A A A A A


Søke

Matteus 4:10
Da sa Jesus til ham: Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.


Matteus 12:26
Dersom nå Satan driver Satan ut, da er han kommet i strid med seg selv. Hvordan kan da riket hans bli stående?


Matteus 16:23
Men han snudde seg og sa til Peter: Vik bak meg, Satan! Du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.


Markus 1:13
Der i ørkenen var han i førti dager, og ble fristet av Satan. Han holdt til blant de ville dyr, og englene tjente ham.


Markus 3:23
Han kalte dem da til seg og sa til dem i lignelser: Hvordan kan Satan drive Satan ut?


Markus 3:26
Dersom Satan har reist seg mot seg selv og er kommet i strid med seg selv, så kan han ikke bli stående. Da er det forbi med ham.


Markus 4:15
Men de ved veien er de som ordet blir sådd i, og når de har hørt det, kommer straks Satan og tar bort ordet som er sådd i dem.


Markus 8:33
Men han vendte seg til disiplene og så på dem, og han irettesatte Peter og sa: Vik bak meg, Satan! For du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.


Lukas 10:18
Da sa han til dem: Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn.


Lukas 11:18
Men om nå Satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan da hans rike bli stående? Dere sier jo at det er ved Be’elsebul jeg driver de onde åndene ut!


Lukas 13:16
Men denne, en Abrahams datter, som Satan har bundet, tenk i atten år, skulle ikke hun bli løst av dette båndet på sabbatsdagen?


Lukas 22:3
Da for Satan inn i Judas, med tilnavnet Iskariot, han som var en av de tolv.


Lukas 22:31
Simon, Simon! Se, Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som hvete.


Johannes 13:27
Og etter at han hadde fått stykket, for Satan inn i ham. Jesus sier så til ham: Det du gjør, gjør det snart!


Apostlenes Gjerninge 5:3
Da sa Peter: Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du skulle lyve for Den Hellige Ånd og stikke unna noe av betalingen for åkeren?


Apostlenes Gjerninge 26:18
for at du skal åpne deres øyne, så de kan vende seg fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, for at de kan få syndenes forlatelse og arvedel blant dem som er helliget ved troen på meg.


Romerne 16:20
Men fredens Gud skal i hast knuse Satan under deres føtter. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere!


1 Korintierne 5:5
for at han som har syndet, skal overgis til Satan til kjødets ødeleggelse, for at hans ånd kan bli frelst på den Herre Jesu dag.


1 Korintierne 7:5
Hold dere ikke fra hverandre uten at dere er blitt enige om det, for en tid, for å leve i bønn. Og kom så sammen igjen, for at ikke Satan skal friste dere fordi dere ikke makter å være avholdende.


2 Korintierne 2:11
for at vi ikke skal bli overlistet av Satan. For hva han har i sinne, det er vi ikke uvitende om.


2 Korintierne 11:14
Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel!


2 Korintierne 12:7
Og for at jeg ikke skal opphøye meg av de overmåte store åpenbaringene, har jeg fått en torn i kjødet, en Satans engel som skal slå meg, for at jeg ikke skal opphøye meg.


1 Tessalonikerne 2:18
Derfor ville vi komme til dere igjen. Jeg, Paulus, forsøkte både én og to ganger, men Satan hindret oss.


2 Tessalonikerne 2:9
Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under.


1 Timoteus 1:20
Blant dem er Hymeneus og Aleksander. Dem har jeg overgitt til Satan, for at de skal bli tuktet så de lar være å spotte.


1 Timoteus 5:15
For det er allerede noen som har vendt seg bort og følger Satan.


Apenbaring 2:9
Jeg vet om din trengsel og din fattigdom - men du er rik - og om spotten fra dem som sier de er jøder, men ikke er det, men er Satans synagoge.


Apenbaring 2:13
Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Og du holder fast ved mitt navn. Du fornektet ikke min tro, heller ikke i de dager da Antipas var mitt trofaste vitne, han som ble slått i hjel hos dere, der hvor Satan bor.


Apenbaring 2:24
Men dere andre i Tyatira, alle de som ikke har denne læren og ikke kjenner Satans dybder, som de sier - til dere sier jeg: Jeg legger ikke noen annen byrde på dere.


Apenbaring 3:9
Se, jeg lar noen av Satans synagoge komme, de som kaller seg selv jøder og ikke er det, men lyver. Jeg vil gjøre det så at de skal komme og falle ned for dine føtter, og de skal forstå at jeg har elsket deg.


Apenbaring 12:9
Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham.


Apenbaring 20:2
Han grep dragen, den gamle slangen, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år,


Apenbaring 20:7
Og når de tusen år er til ende, skal Satan løses fra sitt fengsel.


Norwegian Bible (NB) 2007 - 88/07
© Norsk Bibel AS. All rights reserved.