A A A A A


Søke

Matteus 5:8
Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.


Matteus 5:28
Men jeg sier dere: Hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede brutt ekteskapet med henne i sitt hjerte.


Matteus 6:21
For hvor din skatt er, der vil også hjertet ditt være.


Matteus 9:4
Men Jesus så hva de tenkte, og sa: Hvorfor har dere onde tanker i hjertet?


Matteus 11:29
Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler.


Matteus 12:34
Ormeyngel! Hvordan kan dere tale godt, dere som er onde? For det hjertet flyter over av, det taler munnen.


Matteus 12:40
For likesom Jona var tre dager og tre netter i storfiskens buk, slik skal Menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens hjerte.


Matteus 13:15
For dette folks hjerte er blitt sløvt, og med ørene hører de tungt, og sine øyne har de lukket til, så de ikke skal se med øynene eller høre med ørene og forstå med hjertet, og omvende seg så jeg kunne få lege dem.


Matteus 13:19
Hver den som hører ordet om riket og ikke forstår det, til ham kommer den onde og røver det som er sådd i hjertet. Dette er den som ble sådd ved veien.


Matteus 15:8
Dette folket ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt borte fra meg.


Matteus 15:18
Men det som går ut av munnen, det kommer fra hjertet, og dette er det som gjør mennesket urent.


Matteus 15:19
For fra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, utukt, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott.


Matteus 18:35
Slik skal også min himmelske Far gjøre mot dere, om ikke hver og en av hjertet tilgir sin bror.


Matteus 19:8
Han sa til dem: Fordi dere har så hardt et hjerte, tillot Moses at dere skiller dere fra deres koner. Men fra begynnelsen av var det ikke slik.


Matteus 22:37
Han sa til ham: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.


Matteus 24:48
Men dersom den onde tjeneren sier i sitt hjerte: Det varer lenge før min herre kommer!


Markus 2:6
Men noen av de skriftlærde satt der og tenkte i sitt hjerte:


Markus 2:8
Straks merket Jesus i sin ånd at de tenkte slik ved seg selv, og han sa til dem: Hvorfor tenker dere slik i deres hjerter?


Markus 3:5
Og han så omkring på dem med harme, full av sorg over deres forherdede hjerter. Så sier han til mannen: Rekk hånden ut! Han rakte den ut, og hånden hans ble frisk igjen.


Markus 6:52
For de hadde ikke fått forstand av det som var skjedd med brødene, men deres hjerte var forherdet.


Markus 7:6
Da sa han til dem: Rett profeterte Jesaja om dere, hyklere, slik det står skrevet: Dette folket ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt borte fra meg.


Markus 7:19
fordi det ikke kommer inn i hjertet, men går ned i magen og ut den naturlige veien, og slik blir all mat renset.


Markus 7:21
For innenfra, fra menneskehjertet, er det de onde tankene kommer: utukt, tyveri, mord,


Markus 8:17
Han merket det, og sa til dem: Hvorfor tenker dere at det var fordi dere ikke har brød med? Forstår eller skjønner dere ennå ingen ting? Har dere slike harde hjerter?


Markus 10:5
Men Jesus sa til dem: Fordi dere har så hardt et hjerte, skrev han dette budet for dere.


Markus 11:23
Sannelig sier jeg dere at den som sier til dette fjellet: Løft deg og kast deg i havet! - og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, for ham skal det skje.


Markus 12:30
og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din fornuft og av all din makt. Dette er det første budet.


Markus 12:33
Og det å elske ham av hele hjertet og av all forstand og av all makt, og å elske sin neste som seg selv, det er mer enn alle brennoffer og slaktoffer.


Markus 14:72
Og straks gol hanen for andre gang. Da mintes Peter det ordet som Jesus hadde sagt til ham: Før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger. Og han tok det til hjertet og gråt.


Markus 16:14
Til sist åpenbarte han seg for de elleve selv, mens de holdt måltid. Han refset dem for deres vantro og for deres harde hjerter, fordi de ikke hadde trodd dem som hadde sett ham etter at han var blitt reist opp.


Lukas 1:17
Han skal gå foran ham i Elias ånd og kraft, for å vende fedres hjerter til barn og ulydige til rettferdiges sinnelag. Han skal forberede et folk vel skikket for Herren.


Lukas 1:51
Han gjorde storverk med sin arm, han spredte dem som var overmodige i sitt hjertes tanker.


Lukas 1:66
Alle som hørte om det, la seg det på hjertet, og de sa: Hva skal det da bli av dette barnet? For Herrens hånd var med ham.


Lukas 2:19
Men Maria tok vare på alle disse ordene og grunnet på dem i sitt hjerte.


Lukas 2:35
men også din egen sjel skal et sverd gjennombore, for at mange hjerters tanker skal bli åpenbart.


Lukas 2:51
Så gikk han med dem og kom til Nasaret, og han var lydig mot dem. Men hans mor gjemte alle disse ordene i sitt hjerte.


Lukas 3:15
Folket gikk nå i forventning, og i sitt hjerte grunnet alle på om Johannes kanskje skulle være Messias.


Lukas 5:22
Men Jesus kjente tankene deres, og han svarte og sa til dem: Hva er det dere tenker i deres hjerter?


Lukas 6:44
Et godt menneske bærer fram det som godt er, av hjertets gode forråd. Og et ondt menneske bærer fram det onde av sitt onde forråd. For det hjertet flyter over av, det taler hans munn.


Lukas 8:12
De ved veien er de som hører, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og bli frelst.


Lukas 8:15
Men det i den gode jord, det er de som hører ordet og tar vare på det i et vakkert og godt hjerte, og bærer frukt i utholdenhet.


Lukas 9:47
Men Jesus visste hva for tanker de hadde i sitt hjerte, og han tok et lite barn og stilte det ved siden av seg.


Lukas 10:27
Han svarte og sa: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv!


Lukas 12:34
For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.


Lukas 12:45
Men dersom denne tjeneren sier i sitt hjerte: Min herre dryger med å komme! - og han gir seg til å slå tjenerne og pikene og ete og drikke og fylle seg,


Lukas 16:15
Og han sa til dem: Dere er slike som rettferdiggjør seg selv i menneskenes øyne, men Gud kjenner hjertene deres. For det som mennesker akter høyt, er en styggedom i Guds øyne.


Lukas 21:14
Legg dere derfor på hjertet at dere ikke forut bekymrer dere for hvordan dere skal forsvare dere.


Lukas 21:34
Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så den dagen skulle komme uventet over dere


Lukas 24:25
Da sa han til dem: Så uforstandige dere er, og så trege i hjertet til å tro alt det som profetene har talt!


Lukas 24:32
Og de sa til hverandre: Brant ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien og åpnet Skriftene for oss!


Lukas 24:38
Han sa til dem: Hvorfor er dere forferdet? Hvorfor stiger tvilende tanker opp i hjertene deres?


Johannes 12:6
Men dette sa han, ikke fordi de fattige lå ham på hjertet, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde kassen, og han tok av det som ble lagt i den.


Johannes 12:40
Han har blindet deres øyne og forherdet deres hjerter, for at de ikke skal se med øynene og forstå med hjertet og omvende seg, så jeg kunne lege dem.


Johannes 13:2
De holdt da måltid. Djevelen hadde allerede inngitt i hjertet til Judas, sønn av Simon Iskariot, at han skulle forråde ham.


Johannes 14:1
La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på meg!


Johannes 14:27
Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke!


Johannes 16:6
Men fordi jeg har sagt dere dette, har sorg fylt deres hjerte.


Johannes 16:22
Slik har også dere smerte nå. Men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal glede seg, og ingen tar deres glede fra dere.


Apostlenes Gjerninge 1:24
Og de ba og sa: Herre, du som kjenner alles hjerter! Vis oss hvem av disse to du har utvalgt


Apostlenes Gjerninge 2:26
Derfor gledet mitt hjerte seg, og min tunge jublet. Ja, selv mitt kjød skal legge seg til hvile med håp.


Apostlenes Gjerninge 2:37
Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: Hva skal vi gjøre, brødre?


Apostlenes Gjerninge 2:46
Hver dag kom de trofast og med ett sinn sammen i templet og i hjemmene brøt de brødet og holdt måltid med fryd og hjertets oppriktighet.


Apostlenes Gjerninge 4:32
Hele flokken av dem som var kommet til troen, hadde ett hjerte og én sjel. Og ikke en eneste sa at noe av det han eide, var hans eget, men de hadde alt felles.


Apostlenes Gjerninge 5:3
Da sa Peter: Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du skulle lyve for Den Hellige Ånd og stikke unna noe av betalingen for åkeren?


Apostlenes Gjerninge 5:4
Var den ikke din så lenge du hadde den? Og når du så hadde solgt den, bestemte du da ikke selv over pengene? Hvorfor har du satt deg denne gjerningen fore i ditt hjerte? Det er ikke for mennesker du har løyet, men for Gud!


Apostlenes Gjerninge 5:33
Men da de hørte dette, skar det dem i hjertet, og de rådslo om å slå dem i hjel.


Apostlenes Gjerninge 7:39
Ham ville våre fedre ikke være lydige mot. De skjøv ham fra seg, og i sine hjerter vendte de seg til Egypt.


Apostlenes Gjerninge 7:51
Dere stivnakker og uomskårne på hjerter og ører! Dere står alltid Den Hellige Ånd imot - som deres fedre, så også dere!


Apostlenes Gjerninge 7:54
Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de skar tenner mot ham.


Apostlenes Gjerninge 8:21
Du har ingen lodd eller del i dette ordet, for ditt hjerte er ikke rett for Gud.


Apostlenes Gjerninge 8:22
Omvend deg derfor fra denne din ondskap, og be Herren om at kanskje ditt hjertes tanke måtte bli deg tilgitt!


Apostlenes Gjerninge 8:37
Filip sa: Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje. Men han svarte og sa: Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn!


Apostlenes Gjerninge 11:23
Da han kom dit og så Guds nåde, gledet han seg. Og han formante alle til at de helhjertet skulle holde fast ved Herren.


Apostlenes Gjerninge 13:22
Etter at han hadde avsatt ham, reiste han opp David til konge for dem. Han ga ham dette vitnesbyrdet: Jeg fant David, Isais sønn, en mann etter mitt hjerte. Han skal gjøre all min vilje.


Apostlenes Gjerninge 14:17
Men han lot seg ikke uten vitnesbyrd. Han gjorde godt. Fra himmelen sendte han dere regn og fruktbare årstider, og han mettet deres hjerter med føde og glede.


Apostlenes Gjerninge 15:8
Og Gud, som kjenner hjertene, ga dem vitnesbyrd, idet han ga dem Den Hellige Ånd likesom oss.


Apostlenes Gjerninge 15:9
Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han også deres hjerter.


Apostlenes Gjerninge 16:14
En av dem var en kvinne ved navn Lydia, en purpurkremmerske fra Tyatira, som dyrket Gud etter jødenes tro. Hun hørte på, og Herren åpnet hennes hjerte, så hun ga akt på det som ble talt av Paulus.


Apostlenes Gjerninge 21:13
Men Paulus svarte: Hvorfor gråter dere og knuser mitt hjerte? Jeg er beredt, ikke bare til å bli bundet, men også til å dø i Jerusalem for Herren Jesu navns skyld.


Apostlenes Gjerninge 28:27
For dette folks hjerte er blitt sløvt, deres ører er blitt tunghørte og sine øyne har de lukket igjen så de ikke skal se med øynene, ikke høre med ørene, ikke forstå med hjertet, og ikke omvende seg, så jeg kan få lege dem.


Romerne 1:21
For enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke som Gud. I stedet ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket.


Romerne 1:24
Derfor overga også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer seg imellom.


Romerne 2:5
Med din hardhet og ditt ubotferdige hjerte hoper du deg opp vrede til vredens dag, den dagen når Guds rettferdige dom skal bli åpenbart.


Romerne 2:15
De viser at den gjerning loven krever, er skrevet i deres hjerter. Om det vitner også deres samvittighet og deres tanker, som innbyrdes anklager dem eller også forsvarer dem -


Romerne 2:29
Men den som er jøde i det skjulte, han er jøde. Og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i Ånden, ikke i bokstaven. En slik har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud.


Romerne 5:5
Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som er oss gitt.


Romerne 6:17
Men Gud være takk at dere som var syndens tjenere, av hjertet er blitt lydige mot den læreform dere er overgitt til.


Romerne 8:27
Men han som gransker hjertene, vet hva Ånden trakter etter. For det er etter Guds vilje han går i forbønn for de hellige.


Romerne 9:2
at jeg har en stor sorg og en stadig nød i mitt hjerte.


Romerne 10:1
Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst.


Romerne 10:6
Men rettferdigheten av tro sier: Si ikke i ditt hjerte: Hvem skal fare opp til himmelen? - det vil si, for å hente Kristus ned.


Romerne 10:8
Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner.


Romerne 10:9
For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst.


Romerne 10:10
Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.


Romerne 12:10
Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet! Kappes om å hedre hverandre!


Romerne 16:18
For disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk. Og ved sine fagre og smigrende ord dårer de hjertene til de godtroende.


1 Korintierne 2:9
Men, som det står skrevet: Det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham.


1 Korintierne 4:5
Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer. Han skal føre fram i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd. Da skal enhver få sin ros av Gud.


1 Korintierne 7:37
Men den som står fast i sitt hjerte og ikke har noe som tvinger ham, men har det i sin makt å følge sin egen vilje, og har satt seg fore i sitt hjerte å holde sin datter ugift, han gjør vel.


1 Korintierne 9:9
For i Moseloven står det skrevet: Du skal ikke binde for mulen på en okse som tresker. Er det oksene som ligger Gud på hjertet,


1 Korintierne 14:25
og det som er skjult i hans hjerte, åpenbares. Så vil han falle på sitt ansikt og tilbe Gud og bekjenne: Gud er sannelig iblant dere!


1 Korintierne 16:19
Menighetene i Asia hilser dere. Akvilas og Priska, sammen med menigheten i deres hus, hilser dere hjertelig i Herren.


2 Korintierne 1:22
Han har også satt sitt segl på oss og gitt oss Ånden som pant i våre hjerter.


2 Korintierne 2:4
Det var med stor nød og hjerteangst jeg skrev til dere under mange tårer. Det var ikke for å gjøre dere bedrøvet, men for at dere skulle få kjenne hvor stor kjærlighet jeg har til dere.


2 Korintierne 3:2
Dere er vårt brev, innskrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker.


2 Korintierne 3:3
For det er åpenbart at dere er Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste, ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på steintavler, men på hjertets kjødtavler.


2 Korintierne 3:15
Helt til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses blir lest.


2 Korintierne 4:6
For Gud, som bød at lys skulle skinne fram i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram.


2 Korintierne 5:12
Ikke så at vi igjen anbefaler oss selv for dere. Men vi gir dere anledning til å rose dere av oss, så dere kan ha noe å sette imot dem som roser seg av det de er i det ytre og ikke i hjertet.


2 Korintierne 6:11
Vi har talt åpent ut til dere, korintere! Vårt hjerte har utvidet seg!


2 Korintierne 6:12
Dere har ikke trangt rom hos oss, men i deres eget hjerte, der er det trangt.


2 Korintierne 6:13
Men gi oss like for like! Jeg taler som til barn: Også dere må utvide hjertene!


2 Korintierne 7:3
Jeg sier ikke dette for å dømme dere. Jeg har jo alt sagt at dere er i våre hjerter, for at vi kan høre sammen i død og liv.


2 Korintierne 8:16
Men Gud være takk, som har vakt den samme iveren for dere i Titus’ hjerte.


2 Korintierne 9:7
Enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.


Galaterne 4:6
Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, som roper: Abba, Far!


Efeserne 1:18
og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige,


Efeserne 3:17
at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet,


Efeserne 4:18
Deres forstand er formørket. De er fremmede for livet i Gud ved den uvitenhet som er i dem fordi de har forherdet sine hjerter.


Efeserne 5:19
så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren i deres hjerter,


Efeserne 6:5
Dere tjenere: Vær lydige mot deres jordiske herrer, med respekt og aktelse av et oppriktig hjerte, som mot Kristus selv.


Efeserne 6:6
Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men som Kristi tjenere, så dere gjør Guds vilje av hjertet.


Efeserne 6:22
som jeg sender til dere nettopp for at dere skal få vite hvordan det står til med oss, og for at han skal oppmuntre deres hjerter.


Filippenserne 1:7
Det er jo bare rett at jeg tenker slik om dere alle, fordi jeg bærer dere i mitt hjerte; for dere står sammen med meg i nåden, både når jeg er i lenker og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet.


Filippenserne 1:8
For Gud er mitt vitne på hvordan jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag.


Filippenserne 4:7
Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.


Kolossenserne 2:2
at deres hjerter må bli trøstet, så de kan knyttes sammen i kjærlighet, og nå fram til hele rikdommen av den fullvisse innsikt, til kunnskap om Guds mysterium*, som er Kristus.


Kolossenserne 3:15
La Kristi fred råde i hjertene deres! Til den ble dere jo kalt i det ene legeme. Og vær takknemlige!


Kolossenserne 3:16
La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud.


Kolossenserne 3:22
Dere tjenere: Vær lydige mot deres jordiske herrer i alle ting, ikke med øyentjeneste for å gjøre mennesker til lags, men av et oppriktig hjerte, i ærefrykt for Herren.


Kolossenserne 3:23
Det dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren og ikke for mennesker.


Kolossenserne 4:8
Nettopp derfor sender jeg ham til dere, for at dere skal få vite hvordan vi har det, og for at han kan oppmuntre deres hjerter.


1 Tessalonikerne 2:4
men ettersom Gud har funnet oss verdige til å bli betrodd evangeliet, så taler vi ikke som de som vil behage mennesker, men Gud, som prøver våre hjerter.


1 Tessalonikerne 3:13
slik at han kan styrke deres hjerter til å være ulastelige i hellighet for vår Guds og Fars ansikt når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige.


2 Tessalonikerne 2:17
må han trøste deres hjerter og styrke dere i all god gjerning og tale!


2 Tessalonikerne 3:5
Må Herren styre deres hjerter til å elske Gud og vente på Kristus med tålmodighet.


1 Timoteus 1:5
Men budets endemål er kjærlighet av et rent hjerte og en god samvittighet og en oppriktig tro.


2 Timoteus 2:22
Fly fra ungdommens lyster! Og jag etter rettferdighet, tro, kjærlighet, fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte!


Filemon 1:7
For jeg har fått stor glede og trøst ved din kjærlighet, fordi de helliges hjerter er blitt styrket ved deg, bror.


Filemon 1:12
Nå sender jeg ham tilbake til deg. Ta du imot han! Det er mitt eget hjerte.


Filemon 1:20
Ja, bror! Måtte jeg nå ha nytte av deg i Herren! Gled mitt hjerte i Kristus.


Hebreerne 3:8
da forherd ikke deres hjerter - som ved forbitrelsen, på fristelsesdagen i ørkenen,


Hebreerne 3:10
Derfor ble jeg harm på denne slekten, og sa: Alltid farer de vill i sitt hjerte, de kjenner ikke mine veier.


Hebreerne 3:12
Se til, brødre, at det ikke hos noen av dere er et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud.


Hebreerne 3:15
Når det blir sagt: I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter som ved forbitrelsen -


Hebreerne 4:7
Derfor fastsetter han på ny en bestemt dag, idet han så lang tid etter sier gjennom David, slik som før er sagt: I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter!


Hebreerne 4:12
For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.


Hebreerne 8:10
For dette er den pakten jeg vil opprette med Israels hus etter disse dager, sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres sinn og skrive dem i deres hjerter. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.


Hebreerne 10:16
Dette er den pakten jeg vil opprette med dem etter disse dager - så sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres hjerter og skrive dem i deres sinn,


Hebreerne 10:22
Så la oss da tre fram med sannferdig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset fra en ond samvittighet og med legemet badet i rent vann.


Hebreerne 13:9
La dere ikke føre på avveier ved mange slags forskjellige og fremmede lærdommer. For det er godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved mat, som ikke har vært til noen nytte for dem som har gitt seg av med det.


Jakobs 1:26
Den som mener at han dyrker Gud, og ikke holder sin tunge i tømme, men bedrar sitt eget hjerte, hans gudsdyrkelse er forgjeves.


Jakobs 3:14
Men om dere bærer på bitter misunnelse og selvhevdelse i deres hjerter, da ros dere ikke mot sannheten og lyv ikke mot den!


Jakobs 4:8
Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Gjør hendene rene, dere syndere, og rens hjertene, dere tvesinnede!


Jakobs 5:5
Dere har levd i overdådighet og overflod på jorden. Dere har gjødd deres hjerter på slaktedagen.


Jakobs 5:8
Vær også dere tålmodige, og styrk hjertene, for Herrens komme er nær!


1 Peters 1:22
Rens da deres sjeler i lydighet mot sannheten til oppriktig broderkjærlighet. Elsk hverandre inderlig av hjertet!


1 Peters 3:4
men hjertets skjulte menneske, med den uforgjengelige prydelse - en mild og stille ånd, som er dyrebar for Gud.


1 Peters 3:15
men hellige Kristus som Herre i deres hjerter. Vær alltid beredt til å forsvare dere for enhver som krever dere til regnskap for det håpet som bor i dere!


1 Peters 5:2
Vokt den Guds hjord som er hos dere, idet dere har tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig, heller ikke for ussel vinnings skyld, men med villig hjerte,


2 Peters 1:19
Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter.


2 Peters 2:14
Øynene deres er oppslukt av hor og umettelige i synd. De forfører ubefestede sjeler. Deres hjerte er oppøvd i grådighet, disse forbannelsens barn!


1 Johannes 3:17
Men den som har jordisk gods og ser sin bror lide nød og likevel lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham?


1 Johannes 3:19
På dette skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal stille vårt hjerte til ro for hans åsyn.


1 Johannes 3:20
For om vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting.


1 Johannes 3:21
Mine kjære! Dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud,


Apenbaring 2:23
Hennes barn vil jeg rykke bort ved død. Og alle menighetene skal kjenne at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi hver av dere etter hans gjerninger.


Apenbaring 17:17
For Gud innga dem i hjertet å utføre hans plan, og å fullføre én og samme tanke, og å gi dyret sitt rike inntil Guds ord er blitt fullbyrdet.


Apenbaring 18:7
Så mye som hun har opphøyet seg selv og levd i overflod, så mye skal dere gi henne av pine og sorg. Fordi hun sier i sitt hjerte: Jeg sitter som dronning og er ikke enke, sorg skal jeg aldri se! -


Norwegian Bible (NB) 2007 - 88/07
© Norsk Bibel AS. All rights reserved.