A A A A A


Søke

Matteus 1:1
Ættetavle for Jesus Messias, Davids sønn, Abrahams sønn:


Matteus 1:16
Jakob ble far til Josef, Marias mann. Av henne ble Jesus født, han som kalles Messias.


Matteus 1:21
Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.


Matteus 1:25
Men han levde ikke med henne før hun hadde født sin sønn. Og han ga ham navnet Jesus.


Matteus 2:1
Da Jesus var født i Betlehem i Judea, i kong Herodes’* dager, se, da kom noen vismenn fra Østerland til Jerusalem.


Matteus 3:13
Da dro Jesus fra Galilea til Jordan og kom til Johannes for å bli døpt av ham.


Matteus 3:15
Men Jesus svarte ham og sa: La det nå skje! For slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet. Da lot han det skje.


Matteus 3:16
Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds Ånd stige ned som en due og komme over ham.


Matteus 4:1
Da ble Jesus av Ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen.


Matteus 4:7
Jesus sa til ham: Det står også skrevet: Du skal ikke friste Herren din Gud.


Matteus 4:10
Da sa Jesus til ham: Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.


Matteus 4:12
Da Jesus fikk høre at Johannes var blitt kastet i fengsel, dro han bort til Galilea.


Matteus 4:17
Fra den tiden begynte Jesus å forkynne og si: Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær!


Matteus 4:23
Jesus dro omkring i hele Galilea. Han lærte i deres synagoger, forkynte evangeliet om riket og helbredet alle slags sykdommer og plager blant folket.


Matteus 7:28
Og det skjedde da Jesus hadde endt denne talen, da var folket slått med undring over hans lære.


Matteus 8:3
Jesus rakte ut hånden, rørte ved ham og sa: Jeg vil, bli ren! Og straks ble mannen renset for sin spedalskhet.


Matteus 8:4
Og Jesus sa til ham: Se til at du ikke forteller det til noen, men gå og vis deg for presten, og bær fram det offeret som Moses har påbudt, til et vitnesbyrd for dem.


Matteus 8:7
Jesus sier til ham: Jeg skal komme og helbrede ham.


Matteus 8:10
Da Jesus hørte dette, undret han seg og sa til dem som fulgte ham: Sannelig sier jeg dere: Ikke hos noen i Israel har jeg funnet så stor tro!


Matteus 8:13
Og Jesus sa til høvedsmannen: Gå hjem, det skal skje deg som du har trodd! Og tjeneren ble helbredet i samme stund.


Matteus 8:14
Da Jesus kom inn i Peters hus, så han at hans svigermor lå til sengs og hadde feber.


Matteus 8:18
Da Jesus så mye folk omkring seg, bød han disiplene å fare med ham over til den andre siden av sjøen.


Matteus 8:20
Jesus sier til ham: Revene har huler, og himmelens fugler har reder, men Menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til.


Matteus 8:22
Men Jesus sa til ham: Følg du meg, og la de døde begrave sine døde.


Matteus 8:34
Og se, hele byen kom ut for å møte Jesus, og da de så ham, bønnfalt de ham om å dra bort fra bygdene deres.


Matteus 9:2
Og se, de bar til ham en mann som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: Vær frimodig, sønn! Dine synder er deg forlatt!


Matteus 9:4
Men Jesus så hva de tenkte, og sa: Hvorfor har dere onde tanker i hjertet?


Matteus 9:9
Da Jesus gikk videre derfra, så han en mann ved navn Matteus sitte på tollboden. Han sa til ham: Følg meg! Og han sto opp og fulgte ham.


Matteus 9:10
Og det skjedde ved måltidet i hans hus, se, da kom mange tollere og syndere og spiste sammen med Jesus og disiplene hans.


Matteus 9:12
Men da Jesus hørte det, sa han: Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt.


Matteus 9:15
Og Jesus sa til dem: Kan vel brudesvennene sørge så lenge brudgommen er hos dem? Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste.


Matteus 9:19
Jesus sto opp og fulgte ham, og disiplene gikk med.


Matteus 9:22
Men Jesus vendte seg om, og da han så henne, sa han: Vær frimodig, datter! Din tro har frelst deg. Og kvinnen ble frisk fra samme stund.


Matteus 9:23
Og da Jesus kom til synagogeforstanderens hus og så fløytespillerne og den larmende hopen, sa han:


Matteus 9:27
Da Jesus gikk videre derfra, fulgte to blinde menn etter ham og ropte: Miskunn deg over oss, du Davids sønn!


Matteus 9:30
Og øynene deres ble åpnet. Jesus talte strengt til dem og sa: Se til at ingen får vite dette.


Matteus 9:35
Og Jesus dro omkring i alle byene og landsbyene. Han lærte i synagogene deres og forkynte evangeliet om riket, og han helbredet all sykdom og alle plager.


Matteus 10:5
Disse tolv sendte Jesus ut og bød dem: Gå ikke på veien til hedningene, og gå ikke inn i noen av samaritanernes byer,


Matteus 11:1
Og det skjedde da Jesus var ferdig med å gi sine tolv disipler disse forskriftene, da dro han derfra for å lære og forkynne i byene deres.


Matteus 11:4
Og Jesus svarte og sa til dem: Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser:


Matteus 11:7
Da disse var gått bort, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: Hva gikk dere ut i ørkenen for å se? - et siv som svaier i vinden?


Matteus 11:25
På den tiden tok Jesus til orde og sa: Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige.


Matteus 12:1
På den tiden gikk Jesus gjennom kornåkrene på en sabbat. Disiplene hans var sultne, og begynte å plukke aks og ete.


Matteus 12:15
Men da Jesus fikk vite det, dro han bort derfra. Mange fulgte ham, og han helbredet dem alle.


Matteus 12:22
Deretter førte de til ham en besatt som var blind og stum. Jesus helbredet ham, slik at den stumme kunne både tale og se.


Matteus 12:25
Men Jesus visste hva de tenkte, og sa til dem: Hvert rike som ligger i strid med seg selv, blir lagt øde, og ingen by og ikke noe hjem som ligger i strid med seg selv, vil bli stående.


Matteus 13:1
Samme dag gikk Jesus ut av huset og satte seg ved sjøen.


Matteus 13:34
Alt dette talte Jesus til folket i lignelser, og uten lignelser talte han ikke noe til dem,


Matteus 13:53
Og det skjedde da Jesus hadde endt disse lignelsene, da dro han bort derfra.


Matteus 13:57
Og de tok anstøt av ham. Men Jesus sa til dem: En profet blir ikke foraktet noe annet sted enn på sitt hjemsted og i sitt hus.


Matteus 14:1
På den tiden fikk fjerdingsfyrsten Herodes* høre ryktet om Jesus.


Matteus 14:12
Men Johannes’ disipler kom og tok hans legeme og begravde det. Så gikk de og fortalte det til Jesus.


Matteus 14:13
Da Jesus hørte dette, dro han bort derfra i en båt til et øde sted, hvor han kunne være for seg selv. Men folk fikk vite det, og de fulgte etter ham til fots fra byene.


Matteus 14:16
Jesus sa da til dem: De behøver ikke gå bort. Dere skal gi dem mat!


Matteus 14:27
Men Jesus talte straks til dem og sa: Vær ved godt mot, det er meg. Frykt ikke!


Matteus 14:29
Han sa: Kom! Og Peter steg ut av båten og gikk bortover vannet mot Jesus.


Matteus 14:31
Jesus rakte straks hånden ut og grep tak i ham, og han sa til ham: Du lite troende! Hvorfor tvilte du?


Matteus 15:1
Da kom fariseere og skriftlærde fra Jerusalem til Jesus og sa:


Matteus 15:16
Men Jesus sa: Er dere ennå uten forstand, dere også?


Matteus 15:21
Så brøt Jesus opp derfra, og dro bort til bygdene ved Tyrus og Sidon.


Matteus 15:28
Da sa Jesus til henne: Kvinne, din tro er stor! Det skal skje deg som du vil. Og datteren hennes ble helbredet fra samme stund.


Matteus 15:29
På vei videre derfra gikk Jesus langs Galilea-sjøen, og han gikk opp i fjellet og satte seg der.


Matteus 15:32
Men Jesus kalte disiplene til seg og sa: Jeg har medynk med folket, for de har alt vært hos meg i tre dager, og har ikke noe å spise. Jeg vil ikke sende dem bort fastende, for da kunne de bli ganske utmattet på veien.


Matteus 15:34
Og Jesus sa til dem: Hvor mange brød har dere? De sa: Sju - og noen få småfisker.


Matteus 16:6
Jesus sa til dem: Se til å ta dere i vare for fariseernes og saddukeernes surdeig.


Matteus 16:8
Men Jesus visste det, og sa: Dere lite troende! Hvorfor tenker dere ved dere selv at det er fordi dere ikke har tatt brød med?


Matteus 16:13
Da Jesus var kommet til traktene ved Cæsarea Filippi, spurte han disiplene sine: Hvem sier folk at Menneskesønnen er?


Matteus 16:17
Jesus svarte ham og sa: Salig er du, Simon, Jonas sønn! For det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men min Far i himmelen.


Matteus 16:21
Fra den tiden begynte Jesus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at han skulle lide meget av de eldste og yppersteprestene og de skriftlærde, at han skulle bli slått i hjel, og at han skulle reises opp på den tredje dagen.


Matteus 16:24
Da sa Jesus til disiplene sine: Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg.


Matteus 17:1
Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var for seg selv.


Matteus 17:4
Da tok Peter til orde og sa til Jesus: Herre, det er godt at vi er her! Om du vil, så skal jeg bygge tre hytter her, en til deg, en til Moses og en til Elia.


Matteus 17:7
Og Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa: Stå opp og frykt ikke!


Matteus 17:8
Men da de så opp, så de ingen uten Jesus alene.


Matteus 17:9
Og da de var på vei ned fra fjellet, bød Jesus dem og sa: F ortell ingen om dette synet før Menneskesønnen er reist opp fra de døde.


Matteus 17:17
Da svarte Jesus og sa: Å du vantro og fordervede slekt! Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg tåle dere? Før ham hit til meg!


Matteus 17:18
Og Jesus truet ham, og den onde ånden for ut av ham. Og gutten ble helbredet fra samme stund.


Matteus 17:19
Da disiplene ble alene med Jesus, gikk de til ham og spurte: Hvorfor kunne ikke vi drive den ut?


Matteus 17:22
Mens de gikk omkring i Galilea, sa Jesus til dem: Menneskesønnen skal overgis i menneskers hender,


Matteus 17:25
Han svarte: Jo! Men da han kom inn i huset, kom Jesus ham i forkjøpet og sa: Hva mener du, Simon? Hvem er det kongene på jorden krever toll eller skatt av? Er det av sine barn eller av fremmede?


Matteus 17:26
Han sa: Av de fremmede! Da sa Jesus: Så er altså barna fri!


Matteus 18:1
I samme stund kom disiplene til Jesus og sa: Hvem er den største i himlenes rike?


Matteus 18:22
Jesus sa til ham: Ikke sju ganger, sier jeg deg, men sytti ganger sju!


Matteus 19:1
Og det skjedde da Jesus hadde endt denne talen, da dro han bort fra Galilea og kom til de trakter av Judea som ligger på andre siden av Jordan.


Matteus 19:14
Da sa Jesus: La de små barna være, og hindre dem ikke fra å komme til meg, for himlenes rike hører slike til.


Matteus 19:18
Han sa til ham: Hvilke bud? Disse, sa Jesus: D u skal ikke slå i hjel! Du skal ikke bryte ekteskapet! Du skal ikke stjele! Du skal ikke vitne falskt!


Matteus 19:21
Jesus sa til ham: Vil du være fullkommen, da gå og selg det du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!


Matteus 19:23
Jesus sa til disiplene sine: Sannelig sier jeg dere: Det er vanskelig for en rik å komme inn i himlenes rike.


Matteus 19:26
Men Jesus så på dem og sa til dem: For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.


Matteus 19:28
Jesus sa til dem: Sannelig sier jeg dere: I gjenfødelsen - når Menneskesønnen sitter på sin herlighets trone - da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer.


Matteus 20:17
På veien opp til Jerusalem tok Jesus de tolv disiplene til side, så de ble for seg selv, og sa til dem:


Matteus 20:22
Men Jesus svarte og sa: Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det begeret jeg må drikke? De sier til ham: Det kan vi.


Matteus 20:25
Men Jesus kalte dem til seg og sa: Dere vet at fyrstene hersker over folkene sine, og stormennene deres har makt over dem.


Matteus 20:30
Og se, to blinde satt der ved veien. Da de fikk høre at Jesus dro forbi, ropte de og sa: Herre, du Davids sønn, miskunn deg over oss!


Matteus 20:32
Da stanset Jesus, og kalte dem til seg og sa: Hva vil dere jeg skal gjøre for dere?


Matteus 20:34
Jesus ble grepet av medynk og rørte ved øynene deres. Straks fikk de synet sitt igjen, og de fulgte ham.


Matteus 21:1
Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted


Matteus 21:6
Disiplene gikk da av sted og gjorde som Jesus hadde pålagt dem.


Matteus 21:11
Og folket svarte: Dette er profeten Jesus fra Nasaret i Galilea.


Matteus 21:12
Og Jesus gikk inn i Guds tempel og drev ut alle dem som solgte og kjøpte der, og han veltet pengevekslernes bord og duekremmernes benker,


Matteus 21:16
Og de sa til ham: Hører du hva disse sier? Men Jesus sa til dem: Ja! Har dere aldri lest: Fra småbarns og diebarns munn har du beredt deg lovprisning?


Matteus 21:21
Jesus svarte og sa til dem: Sannelig sier jeg dere: Hvis dere har tro og ikke tviler, da skal dere ikke bare kunne gjøre slikt som dette med fikentreet. Men om dere så sier til dette fjellet: Løft deg opp og kast deg i havet! - så skal det skje.


Matteus 21:24
Men Jesus svarte og sa til dem: Jeg vil også spørre dere om en ting. Svar meg på det, så skal jeg si dere hvilken myndighet jeg har til å gjøre dette.


Matteus 21:27
De svarte da Jesus og sa: Vi vet ikke! Og han sa til dem: Da sier heller ikke jeg dere med hvilken myndighet jeg gjør dette.


Matteus 21:31
Hvem av disse to gjorde nå farens vilje? De svarer: Den første. Jesus sier til dem: Sannelig sier jeg dere: Tollere og horkvinner går før dere inn i Guds rike.


Matteus 21:42
Da sa Jesus til dem: Har dere aldri lest i Skriftene: Steinen som bygningsmennene forkastet, den er blitt hjørnestein. Av Herren er dette gjort, og underfullt er det i våre øyne.


Matteus 22:1
Jesus tok igjen til orde og talte til dem i lignelser. Han sa:


Matteus 22:18
Men Jesus merket deres ondskap og sa: Hvorfor frister dere meg, dere hyklere?


Matteus 22:29
Men Jesus svarte og sa til dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds kraft.


Matteus 22:41
Men mens fariseerene var samlet, spurte Jesus dem:


Matteus 23:1
Da talte Jesus til folket og til disiplene sine


Matteus 24:1
Jesus forlot templet og gikk ut. Da kom disiplene hans for å vise ham tempelbygningene.


Matteus 24:4
Jesus svarte og sa til dem: Se til at ingen fører dere vill!


Matteus 26:1
Og det skjedde da Jesus hadde endt hele denne talen, da sa han til disiplene sine:


Matteus 26:4
De rådslo om å gripe Jesus med list og slå ham i hjel.


Matteus 26:6
Men da Jesus var i Betania, i Simon den spedalskes hus,


Matteus 26:10
Men da Jesus merket det, sa han til dem: Hvorfor gjør dere det vanskelig for kvinnen? Det er en god gjerning hun har gjort mot meg!


Matteus 26:17
På den første dagen av de usyrede brøds høytid kom disiplene til Jesus og sa til ham: Hvor vil du at vi skal gjøre i stand for deg til å ete påskelammet?


Matteus 26:19
Disiplene gjorde som Jesus hadde pålagt dem, og gjorde i stand påskemåltidet.


Matteus 26:26
Mens de nå holdt måltid, tok Jesus et brød, ba velsignelsesbønnen* og brøt det, ga disiplene og sa: Ta, et!Dette er mitt legeme.


Matteus 26:31
Da sier Jesus til dem: I denne natt kommer dere alle til å ta anstøt av meg, for det står skrevet: Jeg vil slå hyrden, og hjordens får skal bli spredt.


Matteus 26:34
Jesus sa til ham: Sannelig sier jeg deg: I denne natt, før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger.


Matteus 26:36
Så kom Jesus med dem til et sted som heter Getsemane, og han sa til disiplene: Sett dere her, mens jeg går dit bort for å be!


Matteus 26:49
Og han gikk straks bort til Jesus og sa: Vær hilset, rabbi! Og han kysset ham flere ganger.


Matteus 26:50
Men Jesus sa til ham: Venn, hvorfor er du her? Da gikk de fram og la hånd på Jesus og tok ham til fange.


Matteus 26:51
Og se, en av dem som var med Jesus, rakte ut hånden og dro sverdet. Han slo yppersteprestens tjener og hogg øret av ham.


Matteus 26:52
Da sa Jesus til ham: Stikk sverdet ditt tilbake på plass. For alle som griper til sverd, skal falle for sverd.


Matteus 26:55
I samme stund sa Jesus til flokken: Dere har rykket ut som mot en røver med sverd og stokker for å gripe meg. Dag etter dag satt jeg i templet og lærte, men da grep dere meg ikke.


Matteus 26:57
De som hadde grepet Jesus, førte ham nå til Kaifas, ypperstepresten. Der var de skriftlærde og de eldste samlet.


Matteus 26:59
Men yppersteprestene og hele Rådet søkte falskt vitnesbyrd mot Jesus, slik at de kunne få dømt ham til døden.


Matteus 26:63
Men Jesus tidde. Og ypperstepresten sa til ham: Jeg tar deg i ed ved den levende Gud at du skal si oss om du er Messias, Guds Sønn!


Matteus 26:64
Jesus sier til ham: Du har sagt det! Men jeg sier dere: Fra nå av skal dere se Menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer.


Matteus 26:69
Men Peter satt utenfor på gårdsplassen. Da kom en tjenestepike bort til ham og sa: Også du var med Jesus fra Galilea.


Matteus 26:71
Men da han gikk ut i portgangen, fikk en annen pike se ham og sa til dem som var der: Også denne var med Jesus fra Nasaret.


Matteus 27:1
Da det nå var blitt morgen, holdt alle yppersteprestene og folkets eldste råd mot Jesus, for å få ham dømt til døden.


Matteus 27:3
Da Judas, som forrådte ham, så at Jesus var blitt domfelt, angret han. Han kom tilbake til yppersteprestene og de eldste med de tretti sølvpengene,


Matteus 27:11
Men Jesus ble stilt fram for landshøvdingen. Og landshøvdingen spurte ham: Er du jødenes konge? Jesus sa til ham: Du sier det!


Matteus 27:17
Mens de nå var samlet, sa Pilatus til dem: Hvem vil dere at jeg skal gi dere fri, Barabbas eller Jesus, som blir kalt Messias?


Matteus 27:20
Men yppersteprestene og de eldste overtalte folket til å be om å få Barabbas frigitt, men Jesus drept.


Matteus 27:22
Pilatus sier til dem: Hva skal jeg da gjøre med Jesus, som kalles Messias? De sier alle: Korsfest ham!


Matteus 27:26
Da ga han dem Barabbas fri, men lot Jesus hudstryke og overga ham til å korsfestes.


Matteus 27:27
Da tok landshøvdingens soldater Jesus med seg inn i borgen, og samlet hele vaktstyrken om ham.


Matteus 27:37
Over hodet hans hadde de festet en innskrift med klagemålet mot ham: Dette er Jesus, jødenes konge.


Matteus 27:46
Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: Eli, Eli, lama sabaktani? Det betyr: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?


Matteus 27:50
Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppga ånden.


Matteus 27:54
Men da høvedsmannen og de som holdt vakt over Jesus sammen med ham, så jordskjelvet og det som skjedde, ble de grepet av redsel og sa: I sannhet, dette var Guds Sønn!


Matteus 27:55
Mange kvinner som hadde fulgt Jesus fra Galilea og tjent ham, sto der på avstand og så på.


Matteus 27:57
Men da det var blitt kveld, kom en rik mann fra Arimatea, som hette Josef. Han var også blitt en disippel av Jesus.


Matteus 28:5
Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede.


Matteus 28:9
Og se, Jesus kom i møte med dem, og sa: Vær hilset! De gikk da fram og omfavnet føttene hans og tilba ham.


Matteus 28:10
Da sier Jesus til dem: F rykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.


Matteus 28:16
Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne.


Matteus 28:18
Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord!


Markus 1:9
Og det skjedde i de dager at Jesus kom fra Nasaret i Galilea og ble døpt av Johannes i Jordan.


Markus 1:14
Men etter at Johannes var satt i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium.


Markus 1:17
Jesus sa til dem: Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.


Markus 1:24
og sa: Hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nasaret? Du er kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du er, du Guds Hellige!


Markus 1:25
Men Jesus truet den og sa: Ti stille, og far ut av ham!


Markus 1:41
Jesus fikk medynk med ham, rakte ut hånden, rørte ved ham og sa: Jeg vil, bli ren!


Markus 1:43
Men Jesus talte strengt til ham og sendte ham straks bort,


Markus 1:45
Men han gikk ut og begynte å kunngjøre det og utbredte ryktet vidt og bredt. Derfor kunne Jesus ikke lenger gå åpenlyst inn i noen by. Han var utenfor, på øde steder, og folk kom til ham fra alle kanter.


Markus 2:1
Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme.


Markus 2:4
På grunn av folkemengden kunne de ikke få båret ham fram til Jesus. De brøt da opp taket over stedet der han var. Og da de hadde fått en åpning, firte de ned båren som den lamme lå på.


Markus 2:5
Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: Barn, syndene dine er deg forlatt!


Markus 2:8
Straks merket Jesus i sin ånd at de tenkte slik ved seg selv, og han sa til dem: Hvorfor tenker dere slik i deres hjerter?


Markus 2:15
Og det skjedde da han lå til bords i hans hus, at også mange tollere og syndere spiste sammen med Jesus og disiplene hans - for de var mange, og de fulgte ham.


Markus 2:17
Da Jesus hørte det, sa han til dem: Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.


Markus 2:19
Jesus sa til dem: Brudesvennene kan vel ikke faste når brudgommen er iblant dem? Så lenge de har brudgommen hos seg, kan de ikke faste.


Markus 3:2
De voktet nå på Jesus for å se om han ville helbrede mannen på sabbaten, så de kunne få noe å anklage ham for.


Markus 3:7
Jesus dro så ned til sjøen sammen med disiplene sine, og en stor folkemengde fra hele Galilea fulgte ham.


Markus 5:6
Da han nå så Jesus langt bortefra, kom han løpende og falt ned for ham.


Markus 5:7
Han ropte med høy røst og sa: Hva har jeg med deg å gjøre, Jesus, du Den Høyeste Guds Sønn? Jeg besverger deg ved Gud at du ikke må pine meg!


Markus 5:15
Da de kom fram til Jesus, fikk de se den besatte sitte der påkledd og ved sans og samling, han som hadde vært besatt av legionen. Og de ble slått av frykt.


Markus 5:20
Han gikk da av sted og begynte å gjøre kjent i Dekapolis alt det Jesus hadde gjort for ham. Og alle undret seg.


Markus 5:21
Og da Jesus var fart over med båten til den andre siden igjen, samlet mye folk seg om ham. Og han var ved sjøen.


Markus 5:22
Og en av synagogeforstanderne, ved navn Jairus, kommer dit. Da han får se Jesus, kaster han seg ned for hans føtter,


Markus 5:27
Hun hadde hørt om Jesus, og kom nå bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans.


Markus 5:30
Straks merket Jesus på seg selv at en kraft gikk ut fra ham. Han vendte seg om i folkemengden og sa: Hvem var det som rørte ved klærne mine?


Markus 5:36
Men Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: Frykt ikke, bare tro!


Markus 6:4
Jesus sa til dem: En profet blir ikke foraktet andre steder enn på sitt hjemsted, blant sine slektninger og i sitt eget hus.


Markus 6:30
Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte ham alt det de hadde gjort, og hva de hadde lært folket.


Markus 6:55
Folk løp omkring i hele nabolaget, og begynte å bære de syke i bårene deres dit hvor de hørte at Jesus var.


Markus 8:25
Så la Jesus hendene på øynene hans igjen. Da så mannen klart og var helbredet, han kunne se alt tydelig.


Markus 8:27
Så dro Jesus og disiplene ut til landsbyene ved Cæsarea Filippi. På veien spurte han disiplene sine og sa til dem: Hvem sier folk at jeg er?


Markus 9:2
Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell. Der var de for seg selv, helt alene. Og han ble forvandlet for øynene deres.


Markus 9:4
Og Elia viste seg for dem sammen med Moses, og de samtalte med Jesus.


Markus 9:5
Da tok Peter til orde og sa til Jesus: Rabbi, det er godt at vi er her; la oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia!


Markus 9:8
Og med ett, da de så seg omkring, så de ikke lenger noen hos seg uten Jesus alene.


Markus 9:20
De førte gutten til ham, og da han så Jesus, begynte straks ånden å rive og slite i gutten så han falt til jorden, veltet seg og frådet.


Markus 9:23
Jesus sa til ham: Om du kan tro, alt er mulig for den som tror.


Markus 9:25
Da Jesus så at folket stimlet sammen, truet han den urene ånden og sa til den: Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg: Far ut av ham og gå aldri mer inn i ham!


Markus 9:27
Men Jesus grep ham ved hånden og reiste ham opp, og han sto opp.


Markus 9:39
Men Jesus sa: Forby ham det ikke! For ingen som gjør en kraftig gjerning i mitt navn, vil snart etter kunne tale ondt om meg.


Markus 10:5
Men Jesus sa til dem: Fordi dere har så hardt et hjerte, skrev han dette budet for dere.


Markus 10:14
Men da Jesus så det, ble han harm og sa til dem: La de små barna komme til meg, hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til.


Markus 10:18
Men Jesus sa til ham: Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én, det er Gud.


Markus 10:21
Da så Jesus på ham og fikk ham kjær. Og han sa til ham: Én ting mangler du: Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!


Markus 10:23
Jesus så seg omkring og sa til disiplene sine: Hvor vanskelig det vil være for dem som har rikdommer å komme inn i Guds rike!


Markus 10:24
Disiplene ble forferdet over hans ord. Men Jesus tok igjen til orde og sa: Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom, å komme inn i Guds rike!


Markus 10:27
Jesus så på dem og sa: For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. For alt er mulig for Gud!


Markus 10:29
Jesus svarte og sa: Sannelig sier jeg dere: Det er ingen som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller åkrer for min skyld og for evangeliets skyld,


Markus 10:32
De var nå på vei opp til Jerusalem, og Jesus gikk foran dem. De var forferdet, og de som fulgte med, var redde. Han tok da igjen de tolv til side og begynte å tale til dem om det som skulle hende ham:


Markus 10:38
Men Jesus sa til dem: Dere vet ikke hva dere ber om! Kan dere drikke det begeret jeg drikker eller døpes med den dåpen jeg blir døpt med?


Markus 10:39
De sa til ham: Det kan vi! Men Jesus sa til dem: Det begeret jeg drikker, skal dere få drikke, og den dåpen jeg døpes med, skal dere bli døpt med.


Markus 10:42
Men Jesus kalte dem til seg og sa til dem: Dere vet at de som gjelder for å være fyrster for folkene, hersker over dem, og deres stormenn bruker makt over dem.


Markus 10:47
Da han hørte at det var Jesus fra Nasaret, begynte han å rope: Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg!


Markus 10:49
Jesus sto da stille og sa: Kall ham hit! Og de ropte på den blinde og sa til ham: Vær frimodig! Stå opp, han kaller på deg.


Markus 10:50
Han kastet kappen av seg, sprang opp og kom til Jesus.


Markus 10:51
Jesus tok så til orde og sa til ham: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde sa til ham: Rabbuni, at jeg må få synet igjen.


Markus 10:52
Jesus sa til ham: Gå bort, din tro har frelst deg! Og straks fikk han synet igjen, og fulgte ham på veien.


Markus 11:6
Men de svarte dem slik Jesus hadde sagt, og de lot dem få den.


Markus 11:7
Så førte de folen til Jesus. De la klærne sine på den, og han satte seg på den.


Markus 11:21
Da mintes Peter hva Jesus hadde sagt, og sa til ham: Rabbi! Se, fikentreet som du forbannet, er visnet!


Markus 11:22
Jesus svarte og sa til dem: Ha tro til Gud!


Markus 11:29
Men Jesus sa til dem: Jeg vil også spørre dere om én ting. Svar meg på det, så skal jeg si dere med hvilken myndighet jeg gjør dette.


Markus 11:33
De svarte da Jesus: Vi vet ikke. Og Jesus sa til dem: Så sier heller ikke jeg dere med hvilken myndighet jeg gjør dette.


Markus 12:17
Og Jesus sa til dem: Gi keiseren det som keiserens er, og Gud det som Guds er! - Og de undret seg meget over ham.


Markus 12:24
Jesus sa til dem: Er det ikke derfor dere farer vill, fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds kraft?


Markus 12:28
En av de skriftlærde, som hadde hørt på ordskiftet og forsto at Jesus hadde svart dem godt, kom da bort til ham og spurte: Hva er det første av alle budene?


Markus 12:29
Jesus svarte: Dette er det første av alle budene: Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én,


Markus 12:34
Da Jesus så at han svarte forstandig, sa han til ham: Du er ikke langt borte fra Guds rike! Og ingen våget å spørre ham mer.


Markus 12:35
Mens Jesus lærte i templet, tok han til orde og sa: Hvordan kan de skriftlærde si at Messias er Davids sønn?


Markus 12:41
Og Jesus satte seg rett imot tempelkisten, og så på hvordan folket la penger i kisten. Og mange rike ga mye.


Markus 13:2
Jesus svarte og sa til ham: Ser du disse store bygningene? Det skal ikke bli stein tilbake på stein som ikke skal bli brutt ned.


Markus 13:5
Jesus begynte å si til dem: Se til at ikke noen fører dere vill!


Markus 14:6
Men Jesus sa: La henne være! Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg.


Markus 14:18
Og mens de lå til bords og spiste, sa Jesus: Sannelig sier jeg dere: En av dere skal forråde meg - en som spiser sammen med meg.


Markus 14:22
Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, ba velsignelsesbønnen* og brøt det, ga dem og sa: Ta det! Dette er mitt legeme.


Markus 14:27
Og Jesus sa til dem: Dere skal alle ta anstøt, for det er skrevet: Jeg vil slå hyrden, og fårene skal spres.


Markus 14:30
Jesus sa da til ham: Sannelig sier jeg deg: I dag, i denne natt, før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger.


Markus 14:48
Da tok Jesus til orde og sa til dem: Dere har rykket ut som mot en røver med sverd og stokker, for å gripe meg.


Markus 14:53
De førte så Jesus til ypperstepresten. Og alle yppersteprestene og de eldste og de skriftlærde kom sammen.


Markus 14:55
Yppersteprestene og hele Rådet søkte vitnesbyrd mot Jesus for å få dømt ham til døden, men de fant ikke noe.


Markus 14:60
Da reiste ypperstepresten seg og sto fram midt iblant dem. Han spurte Jesus og sa: Svarer du ikke noe? Hva er det disse vitner mot deg?


Markus 14:62
Og Jesus sa: Jeg er. Dere skal se Menneskesønnen sitte ved Kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer.


Markus 14:67
Og da hun fikk øye på Peter, som satt og varmet seg, så hun på ham og sa: Også du var sammen med denne nasareeren Jesus.


Markus 14:72
Og straks gol hanen for andre gang. Da mintes Peter det ordet som Jesus hadde sagt til ham: Før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger. Og han tok det til hjertet og gråt.


Markus 15:1
Og straks om morgenen rådslo yppersteprestene med de eldste og de skriftlærde og hele Rådet. Og de bandt Jesus, førte ham bort og overga ham til Pilatus.


Markus 15:5
Men Jesus svarte ikke noe mer, så Pilatus undret seg.


Markus 15:10
For han visste at det var av misunnelse yppersteprestene hadde overgitt Jesus til ham.


Markus 15:15
Da Pilatus gjerne ville gjøre folket til lags, ga han dem Barabbas fri. Men Jesus lot han hudstryke og overga ham til å korsfestes.


Markus 15:34
Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: Elo’i, Elo’i, lama sabaktani? Det betyr: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?


Markus 15:37
Men Jesus ropte med høy røst og utåndet.


Markus 15:46
Så kjøpte Josef linklede, tok Jesus ned og svøpte ham i linkledet. Han la ham i en grav som var hogd ut i berget, og rullet en stein for inngangen til graven.


Markus 16:6
Men han sier til dem: Frykt ikke! Dere søker Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er blitt reist opp, han er ikke her! Se, der er stedet hvor de la ham.


Markus 16:9
Etter at Jesus var stått opp, tidlig den første dagen i uken, viste han seg først for Maria Magdalena, som han hadde drevet sju onde ånder ut av.


Markus 16:19
Så ble Herren Jesus, etter at han hadde talt dette til dem, tatt opp til himmelen, og han satte seg ved Guds høyre hånd.


Lukas 1:31
Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus.


Lukas 2:21
Da åtte dager var gått, og han skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus, som han var kalt av engelen før han ble unnfanget i mors liv.


Lukas 2:27
Han kom til templet, drevet av Ånden. Da foreldrene kom inn med barnet Jesus for å gjøre med ham som skikken var etter loven,


Lukas 2:43
Og da de hadde vært der disse dagene til ende og de dro hjem igjen, ble barnet Jesus tilbake i Jerusalem, og foreldrene hans visste det ikke.


Lukas 2:52
Og Jesus gikk fram i visdom og alder og i velvilje hos Gud og mennesker.


Lukas 3:21
Men det skjedde, da alt folket lot seg døpe, og Jesus var blitt døpt og ba, da åpnet himmelen seg.


Lukas 3:23
Og Jesus selv var omkring tretti år da han begynte sin gjerning. Han var, etter det folk holdt ham for, sønn av Josef, sønn av Eli,


Lukas 4:1
Fylt av Den Hellige Ånd vendte Jesus tilbake fra Jordan, og han ble av Ånden ført omkring i ørkenen.


Lukas 4:4
Jesus svarte ham: Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert Guds ord.


Lukas 4:8
Men Jesus svarte og sa til ham: Det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.


Lukas 4:12
Men Jesus svarte og sa til ham: Det er sagt: Du skal ikke friste Herren din Gud!


Lukas 4:14
I Åndens kraft vendte Jesus tilbake til Galilea, og ryktet om ham kom ut over hele landet der omkring.


Lukas 4:23
Da sa Jesus til dem: Dere vil sikkert si til meg dette ordspråket: Lege, leg deg selv! Alt dette som vi har hørt er skjedd i Kapernaum, gjør det også her på hjemstedet ditt!


Lukas 4:34
Å! Hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nasaret? Du er kommet for å ødelegge oss! Jeg vet hvem du er, du Guds Hellige!


Lukas 4:35
Men Jesus truet den og sa: Ti stille og far ut av ham! Den onde ånden kastet mannen ned midt iblant dem, og for så ut av ham uten å skade ham.


Lukas 5:10
Likedan var det med Sebedeus-sønnene, Jakob og Johannes, som var i lag med Simon. Men Jesus sa til Simon: Frykt ikke! Fra nå av skal du fange mennesker.


Lukas 5:12
Og det skjedde, mens han var i en av byene, se, da var det en mann der som var full av spedalskhet. Da han fikk se Jesus, falt han ned på sitt ansikt, ba ham og sa: Herre, om du vil, kan du rense meg!


Lukas 5:19
men de fant ingen vei til å få båret ham inn på grunn av folkemengden. Da steg de opp på taket, og mellom taksteinene firte de ham ned på båren, midt foran Jesus.


Lukas 5:22
Men Jesus kjente tankene deres, og han svarte og sa til dem: Hva er det dere tenker i deres hjerter?


Lukas 5:31
Men Jesus svarte og sa til dem: Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt!


Lukas 5:34
Jesus sa til dem: Kan dere vel få brudesvennene til å faste så lenge brudgommen er hos dem?


Lukas 6:1
Det skjedde på den nestførste sabbaten at Jesus gikk gjennom kornåkrene, og disiplene hans plukket aks, gned dem ut med hendene og spiste.


Lukas 6:3
Jesus svarte dem og sa: Har dere virkelig ikke lest hva David gjorde da han var sulten, han og de som var med ham,


Lukas 6:7
De skriftlærde og fariseerne voktet på Jesus for å se om han ville helbrede på sabbaten, for å finne noe å anklage ham for.


Lukas 6:9
Jesus sa da til dem: Jeg spør dere: Er det tillatt på sabbaten å gjøre godt eller å gjøre ondt, å berge liv eller å ødelegge det?


Lukas 6:11
Men de ble fra seg av raseri, og de samtalte med hverandre om hva de skulle gjøre med Jesus.


Lukas 7:3
Da han hørte om Jesus, sendte han noen av jødenes eldste til ham for å be ham komme og helbrede tjeneren hans.


Lukas 7:4
Da de nå kom til Jesus, ba de ham innstendig og sa: Han er vel verd at du gjør dette for ham.


Lukas 7:6
Jesus gikk da med dem. Men da han ikke hadde langt igjen til huset, sendte høvedsmannen noen venner til ham og sa: Herre, gjør deg ikke umak! Jeg er ikke verdig til at du går inn under mitt tak.


Lukas 7:9
Men da Jesus hørte dette, undret han seg over ham. Og han vendte seg til folket som fulgte ham, og sa: Jeg sier dere: Ikke engang i Israel har jeg funnet så stor en tro.


Lukas 7:22
Og Jesus svarte og sa til dem: Gå og fortell Johannes det som dere har sett og hørt: Blinde ser, lamme går, spedalske blir renset, døve hører, døde reises opp, og evangeliet forkynnes for fattige,


Lukas 7:24
Da utsendingene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: Hva var det dere dro ut i ørkenen for å se? - et siv som svaier i vinden?


Lukas 7:36
En av fariseerne innbød ham da til å spise hos seg. Jesus kom til fariseerens hus og tok plass ved bordet.


Lukas 7:37
Se, nå var det en kvinne der i byen som var en synderinne. Da hun fikk vite at Jesus lå til bords i fariseerens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med salve.


Lukas 7:38
Hun stilte seg bak Jesus, ved føttene hans, og gråt. Hun begynte å væte føttene hans med tårer og tørket dem med håret sitt, og hun kysset føttene hans mange ganger og salvet dem med salven.


Lukas 7:40
Da svarte Jesus og sa til ham: Simon, jeg har noe å si deg. Og han sa: Mester, si det!


Lukas 8:28
Han satte i et skrik da han fikk se Jesus. Han falt ned for ham og ropte med høy røst: Hva har jeg med deg å gjøre, Jesus, du Den Høyeste Guds Sønn? Jeg ber deg: Pin meg ikke!


Lukas 8:30
Jesus spurte ham: Hva er ditt navn? Han svarte: Legion! For mange onde ånder var fart inn i ham.


Lukas 8:35
Folk gikk da ut for å se hva som var hendt. De kom til Jesus og fant mannen som de onde åndene var fart ut av. Han satt ved Jesu føtter, påkledd og ved sans og samling. Og de ble forferdet.


Lukas 8:37
Hele folkemengden i Gerasener-landet ba da Jesus om å dra bort fra dem. For stor frykt hadde grepet dem. Da gikk han i båten og vendte tilbake.


Lukas 8:38
Mannen som de onde åndene var fart ut av, ba om å få være med ham. Men Jesus sendte ham bort og sa:


Lukas 8:39
Gå hjem til ditt hus og fortell alt det Gud har gjort imot deg! Han gikk da av sted og forkynte i hele byen alt det Jesus hadde gjort for ham.


Lukas 8:40
Da Jesus kom tilbake, tok folket imot ham, for alle ventet på ham.


Lukas 8:45
Og Jesus sa: Hvem var det som rørte ved meg? Men da alle nektet, sa Peter og de som var med ham: Mester! Folkemengden trykker og trenger deg jo!


Lukas 8:46
Men Jesus sa: Tampoco lleven ropa de más.Noen rørte ved meg, for jeg kjente at en kraft gikk ut fra meg.


Lukas 8:50
Men Jesus hørte det og sa til ham: Tampoco lleven ropa de más.Frykt ikke, bare tro, så skal hun bli frelst.


Lukas 8:55
Og hennes ånd vendte tilbake. Hun reiste seg straks opp, og Jesus bød dem gi henne noe å spise.


Lukas 9:33
Og det skjedde, idet mennene skulle skilles fra ham, at Peter sa til Jesus: Mester, det er godt at vi er her! La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia. - Han visste ikke hva han sa.


Lukas 9:36
Da røsten kom, så de ingen uten Jesus alene. - De tidde stille og fortalte ingen i de dager noe av det de hadde sett.


Lukas 9:41
Jesus svarte og sa: Du vantro og vrange slekt! Hvor lenge skal jeg være hos dere og tåle dere? Før sønnen din hit.


Lukas 9:42
Men før gutten var kommet fram, rev og slet den onde ånden i ham. Men Jesus truet den urene ånden. Han helbredet gutten og ga ham tilbake til hans far.


Lukas 9:47
Men Jesus visste hva for tanker de hadde i sitt hjerte, og han tok et lite barn og stilte det ved siden av seg.


Lukas 9:50
Men Jesus sa til ham: Forby det ikke! For den som ikke er imot dere, er for dere.


Lukas 9:58
Jesus sa til ham: Revene har huler, himmelens fugler har reder, men Menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til.


Lukas 9:60
Men Jesus sa til ham: La de døde begrave sine døde. Gå du av sted og forkynn Guds rike.


Lukas 9:62
Men Jesus sa til ham: Ingen som legger hånden sin på plogen og ser seg tilbake, er skikket for Guds rike.


Lukas 10:29
Men han ville rettferdiggjøre seg selv og sa til Jesus: Og hvem er min neste?


Lukas 10:30
Jesus tok opp dette og sa: En mann gikk fra Jerusalem ned til Jeriko, og han falt blant røvere. De både kledde av ham og slo ham og gikk bort og lot ham ligge igjen halvdød.


Lukas 10:37
Han sa: Den som viste barmhjertighet mot ham. Da sa Jesus til ham: Gå du bort og gjør likeså!


Lukas 11:37
Da han hadde talt, ba en fariseer ham om å ete hos seg, og Jesus gikk inn og satte seg til bords.


Lukas 12:1
Imens hadde folket samlet seg i tusenvis, så de holdt på å trå hverandre ned. Da begynte Jesus å tale, først og fremst til disiplene sine: Ta dere i vare for fariseernes surdeig, som er hykleri.


Lukas 13:12
Da Jesus så henne, kalte han henne til seg og sa til henne: Kvinne, du er løst fra din vanmakt.


Lukas 13:14
Da tok synagogeforstanderen til orde - han var harm fordi Jesus helbredet på sabbaten - og han sa til folket: Det er seks dager til å arbeide på, kom derfor på dem og bli helbredet, og ikke på sabbaten.


Lukas 14:3
Jesus tok da til orde og sa til de lovkyndige og fariseerne: Er det tillatt å helbrede på sabbaten, eller er det ikke?


Lukas 17:13
og ropte med høy røst: Jesus, Mester! Miskunn deg over oss!


Lukas 17:17
Men Jesus svarte og sa: Var det ikke ti som ble renset? Hvor er da de ni?


Lukas 18:16
Men Jesus kalte dem til seg og sa: La de små barna komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til!


Lukas 18:19
Men Jesus sa til ham: Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én, det er Gud.


Lukas 18:22
Da Jesus hørte det, sa han til ham: Ett mangler du ennå: Selg alt det du eier, og del ut til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.


Lukas 18:24
Da Jesus så det, sa han: Hvor vanskelig det er for dem som har rikdommer å komme inn i Guds rike.


Lukas 18:37
De fortalte ham da at Jesus fra Nasaret gikk forbi.


Lukas 18:38
Og han ropte og sa: Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg!


Lukas 18:40
Da stanset Jesus og bød at de skulle føre den blinde til ham. Og da han var kommet nær, spurte han ham:


Lukas 18:42
Og Jesus sa til ham: Bli seende! Din tro har frelst deg.


Lukas 19:1
Og Jesus kom inn i Jeriko og var på vei gjennom byen.


Lukas 19:3
Han søkte å få se Jesus, hvem han var. Men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst.


Lukas 19:5
Da Jesus kom til stedet, så han opp og sa til ham: Sakkeus, skynd deg og kom ned! For i dag må jeg bli i ditt hus.


Lukas 19:9
Jesus sa til ham: I dag er frelse blitt dette huset til del, siden også han er en Abrahams sønn.


Lukas 19:35
Så leide de folen til Jesus. De la kappene sine på den og lot Jesus sette seg på den.


Lukas 20:8
Da sa Jesus til dem: Så sier heller ikke jeg dere med hvilken myndighet jeg gjør dette.


Lukas 20:34
Jesus svarte og sa til dem: Denne verdens barn tar til ekte og blir gitt til ekte.


Lukas 22:2
Og yppersteprestene og de skriftlærde prøvde å finne ut hvordan de kunne få ryddet Jesus av veien. De fryktet nemlig for folket.


Lukas 22:4
Han gikk av sted og talte med yppersteprestene og høvedsmennene om hvordan han skulle forråde Jesus til dem.


Lukas 22:47
Mens han ennå talte, se, da kom det en stor flokk; og han som hette Judas, en av de tolv, gikk foran dem. Og han kom nær til Jesus for å kysse ham.


Lukas 22:48
Men Jesus sa til ham: Judas, forråder du Menneskesønnen med et kyss?


Lukas 22:51
Men Jesus svarte og sa: La dem gå så langt. Og han rørte ved øret og helbredet ham.


Lukas 22:52
Og Jesus sa til yppersteprestene og høvedsmennene over tempelvakten og de eldste som var kommet ut mot ham: Dere har gått ut som mot en røver, med sverd og stokker.


Lukas 22:63
Mennene som holdt vakt over Jesus, spottet ham og slo ham.


Lukas 23:8
Da Herodes fikk se Jesus, ble han meget glad. Han hadde i lang tid ønsket å få se ham, for han hadde hørt om ham. Nå håpet han å få se et tegn av ham.


Lukas 23:9
Han spurte ham da med mange ord, men Jesus svarte ham ingenting.


Lukas 23:20
Pilatus talte da igjen til dem, for han ville gjerne gi Jesus fri.


Lukas 23:25
Han ga den fri som de ba om, han som var satt i fengsel for opprør og mord. Men Jesus overga han til deres vilje.


Lukas 23:26
Da de førte ham bort, grep de fatt i en mann som kom inn fra landet, Simon fra Kyréne. De la korset på ham, for at han skulle bære det etter Jesus.


Lukas 23:28
Men Jesus vendte seg om til dem og sa: Jerusalems døtre! Gråt ikke over meg, men gråt over dere selv og deres barn.


Lukas 23:34
Men Jesus sa: Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Og de delte klærne hans mellom seg og kastet lodd om dem.


Lukas 23:42
Og han sa: Jesus, husk meg når du kommer i ditt rike.


Lukas 23:46
Og Jesus ropte med høy røst og sa: Far, i dine hender overgir jeg min ånd! Og da han hadde sagt dette, utåndet han.


Lukas 24:15
Og det skjedde, mens de samtalte og drøftet dette, kom Jesus selv nær til dem og slo følge med dem.


Lukas 24:19
Han sa da til dem: Hva da? De sa til ham: Det med Jesus fra Nasaret, en mann som var en profet, mektig i gjerning og ord for Gud og hele folket -


Johannes 1:17
For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.


Johannes 1:29
Dagen etter ser han Jesus komme til seg, og sier: Se der Guds lam, som bærer bort verdens synd!


Johannes 1:36
Da han fikk se Jesus, som kom gående, sa han: Se der Guds lam!


Johannes 1:37
De to disiplene hørte det han sa, og de fulgte etter Jesus.


Johannes 1:38
Jesus vendte seg og så at de fulgte etter ham. Han sier til dem: Hva søker dere? De sa til ham: Rabbi - det betyr Mester - hvor bor du?


Johannes 1:40
Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hørte det Johannes sa, og som fulgte etter Jesus.


Johannes 1:42
Og han førte ham til Jesus. Jesus så på ham og sa: Du er Simon, Johannes’ sønn. Du skal kalles Kefas, det betyr Peter.


Johannes 1:43
Dagen etter ville han dra til Galilea. Han finner Filip, og Jesus sier til ham: Følg meg!


Johannes 1:45
Filip finner Natanael og sier til ham: Ham som Moses har skrevet om i loven, og som profetene har skrevet om, ham har vi funnet: Jesus, Josefs sønn fra Nasaret.


Johannes 1:47
Jesus så Natanael komme mot seg, og han sa om ham: Se, det er en ekte israelitt, en som det ikke er svik i.


Johannes 1:48
Natanael sa til ham: Hvor kjenner du meg fra? Jesus svarte og sa til ham: Før Filip kalte på deg, mens du var under fikentreet, så jeg deg.


Johannes 1:50
Jesus svarte og sa til ham: Tror du fordi jeg sa til deg at jeg så deg under fikentreet? Du skal få se større ting enn dette!


Johannes 2:2
Også Jesus og disiplene hans var innbudt til bryllupet.


Johannes 2:4
Jesus sa til henne: Kvinne, hva vil du meg? Min time er ennå ikke kommet.


Johannes 2:7
Jesus sa til dem: Fyll karene med vann! Og de fylte dem til randen.


Johannes 2:11
Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbarte sin herlighet. Og disiplene hans trodde på ham.


Johannes 2:13
Jødenes påske var nå nær, og Jesus dro opp til Jerusalem.


Johannes 2:19
Jesus svarte og sa til dem: Bryt dette templet ned, så skal jeg gjenreise det på tre dager.


Johannes 2:22
Da han var reist opp fra de døde, mintes disiplene hans at han hadde sagt dette. Og de trodde Skriften og det ordet Jesus hadde sagt.


Johannes 2:24
Men Jesus selv betrodde seg ikke til dem, fordi han kjente alle,


Johannes 3:2
Han kom til Jesus om natten og sa til ham: Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegnene som du gjør, uten at Gud er med ham.


Johannes 3:3
Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.


Johannes 3:5
Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.


Johannes 3:10
Jesus svarte og sa til ham: Du er Israels lærer, og vet ikke dette?


Johannes 3:22
Etter dette gikk Jesus og disiplene hans til Judea-landet. Der ble han en tid sammen med dem og døpte.


Johannes 4:1
Da nå Herren visste at fariseerne hadde hørt at Jesus vant flere disipler og døpte flere enn Johannes


Johannes 4:2
- enda Jesus selv ikke døpte, men disiplene hans -


Johannes 4:6
Der var Jakobs brønn. Jesus var trett etter vandringen, og satt nå der ved brønnen. Det var omkring den sjette time.


Johannes 4:7
Da kommer en kvinne fra Samaria for å dra opp vann. Jesus sier til henne: Gi meg å drikke!


Johannes 4:10
Jesus svarte og sa til henne: Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til deg: Gi meg å drikke - så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann!


Johannes 4:13
Jesus svarte og sa til henne: Hver den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen.


Johannes 4:17
Kvinnen svarte: Jeg har ingen mann. Jesus sa til henne: Med rette sa du: Jeg har ingen mann!


Johannes 4:21
Jesus sier til henne: Tro meg, kvinne! Den time kommer da dere verken skal tilbe Faderen på dette fjell eller i Jerusalem.


Johannes 4:26
Jesus sier til henne: Jeg er det, jeg som taler med deg.


Johannes 4:34
Jesus sier til dem: Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning.


Johannes 4:39
Det var mange av samaritanerne fra denne byen som trodde på Jesus på grunn av kvinnens ord da hun vitnet: Han har sagt meg alt det jeg har gjort.


Johannes 4:44
For Jesus selv vitnet at en profet blir ikke aktet på sitt eget hjemsted.


Johannes 4:47
Da han fikk høre at Jesus var kommet fra Judea til Galilea, gikk han av sted til ham og ba ham om å komme ned og helbrede sønnen hans, for han var døden nær.


Johannes 4:48
Jesus sa da til ham: Dersom dere ikke ser tegn og under, vil dere ikke tro.


Johannes 4:50
Jesus sier til ham: Gå hjem, din sønn lever! Mannen trodde det ordet Jesus sa til ham, og gikk.


Johannes 4:53
Faren skjønte da at det var ved den samme timen da Jesus sa til ham: Din sønn lever! Og han trodde, han selv og hele hans hus.


Johannes 4:54
Dette andre tegnet gjorde Jesus da han var kommet fra Judea til Galilea.


Johannes 5:1
Etter dette var det en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem.


Johannes 5:6
Jesus så ham ligge der, og visste at han hadde vært syk i lang tid. Han sa da til ham: Vil du bli frisk?


Johannes 5:8
Da sier Jesus til ham: Stå opp, ta båren din og gå!


Johannes 5:13
Men han som var blitt helbredet, visste ikke hvem det var. For Jesus hadde trukket seg tilbake, da det var mye folk til stede.


Johannes 5:14
Senere fant Jesus mannen i templet og sa til ham: Se, du er blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.


Johannes 5:15
Mannen gikk bort, og han fortalte til judeerne at det var Jesus som hadde gjort ham frisk.


Johannes 5:16
Og derfor forfulgte judeerne Jesus, fordi han gjorde dette på en sabbat.


Johannes 5:17
Men Jesus sa til dem: Min Far arbeider inntil nå, også jeg arbeider.


Johannes 5:19
Jesus svarte da og sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser Faderen gjøre. For det han gjør, det gjør Sønnen likeså.


Johannes 6:1
Etter dette dro Jesus over til den andre siden av Galilea-sjøen, også kalt Tiberias-sjøen.


Johannes 6:3
Jesus gikk opp i fjellet, og der satte han seg sammen med disiplene sine.


Johannes 6:5
Da nå Jesus løftet sine øyne og så at en stor folkemengde kom til ham, sa han til Filip: Hvor skal vi kjøpe brød, så disse kan få noe å ete?


Johannes 6:10
Jesus sa: La folket sette seg ned! Det var mye gress på stedet, og mennene satte seg da ned. Tallet på dem var omkring fem tusen.


Johannes 6:11
Jesus tok brødene og takket, og han delte ut til dem som satt der. Likeså delte han ut av småfiskene, så mye de ville ha.


Johannes 6:15
Da nå Jesus skjønte at de ville komme og ta ham med makt for å gjøre ham til konge, trakk han seg igjen tilbake og gikk opp i fjellet, han selv alene.


Johannes 6:17
De steg om bord i en båt for å sette over sjøen til Kapernaum. Det var alt blitt mørkt, og Jesus var ikke kommet til dem.


Johannes 6:19
Da de hadde rodd omkring tjuefem eller tretti stadier, fikk de se Jesus komme gående på sjøen. Han kom nær til båten, og de ble redde.


Johannes 6:22
Dagen etter så folket som sto på den andre siden av sjøen, at det ikke var noen båt der. De hadde sett at det bare var den ene båten, og at Jesus ikke var gått om bord i den sammen med disiplene, men at disiplene hadde lagt ut alene.


Johannes 6:24
Men da folket så at Jesus ikke var der, og heller ikke disiplene hans, gikk de i båtene og kom til Kapernaum for å lete etter Jesus.


Johannes 6:26
Jesus svarte dem og sa: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Dere søker meg, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette!


Johannes 6:29
Jesus svarte og sa til dem: Dette er Guds gjerning at dere skal tro på ham som han har sendt.


Johannes 6:32
Jesus sa da til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Moses ga dere ikke brødet fra himmelen. Men min Far gir dere det sanne brød fra himmelen.


Johannes 6:35
Jesus sa til dem: Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre. Og den som tror på meg, skal aldri noen gang tørste.


Johannes 6:42
Og de sa: Er ikke dette Jesus, Josefs sønn? Kjenner vi ikke både hans far og hans mor? Hvordan kan han da si: Jeg er kommet ned fra himmelen?


Johannes 6:43
Jesus svarte og sa til dem: Knurr ikke dere imellom!


Johannes 6:53
Jesus sa da til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Dersom dere ikke eter Menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere!


Johannes 6:61
Men da Jesus visste med seg selv at disiplene hans knurret over dette, sa han til dem: Tar dere anstøt av dette?


Johannes 6:64
Men det er noen av dere som ikke tror. - For Jesus visste fra begynnelsen hvem det var som ikke trodde, og hvem det var som skulle forråde ham.


Johannes 6:67
Jesus sa da til de tolv: Vil også dere gå bort?


Johannes 6:70
Jesus svarte dem: Har jeg ikke utvalgt dere tolv? Og én av dere er en djevel.


Johannes 7:1
Etter dette gikk Jesus omkring i Galilea. For han ville ikke gå omkring i Judea, fordi judeerne sto ham etter livet.


Johannes 7:6
Jesus sier da til dem: Min tid er ennå ikke kommet, men for dere er det alltid den rette tid!


Johannes 7:14
Men da det alt var midt i høytiden, gikk Jesus opp i templet og lærte.


Johannes 7:16
Jesus svarte dem og sa: Min lære er ikke min, men hans som har sendt meg.


Johannes 7:21
Jesus svarte og sa til dem: Én gjerning gjorde jeg, og dere undrer dere alle over den.


Johannes 7:28
Mens nå Jesus lærte i templet, ropte han ut: Dere kjenner meg, og dere vet hvor jeg er fra. Men av meg selv er jeg ikke kommet. Han som har sendt meg, er sannferdig - han som dere ikke kjenner.


Johannes 7:33
Jesus sa da: Ennå en kort tid er jeg hos dere, så går jeg bort til ham som har sendt meg.


Johannes 7:37
Men på den siste, den store dagen i høytiden, sto Jesus og ropte ut: Om noen tørster, han komme til meg og drikke!


Johannes 7:39
Dette sa han om den Ånd de skulle få, de som trodde på ham. For Ånden var ennå ikke gitt, fordi Jesus ennå ikke var herliggjort.


Johannes 7:50
Nikodemus, han som før en gang var kommet til Jesus, og som var en av rådsherrene, sier til dem:


Johannes 8:1
Men Jesus gikk ut til Oljeberget.


Johannes 8:6
Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne ha noe å anklage ham for. Men Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden.


Johannes 8:9
Men da de hørte dette, gikk de bort en etter en, de eldste først. Jesus ble alene tilbake med kvinnen som sto der.


Johannes 8:10
Da rettet Jesus seg opp og sa til henne: Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?


Johannes 8:11
Hun sa: Ingen, herre! Og Jesus sa: Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer!


Johannes 8:12
Igjen talte Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.


Johannes 8:14
Jesus svarte og sa til dem: Om jeg så vitner om meg selv, er mitt vitnesbyrd sant. For jeg vet hvor jeg er kommet fra, og hvor jeg går hen. Men dere vet ikke hvor jeg kommer fra, eller hvor jeg går hen.


Johannes 8:19
De sa da til ham: Hvor er din Far? Jesus svarte: Dere kjenner verken meg eller min Far. Hvis dere kjente meg, da kjente dere også min Far.


Johannes 8:25
De sa da til ham: Hvem er du? Jesus sa til dem: Nettopp det jeg sier dere!


Johannes 8:28
Jesus sa da: Når dere får opphøyet Menneskesønnen, da skal dere forstå at JEG ER den jeg er. Og av meg selv gjør jeg ingenting, men slik som Faderen har lært meg, slik taler jeg dette.


Johannes 8:31
Jesus sa da til de judeerne som var kommet til tro på ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler.


Johannes 8:34
Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hver den som gjør synd, er syndens trell.


Johannes 8:39
De svarte og sa til ham: Vår far er Abraham! Jesus sier til dem: Var dere Abrahams barn, da gjorde dere Abrahams gjerninger.


Johannes 8:42
Jesus sa til dem: Var Gud deres far, da hadde dere elsket meg. For jeg kommer fra Gud og er utgått fra ham. For jeg er heller ikke kommet av meg selv, men han har utsendt meg.


Johannes 8:49
Jesus svarte: Jeg er ikke besatt. Men jeg ærer min Far, og dere vanærer meg.


Johannes 8:54
Jesus svarte: Dersom jeg ærer meg selv, da er min ære ingenting. Det er min Far som ærer meg, han som dere sier er deres Gud.


Johannes 8:58
Jesus sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: JEG ER før Abraham ble til.


Johannes 8:59
De tok da opp steiner for å kaste på ham. Men Jesus skjulte seg og gikk ut av templet.


Johannes 9:3
Jesus svarte: Verken han eller foreldrene hans har syndet. Men det er skjedd for at Guds gjerninger skulle åpenbares på ham.


Johannes 9:11
Han svarte: Den mannen som heter Jesus, gjorde en deig og smurte på øynene mine og sa til meg: Gå til Siloa og vask deg! Da jeg så gikk bort og vasket meg, kunne jeg se.


Johannes 9:14
Det var sabbat den dagen da Jesus laget deigen og åpnet øynene hans.


Johannes 9:22
Dette sa foreldrene hans fordi de var redde for judeerne. For judeerne var allerede blitt enige om at dersom noen bekjente at Jesus var Messias, skulle han utstøtes av synagogen.


Johannes 9:35
Jesus fikk høre at de hadde kastet ham ut. Da han hadde funnet ham, sa han: Tror du på Guds Sønn?


Johannes 9:37
Jesus sa til ham: Du har sett ham. Han som taler med deg, han er det.


Johannes 9:39
Og Jesus sa: Til dom er jeg kommet til denne verden, for at de som ikke ser, skal se, og de som ser, skal bli blinde.


Johannes 9:41
Jesus sa til dem: Var dere blinde, da hadde dere ikke synd. Men nå sier dere: Vi ser! Derfor er dere fremdeles skyldige.


Johannes 10:6
Denne lignelsen fortalte Jesus til dem, men de skjønte ikke hva det var han talte til dem.


Johannes 10:7
Jesus talte da igjen: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Jeg er døren inn til fårene.


Johannes 10:23
Jesus gikk omkring i templet, i Salomos søylegang.


Johannes 10:25
Jesus svarte dem: Jeg har sagt dere det, og dere tror det ikke. De gjerningene jeg gjør i min Fars navn, de vitner om meg.


Johannes 10:32
Jesus svarte dem: Mange gode gjerninger fra min Far har jeg vist dere. Hvilken av dem er det dere vil steine meg for?


Johannes 10:34
Jesus svarte dem: Står det ikke skrevet i deres lov: Jeg har sagt: Dere er guder?


Johannes 11:4
Men da Jesus hørte det, sa han: Denne sykdommen er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds Sønn skal bli æret ved den.


Johannes 11:5
Jesus elsket Marta og hennes søster og Lasarus.


Johannes 11:9
Jesus svarte: Er det ikke tolv timer i en dag? Den som vandrer om dagen, snubler ikke, for han ser denne verdens lys.


Johannes 11:13
Jesus hadde talt om hans død, men de tenkte at han talte om vanlig søvn.


Johannes 11:14
Da sa Jesus rett ut til dem: Lasarus er død!


Johannes 11:17
Da nå Jesus kom fram, fant han at Lasarus allerede hadde ligget fire dager i graven.


Johannes 11:20
Da Marta nå fikk høre at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Men Maria satt hjemme i huset.


Johannes 11:21
Marta sa da til Jesus: Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død!


Johannes 11:23
Jesus sier til henne: Din bror skal stå opp!


Johannes 11:25
Jesus sa til henne: J eg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør.


Johannes 11:30
Jesus var ennå ikke kommet inn i landsbyen, men var på det stedet hvor Marta hadde møtt ham.


Johannes 11:32
Da Maria kom dit hvor Jesus var, og fikk se ham, falt hun ned for hans føtter og sa til ham: Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død!


Johannes 11:33
Da nå Jesus så henne gråte, og så de jødene gråte som var kommet sammen med henne, ble han opprørt i sin ånd og rystet.


Johannes 11:35
Jesus gråt.


Johannes 11:38
Jesus ble da igjen opprørt i sitt indre. Han kom til graven. Det var en hule, og en stein lå foran den.


Johannes 11:39
Jesus sier: Ta steinen bort! Marta, den dødes søster, sier til ham: Herre, han stinker allerede, for han har ligget der fire dager.


Johannes 11:40
Jesus sier til henne: Sa jeg deg ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet?


Johannes 11:41
De tok da steinen bort. Jesus løftet sine øyne mot himmelen og sa: Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg.


Johannes 11:44
Da kom den døde ut, ombundet med liksvøp på føtter og hender, og om hans ansikt var bundet en svetteduk. Jesus sier til dem: Løs ham og la ham gå!


Johannes 11:46
Men noen av dem gikk av sted til fariseerne og sa til dem hva Jesus hadde gjort.


Johannes 11:51
Dette sa han ikke av seg selv, men da han var yppersteprest dette året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket,


Johannes 11:54
Derfor gikk ikke Jesus lenger åpenlyst omkring blant judeerne. Han dro bort derfra til et sted nær ørkenen, til en by som heter Efra’im. Der holdt han til med disiplene sine.


Johannes 11:56
De lette da etter Jesus, og talte seg imellom mens de sto i templet: Hva mener dere? Kommer han ikke til høytiden?


Johannes 12:1
Seks dager før påske kom så Jesus til Betania, der Lasarus bodde, han som Jesus hadde reist opp fra de døde.


Johannes 12:7
Jesus sa da: La henne være! Hun har gjemt den til dagen for gravferden min!


Johannes 12:9
En stor mengde av jødene fikk nå vite at han var der. Nå kom de dit, ikke bare på grunn av Jesus, men også for å se Lasarus, som han hadde reist opp fra de døde.


Johannes 12:11
fordi mange av jødene gikk dit for hans skyld og trodde på Jesus.


Johannes 12:12
Dagen etter fikk den store folkemengden som var kommet til høytiden, høre at Jesus var på vei til Jerusalem.


Johannes 12:14
Men Jesus fant et ungt esel og satte seg på det, som det står skrevet:


Johannes 12:16
Dette skjønte ikke disiplene hans fra først av. Men da Jesus var blitt herliggjort, da mintes de at dette var skrevet om ham, og at de hadde gjort dette for ham.


Johannes 12:21
Disse kom da til Filip, som var fra Betsaida i Galilea, og ba ham og sa: Herre, vi vil gjerne se Jesus.


Johannes 12:22
Filip kommer og sier det til Andreas. Andreas og Filip går og sier det til Jesus.


Johannes 12:23
Men Jesus svarer dem og sier: Timen er kommet da Menneskesønnen skal bli herliggjort!


Johannes 12:30
Jesus svarte og sa: Ikke for min skyld kom denne røsten, men for deres skyld.


Johannes 12:35
Jesus sa da til dem: Ennå en liten stund er lyset blant dere. Vandre den stund dere har lyset, for at ikke mørket skal komme over dere. Den som vandrer i mørket, vet ikke hvor han går hen.


Johannes 12:36
Tro på lyset mens dere har lyset, så dere kan bli lysets barn! Dette talte Jesus, og gikk bort og skjulte seg for dem.


Johannes 12:44
Men Jesus ropte og sa: Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som har sendt meg.


Johannes 13:1
Det var før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen. Og som han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket han dem til det siste.


Johannes 13:3
Jesus visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender, at han var utgått fra Gud og gikk til Gud.


Johannes 13:7
Jesus svarte og sa til ham: Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal skjønne det senere.


Johannes 13:8
Peter sier til ham: Aldri i evighet skal du vaske mine føtter! Jesus svarte ham: Dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del med meg!


Johannes 13:10
Jesus sier til ham: Den som er badet, trenger ikke å vaske annet enn føttene, han er jo helt ren. Også dere er rene, men ikke alle.


Johannes 13:21
Da Jesus hadde sagt dette, ble han rystet i ånden, og vitnet og sa: Sannelig, sannelig sier jeg dere: En av dere kommer til å forråde meg.


Johannes 13:23
En av disiplene, han som Jesus elsket, lå til bords ved Jesu side.


Johannes 13:26
Jesus svarer: Det er ham som jeg gir det brødstykket jeg nå dypper. Han dypper så stykket, og tar og gir det til Judas, Simon Iskariots sønn.


Johannes 13:27
Og etter at han hadde fått stykket, for Satan inn i ham. Jesus sier så til ham: Det du gjør, gjør det snart!


Johannes 13:29
Siden Judas hadde pengepungen, tenkte noen at Jesus sa til ham: Kjøp inn det vi har bruk for til høytiden! Eller at han skulle gi noe til de fattige.


Johannes 13:31
Da han var gått, sa Jesus: Nå er Menneskesønnen herliggjort, og Gud er herliggjort i ham.


Johannes 13:36
Simon Peter sier til ham: Herre, hvor går du hen? Jesus svarte ham: Dit jeg går, kan du ikke følge meg nå, men du skal følge meg senere.


Johannes 13:38
Jesus svarer: Vil du sette ditt liv til for meg? Sannelig, sannelig sier jeg deg: Hanen skal ikke gale før du har fornektet meg tre ganger.


Johannes 14:6
Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.


Johannes 14:9
Jesus sier til ham: Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Filip? Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si: Vis oss Faderen?


Johannes 14:23
Jesus svarte og sa til ham: Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.


Johannes 16:19
Jesus visste at de ville spørre ham, og han sa til dem: Er det dette dere drøfter med hverandre, at jeg sa: Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, og om en liten stund igjen skal dere se meg?


Johannes 16:31
Jesus svarte dem: Nå tror dere?


Johannes 17:1
Dette talte Jesus, og han løftet sine øyne mot himmelen og sa: Far, timen er kommet. Herliggjør din Sønn for at din Sønn kan herliggjøre deg,


Johannes 17:3
Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.


Johannes 18:1
Da Jesus hadde talt dette, gikk han ut sammen med disiplene sine over bekken Kedron. Der var det en hage, og i den gikk han og disiplene hans inn.


Johannes 18:2
Men også Judas, som forrådte ham, kjente stedet, for Jesus kom ofte sammen med disiplene sine der.


Johannes 18:4
Jesus visste om alt det som skulle skje med ham. Han gikk fram og sa til dem: Hvem leter dere etter?


Johannes 18:5
De svarte ham: Jesus fra Nasaret. Jesus sier til dem: Det er jeg*! Men også Judas, som forrådte ham, sto der sammen med dem.


Johannes 18:7
Da spurte han dem igjen: Hvem leter dere etter? Og de sa: Jesus fra Nasaret.


Johannes 18:8
Jesus svarte: Jeg sa dere at det er jeg! Er det da meg dere leter etter, så la disse gå!


Johannes 18:11
Jesus sa da til Peter: Stikk sverdet i sliren! Skulle jeg ikke drikke det begeret Faderen har gitt meg?


Johannes 18:12
Vakten og høvedsmannen og judeernes tjenere grep da Jesus og bandt ham.


Johannes 18:15
Men Simon Peter og en annen disippel fulgte etter Jesus. Denne disippelen var kjent med ypperstepresten, og gikk inn med Jesus i yppersteprestens gård.


Johannes 18:19
Ypperstepresten spurte nå Jesus om hans disipler og om hans lære.


Johannes 18:20
Jesus svarte ham: Jeg har talt fritt ut til all verden. Jeg har alltid lært i synagoger og i templet, der alle jøder kommer sammen. I det skjulte har jeg ikke talt.


Johannes 18:22
Men da han hadde sagt dette, ga en av vaktene som sto der, Jesus et slag i ansiktet og sa: Er det slik du svarer ypperstepresten?


Johannes 18:23
Jesus svarte ham: Har jeg sagt noe galt, så bevis at det er ondt! Men hvis det er sant, hvorfor slår du meg da?


Johannes 18:28
De førte så Jesus fra Kaifas til borgen. Det var tidlig på morgenen. Selv gikk de ikke inn i borgen, for at de ikke skulle bli urene, men kunne ete påske.


Johannes 18:32
Det var for at det ordet skulle bli oppfylt som Jesus hadde sagt da han ga til kjenne hva slags død han skulle dø.


Johannes 18:33
Pilatus gikk da inn i borgen igjen. Han kalte Jesus fram for seg og sa: Er du jødenes konge?


Johannes 18:34
Jesus svarte ham: Sier du dette av deg selv, eller har andre sagt deg dette om meg?


Johannes 18:36
Jesus svarte: Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere kjempet, så jeg ikke skulle bli overgitt til judeerne. Men nå er mitt rike ikke av denne verden.


Johannes 18:37
Pilatus sa da til ham: Men konge er du altså? Jesus svarte: Du sier det, jeg er konge. Til dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten. Hver den som er av sannheten, hører min røst.


Johannes 19:1
Da tok Pilatus Jesus og lot ham hudstryke.


Johannes 19:5
Jesus kom da ut og bar tornekronen og purpurkappen. Og Pilatus sa til dem: Se det mennesket!


Johannes 19:9
Han gikk inn i borgen igjen og sa til Jesus: Hvor er du fra? Men Jesus ga ham ikke noe svar.


Johannes 19:11
Jesus svarte: Du hadde ingen makt over meg om det ikke var gitt deg ovenfra. Derfor har han som overga meg til deg, større synd.


Johannes 19:13
Da nå Pilatus hørte de ordene, førte han Jesus ut, og satte seg på dommersetet på et sted som blir kalt Steinlagt, på hebraisk Gabbata.


Johannes 19:16
Da overga han ham til dem, for at han skulle korsfestes. De førte så Jesus bort.


Johannes 19:18
Der korsfestet de ham, og sammen med ham to andre, en på hver side, og Jesus midt imellom.


Johannes 19:19
Pilatus hadde også skrevet en innskrift, og den satte han på korset. Der sto det skrevet: Jesus fra Nasaret, jødenes konge.


Johannes 19:20
Denne innskriften leste da mange av jødene. For stedet der Jesus ble korsfestet, lå nær byen. Og innskriften var på hebraisk, latin og gresk.


Johannes 19:23
Da nå soldatene hadde korsfestet Jesus, tok de klærne hans og delte dem i fire deler, en del til hver soldat. De tok også kappen. Men kappen var uten søm, vevd i ett stykke ovenfra og helt ned.


Johannes 19:26
Da nå Jesus så sin mor og den disippelen som han elsket, stå der, sa han til sin mor: Kvinne, se, det er din sønn!


Johannes 19:28
Etter dette, da Jesus visste at nå var alt fullbrakt, og for at Skriften skulle bli oppfylt, sier han: Jeg tørster!


Johannes 19:30
Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han: Det er fullbrakt! Og han bøyde sitt hode og oppga sin ånd.


Johannes 19:33
Men da de kom til Jesus, så de at han allerede var død, og de brøt ikke hans ben.


Johannes 19:39
Men også Nikodemus kom, han som første gang var kommet til Jesus om natten. Han hadde med seg en blanding av myrra og aloë, omkring hundre pund.


Johannes 19:41
På det stedet hvor Jesus ble korsfestet, var det en hage. Og i hagen var en ny grav, som ingen ennå var blitt lagt i.


Johannes 19:42
Der la de da Jesus, fordi det var jødenes forberedelsesdag, for graven var nær ved.


Johannes 20:2
Hun løp av sted og kom til Simon Peter og til den andre disippelen, han som Jesus elsket, og sa til dem: De har tatt Herren ut av graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.


Johannes 20:14
Da hun hadde sagt dette, snudde hun seg og så Jesus stå der. Men hun visste ikke at det var Jesus.


Johannes 20:15
Jesus sier til henne: Kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du etter? Hun trodde det var hagevokteren, og sa til ham: Herre, dersom du har båret ham bort, da si meg hvor du har lagt ham, så vil jeg ta ham!


Johannes 20:16
Jesus sier til henne: Maria! Da vender hun seg og sier til ham på hebraisk: Rabbuni! Det betyr Mester.


Johannes 20:17
Jesus sier til henne: Rør ikke ved meg! For ennå er jeg ikke fart opp til Faderen! Men gå til brødrene mine og si til dem: Jeg farer opp til min Far og deres Far, min Gud og deres Gud.


Johannes 20:19
Da det var blitt kveld samme dag, den første dagen i uken, var dørene lukket der disiplene var, av frykt for judeerne. Da kom Jesus og sto midt iblant dem og sa til dem: Fred være med dere!


Johannes 20:21
Jesus sa da igjen til dem: Fred være med dere! Likesom Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere.


Johannes 20:24
Men en av de tolv, Tomas, det er tvilling, var ikke sammen med dem da Jesus kom.


Johannes 20:26
Åtte dager deretter var disiplene hans igjen inne, og Tomas var med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa: Fred være med dere!


Johannes 20:29
Jesus sier til ham: Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror.


Johannes 20:30
Også mange andre tegn gjorde Jesus for disiplenes øyne, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken.


Johannes 20:31
Men disse er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.


Johannes 21:1
Siden åpenbarte Jesus seg igjen for disiplene ved Tiberias-sjøen, og han åpenbarte seg da på denne måten:


Johannes 21:4
Da det alt led mot morgen, sto Jesus på stranden. Men disiplene visste ikke at det var Jesus.


Johannes 21:5
Jesus sier da til dem: Barn, dere har vel ikke noe å spise til brødet? De svarte ham: Nei.


Johannes 21:7
Den disippelen som Jesus elsket, sier da til Peter: Det er Herren! Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om seg - for han var naken - og kastet seg i sjøen.


Johannes 21:10
Jesus sier til dem: Kom hit med noe av fisken dere nå fikk!


Johannes 21:12
Jesus sier til dem: Kom og få dere morgenmat! Men ingen av disiplene våget å spørre ham: Hvem er du? For de visste at det var Herren.


Johannes 21:13
Jesus kommer og tar brødet og gir dem, og likeså fisken.


Johannes 21:14
Dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene etter at han var reist opp fra de døde.


Johannes 21:15
Da de hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter: Simon, Johannes’ sønn, elsker du meg mer enn disse? Peter sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine lam!


Johannes 21:17
Han sier tredje gang til ham: Simon, Johannes’ sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han den tredje gangen sa til ham: Har du meg kjær? Og han sier til ham: Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine får!


Johannes 21:20
Da Peter snudde seg, så han at den disippelen som Jesus elsket, fulgte med, - han som ved nattverden lå opp til Jesu bryst, og sa: Herre, hvem er det som forråder deg?


Johannes 21:21
Da nå Peter ser ham, sier han til Jesus: Herre, hva da med ham?


Johannes 21:22
Jesus sier til ham: Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg!


Johannes 21:23
Derfor kom det ordet ut blant brødrene: Denne disippel dør ikke! Men Jesus hadde ikke sagt til ham at han ikke skulle dø. Men han sa: Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg?


Johannes 21:25
Men det er også mye annet som Jesus har gjort. Skulle det skrives ned, hver ting for seg, da mener jeg at ikke hele verden ville romme de bøkene som da måtte skrives.


Apostlenes Gjerninge 1:1
Den første boken skrev jeg, Teofilus, om alt det som Jesus begynte med både å gjøre og å lære,


Apostlenes Gjerninge 1:11
og de sa: Galileiske menn! Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen!


Apostlenes Gjerninge 1:16
Brødre! Det skriftordet måtte bli oppfylt som Den Hellige Ånd forut talte ved Davids munn om Judas, han som ble veiviser for dem som grep Jesus.


Apostlenes Gjerninge 1:21
Derfor bør en av de mennene som fulgte med oss hele tiden mens Herren Jesus gikk inn og ut blant oss,


Apostlenes Gjerninge 2:22
Israelittiske menn, hør disse ord! Jesus fra Nasaret var en mann utpekt for dere av Gud ved kraftige gjerninger, under og tegn som Gud gjorde ved ham midt iblant dere, som dere selv vet.


Apostlenes Gjerninge 2:32
Denne Jesus reiste Gud opp, og vi er alle vitner om det.


Apostlenes Gjerninge 2:36
Så skal da hele Israels folk vite for visst at Gud har gjort ham både til Herre og til Messias, denne Jesus som dere korsfestet.


Apostlenes Gjerninge 3:13
Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus, ham som dere forrådte og fornektet for Pilatus da han dømte at han skulle løslates.


Apostlenes Gjerninge 3:16
Og ved troen på Jesu navn, har dette navnet gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Troen som var virket ved Jesus, har gitt ham full førlighet tilbake, slik dere alle kan se.


Apostlenes Gjerninge 3:20
og det kan komme tider med fornyelse og trøst fra Herrens åsyn, og han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus,


Apostlenes Gjerninge 4:2
De var harme over at de lærte folket og forkynte oppstandelse fra de døde i Jesus.


Apostlenes Gjerninge 4:13
Men da de så Peters og Johannes’ frimodighet, og skjønte at de var ulærde lekmenn, undret de seg. Og de kjente dem igjen, at de hadde vært sammen med Jesus.


Apostlenes Gjerninge 4:27
Ja, i sannhet! I denne byen samlet de seg mot din hellige tjener Jesus, som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med hedningene og Israels folk,


Apostlenes Gjerninge 5:30
Våre fedres Gud reiste Jesus opp, ham som dere drepte ved å henge ham på et tre.


Apostlenes Gjerninge 5:42
Uten opphold fortsatte de med å lære hver dag i templet og hjemme, og å forkynne evangeliet om at Jesus er Messias.


Apostlenes Gjerninge 6:14
Vi har hørt ham si at denne Jesus fra Nasaret skal bryte ned dette stedet og forandre de skikkene som Moses ga oss.


Apostlenes Gjerninge 7:55
Men han var fylt av Den Hellige Ånd og rettet blikket opp mot himmelen. Han så Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd.


Apostlenes Gjerninge 7:59
Og de steinet Stefanus, mens han ba og sa: Herre Jesus, ta imot min ånd!


Apostlenes Gjerninge 8:35
Da tok Filip til orde, og idet han gikk ut fra dette skriftstedet, forkynte han evangeliet om Jesus for ham.


Apostlenes Gjerninge 8:37
Filip sa: Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje. Men han svarte og sa: Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn!


Apostlenes Gjerninge 9:5
Han sa: Hvem er du, Herre? Og han svarte: Jeg er Jesus, han som du forfølger.


Apostlenes Gjerninge 9:17
Ananias gikk da av sted og kom inn i huset. Han la hendene på ham og sa: Saul, bror! Herren har sendt meg, Jesus, han som viste seg for deg på veien der du kom, for at du skal få synet igjen og bli fylt av Den Hellige Ånd.


Apostlenes Gjerninge 9:20
Og straks forkynte han Jesus i synagogene, at han er Guds Sønn.


Apostlenes Gjerninge 9:22
Men Saulus fikk stadig større kraft, og han brakte jødene som bodde i Damaskus, til taushet ved å bevise at Jesus er Messias.


Apostlenes Gjerninge 9:34
Og Peter sa til ham: Æneas, Jesus Kristus helbreder deg! Stå opp og re sengen din! Og straks sto han opp.


Apostlenes Gjerninge 10:36
Det ordet som han sendte til Israels barn, da han i evangeliet forkynte fred ved Jesus Kristus - han er alles Herre -


Apostlenes Gjerninge 10:38
og taler om at Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen, fordi Gud var med ham.


Apostlenes Gjerninge 11:17
Ga altså Gud dem den samme gaven som han ga oss, da de var kommet til troen på Herren Jesus Kristus, hvem var da vel jeg, at jeg skulle være i stand til å hindre Gud?


Apostlenes Gjerninge 11:20
Men noen av dem, noen menn fra Kypros og Kyréne, kom til Antiokia, hvor de også talte til grekere og forkynte evangeliet om Herren Jesus.


Apostlenes Gjerninge 13:6
Etter at de hadde reist over hele øya, like til Pafus, traff de på en trollmann, en falsk profet. Det var en jøde som hette Barjesus.


Apostlenes Gjerninge 13:23
Etter sitt løfte førte Gud av hans ætt fram en frelser for Israel, Jesus,


Apostlenes Gjerninge 13:33
Dette har Gud oppfylt for oss, deres barn, da han reiste Jesus opp. Slik står det jo skrevet i den andre salme: Du er min Sønn, jeg har født deg i dag.


Apostlenes Gjerninge 16:31
De sa da: Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus!


Apostlenes Gjerninge 17:3
Han la ut for dem og viste at Messias måtte lide og stå opp fra de døde, og sa: Den Jesus som jeg forkynner for dere, han er Messias.


Apostlenes Gjerninge 17:7
Jason har tatt imot dem. Alle handler de stikk imot keiserens bud og sier at en annen, en som heter Jesus, er konge.


Apostlenes Gjerninge 17:18
Noen av de epikureiske og stoiske filosofene ga seg i ordskifte med ham, og noen sa: Hva er det vel denne ordgyteren har å si? Andre sa: Han synes å være en som forkynner utenlandske guddommer - det var fordi han forkynte evangeliet om Jesus og oppstandelsen.


Apostlenes Gjerninge 18:5
Da nå Silas og Timoteus kom ned fra Makedonia, var Paulus fullt opptatt med å forkynne, og han vitnet alvorlig for jødene at Jesus er Messias.


Apostlenes Gjerninge 18:25
Han var opplært i Herrens vei. Og da han var brennende i ånden, talte og lærte han grundig om Jesus, enda han bare kjente Johannes’ dåp.


Apostlenes Gjerninge 18:28
For med kraft gjendrev han jødene offentlig, idet han viste av Skriftene at Jesus er Messias.


Apostlenes Gjerninge 19:4
Da sa Paulus: Johannes døpte med omvendelsens dåp, og sa til folket at de skulle tro på den som kom etter ham, det er på Jesus.


Apostlenes Gjerninge 19:13
Men også noen av de jødiske åndemanere som for omkring, prøvde å nevne Herren Jesu navn over dem som var besatt av onde ånder. De sa: Jeg maner dere ved den Jesus som Paulus forkynner!


Apostlenes Gjerninge 19:15
Men den onde ånden svarte dem: Jesus kjenner jeg, og Paulus vet jeg om, men dere, hvem er dere?


Apostlenes Gjerninge 20:21
Jeg vitnet både for jøder og for grekere om omvendelse til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus.


Apostlenes Gjerninge 20:24
Men for meg selv akter jeg ikke livet mitt et ord verd, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjenesten som jeg fikk av Herren Jesus: å vitne om Guds nådes evangelium.


Apostlenes Gjerninge 20:35
På alle måter har jeg vist dere at slik bør vi arbeide, for vi må ta oss av de svake. For vi minnes de ordene Herren Jesus selv sa: Det er saligere å gi enn å ta imot.


Apostlenes Gjerninge 22:8
Jeg svarte: Hvem er du, Herre? Og han sa til meg: Jeg er Jesus fra Nasaret, han som du forfølger.


Apostlenes Gjerninge 24:24
Etter noen dager kom Feliks sammen med sin kone Drusilla*, som var jødinne. Han sendte bud etter Paulus og hørte ham vitne om troen på Jesus som Messias.


Apostlenes Gjerninge 25:19
men de hadde noen stridsspørsmål med ham om deres egen religion, og om en som hette Jesus, som var død, men som Paulus sa var i live.


Apostlenes Gjerninge 26:15
Jeg sa da: Hvem er du, Herre? Og Herren sa: Jeg er Jesus, han som du forfølger.


Apostlenes Gjerninge 28:23
Etter at de da hadde avtalt en dag med ham, kom enda flere til ham i hans herberge. Han la da ut for dem og vitnet om Guds rike, og søkte å overbevise dem om Jesus ut fra Mose lov og profetene, fra tidlig morgen til sen kveld.


Apostlenes Gjerninge 28:31
Han forkynte Guds rike og lærte om den Herre Jesus med all frimodighet, uten hindring.


Romerne 1:4
og som etter hellighets Ånd er godtgjort å være Guds veldige Sønn ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre.


Romerne 1:6
Blant dem er også dere kalt til Jesus Kristus.


Romerne 1:7
- Til alle Guds elskede, kalte og hellige som er i Roma: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.


Romerne 1:8
Først takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for dere alle, for i hele verden blir det talt om deres tro.


Romerne 2:16
på den dagen når Gud skal dømme det skjulte hos menneskene, etter mitt evangelium, ved Jesus Kristus.


Romerne 3:22
det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. - For det er ingen forskjell,


Romerne 3:24
Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.


Romerne 3:26
Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tiden som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus.


Romerne 4:24
Det er skrevet også for vår skyld som skal få rettferdigheten tilregnet, vi som tror på ham som reiste Jesus, vår Herre, opp fra de døde,


Romerne 5:1
Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.


Romerne 5:11
Ja, ikke bare det, men vi roser oss også av Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi fått forlikelsen.


Romerne 5:15
Men med nådegaven er det ikke som med fallet. For er de mange døde på grunn av den enes fall, så er mye mer Guds nåde og nådens gave i det ene mennesket Jesus Kristus, blitt overmåte rik for de mange.


Romerne 5:17
For om døden kom til å herske ved den ene, fordi denne ene falt, hvor mye mer skal da de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom, leve og herske ved den ene, Jesus Kristus.


Romerne 5:21
Og likesom synden hersket ved døden, så skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre.


Romerne 6:3
Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død?


Romerne 6:11
Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.


Romerne 6:23
For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.


Romerne 7:25
Gud være takk, ved Jesus Kristus, vår Herre! Jeg, som jeg er, tjener da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød.


Romerne 8:1
Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.


Romerne 8:2
For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov.


Romerne 8:11
Men dersom hans Ånd som reiste Jesus opp fra de døde, bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i dere.


Romerne 8:39
verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.


Romerne 10:9
For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst.


Romerne 13:14
Men ikle dere Herren Jesus Kristus. Og ha ikke en slik omsorg for kjødet at det vekkes begjær!


Romerne 14:14
Jeg vet og er overbevist i Herren Jesus om at ingenting er urent i seg selv. Men for den som holder noe for urent, for ham er det urent.


Romerne 15:17
Det er altså i Kristus Jesus jeg har min ros i tjenesten for Gud.


Romerne 15:30
Jeg formaner dere, brødre, ved vår Herre Jesus Kristus og ved Åndens kjærlighet: Strid sammen med meg i deres bønner for meg til Gud,


Romerne 16:3
Hils Priska og Akvilas, mine medarbeidere i Kristus Jesus.


Romerne 16:18
For disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk. Og ved sine fagre og smigrende ord dårer de hjertene til de godtroende.


Romerne 16:25
Men ham som er mektig til å styrke dere etter mitt evangelium og forkynnelsen av Jesus Kristus, etter åpenbaringen av det mysteriet* som det har vært tiet om i evige tider,


Romerne 16:27
ham, den eneste vise Gud ved Jesus Kristus, tilhører æren i all evighet! Amen.


1 Korintierne 1:2
til den Guds menighet som er i Korint, de som er helliget i Kristus Jesus, kalte, hellige, sammen med alle som på hvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, deres og vår Herre:


1 Korintierne 1:3
Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!


1 Korintierne 1:4
Jeg takker alltid min Gud for dere, for den Guds nåde som er gitt dere i Kristus Jesus.


1 Korintierne 1:9
Gud er trofast, han som kalte dere til samfunn med sin Sønn, Jesus Kristus, vår Herre.


1 Korintierne 1:30
For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning,


1 Korintierne 2:2
For jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus, og ham korsfestet.


1 Korintierne 3:11
For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus.


1 Korintierne 4:15
For selv om dere skulle ha ti tusen læremestre i Kristus, så har dere ikke mange fedre. For jeg har avlet dere i Kristus Jesus ved evangeliet.


1 Korintierne 4:17
Av denne grunn sendte jeg Timoteus til dere, han som er mitt kjære og trofaste barn i Herren. Han skal minne dere om mine veier i Kristus Jesus, slik jeg lærer overalt i hver eneste menighet.


1 Korintierne 8:6
så er det for oss bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er til for ham. Og det er bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi er til ved ham.


1 Korintierne 9:1
Er jeg ikke fri? Er jeg ikke apostel? Har jeg ikke sett Jesus, vår Herre? Er ikke dere mitt verk i Herren?


1 Korintierne 11:23
For jeg har mottatt fra Herren det som jeg også har overgitt til dere, at Herren Jesus den natten da han ble forrådt, tok et brød,


1 Korintierne 12:3
Derfor kunngjør jeg dere at ingen som taler i Guds Ånd, sier: Forbannet er Jesus! - Og ingen kan si: Jesus er Herre! - uten i Den Hellige Ånd.


1 Korintierne 15:31
Jeg dør hver dag - så sant som jeg kan rose meg av dere, brødre, i Kristus Jesus, vår Herre!


1 Korintierne 15:57
Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!


1 Korintierne 16:24
Min kjærlighet er med dere alle i Kristus Jesus.


2 Korintierne 1:2
Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.


2 Korintierne 1:19
For Guds Sønn, Kristus Jesus, han som ble forkynt blant dere ved oss - ved meg, Silvanus og Timoteus - han er ikke ja og nei, men ja er det blitt i ham!


2 Korintierne 4:5
For vi forkynner ikke oss selv, men Kristus Jesus som Herre, oss selv derimot som tjenere for dere for Jesu skyld.


2 Korintierne 4:14
For vi vet at han som reiste opp Herren Jesus, han skal også reise oss opp med Jesus og stille oss fram sammen med dere.


2 Korintierne 11:4
For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt - da tåler dere det så gjerne.


2 Korintierne 13:5
Ransak dere selv om dere er i troen! Prøv dere selv! Eller kjenner dere ikke dere selv at Kristus Jesus er i dere? Det måtte da være at dere ikke består prøven.


Galaterne 1:1
Paulus, apostel, ikke av mennesker eller ved noe menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, som reiste ham opp fra de døde,


Galaterne 1:3
Nåde være med dere og fred fra Gud Fader og vår Herre Jesus Kristus,


Galaterne 2:4
for de falske brødres skyld som hadde sneket seg inn. De var kommet for å lure på vår frihet, den som vi har i Kristus Jesus, for å kunne gjøre oss til treller.


Galaterne 2:16
Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus og ikke av lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger.


Galaterne 3:1
Uforstandige galatere! Hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet!


Galaterne 3:14
Dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om.


Galaterne 3:22
Men Skriften har innesluttet alt under synd, for at det som var lovt, ved tro på Jesus Kristus skulle bli gitt til dem som tror.


Galaterne 3:26
Alle er dere jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus.


Galaterne 3:28
Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne. For dere er alle én i Kristus Jesus.


Galaterne 4:14
Og enda mitt kjød* kunne friste til det, foraktet og avskydde dere meg ikke. Dere tok imot meg som en Guds engel, som Kristus Jesus selv.


Galaterne 5:6
For i Kristus Jesus betyr det ikke noe om en er omskåret eller uomskåret, her gjelder bare tro, virksom ved kjærlighet.


Galaterne 5:24
De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster.


Efeserne 1:1
Paulus, ved Guds vilje Jesu Kristi apostel - til de hellige i Efesus, som tror på Kristus Jesus.


Efeserne 1:2
Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!


Efeserne 1:5
har han forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, etter sin frie viljes råd,


Efeserne 1:15
Derfor, etter at jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus, og om deres kjærlighet til alle de hellige,


Efeserne 2:6
Han reiste oss opp sammen med ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus,


Efeserne 2:7
for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus.


Efeserne 2:10
For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.


Efeserne 2:13
Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod.


Efeserne 2:20
bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv.


Efeserne 3:6
At hedningene er medarvinger, de hører med til legemet, og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet.


Efeserne 3:9
og å opplyse alle om hvordan husholdningen er med dette mysteriet* som har vært skjult fra evige tider i Gud, han som skapte alt ved Jesus Kristus.


Efeserne 3:11
Dette var hans forsett fra evige tider, som han fullførte i Kristus Jesus, vår Herre.


Efeserne 3:21
ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter i alle evigheter! Amen.


Efeserne 4:21
så sant dere har hørt om ham og er blitt opplært i ham, slik sannhet er i Jesus:


Efeserne 6:23
Fred være med brødrene, og kjærlighet med tro fra Gud Fader og Herren Jesus Kristus!


Efeserne 6:24
Nåden være med alle dem som elsker Herren Jesus Kristus i uforgjengelighet!


Filippenserne 1:1
Paulus og Timoteus, Kristi Jesu tjenere - til alle de hellige i Kristus Jesus som er i Filippi, sammen med tilsynsmenn og menighetstjenere:


Filippenserne 1:2
Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!


Filippenserne 1:11
fylt av rettferds frukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris.


Filippenserne 1:26
slik at dere i Kristus Jesus rikelig kan rose dere for min skyld, når jeg igjen kommer til dere.


Filippenserne 2:5
La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus,


Filippenserne 2:11
og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre*, til Gud Faders ære.


Filippenserne 2:19
Jeg har det håp i Herren Jesus at jeg snart kan sende Timoteus til dere, for at også jeg kan få godt mot når jeg får vite hvordan det står til med dere.


Filippenserne 2:21
for de søker alle sitt eget, ikke det som hører Kristus Jesus til.


Filippenserne 3:3
For det er vi som er de omskårne, vi som tjener Gud i hans Ånd og roser oss i Kristus Jesus, og som ikke setter vår lit til kjød.


Filippenserne 3:8
Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt, jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus


Filippenserne 3:12
Ikke så at jeg alt har nådd dette eller allerede er fullkommen. Men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus.


Filippenserne 3:14
og jager mot målet, til den seiersprisen som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus.


Filippenserne 3:20
Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser.


Filippenserne 4:7
Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.


Filippenserne 4:19
Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus.


Filippenserne 4:21
Hils hver hellig i Kristus Jesus! Brødrene som er hos meg, hilser dere.


Kolossenserne 1:4
For vi har hørt om deres tro på Kristus Jesus og om den kjærligheten dere har til alle de hellige,


Kolossenserne 2:6
Likesom dere altså tok imot Kristus Jesus som Herren, så vandre i ham,


Kolossenserne 4:11
Også Jesus, som blir kalt Justus, hilser dere. Av de omskårne er disse de eneste medarbeidere for Guds rike som er blitt meg en trøst.


1 Tessalonikerne 1:1
Paulus, Silvanus og Timoteus - til tessalonikernes menighet i Gud, vår Far, og i Herren Jesus Kristus: Nåde og fred være med dere!


1 Tessalonikerne 1:3
Stadig minnes vi deres virksomhet i troen, arbeidet deres i kjærligheten og deres utholdenhet i håpet til vår Herre Jesus Kristus, for vår Guds og Fars åsyn.


1 Tessalonikerne 1:10
og vente på hans Sønn fra himlene - han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus, han som frir oss fra vreden som kommer.


1 Tessalonikerne 2:14
For dere, brødre, er blitt etterfølgere av de Guds menigheter som er i Kristus Jesus i Judea. For dere har fått lide det samme av deres egne landsmenn som de har fått lide av judeerne,


1 Tessalonikerne 2:15
- de som drepte Herren Jesus og profetene, og som også har forfulgt oss. De er ikke Gud til behag, og de står alle mennesker imot.


1 Tessalonikerne 2:19
For hvem er vel vårt håp, vår glede, vår hederskrans - om ikke nettopp dere, når vi står for vår Herre Jesus i hans komme!


1 Tessalonikerne 3:11
Må han selv, vår Gud og Far, og vår Herre Jesus lede vår vei til dere!


1 Tessalonikerne 3:13
slik at han kan styrke deres hjerter til å være ulastelige i hellighet for vår Guds og Fars ansikt når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige.


1 Tessalonikerne 4:1
For øvrig altså, brødre, ber og formaner vi dere i Herren Jesus: Likesom dere har lært av oss hvordan dere bør vandre og være til behag for Gud - slik dere også vandrer - så må dere gjøre enda større fremgang i dette.


1 Tessalonikerne 4:2
Dere kjenner jo de påbudene vi ga dere ved Herren Jesus.


1 Tessalonikerne 4:14
For så sant vi tror at Jesus døde og sto opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn, sammen med ham.


1 Tessalonikerne 5:9
For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus,


1 Tessalonikerne 5:18
Takk for alt! For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus.


2 Tessalonikerne 1:1
Paulus, Silvanus og Timoteus - til tessalonikernes menighet i Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus:


2 Tessalonikerne 1:2
Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.


2 Tessalonikerne 1:7
men dere som lider trengsel, skal han gi ro sammen med oss. Dette skal skje når Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen med sin makts engler.


2 Tessalonikerne 2:8
Da skal den lovløse* åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde, og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet.


2 Tessalonikerne 2:16
Men han selv, vår Herre Jesus Kristus og Gud, vår Far, han som elsket oss og ga oss en evig trøst og et godt håp i nåde,


2 Tessalonikerne 3:12
Slike folk påbyr og formaner vi i den Herre Jesus Kristus, at de skal arbeide i stillhet og ete sitt eget brød.


1 Timoteus 1:1
Paulus, Kristi Jesu apostel etter befaling av Gud, vår frelser, og Kristus Jesus, vårt håp -


1 Timoteus 1:2
til Timoteus, min ekte sønn i troen: Nåde, miskunn og fred fra Gud, vår Far, og Kristus Jesus, vår Herre!


1 Timoteus 1:12
Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus Jesus, vår Herre, at han aktet meg tro, idet han satte meg til tjenesten,


1 Timoteus 1:14
Og vår Herres nåde ble overmåte rik med tro og kjærlighet i Kristus Jesus.


1 Timoteus 1:15
Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta: Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største.


1 Timoteus 1:16
Men jeg fikk miskunn, for at Jesus Kristus på meg først kunne vise hele sin langmodighet, til et forbilde for dem som skal komme til tro på ham til et evig liv.


1 Timoteus 2:5
For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus,


1 Timoteus 3:13
For de som har vært gode menighetstjenere, får selv en aktet stilling og stor frimodighet i troen på Kristus Jesus.


1 Timoteus 5:21
Jeg vitner for Gud og for Kristus Jesus og de utvalgte engler: Ta vare på dette uten fordom og uten å handle partisk.


1 Timoteus 6:13
Jeg pålegger deg for Guds åsyn, han som gir alle ting liv, og for Kristus Jesus, som avla den gode bekjennelsen for Pontius Pilatus:


2 Timoteus 1:1
Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel til å forkynne løftet om livet i Kristus Jesus,


2 Timoteus 1:2
- til Timoteus, min kjære sønn: Nåde, miskunn og fred fra Gud, vår Far, og Kristus Jesus, vår Herre!


2 Timoteus 1:9
Han er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han ga oss i Kristus Jesus fra evighet av.


2 Timoteus 1:13
Ha som forbilde de sunne ordene du har hørt av meg, i tro og kjærlighet i Kristus Jesus.


2 Timoteus 2:1
Bli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus!


2 Timoteus 2:8
Kom Jesus Kristus i hu, han som er reist opp fra de døde, av Davids ætt, etter mitt evangelium.


2 Timoteus 2:10
Derfor utholder jeg alt for de utvalgtes skyld, for at også de skal få frelsen i Kristus Jesus med evig herlighet.


2 Timoteus 3:12
Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt.


2 Timoteus 3:15
og helt fra barndommen av kjenner du De hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus.


2 Timoteus 4:1
Jeg vitner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans komme og hans rike:


Titus 1:4
Til Titus, min ekte sønn i vår felles tro: Nåde og fred fra Gud, vår Far, og Kristus Jesus, vår frelser!


Titus 3:6
som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser,


Filemon 1:3
Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!


Filemon 1:5
For jeg hører om din kjærlighet og den tro som du har til Herren Jesus og til alle de hellige.


Filemon 1:23
Epafras, min medfange i Kristus Jesus, hilser deg.


Hebreerne 2:9
Men han som for en kort tid var satt lavere enn englene, Jesus, ham ser vi kronet med herlighet og ære fordi han led døden, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle.


Hebreerne 3:1
Derfor, hellige brødre, dere som har fått del i et himmelsk kall: Gi akt på Jesus, den apostel og yppersteprest som vi bekjenner.


Hebreerne 3:3
Men Jesus er større ære verd enn Moses, for han som bygger et hus, er jo større ære verd enn huset selv!


Hebreerne 4:14
Da vi nå har så stor en yppersteprest, som er gått gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen!


Hebreerne 6:20
der Jesus gikk inn som forløper for oss, han som ble yppersteprest til evig tid etter Melkisedeks vis.


Hebreerne 7:22
Derfor er det også en så meget bedre pakt, den som Jesus er blitt garantist for.


Hebreerne 10:12
Men Jesus har båret fram ett eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd.


Hebreerne 12:2
med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den gleden som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone.


Hebreerne 12:24
til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til bestenkningens blod som taler bedre enn Abels blod.


Hebreerne 13:8
Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.


Hebreerne 13:12
Derfor led også Jesus utenfor porten, for å hellige folket ved sitt eget blod.


Hebreerne 13:20
Men fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts blod førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, opp fra de døde,


Hebreerne 13:21
må han gjøre dere dyktige til alt godt, så dere kan gjøre hans vilje, ved at han virker i oss ved Jesus Kristus det som er godt i hans øyne. Ham tilhører æren i all evighet! Amen.


Jakobs 2:1
Mine brødre! Dere som tror på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, må ikke samtidig gjøre forskjell på folk!


1 Peters 2:5
Og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap til å bære fram åndelige offer, slike som er Gud til behag ved Jesus Kristus.


1 Peters 4:11
Om noen taler, han tale som Guds ord. Om noen tjener, han tjene ved den kraft som Gud gir, for at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus - ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen.


1 Peters 5:10
Men all nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere.


2 Peters 1:2
Nåde og fred bli dere til del i rikt mål gjennom kunnskapen om Gud og Jesus, vår Herre.


2 Peters 1:8
For når disse tingene finnes hos dere og får vokse, viser de at dere ikke er uvirksomme eller ufruktbare i kunnskapen om vår Herre Jesus Kristus.


2 Peters 1:14
Jeg vet jo at min hytte brått skal legges ned, som også vår Herre Jesus Kristus varslet meg.


2 Peters 2:20
For dersom noen ved kunnskap om vår Herre og frelser Jesus Kristus har unnflydd verdens urenhet, og så igjen blir fanget inn av den og ligger under for den, da er det siste blitt verre for dem enn det første.


2 Peters 3:18
Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus! Ham tilhører æren, nå og til evighetens dag! Amen.


1 Johannes 1:3
det som vi har sett og hørt, det forkynner vi for dere, for at også dere kan ha samfunn med oss. Og vårt samfunn er med Faderen og med hans Sønn, Jesus Kristus.


1 Johannes 2:1
Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige.


1 Johannes 2:22
Hvem er løgneren om ikke den som nekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen.


1 Johannes 4:2
På dette skal dere kjenne Guds Ånd: hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud,


1 Johannes 4:3
og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden.


1 Johannes 4:15
Den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn, i ham blir Gud, og han i Gud.


1 Johannes 5:1
Hver den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Og hver den som elsker Faderen, elsker også den som er født av ham.


1 Johannes 5:5
Hvem er den som seirer over verden, uten den som tror at Jesus er Guds Sønn?


1 Johannes 5:6
Han er den som er kommet med vann og med blod, Jesus Kristus - ikke bare med vannet, men med vannet og med blodet. Og Ånden er den som vitner, fordi Ånden er sannheten.


1 Johannes 5:20
Vi vet at Guds Sønn er kommet, og han har gitt oss forstand så vi kjenner Den Sanne. Og vi er i Den Sanne, i hans Sønn, Jesus Kristus. Han er den sanne Gud og det evige liv.


2 Johannes 1:3
Nåde, miskunn og fred fra Gud Fader, og fra Jesus Kristus, Faderens Sønn, skal være med oss, i sannhet og kjærlighet.


2 Johannes 1:7
For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød. Dette er forføreren og Antikrist.


Judas 1:1
Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror - til dem som er kalt, de som er elsket i Gud Fader og bevart for Jesus Kristus:


Judas 1:4
For noen mennesker har sneket seg inn - noen som denne dommen allerede for lenge siden er oppskrevet for: De er ugudelige, de forvender vår Guds nåde til skamløshet, og de fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus.


Judas 1:25
den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre: Ham tilhører herlighet, storhet, styrke og makt før all tid og nå og i all evighet. Amen.


Apenbaring 1:5
og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte av de døde og herskeren over kongene på jorden. Han som elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod,


Apenbaring 1:9
Jeg, Johannes, som er deres bror, og har del med dere i trengselen og riket og tålmodet i Jesus, jeg var på den øya som kalles Patmos, for Guds ords og Jesu vitnesbyrds skyld.


Apenbaring 22:16
Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rot og ætt, den klare morgenstjerne.


Apenbaring 22:20
Han som vitner dette, sier: Ja, jeg kommer snart! Amen, ja kom, Herre Jesus!


Norwegian Bible (NB) 2007 - 88/07
© Norsk Bibel AS. All rights reserved.