A A A A A


Претрага

Откривење 22:2
средином главне градске улице. Са обе стране реке расло је дрво живота, које рађа дванаест плодова. Оно доноси свој плод сваког месеца, а лишће му је за исцељење народима.


Serbian Bible (ERV) 2003
Copyright © 2003 Bible League International