A A A A A


Vyhľadávanie

Matúša 13:44
Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, ukryje ho a od radosti nad tým ide, predá všetko, čo má, a kúpi to pole.


Matúša 25:21
Jeho pán mu povedal: ‚Výborne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘


Matúša 25:23
Jeho pán mu povedal: ‚Výborne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘


Jána 17:13
Ale teraz idem k tebe a toto hovorím ešte na svete, aby mali v sebe plnosť mojej radosti.


Skutky Apoštolov 8:39
Keď vystúpili z vody, Pánov Duch Filipa uniesol a komorník ho viac nevidel. A pokračoval vo svojej ceste plný radosti.


Skutky Apoštolov 12:14
Keď poznala Petrov hlas, od radosti ani neotvorila bránu, ale vbehla dnu a oznamovala, že pri bráne stojí Peter.


Rimanom 1:29
plní každej neprávosti, zvrátenosti, lakomstva, zlomyseľnosti, plní závisti a vrážd, hádok, podvodov, škodoradosti, ohovárania,


Rimanom 12:12
Nech vám nádej dodáva radosti, v súžení buďte stáli, v modlitbe vytrvalí!


2 Korinťanom 1:24
Nie že by sme chceli panovať nad vašou vierou. Ale prispievame k vašej radosti, lebo pevne stojíte vo viere.


2 Korinťanom 7:13
A to nás potešilo. Ale popri tejto radosti nás ešte väčšmi potešila Títova radosť, že pookrial na duchu zásluhou vás všetkých.


Gálatas 4:27
Lebo je napísané: Raduj sa neplodná, ktorá si nerodila, zajasaj výkrikmi radosti ty, čo si nepoznala pôrodné bolesti; lebo opustená má veľa detí, viac ako tá, ktorá má muža.


Hebrejom 1:9
Miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosť, preto ťa, Bože, tvoj Boh pomazal olejom radosti nad všetkých tvojich druhovi.


Hebrejom 12:2
s očami upretými na Ježiša, pôvodcu našej viery, ktorý ju vedie k dokonalosti. On namiesto radosti, ktorá sa mu núkala, vzal na seba kríž, pohrdol jeho potupou a odvtedy sedí po pravici Božieho trónu.


Júdov 1:24
Tomu, ktorý vás môže uchrániť pred pádom a predstaviť vás pred svojou slávou, bez chýb a v radosti,


Slovakian Bible Botekov 2015
No Data