A A A A A


Vyhľadávanie

Lukáša 6:38
Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa vám nameria."


Lukáša 14:32
Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko, a prosí o podmienky mieru.


2 Korinťanom 1:8
Nechceme, bratia, aby ste nevedeli o našom súžení, ktoré sme podstúpili v Malej Ázii. Doľahlo na nás nadmieru ťažko, nad naše sily, až sme stratili nádej, že to prežijeme.


2 Korinťanom 10:13
My sa nebudeme chváliť nad mieru, ale naša miera je určená v oblasti, ktorú nám Boh určil, aby sme prišli až k vám.


2 Korinťanom 10:15
Nechválime sa nad mieru cudzou prácou a máme nádej, že ako bude rásť vaša viera, bude sa zväčšovať naše postavenie u vás, ale vždy v našej oblasti


1 Solúnčanom 2:16
a nám bránia kázať pohanom, aby boli spasení; a tak stále napĺňajú mieru svojich hriechov. Ale padol na nich hnev, aby to ukončil.


Zjavenie 21:15
Ten, ktorý hovoril so mnou, niesol mieru, zlatú trstinu, aby premeral mesto, jeho brány a jeho hradby.


Slovakian Bible Botekov 2015
No Data