A A A A A


Vyhľadávanie

Marka 5:26
Liečila sa u mnohých lekárov, minula na liečenie celý majetok, ale nič nepomáhalo, choroba sa jej stále zhoršovala.


Slovakian Bible 1993 - Nádej Pre Kazdého
Biblica 1993