A A A A A

Batla
Matheu 22:2
Mmušo wa magodimo o swana le motho wa kgoši e a diretšego morwa wa gagwe monyanya wa lenyalo.


Matheu 22:4
A buša a roma bahlanka ba bangwe, a re: Botšang balalediwa le re: Tsebang, dijo tša ka ke di lokišitše; dipholo tša ka le tše di nontšhitšwego tša ka di hlabilwe, go lokile tšohle; tlang monyanyeng wa lenyalo.


John 2:1
Ka tšatši la boraro go be go na le monyanya wa lenyalo motsaneng wa Kana wa Galilea. Le mmago Jesu o be a le moo.


Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved