A A A A A


Søke

Apostlenes Gjerninge 4:22
For mannen som dette helbredelsestegnet var skjedd med, var mer enn førti år gammel.


Apostlenes Gjerninge 4:30
idet du rekker din hånd ut så helbredelse og tegn og under skjer ved din hellige tjener Jesu navn.


Norwegian Bible (NB) 2007 - 88/07
© Norsk Bibel AS. All rights reserved.