A A A A A


Søke

Apostlenes Gjerninge 14:3
Likevel vart dei verande der ei tid og tala med frimod i tillit til Herren, og han vitna for sitt nådeord med teikn og under som han gav dei makt til å gjera.


1 Korintierne 6:4
Men når de har slike jordiske rettssaker, korleis kan de då setja folk til dommarar som ikkje har tillit i forsamlinga?


2 Korintierne 1:15
I tillit til dette var det at eg ville koma til dykk først, så de skulle få dobbel glede.


2 Korintierne 3:4
Denne tilliten har vi til Gud ved Kristus.


Efeserne 3:12
I han har vi frimod, og i trua på han kan vi koma fram for Gud med tillit.


Filippenserne 1:14
På grunn av desse lenkjene har dei fleste av syskena våre fått større tillit til Herren, så dei med endå større frimod enn før vågar å forkynna Ordet.


2 Tessalonikerne 3:4
Og i Herren har vi den tillit til dykk at de gjer og kjem til å gjera det vi byd dykk.


1 Timoteus 1:12
Eg takkar han som gjorde meg sterk, Kristus Jesus, vår Herre, fordi han synte meg tillit og sette meg til tenesta,


1 Johannes 5:14
Og denne frimodige tilliten har vi til han: at han høyrer oss når vi bed om noko som er etter hans vilje.


Norwegian Bible (Nynorsk) 2011
© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies)