A A A A A


Vyhľadávanie

Matúša 6:21
Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.


Marka 7:6
On im povedal: "Dobre o vás pokrytcoch prorokoval Izaiáš, ako je napísané: Tento ľud ma uctieva iba perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa.


Lukáša 12:34
Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.


Lukáša 24:32
Tu si povedali: "Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?"


Jána 12:40
Oslepil im oči a zatvrdil im srdce, aby očami nevideli a srdcom nechápali a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil.


Jána 16:6
Ale srdce vám naplnil smútok, keď som vám to povedal.


Jána 16:22
Aj vy ste teraz smutní, ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A vašu radosť vám nik nevezme.


Skutky Apoštolov 2:26
Preto sa teší moje srdce a jazyk mi plesá, ba aj telo mi spokojne spočíva v nádeji.


Skutky Apoštolov 2:37
Keď to počuli, bolesť im prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: "Čo máme robiť, bratia?"


Skutky Apoštolov 4:32
Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné.


Skutky Apoštolov 5:3
Peter mu povedal: "Ananiáš, ako ti satan mohol naplniť srdce, že si luhal Svätému Duchu a zadržal si si časť peňazí za pozemok?


Skutky Apoštolov 8:21
Nemáš účasť ani podiel na tejto veci, lebo tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom.


Skutky Apoštolov 16:14
Počúvala aj istá žena menom Lýdia, obchodníčka s purpurom z mesta Tyatiry, ktorá si ctila Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne sledovala, čo Pavol hovorí.


Skutky Apoštolov 21:13
Ale Pavol odpovedal: "Čo robíte? Prečo plačete a trápite mi srdce? Veď ja som pripravený nielen dať sa zviazať, ale aj umrieť v Jeruzaleme pre meno Pána Ježiša."


Rimanom 1:21
Poznali Boha, ale neoslavovali ho a neďakovali mu ako Bohu. Zablúdili v hlúpom mudrovaní a srdce sa im zatemnilo, že už nič nechápali.


2 Korinťanom 6:11
Korinťania, hovorili sme vám veľmi otvorene; svoje srdce sme vám otvorili dokorán.


Filipanom 2:1
Ak teda jestvuje naliehavé napomenutie v Kristovi, ak jestvuje povzbudenie v láske, ak jestvuje spoločenstvo Ducha, ak jestvuje srdce a zľutovanie,


Kolosanom 3:12
Potom si ako Boží vyvolení, svätí a milovaní oblečte: súcitné srdce, láskavosť, pokoru, miernosť, trpezlivosť.


Filemonovi 1:12
Posielam ti ho naspäť, jeho, čo je ako moje srdce.


Filemonovi 1:20
Veru, brat môj, kiež mám ja z teba úžitok v Pánovi. Poteš moje srdce v Kristovi.


Hebrejom 3:12
Dávajte si pozor, bratia, aby nik z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha,


Hebrejom 13:9
Nedajte sa zviesť všelijakými a cudzími náukami: lebo dobre je, keď sa naše srdce posilní milosťou, a nie pokrmami, ktoré neosožili tým, čo ich požívali.


Jakubov 1:26
Ak si niekto myslí, že je nábožný, ale nedrží si jazyk na uzde, ten klame svoje srdce, toho nábožnosť je márna.


2 Petrov 2:14
Oči majú plné cudzoložstva, sú nenásytní hriechu, zvádzajú nestále duše, majú srdce vycvičené v chamtivosti, prekliate bytosti!


1 Jánov 3:19
Podľa toho spoznáme, že sme z pravdy, a upokojíme si pred ním srdce,


1 Jánov 3:20
keby nás naše srdce obviňovalo, lebo Boh je väčší ako naše srdce. On vie všetko.


Slovakian Bible Botekov 2015
No Data