A A A A A


Претрага

Јеврејима 13:4
Нека сви поштују брак и нека брачна постеља буде неокаљана, јер Бог ће судити блудницима и прељубницима.


Serbian Bible (ERV) 2003
Copyright © 2003 Bible League International