A A A A A


Sök

Matteus 3:17
Och en röst från himlen sade: »Detta är min älskade son, han är min utvalde.«


Matteus 17:5
Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln över dem, och ur molnet kom en röst som sade: »Detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till honom.«


Markus 1:11
Och en röst hördes från himlen: »Du är min älskade son, du är min utvalde.«


Markus 9:7
Då kom ett moln och sänkte sig över dem, och en röst hördes ur molnet: »Detta är min älskade son. Lyssna till honom.«


Markus 12:6
Nu hade han bara en, sin älskade son, och honom skickade han som den siste. Han sade: ’Min son kommer de att ha respekt för.’


Lukas 3:22
och den heliga anden kom ner över honom i en duvas skepnad, och en röst hördes från himlen: »Du är min älskade son, du är min utvalde.«


Lukas 20:13
Då sade vingårdens ägare: ’Vad skall jag göra? Jo, jag skickar min älskade son, honom har de kanske respekt för.’


Johannes 3:16
Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.


Johannes 3:19
Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda.


Johannes 12:43
De älskade äran från människor högre än äran från Gud.


Johannes 13:1
Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att hans stund hade kommit, då han skulle lämna världen och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna som levde här i världen, och han älskade dem intill slutet.


Johannes 13:23
En av dem, den som Jesus älskade, låg intill honom.


Johannes 14:28
Ni hörde att jag sade till er: Jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag.


Johannes 19:26
När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sade han till sin mor: »Kvinna, där är din son.«


Johannes 20:2
Hon sprang genast därifrån och kom och sade till Simon Petrus och den andre lärjungen, den som Jesus älskade: »De har flyttat bort Herren ur graven, och vi vet inte var de har lagt honom.«


Johannes 21:7
Den lärjunge som Jesus älskade sade då till Petrus: »Det är Herren!« När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget, för han var inte klädd, och hoppade i vattnet.


Johannes 21:20
Petrus vände sig om och fick se att den lärjunge som Jesus älskade följde efter, han som under måltiden hade lutat sig bakåt mot Jesu bröst och frågat vem som skulle förråda honom.


Romarbrevet 1:7
Jag hälsar er, alla Guds älskade i Rom, kallade att vara hans heliga. Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.


Romarbrevet 9:13
Det är också skrivet: Jag älskade Jakob men hatade Esau.


Romarbrevet 9:25
Så heter det också hos Hosea: Det folk som inte var mitt skall jag kalla mitt folk, och henne som inte var älskad skall jag kalla min älskade,


Romarbrevet 11:28
Ser man till evangeliet är de Guds fiender, för er skull. Ser man till utkorelsen är de hans älskade, för fädernas skull.


Efesierbrevet 1:6
till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son.


Ê-phê-sô 5:1
Ta alltså Gud till föredöme, som hans älskade barn.


Kolosserbrevet 1:13
Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike,


Kolosserbrevet 3:12
Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.


1 Timotheosbrevet 6:2
De som har troende herrar får inte brista i respekt mot dem därför att de är deras bröder. Tvärtom bör de tjäna dem ännu villigare därför att de som drar nytta av deras tjänster är troende och älskade bröder. Så skall du undervisa och förmana.


2 Petrusbrevet 1:17
Ty han mottog ära och härlighet från Gud, sin fader, när en röst kom till honom ur denna majestätiska härlighet: »Detta är min älskade son, honom har jag utvalt.«


2 Petrusbrevet 2:15
som har lämnat den raka vägen och gått vilse genom att följa Bileam, Bosors son, i spåren. Han älskade vad han kunde lura till sig


1 Johannesbrevet 4:19
Vi älskar därför att han först älskade oss.


Judasbrevet 1:1
Från Judas, Jesu Kristi tjänare, Jakobs bror, till de kallade som är älskade av Gud fadern och bevarade åt Jesus Kristus.


Uppenbarelseboken 12:11
De har besegrat honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden.


Uppenbarelseboken 20:9
Och de drog upp till den höga slätten på jorden och omringade de heligas läger och den älskade staden. Och eld föll från himlen och förtärde dem.


Swedish Bible 2000
Svenska Bibelsällskapet förvaltar upphovsrätten för Bibel 2000