A A A A A


Vyhľadávanie

Lukáša 7:30
Farizeji a učitelia Zákona však Jánov krst odmietli, lebo nepochopili, že aj oni potrebujú Božie odpustenie.


Lukáša 12:10
Každý, kto hovorí proti mne, môže získať odpustenie. Ale tomu, kto sa rúha Svätému Duchu, tomu odpustené nebude.


Lukáša 24:47
A z Jeruzalema sa zvesť o záchrane musí zaniesť všetkým národom; odpustenie hriechov je pre všetkých, ktorí sa obrátia k nemu.


Skutky Apoštolov 2:38
Peter im odpovedal: Nech sa každý z vás odvráti od hriechu, navráti sa k Bohu a dá sa pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie hriechov. A vtedy aj vy dostanete dar Svätého Ducha.


Skutky Apoštolov 13:38
Bratia, počúvajte! V Ježišovi vám zvestujeme odpustenie hriechov.


Rimanom 5:15
A aký rozdiel je medzi ľudským hriechom a Božím odpustením! Veď tento jediný človek, Adam, priniesol smrť mnohým pre svoj hriech. No jediný človek, Ježiš Kristus, priniesol odpustenie mnohým pre Božiu milosť.


Rimanom 5:17
A ako pre hriech jediného človeka, Adama, ovládla smrť celý svet, tak prostredníctvom Ježiša Krista budú vládnuť tí, ktorým on jediný vydobyl milosť a odpustenie.


Rimanom 6:15
Znamená to azda, že môžeme pokojne ďalej hrešiť, keďže sa nemusíme báť zákona, lebo sme získali odpustenie z milosti? Rozhodne nie!


1 Jánov 3:20
Ale aj pri najväčšom úsilí sme odkázaní na Božie pochopenie a odpustenie.


Slovakian Bible 1993 - Nádej Pre Kazdého
Biblica 1993