A A A A A

Pencarian
Yakobus 5:13
Kumaha lamun aya anu meunang karerepet? Sina neneda. Kumaha lamun aya anu meunang kabungahan? Sina muji sukur.


1 Yohanes 1:4
Maksud bapa nuliskeun hal ieu teh supaya kabungahan urang bisa tutug.


Sundanese Bible 1991
Indonesian Bible Society