A A A A A


Sök

Matteus 24:12
Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta.


Markus 10:21
Jesus såg på honom med kärlek och sade: »Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.«


Lukas 6:32
Skall ni ha tack för att ni älskar dem som älskar er? Också syndare älskar dem som visar dem kärlek.


Lukas 7:47
Därför säger jag dig: hon har fått förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek.«


Lukas 11:42
Ve er, fariseer, som ger tionde av mynta och vinruta och alla grönsaker men glömmer rättvisan och kärleken till Gud. Ni skulle göra det ena utan att därför försumma det andra.


Johannes 5:42
men jag har förstått att ni inte har någon kärlek till Gud.


Giovanni 13:35
Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.«


Giovanni 15:9
Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.


Giovanni 15:10
Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek.


Giovanni 15:13
Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner.


Giovanni 17:26
Jag har gjort ditt namn känt för dem och skall göra det känt, för att den kärlek som du har älskat mig med skall vara i dem, och jag i dem.«


Romarbrevet 1:31
tanklösa, trolösa, kärlekslösa, hjärtlösa.


Romarbrevet 5:5
Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden.


Romarbrevet 5:8
Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.


Romarbrevet 8:35
Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd?


Romarbrevet 8:37
Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek.


Romarbrevet 8:39
varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.


Romarbrevet 12:9
Er kärlek skall vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda.


Romarbrevet 12:10
Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning.


Romarbrevet 13:8
Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen.


Romarbrevet 13:10
Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet.


Romarbrevet 14:15
Om du sårar din broder med vad du äter, då lever du inte längre efter kärlekens bud. Låt inte din mat bringa den i fördärvet som Kristus dog för.


Romarbrevet 15:30
För vår herre Jesu Kristi skull och för den kärleks skull som Anden ger uppmanar jag er, bröder, att bistå mig i min kamp genom att be till Gud för mig,


1 Korinthierbrevet 4:21
Hur vill ni ha det? Skall jag komma till er med käppen eller med kärlek och mildhet i sinnet?


1 Korinthierbrevet 8:1
I fråga om offerkött vet vi att vi alla har kunskap. Men kunskapen gör oss uppblåsta, det som bygger upp är kärleken.


1 Korinthierbrevet 8:3
men den som har kärlek, han är känd av Gud.


1 Korinthierbrevet 13:1
Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal.


1 Korinthierbrevet 13:2
Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting.


1 Korinthierbrevet 13:3
Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit.


1 Korinthierbrevet 13:4
Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst.


1 Korinthierbrevet 13:8
Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den skall förgå. Tungotalet, det skall tystna. Kunskapen, den skall förgå.


1 Korinthierbrevet 13:13
Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.


1 Korinthierbrevet 14:1
Sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, helst gåvan att profetera.


1 Korinthierbrevet 16:14
Gör allting i kärlek.


1 Korinthierbrevet 16:24
Min kärlek är med er alla i Kristus Jesus.


2 Korinthierbrevet 2:4
I svårt betryck och med tungt hjärta, ja gråtande, skrev jag till er, inte för att göra er bedrövade, utan för att ni skulle förstå vilken kärlek jag hyser till just er.


2 Korinthierbrevet 2:8
Därför ber jag er att verkligen visa honom kärlek.


2 Korinthierbrevet 5:14
Kristi kärlek lämnar mig inget val, ty jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött.


2 Korinthierbrevet 6:6
med renhet, kunskap, tålamod och godhet, med helig ande, uppriktig kärlek,


2 Korinthierbrevet 8:7
Ni som har allt i överflöd: tro, tal, kunskap, hängivenhet och den kärlek som jag har uppväckt hos er, se till att ni också ger överflödande prov på denna nådegåva.


2 Korinthierbrevet 8:8
Det här är ingen befallning. Men jag vill pröva äktheten i er kärlek genom att ställa den mot andras hängivenhet.


2 Korinthierbrevet 8:19
ja inte bara det, församlingarna har utsett honom till att vara min följeslagare när jag till Herrens ära och för att visa min goda vilja tar hand om den här kärleksgåvan.


2 Korinthierbrevet 8:24
Ge dem nu bevis på er kärlek så att församlingarna ser det, och visa att det är med rätta jag har skrutit över er.


2 Korinthierbrevet 13:11
Gläd er nu, mina bröder, och låt mina förmaningar göra er alltmer felfria, var eniga och håll fred, så skall kärlekens och fridens Gud vara med er.


2 Korinthierbrevet 13:13
Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla.


Galaterbrevet 5:6
I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte an på omskärelse eller förhud, utan på tron, som får sitt uttryck i kärlek.


Galaterbrevet 5:13
Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek.


Galaterbrevet 5:22
Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet,


Efesierbrevet 1:4
liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek.


Efesierbrevet 1:15
Jag upphör därför aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner, sedan jag nu har hört om er tro på herren Jesus och er kärlek till alla de heliga.


Efesierbrevet 2:4
Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek


Efesierbrevet 3:17
så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom,


Efesierbrevet 3:19
och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er.


Efesolaisille 4:2
alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek.


Efesolaisille 4:15
Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus.


Efesolaisille 4:16
Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek.


Efesolaisille 5:2
Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud.


Efesolaisille 6:23
Frid och den kärlek som hör tron till åt er, bröder, från Gud fadern och herren Jesus Kristus.


Kolosserbrevet 1:4
ty vi har hört berättas om er tro på Kristus Jesus och om den kärlek ni hyser till alla de heliga,


Kolosserbrevet 1:8
Han har talat om för oss vilken kärlek som fyller er ande.


Koloským 2:2
för att de skall styrkas i sina hjärtan, förenas i kärlek och nå fram till hela den djupa och rika insikt som är kunskapen om Guds hemlighet, Kristus;


Koloským 3:14
Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet.


2 Thessalonikerbrevet 1:3
Vi måste alltid tacka Gud för er, bröder, det finns det goda skäl till, ty er tro växer ständigt, och den kärlek ni alla hyser till varandra blir allt större hos var och en av er.


2 Thessalonikerbrevet 2:10
och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet — de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem.


2 Thessalonikerbrevet 3:5
Må Herren leda er fram till Guds kärlek och Kristi uthållighet.


1 Timotheosbrevet 1:5
Målet för dina förmaningar skall vara en kärlek som kommer ur rent hjärta, gott uppsåt och uppriktig tro.


1 Timotheosbrevet 1:14
Vår herres nåd har överflödat, med tro och kärlek i Kristus Jesus.


1 Timotheosbrevet 2:15
Men hon skall bli räddad genom sitt moderskap om hon lever ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse.


1 Timotheosbrevet 4:12
Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet.


1 Timotheosbrevet 6:10
Kärleken till pengar är roten till allt ont; genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.


1 Timotheosbrevet 6:11
Men du som tillhör Gud, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.


2 Timotheosbrevet 1:7
Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens.


2 Timotheosbrevet 1:13
Ta det som du har hört av mig till mönster för en sund förkunnelse, i tro och kärlek genom Kristus Jesus.


2 Timotheosbrevet 2:22
Ge inte efter för ungdomliga impulser. Sök i stället rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren med rent hjärta.


2 Timotheosbrevet 3:3
kärlekslösa, oförsonliga, fulla av förtal, obehärskade, våldsamma, främmande för allt gott,


2 Timotheosbrevet 3:10
Men du har troget följt mig i min lära, mitt liv, mina föresatser, min tro, mitt tålamod, min kärlek och min uthållighet,


2 Timotheosbrevet 4:10
Demas har av kärlek till denna världen övergett mig och rest till Thessalonike. Crescens har farit till Galatien och Titus till Dalmatien.


Titusbrevet 2:2
Äldre män skall uppträda nyktert, värdigt och behärskat, sunda i tron, kärleken och uthålligheten.


Titusbrevet 3:4
Men när Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna blev uppenbara


Filemonbrevet 1:5
jag har hört om din kärlek och din tro, din tro på herren Jesus och din kärlek till alla de heliga.


Filemonbrevet 1:7
Din kärlek har varit till stor glädje och tröst för mig, eftersom de heliga är vid gott mod tack vare dig, min broder.


Filemonbrevet 1:8
Även om jag i Kristus har full frihet att föreskriva dig vad du bör göra vill jag därför med tanke på din kärlek hellre vädja till dig sådan som jag är: en åldrad Paulus och nu också fånge för Kristi Jesu skull.


Hebreerbrevet 6:10
Gud är inte orättvis och glömmer inte vad ni har gjort och vilken kärlek ni har visat hans namn genom att nu som förut tjäna hans heliga.


Hebreerbrevet 10:24
Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar,


Hebreerbrevet 13:1
Håll broderskärleken levande.


1 Petrusbrevet 1:22
Ni har renat era själar genom att lyda sanningen och kan leva i uppriktig kärlek till era bröder. Älska då varandra av hela ert hjärta.


1 Petrusbrevet 3:8
Till sist, ni skall alla leva i endräkt och inbördes förståelse, i broderskärlek, barmhärtighet och ödmjukhet.


1 Petrusbrevet 4:8
Framför allt skall ni älska varandra hängivet, ty kärleken gör att många synder blir förlåtna.


1 Petrusbrevet 5:14
Hälsa varandra med kärlekens kyss. Frid åt er alla som lever i Kristus.


2 Petrusbrevet 1:7
till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek.


1 Johannesbrevet 2:5
Men hos den som bevarar hans ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet. Då vet vi att vi är i honom.


1 Johannesbrevet 2:15
Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom.


1 Johannesbrevet 3:1
Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi. Världen känner oss inte, därför att den aldrig har lärt känna honom.


1 Johannesbrevet 3:16
Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna.


1 Johannesbrevet 3:17
Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?


1 Janův 4:7
Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud.


1 Janův 4:8
Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek.


1 Janův 4:9
Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom.


1 João 4:10
Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.


1 João 4:12
Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss.


1 João 4:16
Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom.


1 João 4:17
I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss: att vi kan vara frimodiga på domens dag, ty sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen.


1 João 4:18
Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet.


1 João 5:3
Ty detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Hans bud är inte tunga,


3 Johannesbrevet 1:6
De har vittnat om din kärlek inför vår församling. Det är bra om du på ett sätt som är Gud värdigt hjälper dem att fortsätta resan.


Judasbrevet 1:2
Barmhärtighet, frid och kärlek åt er i allt rikare mått.


Judasbrevet 1:21
Håll er kvar i Guds kärlek och se fram mot att vår herre Jesus Kristus skall förbarma sig och ge er evigt liv.


Uppenbarelseboken 2:4
Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek.


Uppenbarelseboken 2:19
Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet och vet att dina senaste gärningar är fler än de första.


Swedish Bible 2000
Svenska Bibelsällskapet förvaltar upphovsrätten för Bibel 2000