A A A A A


Sök

Matteus 4:10
Då sade Jesus till honom: »Gå din väg, Satan. Det står ju skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka. «


Matteus 12:26
Och om Satan driver ut Satan splittras han. Hur skall hans rike då kunna bestå?


Matteus 16:23
Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: »Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors.«


Markus 1:13
och han var i öknen fyrtio dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren, och änglarna betjänade honom.


Markus 3:23
Han kallade dem till sig och talade till dem i liknelser: »Hur kan Satan driva ut Satan?


Markus 3:26
Om Satan gör uppror mot sig själv och splittras kan han inte bestå — det är slutet för honom.


Markus 4:15
Vägkanten, det är de hos vilka ordet blir sått men som knappt har hört det förrän Satan kommer och tar bort ordet som har såtts i dem.


Markus 8:33
Men han vände sig om, och när han såg lärjungarna tillrättavisade han Petrus: »Håll dig på din plats, Satan. Dina tankar är inte Guds, utan människors.«


Lukas 10:18
Han svarade: »Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt.


Lukas 11:18
Och om nu Satan råkar i strid med sig själv, hur skall hans rike då kunna bestå? Ni säger ju att det är med Beelsebul som jag driver ut demonerna.


Lukas 13:16
Men här är en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i arton år. Skulle hon inte få lösas från sin boja på sabbaten?«


Lukas 22:3
Men Satan for in i Judas, som kallades Iskariot och som var en av de tolv.


Lukas 22:31
Simon, Simon. Satan har utverkat åt sig att få sålla er som vete.


Johannes 13:27
När Judas hade fått brödet for Satan in i honom. Jesus sade: »Gör genast vad du skall göra!«


Apostlagärningarna 5:3
Då sade Petrus: »Ananias, hur har Satan kunnat fylla ditt hjärta, så att du försöker lura den heliga anden och tar undan en del av pengarna du har fått för din jord?


Apostlagärningarna 26:18
för att du skall öppna deras ögon och vända dem från mörkret till ljuset och från Satans makt till Gud. Genom att tro på mig skall de vinna syndernas förlåtelse och få en plats bland dem som helgats.’


Romarbrevet 16:20
Fridens Gud skall snart låta Satan krossas under era fötter. Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er alla.


1 Korinthierbrevet 5:5
en sådan person skall överlämnas åt Satan så att hans kropp går under för att hans ande skall bli räddad på Herrens dag.


1 Korinthierbrevet 7:5
Håll er inte ifrån varandra annat än för en tid, om ni har enats om det för att ostört kunna ägna er åt bön och sedan vara tillsammans igen. Annars kan Satan fresta er, eftersom ni inte förmår leva avhållsamt.


2 Korinthierbrevet 2:11
för att inte Satan skulle få övertaget över oss. Vad han har för avsikter vet vi ju.


2 Korinthierbrevet 11:14
Och det är inget att förvåna sig över, Satan själv uppträder ju som en ljusets ängel.


2 Korinthierbrevet 12:7
Och för de väldiga uppenbarelsernas skull, för att jag inte skall bli högfärdig, har jag fått en tagg som sticker mig, en ängel från Satan som misshandlar mig så att jag inte blir högfärdig.


1 Thessalonikerbrevet 2:18
Vi har verkligen försökt komma till er — jag, Paulus, mer än en gång — men Satan har hindrat oss.


2 Thessalonikerbrevet 2:9
Den Laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under


1 Timotheosbrevet 1:20
bland dem Hymenaios och Alexandros, som jag har överlämnat åt Satan för att de skall lära sig att inte häda.


1 Timotheosbrevet 5:15
Några av dem har redan kommit på avvägar och följt Satan.


Uppenbarelseboken 2:9
Jag känner ditt lidande och din fattigdom — men du är rik — och jag vet hur du smädas av dem som kallar sig judar men inte är det utan är en Satans synagoga.


Uppenbarelseboken 2:13
Jag vet var du bor: där Satan har sin tron. Ändå håller du fast vid mitt namn och har inte förnekat din tro på mig, inte ens i de dagar när Antipas, mitt trogna vittne, dödades hos er där Satan bor.


Uppenbarelseboken 2:24
Men till er andra i Thyatira, alla som inte har denna lära och inte känner Satans djup, som det heter, till er säger jag: Jag lägger inte på er någon annan börda.


Uppenbarelseboken 3:9
Se, jag skall låta några komma från Satans synagoga, några som kallar sig judar men inte är det utan ljuger. Se, jag skall få dem att komma och kasta sig för dina fötter, och de skall förstå att jag älskar dig.


Uppenbarelseboken 12:9
Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom.


Uppenbarelseboken 20:2
Och han grep draken, ormen från urtiden som är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år


Uppenbarelseboken 20:7
Och när de tusen åren har gått skall Satan släppas lös ur sitt fängelse.


Swedish Bible 2000
Svenska Bibelsällskapet förvaltar upphovsrätten för Bibel 2000