A A A A A


Søke

Matteus 6:7
Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord likesom hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord.


Matteus 8:31
Og de onde åndene bønnfalt ham og sa: Dersom du driver oss ut, så send oss inn i svineflokken!


Matteus 8:34
Og se, hele byen kom ut for å møte Jesus, og da de så ham, bønnfalt de ham om å dra bort fra bygdene deres.


Matteus 14:19
Så bød han folket å sette seg ned i gresset, og han tok de fem brødene og de to fiskene, så opp mot himmelen og ba velsignelsesbønnen*. Og han brøt brødene og ga dem til disiplene, og disiplene delte ut til folket.


Matteus 15:36
Så tok han de sju brødene og fiskene, og da han hadde bedt takkebønn, brøt han dem og ga dem til disiplene, og disiplene ga til folket.


Matteus 17:21
Men dette slaget farer ikke ut uten ved bønn og faste.


Matteus 18:29
Medtjeneren falt da ned for ham, bønnfalt ham og sa: Ha tålmodighet med meg, så skal jeg betale deg!


Matteus 21:13
og han sa til dem: Det står skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus. Men dere gjør det til en røverhule!


Matteus 21:22
Og alt dere ber om med tro i deres bønn, det skal dere få.


Matteus 23:5
Alle sine gjerninger gjør de for å bli sett av menneskene. De gjør bønneremmene sine brede og sine minnedusker store.


Matteus 23:14
Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som eter opp enkers hus, og for et syns skyld holder lange bønner. Derfor skal dere få dess strengere dom.


Matteus 26:26
Mens de nå holdt måltid, tok Jesus et brød, ba velsignelsesbønnen* og brøt det, ga disiplene og sa: Ta, et!Dette er mitt legeme.


Markus 5:10
Og han bønnfalt ham om at han ikke måtte sende dem ut av bygden.


Markus 5:17
Og de begynte å bønnfalle ham om å dra bort fra bygdene deres.


Markus 6:41
Så tok han de fem brødene og de to fiskene, så opp mot himmelen og ba velsignelsesbønnen*. Så brøt han brødene og ga dem til disiplene for at de skulle gi til folket, og de to fiskene delte han ut til dem alle.


Markus 8:6
Da bød han folket å sette seg ned på marken. Han tok de sju brødene og holdt takkebønn. Så brøt han dem og ga til disiplene sine for at de skulle dele ut. Og de delte ut til folket.


Markus 8:7
De hadde også noen få småfisker. Han ba velsignelsesbønnen* og bød at også de skulle deles ut.


Marcos 9:29
Han sa til dem: Dette slaget kan ikke bli drevet ut uten ved bønn og faste.


Marcos 11:17
Og han lærte dem og sa: Står det ikke skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk? Men dere har gjort det til en røverhule!


Marcos 11:24
Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnen, tro bare at dere får det, så skal det bli gitt dere.


Marcos 12:40
De eter opp enkers hus, og for syns skyld holder de lange bønner. De skal få dess hardere dom.


Marcos 14:22
Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, ba velsignelsesbønnen* og brøt det, ga dem og sa: Ta det! Dette er mitt legeme.


Johannes 6:23
Det kom nå andre båter fra Tiberias og la til nær det stedet der de hadde spist brødet etter Herrens takkebønn.


Apostlenes Gjerninge 1:14
Alle disse holdt sammen og var utholdende i bønnen, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og hans brødre.


Apostlenes Gjerninge 2:42
De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene.


Apostlenes Gjerninge 3:1
Peter og Johannes gikk sammen opp til templet ved bønnens time, som var den niende.


Apostlenes Gjerninge 6:4
Men vi vil holde ved i bønnen og Ordets tjeneste.


Apostlenes Gjerninge 10:4
Kornelius stirret forferdet på ham og sa: Hva er det, herre? Engelen svarte ham: Dine bønner og almisser er steget opp for Guds åsyn, så han er blitt minnet om deg.


Apostlenes Gjerninge 10:30
Kornelius sa da: For fire dager siden - det var da som nå ved den niende time - var jeg i bønn hjemme i huset mitt. Og se, en mann i lysende klær sto foran meg.


Apostlenes Gjerninge 10:31
Og han sa: Kornelius, din bønn er hørt, og dine almisser er husket for Guds ansikt.


Apostlenes Gjerninge 11:5
Jeg var i byen Jaffa. Mens jeg var i bønn, kom jeg i henrykkelse og fikk se et syn: Det dalte ned noe, likesom en stor duk, som ble senket ned fra himmelen etter de fire hjørnene. Og den kom like bort til meg.


Apostlenes Gjerninge 12:5
I mellomtiden ble Peter holdt i fengselet. Men det ble gjort inderlig bønn til Gud for ham av menigheten.


Apostlenes Gjerninge 14:23
Og de valgte eldste for dem i hver menighet. Og etter bønn og faste overga de dem til Herren, som de var kommet til tro på.


Apostlenes Gjerninge 16:9
Om natten hadde Paulus et syn: Han så en makedonier som sto der og bønnfalt ham og sa: Kom over til Makedonia og hjelp oss!


Apostlenes Gjerninge 16:13
På sabbatsdagen gikk vi utenfor byporten, ned til en elv, hvor de pleide å holde bønn. Vi satte oss der, og talte til kvinnene som var kommet sammen.


Apostlenes Gjerninge 16:16
Men det skjedde en gang da vi dro ut til bønnestedet, at vi møtte en slavepike som hadde en spådomsånd. Hun skaffet herrene sine stor inntekt ved å spå.


Apostlenes Gjerninge 16:25
Men ved midnattstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene hørte på dem.


Romerne 1:9
For Gud selv, som jeg tjener i min ånd i hans Sønns evangelium, han er mitt vitne på hvordan jeg stadig minnes dere i bønnene mine,


Romerne 8:26
Og her kommer også Ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord.


Romerne 8:27
Men han som gransker hjertene, vet hva Ånden trakter etter. For det er etter Guds vilje han går i forbønn for de hellige.


Romerne 8:34
Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, mer enn det: som også er blitt reist opp, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss.


Romerne 10:1
Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst.


Romerne 12:12
Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen!


Romerne 15:30
Jeg formaner dere, brødre, ved vår Herre Jesus Kristus og ved Åndens kjærlighet: Strid sammen med meg i deres bønner for meg til Gud,


1 Korintierne 7:5
Hold dere ikke fra hverandre uten at dere er blitt enige om det, for en tid, for å leve i bønn. Og kom så sammen igjen, for at ikke Satan skal friste dere fordi dere ikke makter å være avholdende.


1 Korintierne 14:16
For om du lovpriser Gud i ånden, hvordan kan den som ikke er kyndig i dette, si amen til din takkebønn? Han skjønner jo ikke hva du sier.


1 Korintierne 14:17
For du ber nok en vakker takkebønn! Men den andre blir ikke oppbygget av det.


2 Korintierne 1:11
Også dere må komme oss til hjelp med bønn, slik at det fra manges munn kan lyde rikelig takk for oss, for den nåde som er oss gitt.


2 Korintierne 6:2
For han sier: På den tid som behaget meg, bønnhørte jeg deg, og på frelsens dag kom jeg deg til hjelp. Se, nå er nådens tid, se, nå er frelsens dag!


Efeserne 1:16
holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg minnes dere i bønnene mine.


Efesios 5:4
og heller ikke skamløshet og dumt snakk eller lettsindig skjemt, som er usømmelig. Tvert imot, la det heller bringes takkebønn!


Efesios 6:18
Be til enhver tid i Ånden med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige.


Kolossenserne 4:2
Vær vedholdende i bønnen, så dere våker i den med takk til Gud.


Kolossenserne 4:12
Epafras, som er en av deres egne, hilser dere. Han er en Kristi Jesu tjener som alltid strider for dere i sine bønner, for at dere kan stå fullkomne og fullvisse i all Guds vilje.


1 Tessalonikerne 1:2
Vi takker alltid Gud for dere alle når vi minnes dere i bønnene våre.


1 Timoteus 2:1
Fremfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker,


1 Timoteus 4:5
for det blir helliget ved Guds ord og bønn.


1 Timoteus 5:5
Men den som virkelig er enke og står alene, hun har satt sitt håp til Gud. Hun lever i bønn og påkallelse natt og dag.


2 Timoteus 1:3
Jeg takker Gud, som jeg fra mine forfedre av tjener med en ren samvittighet, når jeg stadig minnes deg i bønnene mine, natt og dag.


Filemon 1:4
Jeg takker alltid Gud når jeg minnes deg i bønnene mine.


Filemon 1:22
Og gjør dessuten i stand et gjesterom for meg! For jeg håper at jeg ved deres forbønn skal bli gitt tilbake til dere.


Hebreerne 5:7
Han har i sitt kjøds dager, med sterkt skrik og tårer, båret fram bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt.


Hebreerne 7:25
Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbønn for dem.


Jakobs 5:15
Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp, og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.


Jakobs 5:16
Bekjenn derfor deres synder for hverandre og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning.


1 Peters 3:7
Så skal også dere ektemenn leve med forstand sammen med deres koner som det svakere kar. Og vis dem ære, for også de er medarvinger til livets nåde - for at bønnene deres ikke skal hindres.


1 Peters 3:12
For Herrens øyne er over de rettferdige, og hans ører er vendt til deres bønn. Men Herrens åsyn er over dem som gjør ondt.


1 Johannes 5:15
og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham.


Apenbaring 5:8
Da det tok boken, falt de fire livsvesener og de tjuefire eldste ned for Lammet. Hver av dem hadde en harpe, og gullskåler fulle av røkelse, - det er de helliges bønner.


Apenbaring 8:3
En annen engel kom og sto ved alteret. Han hadde et røkelseskar av gull. Og det ble gitt ham en stor mengde røkelse for at han skulle legge den til de helliges bønner på gullalteret foran tronen.


Apenbaring 8:4
Og røken av røkelsen steg fra engelens hånd opp for Gud sammen med de helliges bønner.


Norwegian Bible (NB) 2007 - 88/07
© Norsk Bibel AS. All rights reserved.