A A A A A


Batla

Matheu 19:10
Barutiwa ba gagwe ba re go yena: “Ge eba tša lenyalo la monna le mosadi di bjalo, gona go kaone gore motho a se ke a nyala.”


Matheu 22:2
“Mmušo wa Modimo o ka swantšhwa ka kgoši ye nngwe ye e kilego ya direla morwa wa yona monyanya wa lenyalo.


Matheu 22:11
“Ge kgoši a tsena go tlo bona baeng bao ba gagwe, a hwetša go na le motho yo mongwe yo a sego a apara diaparo tša lenyalo.


Luka 5:34
Jesu a ba fetola a re: “Kgane baeng ba ba tlilego monyanyeng wa lenyalo le ka kgona go ba gapeletša go ikona dijo monyadi a sa na le bona?


Luka 12:36
le etše bahlanka ba ba letetšego mong wa bona gore a boe monyanyeng wa lenyalo. E re ge a fihla a kokota, ba akgofe ba mmulele mojako.


Luka 14:8
“Ge motho a go laleditše monyanyeng wa lenyalo, o se ke wa fihla wa ipea madulong a bohlomphegi, ka gore e ka no ba e le gore go laleditšwe le yo mongwe yo a hlomphegago kudu go feta wena,


John 2:1
Ge go seno feta matšatši a mabedi gwa ba le monyanya wa lenyalo motseng wa Kana, nageng ya Galilea. MmagoJesu le yena o be a le gona.


1 Bakorinthe 7:15
Fela ge yo e sego modumedi a nyaka go hlala, a a hlale. Ge go bile bjalo, monna goba mosadi wa modumedi ga a sa tlemilwe ke lenyalo leo. Modimo o le biditše gore le phele le sa lwe.


Baheberu 13:4
Bohle le hlomphe lenyalo, gomme motho a se ke a otswa, gobane Modimo o tla otla digwebakathobalo le diotswa.


Tšenolo 19:7
A re thabeng re hlalaleng! A re mo tumišeng! Gobane nako ya lenyalo la Kwana e fihlile, gomme monyadiwa wa gagwe o itokišeditše lona.


Tšenolo 19:9
Ke moka morongwa yoo a re go nna: “Ngwala o re: Go lehlogonolo ba ba laleditšwego monyanyeng wa lenyalo la Kwana.” A ba a re: “Ao ke mantšu a Modimo, mme ke nnete.”


Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved