A A A A A


Søke

Matteus 4:10
Da sa Jesus til ham: «Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. »


Matteus 12:26
Om nå Satan driver ut Satan, er han kommet i strid med seg selv. Hvordan kan da riket hans bli stående?


Matteus 16:23
Men Jesus snudde seg og sa til Peter: «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.»


Markus 1:13
og der var han i førti dager og ble fristet av Satan. Han holdt til blant villdyrene, og englene tjente ham.


Markus 3:23
Da kalte han dem til seg og talte til dem i lignelser: «Hvordan kan Satan drive ut Satan?


Markus 3:26
Om nå Satan har reist seg mot seg selv og er kommet i strid med seg selv, kan han ikke bli stående. Da er det ute med ham.


Markus 4:15
De ved veien er slike som ordet blir sådd i, men når de har hørt det, kommer straks Satan og tar bort ordet som ble sådd i dem.


Markus 8:33
Men Jesus snudde seg, så på disiplene og sa strengt til Peter: «Vik bak meg, Satan! Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.»


Lukas 10:18
Da sa han til dem: «Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn.


Lukas 11:18
Om nå Satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan da riket hans bli stående? Dere sier jo at det er ved Beelsebul jeg driver de onde åndene ut.


Lukas 13:16
Men her er en Abrahams datter som Satan har holdt bundet i hele atten år. Skulle ikke hun bli løst fra denne lenken på en sabbat?»


Lukas 22:3
Da fór Satan inn i Judas, han som hadde tilnavnet Iskariot og var en av de tolv.


Lukas 22:31
Simon, Simon! Satan har krevd å få sikte dere som hvete.


Johannes 13:27
Da Judas hadde fått stykket, fór Satan i ham. Jesus sier til ham: «Gjør det snart, det du skal gjøre.»


Apostlenes Gjerninge 5:3
Da sa Peter: «Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du kan lyve for Den hellige ånd og stikke til side noe av det du fikk for jordstykket ditt?


Apostlenes Gjerninge 26:18
for å åpne øynene deres, så de vender om fra mørke til lys, fra Satans makt og til Gud. Ved troen på meg skal de få tilgivelse for syndene og arvelodd sammen med dem som er blitt helliget.’


Romerne 16:20
Må fredens Gud snart knuse Satan under føttene deres! Vår Herre Jesu nåde være med dere!


1 Korintierne 5:5
da skal dette mennesket overgis til Satan slik at kroppen hans blir ødelagt, men ånden kan bli frelst på Herrens dag.


1 Korintierne 7:5
Dere skal ikke nekte hverandre samliv hvis dere ikke er blitt enige om det for en tid, for å leve i bønn. Kom så sammen igjen, for at ikke Satan skal sette avholdenheten deres på prøve.


2 Korintierne 2:11
så ikke Satan skal få bedra oss. For vi vet hva han har i sinne.


2 Korintierne 11:14
Det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg om til en lysets engel.


2 Korintierne 12:7
For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen, en Satans engel som skal slå meg — for at jeg ikke skal bli hovmodig.


1 Tessalonikerne 2:18
Derfor ville vi besøke dere; og jeg, Paulus, forsøkte både én og to ganger, men Satan hindret oss.


2 Tessalonikerne 2:9
Når den lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan og virker med stor makt og med under og falske tegn.


1 Timoteus 1:20
Blant dem er Hymeneos og Aleksander, som jeg har overgitt til Satan, for at de skal bli irettesatt så de ikke spotter.


1 Timoteus 5:15
Noen har allerede vendt seg bort og fulgt Satan.


Apenbaring 2:9
Jeg vet om de trengsler du må lide, og hvor fattig du er — men du er rik. Jeg vet også at du blir spottet av dem som kaller seg jøder, men ikke er det. For de er Satans synagoge.


Apenbaring 2:13
Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Likevel holder du fast ved mitt navn. Og du har ikke fornektet troen på meg, ikke engang i de dager da Antipas, mitt trofaste vitne, ble slått i hjel i byen deres, der Satan bor.


Apenbaring 2:24
Men dere andre i Tyatira, alle som ikke følger denne læren og ikke har «kjent Satans dybder», som de kaller det — til dere sier jeg: Jeg legger ikke noen ny byrde på dere.


Apenbaring 3:9
Se, jeg skal la noen komme fra Satans synagoge, slike som lyver og sier de er jøder, men ikke er det. De skal komme og kaste seg ned for føttene dine, og de skal forstå at jeg har elsket deg.


Apenbaring 12:9
Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og englene hans ble kastet ned sammen med ham.


Apenbaring 20:2
Han grep dragen, den gamle slangen, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år.


Apenbaring 20:7
Når de tusen år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel.


Norwegian Bible 1978/85 Bokmål (N78BM)
© 1978, 1985 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies)