A A A A A


Vyhľadávanie

Lukáša 1:13
Ale anjel mu povedal: "Neboj sa, Zachariáš, lebo tvoja modlitba bola vyslyšaná, tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján.


Lukáša 2:37
potom sama ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku. Z Chrámu neodchádzala, vo dne, v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami.


Skutky Apoštolov 10:31
a povedal mi: ‚Kornélius, tvoja modlitba je vypočutá, Boh si spomenul na tvoje almužny.


Filipanom 4:6
O nič nebuďte ustarostení. V každej potrebe predložte Bohu svoje prosby s modlitbami a so vzdávaním vďaky.


1 Timotejovi 4:5
lebo Božie slovo a modlitba to posväcuje.


Jakubov 5:15
Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví. Ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu.


Jakubov 5:16
Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže horlivá modlitba spravodlivého.


Zjavenie 8:3
Tu prišiel iný anjel a zastal si pred oltárom so zlatou lopatkou. Dali mu veľa vôní, aby ich obetoval s modlitbami všetkých svätých na zlatom oltári pred trónom.


Zjavenie 8:4
A z ruky anjela vystúpil dym vôní pred Boha s modlitbami jeho svätých.


Slovakian Bible Botekov 2015
No Data