A A A A A


Sök

మాథ్యూ ౪:౨
När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter blev han till slut hungrig.


మాథ్యూ ౬:౧౬
När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna, som vanställer sitt utseende för att människorna skall se att de fastar. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön.


మాథ్యూ ౬:౧౭
Nej, när du fastar, smörj in ditt hår och tvätta ditt ansikte,


మాథ్యూ ౬:౧౮
så att inte människorna ser att du fastar, utan bara din fader i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.


మాథ్యూ ౯:౧౪
Sedan kom Johannes lärjungar fram till honom och frågade: »Varför fastar inte dina lärjungar, när både vi och fariseerna fastar?«


మాథ్యూ ౯:౧౫
Jesus svarade: »Inte kan väl bröllopsgästerna sörja så länge brudgummen är hos dem. Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och då kommer de att fasta.


Lukas 2:37
sedan hade hon levt som änka och var nu åttiofyra år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön.


Lukas 5:33
De sade till honom: »Johannes lärjungar fastar ofta och ber, och det gör också fariseernas, men dina, de äter och dricker.«


Lukas 5:34
Jesus svarade: »Inte kan ni väl få bröllopsgästerna att fasta så länge brudgummen är hos dem?


Lukas 5:35
Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och när den tiden är inne kommer de att fasta.«


Lukas 18:12
Jag fastar två gånger i veckan, jag lämnar tionde av allt jag köper.’


Apostlagärningarna 13:2
Medan de en gång höll gudstjänst och fastade sade den heliga anden till dem: »Avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till.«


Apostlagärningarna 13:3
Efter fasta och bön lade de sina händer på dem och skickade i väg dem.


Apostlagärningarna 14:23
I varje församling utsåg de också äldste, och efter bön och fasta anförtrodde de dem åt den herre som de hade kommit till tro på.


1 Korinthierbrevet 15:58
Stå därför fasta och orubbliga, mina kära bröder, och ge ut er helt i arbetet för Herren. Ni vet ju att han inte låter er möda vara förspilld.


1 Korinthierbrevet 16:13
Håll er vakna, stå fasta i tron, var manliga och starka.


2 Korinthierbrevet 1:24
Det är inte så att vi vill råda över er tro, nej, vi vill hjälpa er till glädje — i tron står ni fasta.


2 Korinthierbrevet 11:27
Jag har arbetat och slitit och ofta vakat, jag har svultit och törstat och ofta fastat, jag har frusit och varit utan kläder.


Galaterbrevet 5:1
Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta, och låt ingen lägga på er slavoket igen.


Efesierbrevet 3:17
så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom,


Efesierbrevet 6:14
Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar


Filipperbrevet 1:27
Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, så att jag — vare sig jag besöker er eller är någon annanstans — får höra om er att ni står fasta i en och samma anda, att ni sida vid sida kämpar för tron på evangeliet


Filipperbrevet 4:1
Stå därför fasta i Herren, mina kära bröder som jag älskar och längtar efter, ni som är min glädje och min segerkrans.


Filipperbrevet 4:8
Och så, mina bröder: det som är sant, det som är upphöjt, rätt och rent, det som är värt att älska och akta, allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm, ta fasta på allt detta.


Kolosserbrevet 2:7
med rot och grund i honom, allt fastare i den tro som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet överflöda.


Kolosserbrevet 4:12
Hälsningar från Epafras, som ju är en av er. Han tjänar Kristus Jesus och kämpar alltid för er i sina böner för att ni skall stå fasta och vara fullkomliga och helt uppfyllda av Guds vilja.


1 Thessalonikerbrevet 3:8
nu lever vi, när ni står fasta i Herren.


2 Thessalonikerbrevet 2:15
Stå alltså fasta, bröder, och håll er till de läror som vi har fört vidare till er, muntligen eller i brev.


Hebreerbrevet 5:14
Den fasta födan är till för vuxna, för dem som träget har övat upp sina sinnen till att skilja mellan gott och ont.


1 Petrusbrevet 5:12
Genom Silvanus, som jag vet är en pålitlig broder, skriver jag dessa korta rader för att stärka er och för att bekräfta att här verkligen är fråga om Guds nåd, som ni skall stå fasta i.


Swedish Bible 2000
Svenska Bibelsällskapet förvaltar upphovsrätten för Bibel 2000