själv och av Gud Fadern som har uppväckt honom från de döda.


Efesierbrevet 1:20
som han lät verka i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen,


Efesierbrevet 2:1
Ni var döda i era överträdelser och synder,


Efesierbrevet 2:5
att han gjorde oss levande tillsammans med Kristus, trots att vi var döda genom våra överträdelser. Det är av nåd som ni är räddade.


Efesierbrevet 2:16
I denna enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, där han dödade fiendskapen.


Efesierbrevet 5:14
för ljuset avslöjar allt. Det är därför man brukar säga: ”Vakna, du som sover, stå upp från de döda, så ska Kristus lysa över dig.”


Filipperbrevet 1:21
Livet är ju för mig Kristus och döden en vinst.


Filipperbrevet 2:8
han gjorde sig ödmjuk och lydde ända in i döden, döden på ett kors.


Filipperbrevet 3:10
Jag vill lära känna Kristus och kraften av hans uppståndelse, dela hans lidanden och bli lik honom i en död som hans.


Filipperbrevet 3:11
Så hoppas jag nå fram till uppståndelsen från de döda.


Kolosserbrevet 1:18
Han är också huvudet för kroppen, det vill säga församlingen. Han är alltings början, den förste som uppväckts från de döda, och därför är han den främste i allting.


Kolosserbrevet 2:12
när ni begravdes med honom i dopet. I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på Guds kraft som uppväckte Kristus från de döda.


Kolosserbrevet 2:13
Ni var döda på grund av era överträdelser och ert oomskurna tillstånd. Men Gud lät er bli levande tillsammans med Kristus. Han förlät oss alla våra överträdelser


Kolosserbrevet 3:5
Döda därför de jordiska begären hos er: sexuell omoral, orenhet, onda lustar och smutsiga begär och girighet, för det är detsamma som avgudadyrkan.


1 Thessalonikerbrevet 1:10
och vänta på hans Son från himlen  —  Jesus, som Gud uppväckte från de döda och som räddar oss från den kommande vreden.


1 Thessalonikerbrevet 2:15
De dödade Herren Jesus, liksom de dödade profeterna. De förföljer oss också oss. De frågar inte efter Guds vilja utan är fiender till alla människor,


1 Thessalonikerbrevet 4:15
Vi vill meddela er det som Herren själv har lärt oss: Vi som fortfarande lever när Herren kommer tillbaka ska inte komma före de döda.


2 Thessalonikerbrevet 2:8
Men sedan ska den Laglöse visa sig, han som Herren Jesus bara behöver andas på för att döda och förinta när han återvänder i sin härlighet.


1 Timotheosbrevet 5:6
Men den änka som bara är ute efter att få det bra är död fastän hon lever.


1 Timotheosbrevet 6:16
han som är den ende som är odödlig och bor i ett ljus som ingen människa kan närma sig. Ingen människa har någonsin sett honom eller kan se honom. Hans är äran och makten i all evighet. Amen.


2 Timotheosbrevet 1:10
men som nu har uppenbarats när vår Frälsare Kristus Jesus trätt fram. Han har brutit dödens makt och fört liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet,


2 Timotheosbrevet 2:8
Kom ihåg att Jesus Kristus, ättlingen till David, har uppstått från de döda, enligt evangeliet jag förkunnar.


2 Timotheosbrevet 2:18
De har irrat sig bort från sanningen när de påstår att de döda redan har uppstått, och de förstör många människors tro.


2 Timotheosbrevet 4:1
Jag befaller dig inför Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike:


Hebreerbrevet 2:9
Men vi ser att Jesus, som var lite lägre än änglarna, nu har krönts med härlighet och ära, därför att han var villig att lida och dö. Genom Guds nåd skulle han möta döden för allas skull.


Hebreerbrevet 2:14
Men när nu barnen är människor av kött och blod, måste också han på samma sätt bli en människa, för att genom sin död kunna bryta djävulens makt, han som var Herre över döden.


Hebreerbrevet 2:15
Så befriade Jesus alla dem som hela livet varit slavar under sin dödsfruktan.


Hebreerbrevet 3:17
Och vilka var det som Gud sedan var förbittrad på under fyrtio år? Jo, det var samma människor som syndade och blev liggande döda i öknen.


Hebreerbrevet 5:7
Medan han levde här på jorden grät han och ropade högt och bad till honom som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd på grund av sin gudsfruktan.


Hebreerbrevet 6:1
Låt oss därför nu lämna det man först behöver lära sig om Kristus och gå vidare till en undervisning som passar vuxna. Vi vill inte börja om från början igen och lägga grunderna: omvändelse från döda gärningar och tro på Gud,


Hebreerbrevet 6:2
undervisning om skillnaden i betydelse mellan dopet och andra tvagningar, om handpåläggning, de dödas uppståndelse och en evig dom.


Hebreerbrevet 7:8
I det ena fallet tar dödliga människor emot tionde, men i det andra fallet en om vilken det vittnas att han alltid lever.


Hebreerbrevet 7:23
De andra prästerna måste vara många, eftersom döden satte stopp för deras tjänst.


Hebreerbrevet 9:14
hur mycket mer ska då inte blodet från Kristus rena våra samveten från döda gärningar, så att vi kan tjäna den levande Guden. Kristus bar ju fram sig själv som ett felfritt offer åt Gud genom kraften i den eviga Anden.


Hebreerbrevet 9:16
Där ett testamente finns, måste det bevisas att personen som skrev det är död.


Hebreerbrevet 9:17
Testamentet gäller ju först efter hans död; det träder inte i kraft så länge han lever.


Hebreerbrevet 10:28
Redan den som vägrade att lyda Moses lag blev skoningslöst dödad, om två eller tre vittnen kunde bevisa hans skuld.


Hebreerbrevet 11:4
Genom tro kunde Abel bära fram ett större offer än Kain och fick genom tro vittnesbördet att han var rättfärdig. Gud vittnade ju själv om hans offer. Genom tro talar han fortfarande, trots att han är död.


Hebreerbrevet 11:12
Därför fick denne ende man, som dessutom var så gott som död, så många efterkommande att de var lika omöjliga att räkna som stjärnorna på himlen eller sanden på havsstranden.


Hebreerbrevet 11:19
Men Abraham tänkte att Gud till och med kunde uppväcka döda. Och bildligt talat fick han ju tillbaka Isak från de döda.


Hebreerbrevet 11:28
I tro firade han påsk och strök blod på dörrposterna, så att den som skulle döda de förstfödda inte skulle röra vid dem.


Hebreerbrevet 11:31
Genom tron slapp den prostituerade Rachav att dödas tillsammans med de andra som vägrade att tro, eftersom hon fredligt hade tagit emot spionerna.


Hebreerbrevet 11:34
släcka rasande eld, och undgå att dödas av svärd. Trots sin svaghet blev de starka, och de fick kraft att strida och driva hela arméer på flykten.


Hebreerbrevet 11:35
Kvinnor fick tillbaka sina döda uppståndna. Andra torterades till döds och ville inte bli frisläppta, för de såg fram emot en bättre uppståndelse.


Hebreerbrevet 11:37
De stenades till döds, sågades mitt itu eller dödades med svärd. De gick omkring klädda i fårskinn och gethudar. De led brist, blev förföljda och misshandlade.


Hebreerbrevet 13:20
Må fridens Gud, som genom det eviga förbundets blod har fört vår Herre Jesus, fårens store herde, upp från de döda,


Jakobsbrevet 1:15
När begäret blir befruktat, föder det synd. Synden blir sedan fullvuxen och föder död.


Jakobsbrevet 2:17
Så är det alltså med tron. Om den inte omsätts i praktisk handling är den i sig själv död.


Jakobsbrevet 2:26
Liksom en kropp utan livsande är död, så är en tro som inte omsätts i praktisk handling död.


Jakobsbrevet 3:8
Men sin egen tunga kan ingen människa få kontroll över. Den är orolig, ond och full av dödligt gift.


Jakobsbrevet 4:2
Ni vill ha, men ni får ingenting. Ni dödar och är avundsjuka, men får inte vad ni vill ha. Ni grälar och strider men blir ändå inte tillfredsställda, eftersom ni inte ber.


Jakobsbrevet 5:6
Ni har dömt och dödat den rättfärdige, han gjorde inte motstånd mot er.


Jakobsbrevet 5:20
så ska ni veta att den som lyckas föra en syndare tillbaka från hans villoväg, han räddar den personen från döden och gör så att många synder blir förlåtna.


1 Petrusbrevet 1:3
Välsignad är Gud, vår Herre Jesus Kristus Fader. I sin stora barmhärtighet lät han oss födas på nytt till ett levande hopp genom att Jesus Kristus uppstod från de döda,


1 Petrusbrevet 1:21
Genom honom tror ni på Gud, som uppväckte honom från de döda och förhärligade honom, så att ni kan tro och hoppas på Gud.


1 Petrusbrevet 3:18
Kristus själv led ju för synderna, en gång för alla. En rättfärdig dog för de orättfärdiga, för att föra oss till Gud. Hans kropp blev dödad, men i Anden blev han levande igen,


1 Petrusbrevet 4:5
Men de ska en dag få svara inför honom som står beredd att döma både levande och döda.


1 Petrusbrevet 4:6
Därför förkunnades evangeliet också för dem som nu är döda, så att de visserligen döms som människor i fysiskt avseende men får leva andligen, som Gud.


1 Johannesbrevet 3:12
Vi ska inte likna Kain, som tillhörde den Onde och dödade sin bror. Och varför dödade Kain honom? Jo, därför att han själv handlade fel, medan hans bror handlade rättfärdigt.


1 Johannesbrevet 3:14
Vi vet att vi har gått från döden till livet, eftersom vi älskar våra trossyskon. Men den som inte älskar är kvar i döden.


1 Johannesbrevet 5:16
Om någon ser en annan troende begå en synd som inte leder till döden så ska han be, och Gud ska ge den personen liv, åt dem som inte begår en dödssynd. Det finns synd som leder till döden, och jag säger inte att man ska be för dem som begår sådana synder.


1 Johannesbrevet 5:17
All orättfärdighet är synd, men alla synder leder inte till döden.


Judasbrevet 1:5
Även om ni redan vet allt detta, vill jag ändå påminna er om att Herren räddade sitt folk ur Egypten men sedan dödade dem som inte trodde.


Judasbrevet 1:12
Dessa är skamfläckar vid era kärleksmåltider. De tillfredsställer bara sig själva och tar skamlöst för sig. De är moln utan regn och drivs undan av vinden. De är döda träd som inte bär frukt när hösten kommer, uppryckta med rötterna, dubbelt döda.


Uppenbarelseboken 1:5
och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda, härskaren över jordens kungar. Han älskar oss och har befriat oss från våra synder genom sitt blod.


Uppenbarelseboken 1:17
När jag såg honom föll jag ner som död vid hans fötter. Men han lade sin högra hand på mig och sa: ”Var inte rädd, jag är den förste och den siste,


Uppenbarelseboken 1:18
den som lever. Jag var död, men se, jag lever i all evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket.


Uppenbarelseboken 2:8
Skriv till budbäraren för församlingen i Smyrna: ’Så säger han som är den förste och den siste, han som var död men nu lever igen:


Uppenbarelseboken 2:10
Var inte rädd för det lidande som väntar dig. Se, djävulen kommer att kasta några av er i fängelse för att pröva er, och ni ska lida under tio dagar. Men var trogen intill döden, så ska jag ge dig livets segerkrans.


Uppenbarelseboken 2:11
Den som har öron ska höra vad Anden säger till församlingarna. Den som segrar ska inte skadas av den andra döden. ’


Uppenbarelseboken 2:13
Jag vet var du bor: där Satan har sin tron, men trots det håller du fast vid mig. Du har inte förnekat din tro på mig, inte ens när Antipas, mitt trogna vittne, blev dödad hos er, där Satan bor.


Uppenbarelseboken 2:23
Och hennes efterföljare ska drabbas av döden. Alla församlingar ska då förstå att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar, och att jag ger var och en av er den lön han förtjänar.


Uppenbarelseboken 3:1
Skriv till budbäraren för församlingen i Sardes: ’Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna: Jag känner dina gärningar. Du har ett rykte om dig att du lever, men du är död.


Uppenbarelseboken 6:4
Då kom det fram en annan, en eldröd häst. Ryttaren på den hästen fick makt att ta bort freden från jorden så att människorna skulle döda varandra, och han fick ett långt svärd.


Uppenbarelseboken 6:8
Nu fick jag se en likblek häst. Ryttaren på den hästen hette Döden, och efter honom följde dödsriket. De fick makt över en fjärdedel av jorden, så att de kunde döda människorna med svärd och svält och sjukdomar och vilda djur.


Uppenbarelseboken 6:9
När Lammet bröt det femte sigillet, fick jag se under altaret de människoliv som hade dödats för Guds ord och för sitt vittnesbörd.


Uppenbarelseboken 6:10
De ropade med hög röst: ”Herre, du som är helig och sann, hur länge ska det dröja innan du dömer människorna på jorden och straffar dem för att de dödade oss?”


Uppenbarelseboken 6:11
Då fick var och en av dem vita dräkter, och de blev tillsagda att vara stilla ännu en kort tid, tills det fulla antalet av deras medtjänare, deras troende syskon, också hade blivit dödade.


Uppenbarelseboken 9:5
De fick inte döda dem, men de skulle plåga dem under fem månader, och plågan som de orsakade kändes som skorpionstick.


Uppenbarelseboken 9:6
På den tiden kommer människor att söka döden, men de ska inte finna den. De ska längta efter att få dö, men döden ska fly ifrån dem.


Uppenbarelseboken 9:15
De fyra änglar som hade hållits beredda för just den stunden, den dagen, den månaden och det året, släpptes lösa för att döda en tredjedel av människorna.


Uppenbarelseboken 9:18
En tredjedel av alla människor dödades av dessa tre plågor, av elden, röken, och svavlet som kom från hästarnas munnar.


Uppenbarelseboken 11:5
Om någon försöker skada dem, ska eld komma ut från deras munnar och förtära deras fiender. Var och en som vill skada dem ska dödas på det sättet.


Uppenbarelseboken 11:7
När de har slutfört sitt uppdrag ska odjuret som stiger upp från avgrunden attackera och besegra och döda dem.


Uppenbarelseboken 11:13
I samma stund blev det en fruktansvärd jordbävning, som fick en tiondel av staden att störta samman. 7 000 människor dödades i jordbävningen, och de som överlevde darrade av skräck och hyllade himlens Gud.


Uppenbarelseboken 11:18
Folken rasade i vrede, men nu har din vrede kommit. Det är dags för de döda att dömas. Du ska belöna dina tjänare profeterna och de heliga och dem som fruktar ditt namn, både små och stora. Och du ska förgöra dem som förgör jorden.”


Uppenbarelseboken 12:11
Men de besegrade honom genom Lammets blod och genom sina vittnesbörds ord och de älskade inte sina liv utan kunde gå i döden.


Uppenbarelseboken 13:3
Ett av odjurets huvuden såg ut att vara svårt skadat, men det dödliga såret hade läkts. Hela världen greps av beundran för odjuret och följde det.


Uppenbarelseboken 13:10
Den som måste bort i fångenskap, han går i fångenskap, och den som måste dödas med svärd ska dödas med svärd. Här krävs det uthållighet och tro av de heliga.


Uppenbarelseboken 13:12
Det utövar det första odjurets makt inför det. Det får jordens invånare att tillbe det första odjuret som hade det dödliga sår som läkts.


Uppenbarelseboken 13:15
Det får också makt att ge livsande åt odjurets bild, så att bilden till och med kan tala och ge order om att den som inte tillber bilden ska dödas.


Uppenbarelseboken 14:13
Jag hörde en röst från himlen som sa: ”Skriv: lyckliga är de döda som från och med nu dör i Herren.” ”Ja”, säger Anden, ”de ska få vila från sitt arbete, för deras gärningar följer dem.”


Uppenbarelseboken 16:3
Den andra ängeln tömde sin skål över havet. Vattnet blev då som blodet från en död människa, och allt som levde i havet dog.


Uppenbarelseboken 18:8
På en enda dag ska därför plågorna drabba henne, död, sorg och hunger, och hon ska brännas upp i eld, för Herren Gud som dömer henne är mäktig.


Uppenbarelseboken 19:21
Resten av dem dödades av svärdet från ryttarens mun, och alla fåglar åt sig mätta på deras kött.


Uppenbarelseboken 20:5
Men resten av de döda blev inte levande igen förrän de tusen åren var över. Detta är den första uppståndelsen.


Uppenbarelseboken 20:6
Lycklig och helig är den som får vara med om den första uppståndelsen. Den andra döden har ingen makt över dem, utan de ska vara präster åt Gud och Kristus och regera med honom i tusen år.


Uppenbarelseboken 20:12
Jag såg också de döda, både stora och små. De stod inför tronen, och böcker öppnades. Även en annan bok öppnades, och det var livets bok. De döda dömdes sedan efter vad som stod i böckerna, efter sina gärningar.


Uppenbarelseboken 20:13
Havet gav tillbaka de döda som fanns i det, och döden och dödsriket gav tillbaka de döda som fanns där, och var och en dömdes efter sina gärningar.


Uppenbarelseboken 20:14
Sedan kastades döden och dödsriket i den brinnande sjön. Detta är den andra döden, den brinnande sjön.


Uppenbarelseboken 21:4
Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och inte heller någon sorg eller gråt eller plåga, för det som en gång fanns är borta.”


Uppenbarelseboken 21:8
Men de som är fega, trolösa, avskyvärda, mördare, ägnar sig åt sexuell omoral, är ockulta, avgudadyrkare, och alla lögnare, deras plats blir i sjön som brinner av eld och svavel. Det är den andra döden.”


Swedish Bible (NUB) 2015
Copyright © 2015 av Biblica, Inc.®