A A A A A


Iskanje

Mateju 4:10
Jezus pa ga je zavrnil: “Poberi se, satan, kajti takole piše: ‘Samo Boga, svojega Gospoda, moli in njega poslušaj!’ ”


Mateju 12:26
Če satan izganja satana, se bori sam proti sebi in uničuje svoje kraljestvo.


Mateju 12:27
Če je tako, kot trdite, da izganjam hudobne duhove s pomočjo satana, s čigavo pomočjo jih potem izganjajo vaši ljudje? Sami sebi boste sodniki.


Mateju 13:19
Kdor sliši sporočilo o Božjem kraljestvu, pa ga ne vzame resno, k tistemu pride satan in pobere seme iz njegovega srca. Poljska pot, na katero pade del semena, je slika takega človeka.


Mateju 16:23
Jezus pa se je obrnil in rekel Petru: “Pojdi od mene, satan! Nastavljaš mi past! Misliš, kakor mislijo ljudje in ne razumeš Božjih misli.”


Marku 1:13
Štirideset dni ga je satan izkušal. Živel je med divjimi zvermi in Božji angeli so mu stregli.


Marku 3:23
Jezus je pozval ljudstvo k sebi in vprašal: “Kako more satan izganjati satana?


Marku 3:26
Če se satan vzdigne sam proti sebi, ostane brez moči. To je njegov propad.


Marku 4:15
Poteptana zemlja, na katero pade nekaj zrn, je slika trdosrčnih ljudi. Oni poslušajo Božje sporočilo, potem pa pride satan in jim vse odnese.


Marku 8:33
“Proč od tod, satan!” je odvrnil Jezus, tako da so vsi učenci lahko slišali. “Ljudje, ki ne razumejo Božjih misli, razmišljajo vsi na ta način.”


Luku 8:12
Poljska pot predstavlja ljudi, ki so slišali Božjo besedo. Potem pride satan in vzame besedo iz njihovih src, da ne bi verovali in se rešili.


Luku 10:18
“Vem,” je odgovoril Jezus, “kajti videl sem, da je satan kot blisk padel z neba.


Luku 11:18
Če bi demoni izganjali drug drugega, kako bi satanovo kraljestvo moglo obstati? To vam pravim, ker trdite, da izganjam demone z Belcebubom.


Luku 11:19
Če je tako, kot trdite, da izganjam hudobne duhove s pomočjo satana, s čigavo pomočjo jih potem izganjajo vaši ljudje? Sami sebi boste sodniki.


Luku 13:16
Meni pa prepovedujete, da bi osvobodil to ženo sužnjevanja satanu! Osemnajst let je bila bolna. Ali ne pripada tudi ona izvoljenemu Božjemu ljudstvu?”


Luku 22:3
V tem času je satan dobil pod svojo oblast Judo Iškarijota, enega izmed Jezusovih dvanajsterih učencev.


Luku 22:31
“Simon, Simon, satan si je poželel, da bi vas preizkusil in presejal kot pšenico.


Janezu 12:31
Zdaj prihaja sodba na ta svet. Zdaj bo satan, vladar tega sveta, izgnan.


Janezu 13:27
Od tega trenutka je satan imel Judo povsem v svoji oblasti. “Pohiti, Juda! Čimprej opravi to, kar nameravaš storiti!” mu je rekel Jezus.


Janezu 14:30
Nimam več časa, da bi vam še kaj povedal, kajti satan, vladar tega sveta, že prihaja. On sicer nima moči nad menoj,


Apostolska Dela 5:3
Peter pa je spoznal njegovo namero in ga je vprašal: “Hananija, zakaj si dovolil, da te satan dobi pod svojo oblast? Zakaj si prevaral Svetega Duha in si skril del denarja?


Apostolska Dela 10:38
Na Jezusa iz Nazareta je Bog izlil svojega Duha in svojo moč ter je potoval iz kraja v kraj. Vsepovsod je delal dobro in ozdravljal bolnike, ki jih je satan mučil z raznimi boleznimi in osvobajal tiste, ki so bili pod oblastjo demonov, kajti Bog sam je bil z njim.


Apostolska Dela 26:18
Njim boš odprl oči, da bodo spoznali svoje pravo stanje in se spreobrnili ter živeli v Božji luči namesto v satanovi temi. Dobili bodo odpuščanje grehov ter mesto med Božjim ljudstvom – vsi, ki se očistijo po veri vame.’


Rimljanom 16:20
Kajti Bog, ki vam daje svoj mir, bo poskrbel za to, da bo satan pri vas kmalu dokončno premagan. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami.


1 Korinčanom 5:5
ter odstranite tega človeka iz cerkve. Izročite ga satanu v roke, da ga kaznuje, v upanju, da bo Gospod ob dnevu sodbe lahko rešil njegovo dušo.


1 Korinčanom 7:5
Ne odklanjajta drug drugemu zakonskih pravic. Edina izjema pri tem pravilu je, če sta mož in žena pripravljena odreči se za nekaj časa intimnih odnosov, da bi se lahko v večji meri posvetila molitvi. Ko mine ta čas, pa naj bosta spet skupaj, da ju satan ne bi zapeljal v greh, ker ne bi imela dovolj moči, da bi se obvladala.


2 Korinčanom 2:11
Imamo pa še en razlog, da odpuščamo: če storimo to, nas ne more prekaniti satan, vsi pa vemo, kakšni so njegovi nameni.


2 Korinčanom 4:4
Te neverne je satan tako zaslepil, da ne morejo videti svetle luči evangelija, niti razumeti čudovitega sporočila o Kristusovi slavi. On je naš Bog. Vsekakor pa spoznavamo Boga samo po Kristusu.


2 Korinčanom 11:14
Temu pa se nič ne čudim. Saj se tudi sam satan preoblači v angela luči,


2 Korinčanom 12:7
Tole hočem reči: Bog je sam poskrbel, da si ne bi kaj domišljal zaradi teh fantastičnih in nepopisnih doživetij, ki sem jih imel. Dopustil je, da sem dobil trn v meso, satanovega glasnika, da me muči.


Efežanom 4:27
Ne dajajte satanu priložnosti.


Efežanom 6:11
Vzemite Gospodovo bojno opremo, da bi se lahko zoperstavili satanovim načrtom in prevaram.


Efežanom 6:12
Mi se namreč ne bojujemo z ljudmi iz krvi in mesa. Bojujemo se s hudobnimi vladarji v nevidnem svetu, z močnimi satanskimi bitji, z vladarji teme, ki vladajo temu brezbožnemu svetu ter z množico hudobnih duhov iz duhovnega sveta.


1 Tesaloničanom 2:18
Zelo smo želeli priti in jaz, Pavel sem vedno znova poskušal uresničiti to željo, toda satan nam je onemogočal.


2 Tesaloničanom 2:9
Ta človek greha bo nastopil kot satanovo orodje, poln satanske moči in bo mnoge zavedel z neverjetnimi znamenji in čudeži.


1 Timoteju 1:20
Himenaj in Aleksander sta izmed teh. Prepustil sem ju satanu, da bi se naučila, da ne smeta sramotiti Boga.


1 Timoteju 2:14
Tudi ni satan zavedel Adama, ampak Evo je prevaral, da je bila neposlušna.


1 Timoteju 5:15
Žal so se nekatere že odvrnile od Kristusa in satan jih je zavedel na kriva pota.


Jakobovo 3:15
To ni modrost, ki prihaja od Boga. Tako vedenje je zemeljsko, neduhovno, da, celo satansko.


Razodetje 2:9
Poznam vse tvoje trpljenje za Gospoda in vem, v kakšnem siromaštvu živiš; (imaš pa nebeško bogastvo!) Videl sem tudi, kako hudobno te obrekujejo ljudje, ki trdijo, da so Judje, vendar niso, ampak so satanova sinagoga.


Razodetje 2:13
Vem, da prebivaš v mestu, kjer ima satan svoj prestol. Kljub temu pa si mi ostal zvest in se me nisi odrekel niti tedaj, ko je v tej satanovi trdnjavi umrl moj zvesti pričevalec Antipa kot mučenik.


Razodetje 2:24
Vam ostalim v Tiatiri, ki niste šli za krivim naukom (za temi ‘globinami resnice’, kot jih imenujejo – v resnici pa so to satanove globine) ne nalagam nobenih dodatnih bremen.


Razodetje 3:9
Zdaj pa poslušaj! Prisilil bom tiste, ki so iz satanove sinagoge, in trdijo, da so Judje, vendar to niso, temveč lažejo, da bodo padli predte na kolena in priznali, da te ljubim.


Razodetje 12:9
Veliki zmaj ni nihče drug kot hudič ali satan, ki zavaja cel svet v greh. Bil je pahnjen z vsemi svojimi angeli na zemljo.


Razodetje 12:12
Zato se veselite nebesa in vsi, ki tam prebivate! Gorje pa vam, ljudem na zemlji! Satan je pahnjen k vam. Poln besa in jeze je, kajti ve, da je premagan in nima več dosti časa.”


Razodetje 20:2
Zgrabil je zmaja, staro kačo – to pa ni nihče drug kot satan – in ga zvezal v verige za tisoč let.


Razodetje 20:7
Ko bo minilo tisoč let, bo satan za kratek čas spuščen iz ječe.


Razodetje 20:9
Prehodili bodo celo zemljo in obkolili z vseh strani Božje ljudstvo in Božje ljubljeno mesto. Tedaj pa bo padel ogenj z neba in požrl satanove čete.


Razodetje 20:10
Satan, ki jih je varal, bo vržen v ognjeno jezero k zveri in lažnemu preroku. Na vekomaj, dan in noč bodo tam trpeli strašne muke.


Slovenian Bible (ZNZ) 2014
The Slovenian Living New Testament (Živa Nova zaveza) Copyright © 1997, 2014 Biblica, Inc