A A A A A


Vyhľadávanie

Lukáša 19:9
"Dnes nadišla spása tomuto domu. Lebo tento človek je tiež Abrahámovým synom.


Jána 4:22
Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte, my sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov.


Skutky Apoštolov 28:28
Nech vám je teda známe, že táto Božia spása sa posiela pohanom. Oni budú počúvať."


Rimanom 13:11
Však viete, v akých časoch žijeme. Nadišla hodina, aby ste sa zobudili zo sna; teraz je nám spása bližšie ako vtedy, keď sme uverili.


Efezanom 2:8
Lebo spasení ste milosťou skrze vieru. Táto spása nie je z vás, je to Boží dar.


Zjavenie 7:10
a mohutným hlasom volali: "Spása nášmu Bohu sediacemu na tróne a Baránkovi!"


Zjavenie 12:10
Nato som počul veľký hlas volať na nebi: "Teraz nastala spása nášho Boha, jeho moc a jeho kráľovstvo a vláda jeho Pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich žaloval dňom i nocou pred naším Bohom.


Slovakian Bible Botekov 2015
No Data