A A A A A


Vyhľadávanie

1 Korinťanom 7:10
Tým, čo uzavreli manželstvo, prikazujem ani nie ja, ale Pán, aby manželka neodchádzala od svojho muža,


Hebrejom 13:4
Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh.


Slovakian Bible Botekov 2015
No Data