A A A A A

Batla
1 Bakorinthe 4:17
Ke ka ba ka leo ke le rometšego Timotheo, yena ngwana wa ka moratiwa, mmotegi Moreneng; ke yena a tlogo le eletša ditsela tša ka tše ke di swerego ke le wa Kriste Jesu, ka mo ke rutago gohle diphuthegong ka moka.


Bakolose 4:9
O na le Onesimo ngwanešommotegi le moratiwa, e lego wa geno. Ba tlo le tsebiša tša mono ka moka.


Bakolose 4:14
Le dumedišwa ke Luka ngaka, moratiwa, le Dema.


Filemone 1:1
Paulo mogolegwa wa Kriste Jesu le Timotheo ngwanešo, re ngwalela Filemone moratiwa modiriši wa rena,


James 2:23
Ke gona moo go diregilego tše di ngwadilwego tša re: Aborahama o dumetše Modimo, Modimo a mmalela tumelo a re ke yona toko, mme Aborahama a bitšwa moratiwa wa Modimo.


Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved