A A A A A


Vyhľadávanie

Rimanom 1:1
Milí priatelia! Ja, Pavol, služobník Ježiša Krista, píšem všetkým kresťanom v Ríme. Ježiš Kristus si ma povolal za svojho apoštola a poveril ma, aby som šíril Božiu radostnú správu.


Rimanom 1:6
Aj vy k nim patríte, lebo aj vás si Ježiš Kristus povolal.


Rimanom 5:15
A aký rozdiel je medzi ľudským hriechom a Božím odpustením! Veď tento jediný človek, Adam, priniesol smrť mnohým pre svoj hriech. No jediný človek, Ježiš Kristus, priniesol odpustenie mnohým pre Božiu milosť.


Rimanom 7:25
Vďaka Bohu je. Je to náš Pán, Ježiš Kristus. On ma z neho vyslobodil. Vo svojej mysli súhlasím s Božím zákonom, ale v konaní jednako podlieham zákonu hriechu.


Rimanom 10:9
Lebo ak svojimi ústami vyznáš: Ježiš Kristus je Pán!" a ak celým srdcom uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš zachránený.


Rimanom 14:14
Viem, ba som o tom presvedčený -- Ježiš Kristus mi to dal poznať -- že nič nie je nečisté samo osebe. Nečistými sa stávajú veci len tomu, kto ich za nečisté pokladá.


Rimanom 16:20
Boh, darca pokoja, už čoskoro rozdrví satana pri vašich nohách. Náš Pán Ježiš Kristus nech vás obdarí svojou milosťou.


Slovakian Bible 1993 - Nádej Pre Kazdého
Biblica 1993