A A A A A


Vyhľadávanie

Matúša 14:26
Keď ho učeníci videli kráčať po mori, prestrašili sa a vraveli: "Mátoha." A od strachu kričali.


Matúša 14:27
Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: "Nebojte sa! To som ja, nemajte strach!"


Matteuksen 28:4
Strážnici strnuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi.


Matteuksen 28:8
Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali oznámiť to jeho učeníkom.


Lukáša 1:12
Keď ho Zachariáš videl, zarazil sa a zachvátil ho strach.


Lukáša 1:65
Strach sa zmocnil všetkých ich susedov a všade po judských horách sa hovorilo o týchto udalostiach.


Lukáša 2:9
Zrazu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach,


Lukáša 4:36
Všetkých pojal strach a navzájom si vraveli: "Čo je to za slovo? S autoritou a mocou rozkazuje nečistým duchom a oni vychádzajú!"


Lukáša 7:16
Tu sa všetkých zmocnil strach, velebili Boha a hovorili: "Veľký prorok povstal medzi nami" a "Boh navštívil svoj ľud."


Lukáša 8:25
Potom im povedal: "Kde je vaša viera?" Oni si so strachom a údivom hovorili: "Čo myslíš, kto je to, že rozkazuje vetru i vode a ony ho poslúchajú?"


Lukáša 8:37
A všetci obyvatelia kraja Gerazenov ho prosili, aby od nich odišiel, lebo sa ich zmocnil veľký strach. On teda nastúpil na loď a vrátil sa.


Lukáša 9:34
Kým toto hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď vstúpili do oblaku, zmocnil sa ich strach.


Lukáša 21:26
Ľudia budú zmierať od strachu a od očakávania toho, čo príde na celý svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť.


Lukáša 24:5
Zmocnil sa ich strach a sklonili tváre k zemi. Ale oni sa im prihovorili: "Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi?


Jána 7:13
Nik však o ňom nehovoril verejne, zo strachu pred Židmi.


Jána 14:27
Pokoj vám zanechávam, svoj vlastný pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam pokoj, aký dáva svet. Neznepokujte sa vo svojom srdci a nestrachujte sa!


Jána 20:19
Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi (zhromaždení) za zamknutými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: "Pokoj vám!"


Skutky Apoštolov 5:5
Len čo Ananiáš počul tieto slová, padol a skonal; a všetkých, čo to počuli, zmocnil sa veľký strach.


Skutky Apoštolov 5:11
Veľký strach sa vtedy zmocnil celej Cirkvi i všetkých, čo o tom počuli.


Skutky Apoštolov 19:17
Všetci obyvatelia Efezu, Židia i Gréci, sa o tom dozvedeli. Na všetkých doľahol strach a zvelebovali meno Pána Ježiša.


Rimanom 8:15
Nedostali ste ducha otrokov, aby ste opäť žili v strachu, dostali ste Ducha synov, ktorý nás vedie, aby sme volali: "Abba! Otče!"


Rimanom 13:5
Preto sa treba podriadiť nielen zo strachu pred trestom, ale aj kvôli svedomiu.


1 Korinťanom 2:3
Prišiel som k vám slabý, bojazlivý, trasúci sa strachom.


2 Korinťanom 7:5
Keď sme prišli do Macedónska, toto naše telo si neoddýchlo, naopak, súženie z každej strany; okolo nás boje, vnútri strach.


2 Korinťanom 7:11
Pozrite, čo spôsobil vo vás tento zármutok podľa Božej vôle. Akú ochotu! Aké ospravedlňovanie! Aké rozhorčenie! Aký strach! Akú túžbu! Akú horlivosť! Aké potrestanie! Tým všetkým ste ukázali, že ste čistí v tejto veci.


Filipanom 1:14
a tak väčšina bratov v Pánovi, posmelená mojimi okovami, oveľa odvážnejšie, bez strachu hlása Slovo.


Hebrejom 2:15
a vyslobodil tých, ktorých celý život zotročoval strach pred smrťou.


1 Jánov 4:18
V láske niet strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach predpokladá trest, a kto sa bojí, nedosiahol dokonalú láska.


Zjavenie 11:11
Ale o tri a pol dňa dych života od Boha vstúpil do nich a postavili sa na nohy a na tých, čo ich videli, doľahol veľký strach.


Zjavenie 11:13
V tú hodinu nastalo veľké zemetrasenie: desatina mesta sa zrútila a pri zemetrasení zahynulo sedemtisíc ľudí. Pozostalých sa zmocnil strach a vzdali slávu Bohu na nebi.


Slovakian Bible Botekov 2015
No Data