A A A A A


Tafuta

Wafilipi 1:25
Kwa kuwa nina matumaini haya, ninajua kwamba nitaendelea kuwapo na kuwa pamoja nanyi nyote, ili mpate kukua na kuwa na furaha katika imani.


2 Timotheo 2:25
Inampasa kuwaonya kwa upole wale wanaopingana naye, kwa matumaini kwamba Mungu atawajalia kutubu na kuijua kweli,


1 Yohane 3:3
Kila mmoja mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa, kama vile yeye alivyo mtakatifu.


Swahili Bible 2015 Contemporary
Copyright ©1984, 1989, 2009, 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission