A A A A A


Szukanie

Rô-ma 8:34
Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami.


Vietnamese Bible 2002
Copyright Arms of Hope 2002