A A A A A


Batla

Luka 6:48
O swana le monna yo e rilego ge a aga ntlo ya gagwe a epa go iša fase, a aga motheo godimo ga letlapa. Ya re ge lefula le etla mme moela o tšhologela godimo ga yona, meetse a se ke a e šikinya, ka gobane e agilwe gabotse.


Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved