A A A A A


Sök

Lukas 1:28
Ängeln kom in till henne och sade: »Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.«


Lukas 1:30
Då sade ängeln till henne: »Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud.


Lukas 4:19
och förkunna ett nådens år från Herren.


Lukas 18:13
Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog med händerna mot bröstet och sade: ’Gud, var nådig mot mig syndare.’


Johannes 1:14
Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.


Johannes 1:16
Av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd.


Johannes 1:17
Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus.


Apostlagärningarna 4:33
Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att herren Jesus hade uppstått, och de fick alla riklig del av Guds nåd.


Apostlagärningarna 6:8
Stefanos var fylld av nåd och kraft och gjorde stora under och tecken bland folket.


Apostlagärningarna 7:46
och David fann nåd inför Gud och bad att han skulle finna en boning åt Jakobs Gud.


Apostlagärningarna 11:19
De som hade skingrats under den förföljelse som började med Stefanos nådde ända till Fenikien, Cypern och Antiochia, och de förkunnade ordet endast för judar.


Apostlagärningarna 11:22
Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem, och man skickade Barnabas till Antiochia.


Apostlagärningarna 11:23
När han kom dit och fick se bevisen på Guds nåd blev han glad och manade alla att helhjärtat hålla sig till Herren;


Apostlagärningarna 13:43
Och när man skildes åt efter gudstjänsten gjorde många judar och gudfruktiga proselyter sällskap med Paulus och Barnabas, som talade till dem och uppmanade dem att hålla sig till Guds nåd.


Apostlagärningarna 14:3
Emellertid stannade Paulus och Barnabas där en längre tid och talade öppet och frimodigt i förlitan på Herren, som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta dem göra tecken och under.


Apostlagärningarna 14:26
Därifrån seglade de till Antiochia, den plats där man hade överlämnat dem åt Guds nåd inför det uppdrag som de nu hade fullgjort.


Apostlagärningarna 15:11
Nej, vi tror att det är genom vår herre Jesu nåd som vi blir frälsta och likaså de.«


Apostlagärningarna 15:40
Paulus däremot utsåg Silas till sin följeslagare, och sedan bröderna överlämnat honom åt Herrens nåd bröt han upp.


Apostlagärningarna 18:27
När han sedan ville fara över till Achaia uppmuntrade bröderna honom och skrev till lärjungarna där att de skulle ta väl emot honom. I Achaia blev han genom Guds nåd till stor hjälp för de troende,


Apostlagärningarna 20:24
Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig; jag vill bara fullborda mitt lopp och det uppdrag som jag har fått av herren Jesus: att vittna om Guds nåderika evangelium.


Apostlagärningarna 20:32
Och nu anförtror jag er åt Gud och åt hans nåderika ord, det som kan göra er till hans byggstenar och ge er arvslott bland alla dem som helgats.


Apostlagärningarna 28:13
Därifrån kom vi så småningom fram till Regium. Efter en dags väntan fick vi sydlig vind och nådde efter två dagar Puteoli.


Romarbrevet 1:5
Genom honom har jag fått nåden och uppdraget att som apostel föra alla hedningar till lydnad i tro, hans namn till ära.


Romarbrevet 1:7
Jag hälsar er, alla Guds älskade i Rom, kallade att vara hans heliga. Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.


Romarbrevet 3:24
och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus.


Romarbrevet 4:4
Den som har gärningar att peka på får sin lön inte som en nåd utan som en rättighet.


Romarbrevet 4:16
Därför är tron grunden för att nåden skall gälla och löftet stå fast för alla hans efterkommande, inte bara för dem som håller sig till lagen utan också för dem som har tro som Abraham. Han är allas vår far,


Romarbrevet 5:2
Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i, och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet.


Romarbrevet 5:12
Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden, och så nådde döden alla människor därför att de alla syndade.


Romarbrevet 5:15
men överträdelsen kan inte jämföras med nåden. Om alla dog genom en endas överträdelse, så har nu alla fått del av Guds överflödande nåd, nådegåvan som bestod i en enda människa, Jesus Kristus.


Romarbrevet 5:16
Och följderna av en enda mans synd kan inte jämföras med denna gåva. Ty domen följde på vad han ensam hade gjort och blev fällande, men nåden följde på mångas överträdelser och innebar ett frikännande.


Romarbrevet 5:17
Om en enda mans överträdelse betydde att döden fick herravälde genom denne ende, så skall nu i stället de som blir rättfärdiga genom nådens överflödande rika gåva leva och få herravälde tack vare en enda, Jesus Kristus.


Romarbrevet 5:20
Lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden än mer,


Romarbrevet 5:21
och på samma sätt som synden härskade och förde till döden, skall därför nåden härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus, vår herre.


Romarbrevet 6:1
Vad innebär nu detta? Skall vi stanna kvar i synden för att nåden skall bli större?


Romarbrevet 6:14
Synden skall inte vara herre över er; ni står inte under lagen utan under nåden.


Romarbrevet 6:15
Hur är det då: skall vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Naturligtvis inte.


Romarbrevet 10:18
Men då frågar jag: kanske har de aldrig hört den? Visst har de! Över hela jorden nådde deras röst, till världens ändar deras ord.


Romarbrevet 11:5
På samma sätt finns det i vår tid en rest som Gud har utvalt av nåd.


Romarbrevet 11:6
Men om det var av nåd var det inte för gärningars skull — då vore nåden inte nåd.


Romarbrevet 12:3
I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er: ha inte för höga tankar om er själva utan tänk som man bör tänka, med självbesinning, så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom.


Romarbrevet 12:6
Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått: profetisk gåva i förhållande till vår tro,


Romarbrevet 15:15
Ändå har jag skrivit till er, ibland lite väl uppriktigt, och påmint er om en del saker. Jag har gjort det därför att Gud i sin nåd


Romarbrevet 16:20
Fridens Gud skall snart låta Satan krossas under era fötter. Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er alla.


1 Korinthierbrevet 1:3
Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.


1 Korinthierbrevet 1:4
Jag tackar alltid min Gud för att han har gett er sin nåd genom Kristus Jesus.


1 Korinthierbrevet 1:7
att det inte saknas något i era nådegåvor medan ni väntar på att vår herre Jesus Kristus skall uppenbaras.


1 Korinthierbrevet 3:10
Tack vare den nåd Gud har gett mig har jag som en klok byggmästare lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Men var och en måste tänka på hur han bygger.


1 Korinthierbrevet 7:7
Helst ville jag att alla levde som jag. Men var och en har fått sin särskilda nådegåva från Gud, den ene av ett slag, den andre av ett annat.


1 Korinthierbrevet 10:5
Men de flesta av dem fann inte nåd inför Gud utan blev liggande döda i öknen.


1 Korinthierbrevet 12:4
Nådegåvorna är olika, men Anden densamma.


1 Korinthierbrevet 12:31
Nej, men sök vinna de nådegåvor som är störst. Och då skall jag visa er en väg som är överlägsen alla andra.


1 Korinthierbrevet 15:10
Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förspilld. Jag har arbetat mer än någon av dem, fast inte jag själv, utan Guds nåd som har varit med mig.


1 Korinthierbrevet 16:23
Nåd från vår herre Jesus åt er alla.


2 Korinthierbrevet 1:2
Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.


2 Korinthierbrevet 1:11
Och ni skall hjälpa till med er bön för oss, så att det blir många som tackar Gud för den nåd vi får genom mångas medverkan.


2 Korinthierbrevet 1:12
Detta är vår stolthet: att vårt samvete kan vittna om att vi inte har styrts av världslig vishet utan av Guds nåd; vi har här i världen och särskilt mot er uppträtt med den heliga renhet som kommer från Gud.


2 Korinthierbrevet 4:15
Allt detta sker för er skull, för att nåden skall nå allt fler och hos allt fler väcka en överflödande tacksamhet, till Guds ära.


2 Korinthierbrevet 6:1
Som Guds medhjälpare uppmanar jag er också att inte kasta bort den nåd ni tar emot från Gud.


2 Korinthierbrevet 8:1
Jag vill tala om för er, bröder, vilken nådegåva församlingarna i Makedonien har fått av Gud.


2 Korinthierbrevet 8:7
Ni som har allt i överflöd: tro, tal, kunskap, hängivenhet och den kärlek som jag har uppväckt hos er, se till att ni också ger överflödande prov på denna nådegåva.


2 Korinthierbrevet 9:14
De kommer att be för er och längta efter er på grund av Guds överväldigande nåd mot er.


2 Korinthierbrevet 12:9
Men han svarade: »Min nåd är allt du behöver.« Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig.


2 Korinthierbrevet 13:13
Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla.


Galaterbrevet 1:3
Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus,


Galaterbrevet 1:6
Jag är förvånad över att ni så snart överger honom som har kallat er genom sin nåd, för ett annat evangelium —


Galaterbrevet 1:15
Men han som utsåg mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt


Galaterbrevet 2:9
Och när de förstod vilken nåd jag hade fått — det var Jakob, Kefas och Johannes, dessa som ansågs vara pelarna — räckte de mig och Barnabas handen som tecken på vår samhörighet. Vi skulle gå ut till hedningarna och de till de omskurna.


Galaterbrevet 2:21
Jag kastar inte bort Guds nåd; om lagen kunde ge rättfärdighet hade ju Kristus inte behövt dö.


Galaterbrevet 5:4
Ni är utestängda från Kristus, ni som söker er rättfärdighet i lagen; ni har hamnat utanför nåden.


Galaterbrevet 6:18
Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er ande, bröder. Amen.


Efesierbrevet 1:2
Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.


Efesierbrevet 1:6
till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son.


Efesierbrevet 1:7
I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser — så rik är den nåd


Efesierbrevet 2:5
att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus — av nåd är ni frälsta —


Efesierbrevet 2:7
Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus.


Efesierbrevet 2:8
Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det.


Efesierbrevet 3:2
ni har ju hört om Guds plan med den nåd han gav mig med tanke på er;


Efesierbrevet 3:7
Och evangeliets tjänare har jag blivit genom den nådegåva som Gud ger mig med sin kraft och styrka.


Efesierbrevet 3:8
Jag, den allra obetydligaste av alla heliga, har fått denna nåd: att ge hedningarna budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus


Efesierbrevet 4:7
Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom.


Efesierbrevet 6:24
Nåd åt alla som älskar vår herre Jesus Kristus i hans oförgänglighet.


Filipperbrevet 1:2
Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.


Filipperbrevet 1:7
Det är som sig bör att jag tänker så om er alla. Jag har er ju i mitt hjärta; både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet delar ni allesammans nåden med mig.


Filipperbrevet 1:29
Ty ni har fått nåden att — ja, inte bara att tro på Kristus, utan också att lida för hans skull.


Filipperbrevet 4:23
Nåd från herren Jesus Kristus åt er ande.


Kolosserbrevet 1:2
och från vår broder Timotheos till de heliga i Kolossai, våra bröder som lever i tron på Kristus. Nåd och frid från Gud, vår fader.


Kolosserbrevet 1:6
som har nått fram till er liksom det bär frukt och växer till i hela världen; så har det gjort hos er också ända sedan den dag då ni först hörde det och fick kunskap om Guds nåd sådan den verkligen är.


Kolosserbrevet 3:16
Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan.


Kolosserbrevet 4:18
Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand. Glöm inte mina bojor. Nåd åt er alla.


1 Thessalonikerbrevet 1:1
Från Paulus, Silvanus och Timotheos till församlingen i Thessalonike som lever i Gud fadern och herren Jesus Kristus. Nåd och frid.


1 Thessalonikerbrevet 5:28
Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er alla.


2 Thessalonikerbrevet 1:2
Nåd och frid från Gud fadern och herren Jesus Kristus.


2 Thessalonikerbrevet 1:12
så att vår herre Jesu namn förhärligas genom er och ni genom honom, tack vare nåden från vår gud och herre Jesus Kristus.


2 Thessalonikerbrevet 2:16
Må vår herre Jesus Kristus själv och Gud, vår fader, som älskar oss och i sin nåd har gett oss evig tröst och säkert hopp,


2 Thessalonikerbrevet 3:18
Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er alla.


1 Timotheosbrevet 1:2
till Timotheos, hans äkta barn i tron. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, vår herre.


1 Timotheosbrevet 1:14
Vår herres nåd har överflödat, med tro och kärlek i Kristus Jesus.


1 Timotheosbrevet 4:14
Ta vara på den nådegåva du har, den som du fick när profetior utpekade dig och de äldstes råd lade sina händer på dig.


1 Timotheosbrevet 6:21
Somliga berömmer sig av den — så har de också kommit bort från tron. Nåd åt er alla.


2 Timotheosbrevet 1:2
till hans kära barn Timotheos. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, vår herre.


2 Timotheosbrevet 1:6
Därför påminner jag dig om att du skall blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag lade mina händer på dig.


2 Timotheosbrevet 1:9
Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd, som han skänkte oss i Kristus Jesus redan före tidens början


2 Timotheosbrevet 2:1
Och du mitt barn, hämta styrka i den nåd som vi får genom Kristus Jesus.


2 Timotheosbrevet 4:22
Herren är med din ande. Nåd åt er alla.


Titusbrevet 1:4
från Paulus till Titus, hans äkta barn i den gemensamma tron. Nåd och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, vår frälsare.


Titusbrevet 2:11
Ty Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor.


Titusbrevet 3:7
för att vi genom Guds nåd skall bli rättfärdiga och, så som det är vårt hopp, vinna evigt liv.


Titusbrevet 3:15
Jag har hälsningar till dig från alla här hos mig. Hälsa alla våra vänner i tron. Nåd åt er alla.


Filemonbrevet 1:3
Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.


Filemonbrevet 1:25
Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er ande.


Hebreerbrevet 2:9
Men vi ser att Jesus, som en liten tid var ringare än änglarna, nu är krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle det komma alla till godo att han fick möta döden.


Hebreerbrevet 4:16
Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.


Hebreerbrevet 10:1
Med lagen nådde oss bara en skugga av det goda som skall komma, inte tingens egen gestalt. Därför förmår den aldrig genom de årligen upprepade offren göra dem som träder fram med dem fullkomliga för all framtid.


Hebreerbrevet 10:29
Hur mycket hårdare straff förtjänar då inte den som trampar Guds son under sina fötter, vanhelgar förbundsblodet, genom vilket han har blivit helgad, och kränker nådens ande?


Hebreerbrevet 11:5
I tro togs Henok härifrån så att han inte behövde se döden. Man fann honom inte mer, ty Gud hade tagit honom härifrån. Dessförinnan fick han vittnesbördet att han hade funnit nåd hos Gud.


Hebreerbrevet 11:6
Utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Ty den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom.


Hebreerbrevet 12:15
Vaka över att ingen kommer bort från Guds nåd och att inte någon bitter rot skjuter skott och blir ett fördärv som angriper många.


Hebreerbrevet 13:9
Låt er inte ryckas med av alla slags främmande läror. Vår inre styrka beror av Guds nåd och inte av en viss sorts mat. Att lägga vikt vid matregler har aldrig gagnat någon.


Hebreerbrevet 13:25
Nåd åt er alla.


Jakobsbrevet 4:6
Större är dock den nåd han ger oss. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka visar han nåd.


1 Petrusbrevet 1:2
utvalda enligt Guds, vår faders, plan, helgade av Anden och bestämda till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Nåd och frid åt er i rikaste mått.


1 Petrusbrevet 1:10
Det var denna räddning som profeterna sökte och forskade efter när de profeterade om den nåd som ni skulle få.


1 Petrusbrevet 1:13
Var därför beredda att bryta upp, och håll er vakna. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras.


1 Petrusbrevet 4:10
Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former.


1 Petrusbrevet 5:5
Och ni yngre, underordna er dem som är äldst. Men för er alla gäller: klä er i ödmjukhet mot varandra, ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka visar han nåd.


1 Petrusbrevet 5:10
Men om ni nu får lida en kort tid skall Gud, som skänker all nåd och har kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus, upprätta er, stödja er och ge er fasthet.


1 Petrusbrevet 5:12
Genom Silvanus, som jag vet är en pålitlig broder, skriver jag dessa korta rader för att stärka er och för att bekräfta att här verkligen är fråga om Guds nåd, som ni skall stå fasta i.


2 Petrusbrevet 1:2
Nåd och frid åt er i allt rikare mått genom kunskap om Gud och Jesus, vår herre.


2 Petrusbrevet 3:18
Väx till i nåd och i kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är härligheten, nu och till evighetens dag, amen.


2 Johannesbrevet 1:3
Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, skall vara med oss i sanning och kärlek.


Judasbrevet 1:4
Bland er har det nämligen nästlat sig in några människor som för länge sedan blev förutbestämda för domen. De är gudlösa och missbrukar vår Guds nåd till ett liv i utsvävningar och förnekar vår ende härskare och herre, Jesus Kristus.


Uppenbarelseboken 1:4
Från Johannes till de sju församlingarna i Asien. Nåd och frid från honom som är och som var och som kommer och från de sju andarna framför hans tron


Uppenbarelseboken 22:21
Nåd från herren Jesus åt alla.


Swedish Bible 2000
Svenska Bibelsällskapet förvaltar upphovsrätten för Bibel 2000