A A A A A


Sök

Matteus 2:13
När de hade gett sig av visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef och sade: »Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig, ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det.«


Matteus 2:16
När Herodes märkte att han hade blivit lurad av stjärntydarna blev han ursinnig, och han lät döda alla gossar i Betlehem och dess omnejd som var två år eller därunder; det var den tid han hade fått fram genom att fråga ut stjärntydarna.


Matteus 2:20
och sade: »Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och bege dig till Israels land. De som ville ta barnets liv är döda.«


Matteus 4:16
folket som bor i mörker har sett ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga har ljuset gått upp.


Matteus 8:22
Men Jesus svarade: »Följ mig och låt de döda begrava sina döda.«


Matteus 9:24
sade han: »Gå härifrån. Flickan är inte död, hon sover.« Då skrattade de åt honom.


Matteus 10:8
Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena och driv ut demoner; ge som gåva vad ni har fått som gåva.


Matteus 10:21
Broder skall skicka broder i döden, och en far sitt barn. Barn skall göra uppror mot sina föräldrar och bringa dem om livet.


Matteus 10:28
Var inte rädda för dem som kan döda kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan förgöra både själ och kropp i helvetet.


Matteus 11:5
att blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud.


Matteus 11:23
Och du, Kafarnaum, skall du kanske bli upphöjt till himlen? Nej, du skall störtas ner i dödsriket. Ty om de underverk som har utförts i dig hade skett i Sodom, så hade staden stått kvar ännu i dag.


Matteus 14:2
och han sade till sina tjänare: »Det är Johannes döparen. Han har uppstått från de döda, och därför kan sådana krafter verka genom honom.«


Matteus 14:5
Herodes ville döda honom men vågade inte för folket, som menade att Johannes var en profet.


Matteus 14:12
Johannes lärjungar kom dit och hämtade hans döda kropp och begravde den. Sedan gick de och berättade för Jesus vad som hade hänt.


Matteus 16:18
Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den.


Matteus 16:21
Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen.


Matteus 16:28
Sannerligen, några av dem som står här skall inte möta döden förrän de har sett Människosonen komma med sitt rike.«


Matteus 17:9
När de gick ner från berget sade Jesus åt dem: »Berätta inte för någon om det ni har sett förrän Människosonen har uppstått från de döda.«


Matteus 17:23
och de kommer att döda honom, och på tredje dagen skall han uppstå.« Då blev de mycket bedrövade.


Matteus 20:18
»Vi går nu upp till Jerusalem. Människosonen skall utlämnas åt översteprästerna och de skriftlärda, och de skall döma honom till döden


Matteus 21:35
Arrendatorerna grep tjänarna och pryglade den ene, dödade den andre och stenade den tredje.


Matteus 21:38
Men när arrendatorerna fick se sonen sade de till varandra: ’Här har vi arvtagaren. Kom, så dödar vi honom och får hans arv.’


Matteus 21:41
Översteprästerna och de äldste svarade: »Han lönar ont med ont och tar död på dem, och vingården arrenderar han ut till andra som ger honom hans del av skörden i rätt tid.«


Matteus 22:7
Då greps kungen av vrede, skickade ut sina soldater och lät döda mördarna och bränna ner deras stad.


Matteus 22:31
Och vad de dödas uppståndelse beträffar, så har ni väl läst vad Gud har sagt till er:


Matteus 22:32
Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en gud för döda utan för levande.«


Matteus 23:27
Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som är som vitkalkade gravar. Utanpå ser de prydliga ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och annat orent.


Matteus 23:34
Därför skall jag sända er profeter, visa män och skriftlärda. Somliga av dem kommer ni att döda och korsfästa och andra kommer ni att piska i era synagogor och jaga från stad till stad.


Matteus 23:37
Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte.


Matteus 24:9
Då skall man utlämna er till att plågas och dödas, och alla folk skall hata er för mitt namns skull.


Matteus 26:4
och kom överens om att gripa Jesus med list och döda honom.


Matteus 26:38
och han sade till dem: »Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig.«


Matteus 26:52
Då sade Jesus till honom: »Stick tillbaka ditt svärd. Alla som griper till svärd skall dödas med svärd.


Matteus 26:59
Översteprästerna och hela rådet sökte få fram något falskt vittnesmål mot Jesus så att de kunde döma honom till döden,


Matteus 26:66
Vad säger ni?« De svarade: »Han förtjänar döden.«


Matteus 27:20
Men översteprästerna och de äldste övertalade folket att begära Barabbas fri och få Jesus dödad.


Matteus 27:64
Ge därför order om att graven bevakas under tre dagar, så att inte hans lärjungar kommer och rövar bort honom och sedan säger till folket att han har uppstått från de döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första.«


Matteus 28:4
Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda.


Matteus 28:7
Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem: ’Han har uppstått från de döda, och nu går han före er till Galileen. Där skall ni få se honom.’ Nu har jag sagt er detta.«


Markus 1:24
»Vad har du med oss att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att ta död på oss? Jag vet vem du är, Guds helige.«


Markus 3:4
Sedan frågade han dem: »Vad är tillåtet på sabbaten, att göra gott eller att göra ont, att rädda liv eller att döda?« De teg.


Markus 5:35
Medan han ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem: »Din dotter är död. Du skall inte besvära Mästaren längre.«


Markus 5:39
Han gick in till dem och sade: »Varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover.«


Markus 6:14
Hans namn hade nu blivit känt, och kung Herodes fick höra att folk sade: »Johannes döparen har uppstått från de döda. Det är därför dessa krafter verkar genom honom.«


Markus 6:19
Därför var Herodias förbittrad på honom och ville döda honom, men kunde inte.


Markus 6:29
Men när Johannes lärjungar fick reda på det kom de dit och hämtade hans döda kropp och lade den i en grav.


Markus 8:31
Därefter började han undervisa dem och sade att Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och uppstå efter tre dagar.


Markus 9:1
Och han sade: »Sannerligen, några av dem som står här skall inte möta döden förrän de har sett Guds rike komma med makt.«


Markus 9:9
När de gick ner från berget förbjöd han dem att berätta för någon vad de hade sett, innan Människosonen hade uppstått från de döda.


Markus 9:10
De fäste sig vid orden och undrade sinsemellan vad som menades med att uppstå från de döda.


Markus 9:26
Den gav till ett skrik och ryckte och slet i pojken och for så ut ur honom. Och pojken låg där så livlös att alla sade att han var död.


Markus 9:31
eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sade: »Människosonen skall överlämnas i människors händer, och de kommer att döda honom, och tre dagar efter sin död skall han uppstå.«


Markus 10:33
»Vi går nu upp till Jerusalem. Människosonen skall utlämnas åt översteprästerna och de skriftlärda, och de skall döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna,


Markus 10:34
som skall göra narr av honom och spotta på honom, prygla honom och döda honom, och efter tre dagar skall han uppstå.«


Markus 12:5
Då skickade han en till, och honom dödade de. På samma sätt med många andra: en del misshandlade de och andra dödade de.


Markus 12:7
Men arrendatorerna sade till varandra: ’Här har vi arvtagaren. Kom så dödar vi honom, då blir det vi som får arvet.’


Markus 12:8
Och de tog fast honom och dödade honom och kastade honom utanför vingården.


Markus 12:9
Vad gör nu vingårdens ägare? Han kommer dit och tar död på arrendatorerna och ger vingården åt andra.


Markus 12:26
Men vad det beträffar att de döda uppstår, har ni då inte i Moseböckerna läst stället om törnbusken, hur Gud säger till Mose: Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud.


Markus 12:27
Gud är inte en gud för döda utan för levande. Ni tar grundligt miste.«


Markus 13:12
Broder skall skicka broder i döden, och en far sitt barn. Barn skall göra uppror mot sina föräldrar och bringa dem om livet.


Markus 14:1
Det var två dagar kvar till påsken och det osyrade brödets högtid. Översteprästerna och de skriftlärda sökte efter ett sätt att kunna gripa honom med list och döda honom.


Markus 14:34
och han sade till dem: »Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka.«


Markus 14:55
Översteprästerna och hela rådet sökte få fram vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden, men de lyckades inte.


Markus 14:64
Ni har hört hädelsen. Vad anser ni?« Alla fann att han förtjänade döden.


Markus 15:44
Pilatus blev förvånad över att Jesus redan skulle ha dött. Han kallade till sig officeren och frågade om Jesus verkligen var död.


Markus 15:45
När han fick veta det av officeren skänkte han Josef den döda kroppen.


Markus 16:18
de skall ta ormar med sina händer, de skall inte bli skadade om de dricker dödligt gift, och de skall lägga sina händer på sjuka och göra dem friska.«


Lukas 1:79
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg.«


Lukas 2:26
och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias.


Lukas 4:34
»Vad har du med oss att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att ta död på oss? Jag vet vem du är, Guds helige.«


Lukas 7:2
En officer där hade en tjänare som låg sjuk och var nära döden. Officeren satte stort värde på honom,


Lukas 7:12
Just som han närmade sig stadsporten bars det ut en död. Han var ende sonen, och hans mor var änka. En stor skara människor från staden gick med henne.


Lukas 7:15
Då satte sig den döde upp och började tala, och Jesus överlämnade honom åt hans mor.


Lukas 7:22
och han svarade: »Gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört: blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud.


Lukas 8:42
för han hade en dotter på tolv år, hans enda barn, och hon låg för döden. När Jesus var på väg dit pressade sig hela mängden på honom.


Lukas 8:49
Medan han ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem: »Din dotter är död. Besvära inte Mästaren längre.«


Lukas 8:52
Alla grät och höll dödsklagan över henne. Men Jesus sade: »Gråt inte! Hon är inte död, hon sover.«


Lukas 9:7
Tetrarken Herodes fick höra berättas om dessa händelser, och han visste inte vad han skulle tro. Några påstod nämligen att Johannes hade uppväckts från de döda,


Lukas 9:22
och sade: »Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen.«


Lukas 9:27
Jag försäkrar er: några av dem som står här skall inte möta döden förrän de har sett Guds rike.«


Lukas 9:60
Då sade Jesus: »Låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike.«


Lukas 10:15
Och du, Kafarnaum, skall du kanske bli upphöjt till himlen? Nej, du skall störtas ner i dödsriket.


Lukas 10:30
På den frågan svarade Jesus: »En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd.


Lukas 11:47
Ve er, som reser gravvårdar över profeterna, som era fäder dödade.


Lukas 11:48
Så vittnar ni om vad era fäder gjort och visar att ni godtar det; de dödade profeterna och ni reser vårdar över dem.


Lukas 11:49
Därför har också Guds vishet sagt: Jag skall sända profeter och apostlar till dem, och några skall de döda och förfölja.


Lukas 12:4
Jag säger till er som är mina vänner: låt er inte skrämmas av dem som kan döda kroppen men sedan inte kan göra mer.


Lukas 12:5
Jag skall tala om för er vem ni skall frukta. Frukta honom som kan döda och sedan har makt att kasta ner i helvetet. Ja, jag säger er: honom skall ni frukta.


Lukas 13:4
Eller de arton som dödades när Siloatornet rasade, tror ni att de var större syndare än alla andra i Jerusalem?


Lukas 13:31
Just då kom några fariseer och sade till honom: »Skynda dig i väg härifrån. Herodes vill döda dig.«


Lukas 13:34
Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte.


Lukas 15:24
Min son var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.’ Och festen började.


Lukas 15:32
Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.’«


Lukas 16:23
I dödsriket, där han pinades, lyfte han blicken och fick långt borta se Abraham, och Lasaros vid hans sida.


Lukas 16:30
Mannen svarade: ’Nej, fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig.’


Lukas 16:31
Men Abraham sade: ’Lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp från de döda.’«


Lukas 18:33
och de skall prygla honom och döda honom, och på den tredje dagen skall han uppstå.«


Lukas 20:14
Men när arrendatorerna fick se honom överlade de med varandra: ’Här har vi arvtagaren, låt oss döda honom så vi får arvet.’


Lukas 20:16
Jo, han kommer dit och tar död på arrendatorerna och ger vingården åt andra.« När de hörde detta sade de: »Nej, det får aldrig ske!«


Lukas 20:35
men de som befinns värdiga att komma till den andra världen och uppstå från de döda, de gifter sig inte och blir inte bortgifta.


Lukas 20:37
Att de döda uppstår har också Mose visat i stället om törnbusken, där han kallar Herren för Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud.


Lukas 20:38
Gud är inte en gud för döda utan för levande, ty för honom är alla levande.«


Lukas 21:16
Ni skall bli förrådda till och med av föräldrar och syskon och släktingar och vänner. En del av er skall man döda,


Lukas 22:33
Simon sade: »Med dig, herre, är jag beredd att gå både i fängelse och i döden.«


Lukas 23:15
Det kan inte Herodes heller, och därför har han skickat tillbaka honom till oss. Han har inte gjort något som förtjänar döden.


Lukas 23:18
Då skrek hela hopen: »Döda honom och låt oss få Barabbas fri.« (


Lukas 23:22
För tredje gången sade Pilatus: »Vad har han gjort för ont? Jag kan inte finna honom skyldig till något som förtjänar döden. Jag skall ge honom en läxa, sedan släpper jag honom.«


Lukas 24:5
Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken, men männen sade till dem: »Varför söker ni den levande här bland de döda?


Lukas 24:20
Han blev utlämnad av våra överstepräster och rådsherrar, och de fick honom dömd till döden och korsfäst,


Lukas 24:46
Och han sade till dem: »Detta är alltså vad skriften säger: Messias skall lida och uppstå från de döda på tredje dagen,


Johannes 2:22
När han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta, och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt.


Johannes 4:47
När han fick höra att Jesus hade lämnat Judeen och var i Galileen, sökte han upp honom och bad honom komma ner till Kafarnaum och bota hans son, som låg för döden.


Johannes 5:18
Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbatsbudet utan också påstod att Gud var hans far och därmed jämställde sig med Gud.


Johannes 5:21
Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också Sonen liv åt vem han vill.


Johannes 5:24
Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet.


Johannes 5:25
Sannerligen, jag säger er: den stund kommer, ja, den är redan här, då de döda skall höra Guds sons röst och de som hör den skall få liv.


Johannes 7:1
Sedan vandrade Jesus omkring i Galileen. I Judeen ville han inte vandra eftersom judarna var ute efter att döda honom.


Johannes 7:19
Har inte Mose gett er lagen? Och ändå gör ingen av er vad lagen säger. Varför vill ni döda mig?«


Johannes 7:20
Folket svarade: »Du är besatt. Vem vill döda dig?«


Johannes 7:25
Då sade några av jerusalemborna: »Är det inte mannen som de vill döda?


Johannes 8:37
Jag vet att ni härstammar från Abraham. Men ni vill döda mig därför att mitt ord inte har trängt in i er.


Johannes 8:40
Men nu vill ni döda mig — den som har sagt er sanningen, som jag har hört av Gud. Så gjorde inte Abraham.


Johannes 8:51
Sannerligen, jag säger er: den som bevarar mitt ord skall aldrig någonsin se döden.«


Johannes 8:52
Judarna sade: »Nu vet vi att du är besatt. Abraham dog och profeterna likaså, men du säger att den som bevarar ditt ord aldrig någonsin skall möta döden.


Johannes 10:10
Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.


Johannes 11:4
När Jesus hörde det sade han: »Den sjukdomen leder inte till döden utan skall visa Guds härlighet, så att Guds son blir förhärligad genom den.«


Johannes 11:13
Jesus hade talat om hans död, men de trodde att han menade vanlig sömn.


Johannes 11:14
Då sade Jesus rent ut till dem: »Lasaros är död.


Johannes 11:39
Jesus sade: »Ta bort stenen.« Den dödes syster Marta sade då: »Herre, han luktar redan, det har ju gått fyra dagar.«


Johannes 11:44
Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sade åt dem: »Gör honom fri och låt honom gå.«


Johannes 11:53
Från den dagen var de fast beslutna att döda honom.


Johannes 12:1
Sex dagar före påsken kom Jesus till Betania, där Lasaros bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda.


Johannes 12:9
En stor mängd judar fick reda på att Jesus var där, och de kom dit inte bara för hans skull utan också för att få se Lasaros, som han hade uppväckt från de döda.


Johannes 12:10
Översteprästerna bestämde sig då för att döda Lasaros också,


Johannes 12:17
Alla de som hade varit med honom när han kallade ut Lasaros ur graven och uppväckte honom från de döda vittnade om detta.


Johannes 16:2
De skall utesluta er ur synagogorna, ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud.


Johannes 18:31
Pilatus sade: »Ta honom då själva och döm honom efter er egen lag.« Men judarna svarade: »Vi har inte rätt att döda någon.«


Johannes 19:33
Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död krossade de inte hans ben,


Johannes 20:9
Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda.


Johannes 21:14
Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda.


Johannes 21:19
(Så angav han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud.) Sedan sade han till honom: »Följ mig!«


Apostlagärningarna 1:3
Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar visade sig för dem och talade om Guds rike.


Apostlagärningarna 2:23
han utlämnades efter Guds beslut och plan, och ni lät laglösa spika fast och döda honom.


Apostlagärningarna 2:24
Men Gud löste honom ur dödens vånda och lät honom uppstå, eftersom det inte var möjligt att döden skulle få behålla honom i sitt grepp.


Apostlagärningarna 2:27
Ty du skall inte lämna min själ i dödsriket eller låta din helige möta förgängelsen.


Apostlagärningarna 2:29
Mina bröder, jag kan lugnt säga till er att vår stamfar David är död och begraven, hans grav finns här än i dag.


Apostlagärningarna 2:31
Därför var det Messias uppståndelse han förutsade med orden: Han lämnades inte i dödsriket, och hans kropp mötte inte förgängelsen.


Apostlagärningarna 3:15
och vägvisaren till livet dödade ni. Men Gud har uppväckt honom från de döda, det kan vi vittna om.


Apostlagärningarna 4:2
som inte kunde tåla att apostlarna undervisade folket och med hänvisning till Jesus förkunnade uppståndelsen från de döda.


Apostlagärningarna 4:10
då skall ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom nasarén Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda står den här mannen frisk framför er.


Apostlagärningarna 5:5
Vid de orden föll Ananias död ner, och alla som hörde på greps av stor fruktan.


Apostlagärningarna 5:10
I samma ögonblick föll hon ner framför honom och dog. När de unga männen kom in fann de henne död, och de bar bort henne och begravde henne bredvid hennes man.


Apostlagärningarna 5:33
Rådsmedlemmarna blev ursinniga och talade om att döda dem.


Apostlagärningarna 5:36
För inte så länge sedan uppträdde Theudas och gav sig ut för att vara något, och han fick säkert fyrahundra anhängare. Men han dödades, och hela skaran som hade följt honom upplöstes och försvann.


Apostlagärningarna 7:4
Då lämnade Abraham Kaldeen och bosatte sig i Harran. När hans far var död lät Gud honom flytta vidare till det land där ni nu bor.


Apostlagärningarna 7:28
Tänker du döda mig som du dödade egyptern i går?’


Apostlagärningarna 7:52
Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem som förutsade att den Rättfärdige skulle komma, och nu har ni förrått och mördat honom,


Apostlagärningarna 8:1
Också Saul tyckte det var riktigt att han dödades. Den dagen började en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem, och alla utom apostlarna skingrades över hela Judeen och Samarien.


Apostlagärningarna 8:2
Några fromma män begravde Stefanos och höll stor dödsklagan över honom.


Apostlagärningarna 9:24
men han fick reda på deras planer. De lurade på honom vid stadsportarna dag och natt för att döda honom,


Apostlagärningarna 9:40
Petrus sade åt alla att gå ut och föll sedan på knä och bad. Så vände han sig mot den döda och sade: »Tabita, stig upp!« Hon öppnade ögonen, och när hon såg Petrus satte hon sig upp.


Apostlagärningarna 10:39
Vi kan vittna om allt han gjorde både på den judeiska landsbygden och i Jerusalem. Honom hängde de upp på en träpåle och dödade.


Apostlagärningarna 10:41
inte för hela folket utan för vittnen som Gud i förväg hade utvalt, nämligen för oss som åt och drack med honom efter hans uppståndelse från de döda.


Apostlagärningarna 10:42
Han gav oss uppdraget att förkunna för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till att döma levande och döda.


Apostlagärningarna 13:28
Fast de inte kunde finna honom skyldig till något som förtjänade dödsstraff krävde de att Pilatus skulle avrätta honom.


Apostlagärningarna 13:30
Men Gud uppväckte honom från de döda,


Apostlagärningarna 13:34
Och att han lät honom uppstå från de döda så att han aldrig mer skall återvända till förgängelsen, det har han sagt med dessa ord: Jag skall uppfylla åt er de heliga och oryggliga löften jag har gett David.


Apostlagärningarna 14:19
Men från Antiochia och Ikonion kom judar som fick med sig folket. Man stenade Paulus och släpade ut honom ur staden i tron att han var död.


Apostlagärningarna 17:3
Utgående från skriftställen som han tolkade visade han att Messias måste lida och uppstå från de döda. »Och Messias«, sade han, »det är just denne Jesus som jag förkunnar för er.«


Apostlagärningarna 17:31
Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom en man som han i förväg har bestämt därtill. Det har han bekräftat för alla människor genom att låta honom uppstå från de döda.«


Apostlagärningarna 17:32
När Paulus nämnde uppståndelsen från de döda var det några som gjorde sig lustiga, men andra sade: »Vi vill höra dig tala mera om detta en annan gång.«


Apostlagärningarna 20:9
En ung man som hette Eutychos hade satt sig i fönstret. Han föll i djup sömn då Paulus talade så länge, och i sömnen ramlade han ut från tredje våningen, och när man lyfte upp honom var han död.


Apostlagärningarna 21:13
Då svarade han: »Varför gör ni så, gråter och slår ner modet på mig? Jag är beredd att inte bara låta mig fängslas utan också lida döden i Jerusalem för herren Jesu namns skull.«


Apostlagärningarna 21:31
De ville döda honom, men den romerske kommendanten fick rapport om att hela Jerusalem var i uppror


Apostlagärningarna 21:36
för massan följde efter och skrek: »Döda honom!«


Apostlagärningarna 22:4
Jag har varit dödsfiende till Vägen och tagit fast både män och kvinnor och satt dem i fängelse.


Apostlagärningarna 22:20
Och när ditt vittne Stefanos fick offra sitt blod stod jag och såg på, och jag tyckte det som skedde var riktigt, och jag vaktade kläderna åt dem som dödade honom.’


Apostlagärningarna 23:6
Eftersom Paulus visste att en del av dem var saddukeer och en annan del fariseer höjde han rösten och sade till rådet: »Mina bröder, jag är farisé och mina fäder var fariseer. Det är för hoppet om de dödas uppståndelse som jag nu har ställts inför rätta.«


Apostlagärningarna 23:12
Nästa morgon höll judarna ett möte och svor att varken äta eller dricka förrän de hade dödat Paulus.


Apostlagärningarna 23:14
och de gick till översteprästerna och de äldste och sade: »Vi har svurit en ed att inte röra mat eller dryck förrän vi har dödat Paulus.


Apostlagärningarna 23:15
Ni skall därför nu tillsammans med det övriga rådet lämna in en anmälan till kommendanten, så att han skickar ner Paulus till er; säg att ni vill undersöka hans fall närmare. Vi står färdiga att döda honom innan han kommer fram.«


Apostlagärningarna 23:21
Men gå inte med på det, för mer än fyrtio av dem har planerat ett bakhåll och svurit att varken äta eller dricka förrän de har dödat honom. De står färdiga och väntar bara på att du skall svara ja.«


Apostlagärningarna 23:27
Den här mannen hade gripits av judarna och var nära att dödas av dem, när jag ingrep med min trupp och förde honom i säkerhet sedan jag erfarit att han var romersk medborgare.


Apostlagärningarna 23:29
Jag fann att anklagelserna mot honom gällde tolkningar av deras lag; något som förtjänar döden eller fängelse anklagades han inte för.


Apostlagärningarna 24:15
Jag hyser samma hopp som dessa mina anklagare, att Gud skall låta både rättfärdiga och orättfärdiga stå upp från de döda.


Apostlagärningarna 24:21
om det inte var just de ord som jag ropade mitt ibland dem: ’Det är för de dödas uppståndelse som jag i dag står till svars inför er.’«


Apostlagärningarna 25:3
och de bad Festus att gynna deras sak och låta hämta Paulus till Jerusalem. De förberedde nämligen ett bakhåll för att döda honom under vägen.


Apostlagärningarna 25:11
Om jag har gjort mig skyldig till något som förtjänar döden är jag beredd att dö. Men om deras anklagelser saknar grund kan ingen utlämna mig åt dem. Jag vädjar till kejsaren.«


Apostlagärningarna 25:19
utan det gällde en del tvistefrågor i deras egen religion och en viss Jesus, som är död men som Paulus säger är i livet.


Apostlagärningarna 25:25
Jag kan inte finna att han har gjort något som förtjänar döden,


Apostlagärningarna 26:8
Varför anser man det otroligt bland er att Gud uppväcker döda?


Apostlagärningarna 26:10
och jag gjorde det också i Jerusalem. Med fullmakt från översteprästerna satte jag många av de heliga i fängelse, och när man ville döda dem röstade jag för det.


Apostlagärningarna 26:23
att Messias måste lida och att han som den förste som uppstod från de döda skulle förkunna ljuset både för vårt folk och för hedningarna.«


Apostlagärningarna 26:31
och när de hade dragit sig tillbaka sade de till varandra: »Den mannen gör ingenting som förtjänar döden eller fängelse.«


Apostlagärningarna 27:42
Soldaterna beslöt då att döda fångarna så att ingen skulle kunna simma i land och fly.


Apostlagärningarna 28:6
De andra trodde att han skulle svullna upp eller plötsligt falla död ner. När de sedan hade väntat en lång stund och sett att ingenting särskilt hände honom slog de om och sade att han var en gud.


Apostlagärningarna 28:18
Sedan de hade förhört mig ville de frige mig, eftersom jag inte var skyldig till något som förtjänar döden.


Romarbrevet 1:4
och genom sin andes helighet blev insatt som Guds son i makt och välde vid sin uppståndelse från de döda: Jesus Kristus, vår herre.


Romarbrevet 1:32
De vet vad Gud har bestämt: att alla som lever så förtjänar döden. Ändå är det just så de lever, ja än värre, de tycker det är bra när andra gör det.


Romarbrevet 4:17
som det står skrivet: Jag har gjort dig till fader till många folk, och han är det inför den som han trodde på, Gud, som ger de döda liv och talar om det som ännu inte finns som om det redan fanns.


Romarbrevet 4:24
utan också med tanke på oss. Vi skall räknas som rättfärdiga, ty vi tror på honom som från de döda har uppväckt vår herre Jesus,


Romarbrevet 5:7
Knappast vill någon dö för en rättfärdig — kanske går någon i döden för en som är god.


Romarbrevet 5:10
Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då skall vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv.


Romarbrevet 5:12
Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden, och så nådde döden alla människor därför att de alla syndade.


Romarbrevet 5:14
Ändå härskade döden från Adam till Mose också över dem som inte gjort sig skyldiga till en överträdelse som Adams. Och Adam motsvarar honom som skulle komma,


Romarbrevet 5:17
Om en enda mans överträdelse betydde att döden fick herravälde genom denne ende, så skall nu i stället de som blir rättfärdiga genom nådens överflödande rika gåva leva och få herravälde tack vare en enda, Jesus Kristus.


Romarbrevet 5:21
och på samma sätt som synden härskade och förde till döden, skall därför nåden härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus, vår herre.


Romarbrevet 6:3
Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död?


Romarbrevet 6:4
Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.


Romarbrevet 6:7
Ty den som är död är frikänd från synden.


Romarbrevet 6:9
Vi vet ju att Kristus har uppväckts från de döda och inte mer skall dö. Döden är inte längre herre över honom.


Romarbrevet 6:11
Så skall också ni se på er själva: i Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud.


Romarbrevet 6:12
Synden skall alltså inte få härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär.


Romarbrevet 6:13
Låt inte synden bruka era lemmar som redskap för orättfärdigheten, utan låt Gud bruka er, ni som ju har återvänt till livet från döden; låt honom använda era lemmar som redskap för rättfärdigheten.


Romarbrevet 6:16
Ni vet ju att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni slavar under den ni lyder, antingen under synden, vilket för till döden, eller under den lydnad som för till rättfärdighet.


Romarbrevet 6:21
Vad gav det för frukt? Sådant som ni nu känner skam över därför att det till slut leder till döden.


Romarbrevet 6:23
Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår herre.


Romarbrevet 7:4
Så är det också med er, mina bröder: ni har dött bort från lagen med Kristi kropp och tillhör nu en annan, honom som blev uppväckt från de döda, och så kan vi bära frukt åt Gud.


Romarbrevet 7:5
Så länge vi levde på människans villkor var de synder och lidelser som väcks av lagen verksamma i våra lemmar, så att vi bar frukt åt döden.


Romarbrevet 7:8
Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär inom mig. Finns ingen lag är synden död.


Romarbrevet 7:10
och jag dog. Det visade sig att det budord som skulle föra till liv förde mig till döden.


Romarbrevet 7:11
Ty synden grep tillfället, den bedrog mig med budordet och dödade mig genom det.


Romarbrevet 7:13
Var det då något gott som blev min död? Nej, inte alls. Det var synden. För att den skulle avslöjas som synd vållade den mig döden genom det som är gott; så skulle genom budordet synden kunna visa sin fruktansvärda syndighet.


Romarbrevet 7:24
Jag arma människa, vem skall befria mig från denna dödens kropp?


Romarbrevet 8:2
Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag.


Romarbrevet 8:6
Köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid.


Romarbrevet 8:10
Om Kristus bor i er, så är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden har liv på grund av rättfärdigheten.


Romarbrevet 8:11
Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då skall han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er.


Romarbrevet 8:13
Om ni lever på det sättet kommer ni att dö, men om ni med ande dödar kroppens gärningar skall ni leva.


Romarbrevet 8:36
Det står ju skrivet: För din skull lider vi dödens kval dagen lång, vi har räknats som slaktfår.


Romarbrevet 8:38
Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer,


Romarbrevet 10:7
eller: Vem skall stiga ner i avgrunden? — det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda.


Romarbrevet 10:9
Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad.


Romarbrevet 11:3
Herre, dina profeter har de dödat och dina altaren har de rivit ner, jag är ensam kvar, och nu står de efter mitt liv.


Romarbrevet 11:15
Ty om detta att de försköts gav världen försoning, vad skall då deras upptagande ge, om inte liv för de döda?


Romarbrevet 14:9
Ty Kristus dog och fick liv igen för att härska över både döda och levande.


1 Korinthierbrevet 3:22
Paulus, Apollos och Kefas, hela världen, liv och död, nutid och framtid, allt är ert.


1 Corinthians 4:9
Det förefaller mig som om Gud hade ställt oss apostlar sist av alla, som dödsdömda; vi står på arenan inför hela världen, inför både änglar och människor.


1 Corinthians 10:5
Men de flesta av dem fann inte nåd inför Gud utan blev liggande döda i öknen.


1 Corinthians 10:8
Låt oss inte heller begå otukt som många av dem gjorde; så dödades också 23 000 på en enda dag.


1 Corinthians 10:10
Knota inte som många av dem gjorde; de dödades av Förgöraren.


1 Corinthians 11:26
Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren förkunnar ni alltså Herrens död, till dess han kommer.


1 Corinthians 15:12
Men om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda?


1 Corinthians 15:13
Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått.


1 Corinthians 15:15
Och då visar det sig att vi har vittnat falskt om Gud, eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus, som han ju inte kan ha uppväckt om det är sant att de döda inte uppstår.


1 Corinthians 15:16
Ty om inga döda uppstår har heller inte Kristus uppstått.


1 Corinthians 15:20
Men nu har Kristus uppstått från de döda, som den förste av de avlidna.


1 Corinthians 15:21
Ty eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa.


1 Corinthians 15:26
Den siste fienden som förintas är döden,


1 Corinthians 15:29
Vad skall annars de göra som låter döpa sig för de dödas skull? Om de döda inte alls uppstår, varför låter man då döpa sig för deras skull?


1 Corinthians 15:31
Ja, bröder, så sant som ni är min stolthet i Kristus Jesus, vår herre: jag står inför döden varje dag.


1 Corinthians 15:32
Om jag bara hade tänkt på människors sätt när jag kämpade mot vilddjuren i Efesos, vad hade det då tjänat till? Om de döda inte uppstår, låt oss äta och dricka, ty i morgon skall vi dö.


1 Corinthians 15:35
Nu undrar någon: »Hur uppstår de döda? Hurdan kropp har de när de kommer?«


1 Corinthians 15:42
Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt.


1 Corinthians 15:52
i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty den kommer att ljuda, och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt, och vi förvandlas.


1 Corinthians 15:53
Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet.


1 Corinthians 15:54
Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir det så som skriftordet säger: Döden är uppslukad och segern är vunnen.


1 Corinthians 15:55
Död, var är din seger? Död, var är din udd?


1 Corinthians 15:56
Dödens udd är synden, och synden har sin kraft i lagen.


Galaterbrevet 1:1
Från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa utan av Jesus Kristus och Gud fadern som uppväckt honom från de döda.


Galaterbrevet 6:14
Men jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat än vår herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst och död för mig och jag för världen.


Efesierbrevet 1:20
lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen,


Efesierbrevet 2:1
Ni var döda genom era överträdelser och synder


Efesierbrevet 2:5
att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus — av nåd är ni frälsta —


Efesierbrevet 2:16
I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, då han i sin person dödade fiendskapen.


Efesierbrevet 5:14
för överallt där något blir synligt finns ljus. Därför heter det: »Vakna, du som sover, stå upp från de döda, och Kristus skall lysa över dig.«


Filipperbrevet 1:21
Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning —


Filipperbrevet 2:8
gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors.


Filipperbrevet 2:27
Och sjuk var han verkligen, nära döden, men Gud förbarmade sig över honom, och inte bara över honom utan också över mig, så att jag skulle slippa uppleva sorg på sorg.


Filipperbrevet 2:30
det var i sitt arbete för Kristus som han var nära döden. Han satte sitt liv på spel för att ge mig den hjälp som ni inte kunde ge.


Filipperbrevet 3:10
Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden, genom att bli lik honom i en död som hans —


Filipperbrevet 3:11
kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från de döda.


Kolosserbrevet 1:18
Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste,


Kolosserbrevet 1:22
också er har han nu försonat med sig genom att Kristus led döden med sin jordiska kropp. Han skall låta er träda fram inför sig, heliga och fläckfria och oförvitliga,


Kolosserbrevet 2:12
när ni begravdes med honom i dopet. I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från de döda.


Kolosserbrevet 2:13
Och ni, som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus, i och med att han förlät oss alla våra överträdelser


Kolosserbrevet 3:5
Döda därför det jordiska hos er: otukt, orenhet, lidelser och onda lustar och själviskheten, detta avguderi.


1 Thessalonikerbrevet 1:10
och vänta på att hans son, som han har uppväckt från de döda, skall komma från himlen, Jesus, som räddar oss från den stundande vreden.


1 Thessalonikerbrevet 2:15
Judarna dödade herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten,


1 Thessalonikerbrevet 4:16
Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då skall de som är döda i Kristus uppstå först,


1 Timotheosbrevet 5:6
Men den som bara vill leva gott är död fast hon lever.


1 Timotheosbrevet 6:16
som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människa har sett eller kan se. Hans är äran och den eviga makten, amen.


2 Timotheosbrevet 1:10
men som har blivit uppenbar nu när vår frälsare Kristus Jesus trätt fram. Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet,


2 Timotheosbrevet 2:8
Minns att Jesus Kristus, ättling till David, har uppstått från de döda, enligt mitt evangelium,


2 Timotheosbrevet 4:1
Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike:


Hebreerbrevet 2:9
Men vi ser att Jesus, som en liten tid var ringare än änglarna, nu är krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle det komma alla till godo att han fick möta döden.


Hebreerbrevet 2:14
Då nu barnen är av kött och blod måste han på samma sätt bli människa, för att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös


Hebreerbrevet 2:15
och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv.


Hebreerbrevet 5:7
Under sitt liv på jorden uppsände han med höga rop och tårar enträgna böner till den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja.


Hebreerbrevet 6:1
Låt oss därför inte uppehålla oss vid det man först får lära sig om Kristus utan gå vidare till det som är avsett för vuxna. Vi kan inte börja om med grunderna: omvändelsen från döda gärningar, tron på Gud


Hebreerbrevet 6:2
och läran om dop och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och evig dom.


Hebreerbrevet 7:8
I det ena fallet är det dödliga människor som tar emot tionde, men i det andra en om vilken det vittnas att han alltid lever.


Hebreerbrevet 7:23
Vidare har de andra prästerna blivit fler och fler därför att döden satte en gräns för deras tjänst.


Hebreerbrevet 9:14
hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus, som i kraft av evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande Guden.


Hebreerbrevet 9:16
När ett testamente föreligger måste det ju styrkas att den som har skrivit det är död;


Hebreerbrevet 9:17
testamentet blir giltigt först efter dödsfallet och har ingen verkan så länge dess upphovsman lever.


Hebreerbrevet 11:5
I tro togs Henok härifrån så att han inte behövde se döden. Man fann honom inte mer, ty Gud hade tagit honom härifrån. Dessförinnan fick han vittnesbördet att han hade funnit nåd hos Gud.


Hebreerbrevet 11:12
Därför fick han, denne ende man som dessutom var så gott som död, en avkomma talrik som stjärnorna på himlen och de oräkneliga sandkornen på havsstranden.


Hebreerbrevet 11:19
Han sade sig att Gud hade makt att till och med uppväcka döda. Från de döda fick han också, bildligt talat, sonen tillbaka.


Hebreerbrevet 11:22
I tro talade Josef när han låg för döden om Israels barns uttåg och bestämde vad som skulle göras med hans ben.


Hebreerbrevet 11:28
I tro instiftade han påskhögtiden med dess blodbestrykning för att han som dödade de förstfödda inte skulle röra dem.


Hebreerbrevet 11:31
Genom tron undgick skökan Rachav att dödas tillsammans med dem som vägrade tro, ty hon hade tagit emot spejarna som vänner.


Hebreerbrevet 11:35
Kvinnor fick sina döda tillbaka uppståndna. Andra torterades till döds när de vägrade att låta sig befrias, eftersom de ville nå en bättre uppståndelse.


Hebreerbrevet 13:20
Må fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår herre Jesus, upp från de döda,


Jakobsbrevet 1:15
Och när så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullväxt föder den död.


Jakobsbrevet 2:17
Så är det också med tron: i sig själv, utan gärningar, är den död.


Jakobsbrevet 2:26
Liksom en kropp utan livsande är död, så är tron utan gärningar död.


Jakobsbrevet 3:8
Men tungan kan ingen människa betvinga, oregerlig och ond som den är och full av dödligt gift.


Jakobsbrevet 4:2
Ni vill ha, men får ingenting. Ni dödar av avund, men uppnår ingenting. Ni kämpar och strider. Ni har ingenting, därför att ni inte ber.


Jakobsbrevet 5:6
Ni har dömt, ni har dödat den rättfärdige, och han gör inte motstånd mot er.


Jakobsbrevet 5:20
då skall ni veta: den som återför en syndare från hans villovägar räddar hans liv undan döden och gör att många synder blir förlåtna.


1 Petrusbrevet 1:3
Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda,


1 Petrusbrevet 1:21
Genom honom tror ni på Gud, som har uppväckt honom från de döda och förhärligat honom, så att ni i er tro också kan hoppas på Gud.


1 Petrusbrevet 3:18
Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud. Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden,


1 Petrusbrevet 4:5
Men de skall få svara inför honom som står redo att döma levande och döda.


1 Petrusbrevet 4:6
Ty därför förkunnades evangeliet också för dem som nu är döda: även om de som människor blev dömda kroppsligen, skulle de få leva andligen, som Gud.


2 Petrusbrevet 2:12
Dessa människor är som oskäliga djur, födda till att fångas och dödas. De hädar vad de inte känner till, och liksom djuren går under skall också de gå under,


1 Johannesbrevet 3:14
Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar våra bröder. Den som inte älskar är kvar i döden.


1 Johannesbrevet 5:16
Om någon ser sin broder begå en synd som inte är en dödssynd skall han be, och han skall ge liv åt honom, åt dem som inte begår någon dödssynd. Det finns synd som leder till döden. Det är inte sådan synd jag menar när jag säger att man skall be.


1 Johannesbrevet 5:17
Varje orätt är en synd, men det finns synd som inte är dödssynd.


Judasbrevet 1:5
Jag vill påminna er, ni vet ju redan allt detta, om hur Herren först räddade sitt folk ur Egypten men sedan dödade dem som inte trodde.


Judasbrevet 1:12
De är blindskär, dessa som utan att skämmas deltar i era måltider och bara tänker på sig själva. De är moln utan regn som drivs förbi av vinden. De är träd utan frukt om hösten och uppryckta med rötterna, dubbelt döda.


Uppenbarelseboken 1:5
och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod


Uppenbarelseboken 1:17
När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Och han lade sin högra hand på mig och sade: »Var inte rädd. Jag är den förste och den siste


Uppenbarelseboken 1:18
och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket.


Uppenbarelseboken 2:8
Och skriv till ängeln för församlingen i Smyrna: Så säger han, den förste och den siste, han som var död och har fått liv igen.


Uppenbarelseboken 2:10
Var inte rädd för vad du skall få utstå. Se, djävulen kommer att kasta några av er i fängelse för att ni skall sättas på prov, och ni skall få lida i tio dagar. Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets segerkrans.


Uppenbarelseboken 2:11
Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Den som segrar skall inte skadas av den andra döden.


Uppenbarelseboken 2:13
Jag vet var du bor: där Satan har sin tron. Ändå håller du fast vid mitt namn och har inte förnekat din tro på mig, inte ens i de dagar när Antipas, mitt trogna vittne, dödades hos er där Satan bor.


Uppenbarelseboken 2:23
Och hennes barn skall jag döda med pest. Och alla församlingarna skall förstå att jag är den som rannsakar njurar och hjärtan och som skall ge var och en av er vad hans gärningar är värda.


Uppenbarelseboken 3:1
Och skriv till ängeln för församlingen i Sardes: Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna. Jag känner dina gärningar, det heter om dig att du lever, men du är död.


Uppenbarelseboken 6:8
Jag såg, och se: en gulblek häst, och han som satt på den hette Döden, och han hade dödsriket i följe. De fick makt över en fjärdedel av jorden, till att döda med svärd och med svält och med pest och genom vilda djur på jorden.


Uppenbarelseboken 6:11
Och åt var och en gavs en vit klädnad, och de blev tillsagda att vara stilla ännu en liten tid, tills deras medtjänare och bröder, som skulle dödas liksom de själva, hade nått sitt fulla antal.


Uppenbarelseboken 9:5
De fick inte döda dem men plåga dem i fem månader, och plågan som de vållar är som plågan av en skorpion när den stinger en människa.


Uppenbarelseboken 9:6
I de dagarna kommer människorna att söka döden, men de skall inte finna den. De kommer att önska sig döden, men döden skall fly ifrån dem.


Uppenbarelseboken 9:15
Och de fyra änglar som hade hållits redo för den timmen och den dagen och den månaden och det året släpptes loss för att döda en tredjedel av människorna.


Uppenbarelseboken 9:18
En tredjedel av människorna dödades genom dessa tre plågor, elden, röken och svavlet, som kom ur deras munnar.


Uppenbarelseboken 9:20
De andra människorna, de som inte dödades av dessa plågor, omvände sig ändå inte från sina händers verk: från att tillbe demoner och gudabilder av guld, silver, brons, sten och trä som varken kan se eller höra eller gå.


Uppenbarelseboken 11:5
Om någon vill skada dem kommer det eld ur deras mun och förtär deras fiender. Var och en som vill skada dem måste bli dödad på det sättet.


Uppenbarelseboken 11:7
Och när de har fullbordat sitt vittnesbörd skall odjuret som stiger upp ur avgrunden börja krig mot dem och besegra dem och döda dem.


Uppenbarelseboken 11:13
I samma stund blev det en väldig jordbävning, och en tiondel av staden störtade samman, sju tusen människor dödades av jordbävningen, och de andra slogs av skräck och gav himlens Gud sin hyllning.


Uppenbarelseboken 11:18
Folken vredgades, men din vrede har kommit och stunden då de döda skall dömas och då du skall löna dina tjänare profeterna och de heliga och dem som fruktar ditt namn, höga och låga, och förgöra dem som förgör jorden.«


Uppenbarelseboken 12:11
De har besegrat honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden.


Uppenbarelseboken 13:3
Ett av dess huvuden såg ut att ha fått ett dödligt hugg, men det dödliga såret hade läkts. Hela jorden greps av beundran för odjuret och följde det,


Uppenbarelseboken 13:10
Den som skall i fångenskap, han går i fångenskap, och den som skall dö för svärdet, han blir dödad med svärd. Här behövs de heligas uthållighet och tro.


Uppenbarelseboken 13:12
Det utövar det första odjurets hela makt i dess åsyn. Det får jorden och dess invånare att tillbe det första odjuret, vars dödliga sår hade läkts.


Uppenbarelseboken 13:15
Och det fick rätt att ge livsande åt odjurets bild, så att bilden också kan tala och se till att alla som inte tillber odjurets bild blir dödade.


Uppenbarelseboken 14:13
Och jag hörde en röst från himlen som sade: »Skriv: saliga de döda som härefter dör i Herren. Ja, säger Anden, de skall få vila efter sina mödor, ty deras gärningar följer med dem.«


Uppenbarelseboken 16:3
Den andre tömde sin skål över havet. Och havet blev till blod som från en död, och allt liv dog, allt levande i havet.


Uppenbarelseboken 18:8
Därför skall hennes plågor komma på en enda dag, död och sorg och svält, och hon skall brännas upp i eld. Ty stark är Herren Gud som har dömt henne.


Uppenbarelseboken 19:21
Och de andra dödades med svärdet ur ryttarens mun, och alla fåglarna åt sig mätta på deras kött.


Uppenbarelseboken 20:5
De andra döda fick inte liv förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen.


Uppenbarelseboken 20:6
Salig och helig den som får vara med i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de skall bli Guds och Kristi präster och vara kungar med honom i tusen år.


Uppenbarelseboken 20:12
Och jag såg de döda, höga och låga, stå inför tronen, och böckerna öppnades. Och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter vad som stod i böckerna, efter sina gärningar.


Uppenbarelseboken 20:13
Och havet gav tillbaka de döda som var i det, och döden och dödsriket gav tillbaka de döda som var i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar.


Uppenbarelseboken 20:14
Och döden och dödsriket kastades i den brinnande sjön. Detta är den andra döden, den brinnande sjön.


Uppenbarelseboken 21:4
och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta.«


Uppenbarelseboken 21:8
Men de fega och otrogna och skändliga, mördare, horkarlar, trollkarlar, avgudadyrkare och alla lögnare, deras plats är i sjön som brinner av eld och svavel, och det är den andra döden.«


Swedish Bible 2000
Svenska Bibelsällskapet förvaltar upphovsrätten för Bibel 2000