A A A A A

Batla
Matheu 12:18
“Bonang mohlanka wa ka yo ke mo kgethilego, moratiwa wa ka yo a nkgahlago. Ke tla mo fa moya wa ka, a begela ditšhaba se nna, Morena, ke se nyakago.


Baroma 9:25
Ke tšona tše a di bolelago ka pukung ya Hosea ge a re: “Setšhaba se e sego sa ka ke tla se bitša ‘Setšhaba sa ka’. Morafe wo ke bego ke sa o rate ke tla o bitša ‘Moratiwa wa ka’.


Tite 1:8
A e be motho wa go amogela basepedi ka ga gagwe, le morati wa tše di lokilego. E be wa go nagana gabotse, wa go loka, yo mokgethwa, wa go itshwara ka tlhaologanyo.


Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved