A A A A A

Batla
Máté 23:23
“Le ba madimabe, lena boramangwalo le lena Bafarisei, baikaketši tenang, gobane le abela Modimo karolo ya lesome ya dikhonofolo le ya leotša le ya mphogo, eupša le hlokomologa tše bohlokwa tše melao e di rutago, e lego toka le lešoko le botshephegi. Tše ke tšona tše le swanetšego go di phetha le sa hlokomologe tše dingwe tšeo.


Mark 1:44
Meglásd, senkinek semmit ne mondj; hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel megtisztulásodért az áldozatokat, melyeket Mózes rendelt, bizonyságul nekik.


Mark 4:13
És azt mondta nekik: Nem értitek ezt a példázatot; és hogy értitek meg a többi példázatokat?


Mark 7:9
És azt mondta nekik: Szépen félreteszitek az Isten parancsolatát, hogy a ti hagyományotokat tartsátok meg.


Mark 10:19
A parancsolatokat tudod: Ne légy házasságtörő, ne ölj, ne lopj; ne tégy hamis tanúságot, ne csalj; tiszteld atyádat és anyádat.


Luka 11:42
“Ba madimabe ke lena Bafarisei, gobane le abela Modimo karolo ya lesome ya dikhonofolo le dipherefere le dinoko tše dingwe, etšwe toka le lerato la Modimo tšona le di hlokomologa. Tše ke tšona tše le swanetšego go di phetha, le sa hlokomologe tše dingwe tšeo.


Luka 18:6
Morena a iša pele a re: “Ekwang se moahlodi yoo wa go hloka toka a se boletšego.


John 5:30
“Ka bonna ga go se ke kgonago go se dira. Ke ahlola fela ka mo ke botšwago ke Modimo, ka gona ke ahlola ka toka, ka gobane ga ke gabe go dira se se ratwago ke nna, ke gaba go dira se se ratwago ke yo a nthomilego.


John 7:24
Le se ke la ahlola ka tebelelo ya mahlo; ahlolang ka toka.”


John 16:8
Gomme ge a tlile o tla kgodiša batho ba lefase gore tše ba di naganago mabapi le sebe, le mabapi le toka, le mabapi le kahlolo ga se tšona.


John 16:9
Ga se tšona mabapi le sebe, ka gobane ga ba dumele go nna; ga se tšona mabapi le toka,


Buhat 17:31
Gobane o beile letšatši la ge a tlilo ahlola batho ba lefase ka toka ka monna yo a mo kgethilego. O tiišeditše taba ye ka go tsoša monna yoo bahung.”


Baroma 1:21
kay bisan nanagpakaila na sila sa Dios, wala nila siya pasidunggi ingon nga Dios, ni magpasalamat kaniya; hinonoa, maoy ilang gihinuktokan ang mga hinunahuna nga walay dapat hangtud gingitngitan na lang ang ilang habol nga mga salabutan.


1 Korintianëve 13:6
Ga a thabele bobe, o thabela toka.


Efesianëve 6:14
Ka gona, ebang komana madulaabapile, gomme nnete e be bjalo ka lepanta la go itlema letheka, toka e be bjalo ka sefahlo sa kgara,


Bakolose 4:1
Lena beng ba makgoba, le swareng makgoba a lena ka toka le ka tshwanelo, le tseba gore le lena le na le mong wa lena legodimong.


2 Bathesalonika 1:6
Modimo o tla dira ka toka: O tla tlaiša ba ba le tlaišago,


2 Timothea 2:22
O tšhabe ditumo tša bosogana, mme o katanele toka le tumelo le lerato le phedišano gotee le ba ba rapelago Morena ka dipelo tše di hlwekilego.


2 Timothea 3:3
e tla ba ba go hloka lerato, le ba go gana poelano, le ba lesebo, le ba go hloka maitshwaro; e tla ba diganka, le bahloyatoka,


2 Timothea 4:8
Gomme bjale se se ntetetšego ke sefoka se se fiwago ba ba phetšego bophelo bjo bo lokilego; ke letetšwe ke sefoka se ke tlago se fiwa ke Morena ka Letšatši leo a tlago tla ka lona, yena Moahlodi wa toka – sa se fiwe nna fela, eupša sa fiwa le bao ba letetšego go iponagatša ga gagwe ka lerato.


Baheberu 1:8
Fela mabapi le Morwagwe o rile: “Modimo, bogoši bja gago ke bja go ya go ile; o buša setšhaba sa gago ka toka.


Baheberu 1:9
O be o rata toka, o hloile bobe. Ke ka baka leo Modimo, yena Modimo wa gago, a tloditšego wena, e sego bagwera ba gago, a go bea kgoši ka lethabo le legolo.”


Baheberu 7:2
gomme Abrahama a mo loba ka karolo ya lesome ya tšohle tše a bego a di thopile. Taba ya mathomo ye re ka e bolelago, Melkitsedeke ke go re “Kgoši ya Toka”, e be ebile e le kgoši ya Saleme, ke go re “Kgoši ya Khutšo”.


2 Petrose 3:13
Ge e le rena re letetše se Modimo a re hlofeditšego sona: e lego magodimo a mafsa le lefase le lefsa, moo go tlago aga toka.


Tšenolo 15:4
Ke mang yo a ka se go tšhabego goba a se go rete, Morena? Ke wena fela o lego yo mokgethwa. Ditšhaba tšohle di tla tla tša go khunamela, gobane di tla be di bona ge o dira tšohle ka toka.”


Tšenolo 19:11
Ka bona legodimo le bulegile mme go bonala pere ye tšhweu. Monamedi wa yona ke Mmotegi ebile ke Morereši; o ahlola ka toka, le dintwa o di lwa ka yona.


Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved