A A A A A


Søke

Matteus 5:8
Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.


Matteus 5:28
Men jeg sier dere: Den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte.


Matteus 6:21
For der skatten din er, vil også hjertet ditt være.


Matteus 9:4
Men Jesus så hva de tenkte, og sa: «Hvorfor går dere med onde tanker i hjertet?


Matteus 11:29
Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel.


Matteus 12:34
Ormeyngel! Hvordan kan dere si noe godt, dere som er onde? For det hjertet er fullt av, det sier munnen.


Matteus 13:15
For dette folkets hjerte er blitt fett, tungt hører de med ørene, og øynene har de lukket til, så de ikke kan se med øynene, ikke høre med ørene, ikke forstå med hjertet og ikke vende om, så jeg får helbrede dem.


Matteus 13:19
Hver gang noen hører ordet om riket og ikke skjønner det, kommer den onde og røver det som er sådd i hjertet. Dette er det som ble sådd ved veien.


Matteus 15:8
Dette folket ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg.


Matteus 15:18
Men det som går ut av munnen, kommer fra hjertet, og det gjør mennesket urent.


Matteus 15:19
For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott.


Matteus 18:35
Slik skal også min himmelske Far gjøre med hver og en av dere som ikke av hjertet tilgir sin bror.»


Matteus 19:8
Han svarte: «Fordi dere har så harde hjerter, har Moses tillatt dere å skilles fra konene deres. Men fra begynnelsen av var det ikke slik.


Matteus 19:21
Jesus sa til ham: «Vil du være helhjertet, gå da bort og selg det du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!»


Matteus 22:37
Han svarte: «‘ Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. ’


Markus 2:8
Straks visste Jesus i sin ånd at de tenkte slik, og han sa til dem: «Hvorfor går dere med slike tanker i hjertet?


Markus 3:5
Da så han på dem som sto omkring, harm og bedrøvet over at de hadde så harde hjerter, og sa til mannen: «Rekk fram hånden!» Mannen gjorde det, og hånden ble frisk igjen.


Markus 6:52
for de hadde ikke fått forstand av det som var skjedd med brødene; hjertene deres var harde.


Markus 7:6
Da sa Jesus: «Jesaja profeterte rett om dere hyklere, slik det står skrevet: Dette folket ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg.


Markus 7:19
Det kommer jo ikke inn i hjertet, men bare ned i magen, og går ut og dit det skal.» Dermed slo han fast at all mat er ren.


Markus 7:21
For innenfra, fra menneskehjertet, kommer de onde tankene: hor, tyveri, mord,


Markus 8:17
Jesus merket det og sa til dem: «Hvorfor snakker dere om at dere ikke har brød? Begriper og forstår dere ennå ingenting? Har dere så harde hjerter?


Markus 10:5
Da sa han til dem: «Fordi dere har så harde hjerter, har Moses gitt dere dette budet.


Markus 11:23
Sannelig, jeg sier dere: Om noen sier til dette fjellet: ‘Løft deg og kast deg i havet!’ og han ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier, vil skje, da skal det også gå slik.


Markus 12:30
Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din kraft. ’


Markus 12:33
Å elske ham av hele sitt hjerte og av all sin forstand og av all sin kraft og å elske sin neste som seg selv, det er mer verdt enn alle brennoffer og andre offer.»


Markus 16:14
Til sist viste han seg også for de elleve mens de var samlet til måltid. Han bebreidet dem for deres vantro og harde hjerter, for de hadde ikke trodd dem som hadde sett at han var stått opp.


Lukas 1:17
Han skal gå i forveien for Herren med samme ånd og kraft som Elia, for å vende fedrenes hjerter til barna og gi ulydige det sinn som rettferdige har, for å gjøre i stand for Herren et vel forberedt folk.»


Lukas 1:51
Han gjorde storverk med sin sterke arm; han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet.


Lukas 1:66
Alle som hørte dette, tok det til hjertet og spurte: «Hva skal det vel bli av dette barnet?» Og Herrens hånd var med ham.


Lukas 2:19
Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte.


Lukas 2:35
— ja, også gjennom din egen sjel skal det gå et sverd. Slik skal de tankene mange bærer i hjertet, komme for dagen.»


Lukas 2:51
Så ble han med hjem til Nasaret og var lydig mot dem. Men hans mor tok vare på alt dette i sitt hjerte.


Lukas 5:22
Jesus visste hva de tenkte, og sa til dem: «Hva er det for tanker dere går med i hjertet?


Lukas 6:45
Et godt menneske bringer fram godt av hjertets gode forråd, et ondt menneske bringer fram ondt av hjertets onde forråd. For det hjertet er fullt av, det sier munnen.


Lukas 8:12
De ved veien er de som hører det, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra hjertet deres, for at de ikke skal tro og bli frelst.


Lukas 8:15
Men det i den gode jorden, det er de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så de er utholdende og bærer frukt.


Lukas 9:47
Men Jesus skjønte hva de tenkte i hjertet. Han tok et lite barn og stilte det ved siden av seg


Lukas 10:27
Han svarte: « Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv. »


Lukas 12:34
For hvor skatten deres er, der vil også hjertet deres være.


Lukas 16:15
Da sa han til dem: «Dere vil gjerne fremstå som rettferdige i menneskers øyne, men Gud kjenner hjertene deres. Det som mennesker setter høyt, er avskyelig i Guds øyne.


Lukas 21:34
Vær på vakt og la ikke hjertet bli sløvet av rangel og drikk og dagliglivets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere


Луки 24:32
De sa til hverandre: «Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?»


Луки 24:38
Men han sa til dem: «Hvorfor er dere grepet av angst, og hvorfor våkner tvilen i hjertet deres?


Apostlenes Gjerninge 1:24
Så ba de: «Herre, du som kjenner alles hjerter, vis oss hvem av disse to du har utvalgt


Apostlenes Gjerninge 2:26
Derfor gledet mitt hjerte seg, og min tunge jublet, og selv kroppen skal slå seg til ro med håp.


Apostlenes Gjerninge 2:37
Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: «Hva skal vi gjøre, brødre?»


Apostlenes Gjerninge 2:46
Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede.


Apostlenes Gjerninge 4:32
Alle de troende var ett i hjerte og sinn, og ingen regnet det de eide som sitt eget; de hadde alt felles.


Apostlenes Gjerninge 5:3
Da sa Peter: «Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du kan lyve for Den hellige ånd og stikke til side noe av det du fikk for jordstykket ditt?


Apostlenes Gjerninge 5:4
Kunne du ikke ha beholdt det? Det var jo ditt. Og bestemte du ikke selv over pengene du solgte det for? Hvordan kunne du bestemme deg for dette i ditt hjerte? Det er ikke mennesker, men Gud du har løyet for.»


Apostlenes Gjerninge 7:39
Men fedrene våre ville ikke adlyde ham. De avviste ham, og i sitt hjerte vendte de tilbake til Egypt


Apostlenes Gjerninge 7:51
Stivnakket er dere, uomskåret både på hjerte og ører! Alltid står dere Den hellige ånd imot, som deres fedre, så også dere.


Apostlenes Gjerninge 8:21
Du har ingen arvelodd eller del i dette, for ditt hjerte er ikke oppriktig mot Gud.


Apostlenes Gjerninge 8:22
Omvend deg fra denne ondskapen din, og be til Herren, så kanskje han vil tilgi deg det du tenker i hjertet.


Apostlenes Gjerninge 8:37
{{Filip svarte: «Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje.» Da sa han: «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn.»}}


Apostlenes Gjerninge 11:23
Da han kom dit og fikk se hva Guds nåde hadde gjort, ble han glad, og han formante alle til å holde fast ved Herren av hele sitt hjerte.


Apostlenes Gjerninge 13:22
Gud avsatte ham og oppreiste David til konge over dem. Han fikk dette vitnesbyrdet av Gud: ‘ Jeg har funnet David, Isais sønn, en mann etter mitt hjerte, en som skal utføre alt det jeg vil.’


Apostlenes Gjerninge 13:43
Og da forsamlingen løste seg opp, var det mange som fulgte dem, både jøder og gudfryktige proselytter. Paulus og Barnabas talte med dem og la dem på hjertet at de måtte holde fast ved Guds nåde.


Apostlenes Gjerninge 14:17
Ved sine velgjerninger lot han dem ikke mangle vitnesbyrd om seg. Fra himmelen sendte han dere regn og grøde i rett tid, han har gitt dere føde og fylt hjertene med glede.»


Apostlenes Gjerninge 15:8
Og Gud, som kjenner menneskets hjerte, ga dem sitt vitnemål ved at de fikk Den hellige ånd slik som vi.


Apostlenes Gjerninge 15:9
Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han hjertene deres.


Apostlenes Gjerninge 16:14
Blant tilhørerne var det en kvinne fra Tyatira som het Lydia. Hun handlet med purpurtøy og hørte til dem som dyrket Gud. Herren åpnet hennes hjerte så hun tok til seg det Paulus sa.


Apostlenes Gjerninge 21:13
Men han svarte: «Hvorfor gråter dere og gjør meg tung om hjertet? Selv er jeg villig, ikke bare til å bli bundet, men også til å dø i Jerusalem for Herren Jesu navn.»


Apostlenes Gjerninge 28:27
For dette folkets hjerte er blitt fett. Tungt hører de med ørene, og øynene har de lukket til, så de ikke kan se med øynene, ikke høre med ørene, ikke forstå med hjertet og ikke vende om så jeg får helbrede dem.


Romerne 1:9
Gud selv, som jeg av hele mitt hjerte tjener med evangeliet om hans Sønn, er mitt vitne på at jeg alltid husker på dere i mine bønner.


Romerne 1:21
De kjente Gud, men likevel lovpriste og takket de ham ikke som Gud. Med sine tanker endte de i tomhet, og deres uforstandige hjerter ble formørket.


Romerne 1:24
De fulgte sitt hjertes lyster, derfor overga Gud dem til urenhet slik at de vanæret kroppen sin med hverandre.


Римлян 2:5
Med ditt harde hjerte som ikke vil vende om, hoper du opp vrede over deg til vredens dag, når Gud åpenbarer sin rettferdige dom.


Римлян 2:15
De viser med dette at lovens krav står skrevet i hjertet deres. Om det vitner også samvittigheten deres, når tankene deres anklager eller forsvarer dem.


Римлян 2:29
Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret i hjertet, ved Ånden og ikke ved bokstaven. Han får ikke ros av mennesker, men av Gud.


Римлян 5:5
Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den hellige ånd som han har gitt oss.


Римлян 6:17
Men Gud være takk! Dere som før var syndens slaver, er nå av hjertet blitt lydige mot den lære som dere ble overgitt til.


Римлян 8:27
Og han som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for Ånden ber for de hellige etter Guds vilje.


Римлян 9:2
Jeg bærer stor sorg i hjertet og plages uavbrutt.


Римлян 10:1
Mine søsken, jeg ønsker av hjertet og ber til Gud at de må bli frelst.


Римлян 10:8
Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Dette er troens ord, det som vi forkynner.


Римлян 10:9
For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst.


Римлян 10:10
Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.


Римлян 16:18
Den slags mennesker tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen mage. Med fine ord og talemåter forfører de mennesker som har et godtroende hjerte.


2 Korintierne 1:22
Han har også satt sitt segl på oss og gitt oss Ånden som pant i våre hjerter.


2 Korintierne 2:4
I stor nød, med angst i hjertet og med mange tårer skrev jeg til dere. Jeg ville ikke gi dere sorg, men la dere forstå hvor høyt jeg elsker dere.


2 Korintierne 3:2
Nei, dere er selv vårt anbefalingsbrev, skrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker.


2 Korintierne 3:3
For dere viser at dere er Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste. Det er ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på steintavler, men i hjerter, på tavler av kjøtt og blod.


2 Korintierne 3:15
Ja, også i dag ligger sløret over deres hjerter hver gang det blir lest fra Moseloven.


2 Korintierne 4:6
For Gud, som sa: «Lys skal stråle fram fra mørket», han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram.


2 Korintierne 5:12
Vi vil ikke enda en gang anbefale oss selv for dere, men vi vil gi dere anledning til å være stolte av oss, så dere kan svare dem som skryter av det de er i det ytre og ikke i hjertet.


2 Korintierne 6:11
Vi har nå talt rett ut til dere, korintere. Dere har stort rom i hjertet vårt.


2 Korintierne 6:12
Dere har det ikke trangt hos oss, det er i deres eget hjerte det er trangt.


2 Korintierne 7:2
Gi rom for oss i hjertet! Vi har ikke gjort urett mot noen, vi har ikke skadet eller utnyttet noen.


2 Korintierne 7:3
Jeg sier ikke dette for å dømme dere. Jeg har jo alt sagt at vi har tatt dere inn i vårt hjerte; vi hører sammen i liv og død.


2 Korintierne 7:15
Hans hjerte er nå fylt av en enda større kjærlighet til dere når han tenker på at dere alle var lydige og tok imot ham med respekt og ærefrykt.


2 Korintierne 8:16
Gud være takk som har vakt denne iver for dere i Titus' hjerte.


2 Korintierne 9:7
Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.


2 Korintierne 9:13
Når dere trofast har fullført tjenesten, vil de prise Gud fordi dere var lydige og bekjente dere til Kristi evangelium og helhjertet delte med dem og med alle.


Galaterne 4:6
Fordi dere er barn, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, og Ånden roper: «Abba, Far!»


Efeserne 1:18
Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige


Efeserne 3:17
Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.


Efeserne 4:18
deres forstand formørket, og de er fremmede for livet i Gud. De kjenner ham jo ikke, og deres hjerter er forherdet.


Efeserne 5:19
og syng sammen, la salmer, hymner og åndelige sanger lyde! Syng og spill av hjertet for Herren.


Efeserne 6:5
Dere slaver, vær lydige mot deres jordiske herrer som mot Kristus selv, med respekt og ærefrykt og av et oppriktig hjerte.


Efeserne 6:6
Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men Kristi tjenere som helhjertet gjør Guds vilje.


Efeserne 6:22
Jeg sender ham jo til dere for at dere skal få høre hvordan det er med oss, og for at han skal gi dere nytt mot i hjertet.


Filippenserne 1:7
Med rette tenker jeg slik om dere alle, for jeg bærer dere i mitt hjerte. Både når jeg er i lenker, og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet, har dere alle fellesskap med meg i nåden.


Filippenserne 1:8
Ja, Gud er mitt vitne på at jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag.


Filippenserne 4:6
Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk.


Filippenserne 4:7
Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.


Kolossenserne 2:2
Jeg ønsker at de skal få nytt mot i hjertet, bli knyttet sammen i kjærlighet og få hele rikdommen av overbevisning og innsikt, så de kan fatte Guds mysterium, som er Kristus.


Kolossenserne 3:15
La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt da dere ble én kropp. Og vær takknemlige!


Kolossenserne 3:16
La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Undervis og rettled hverandre med all visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte.


Kolossenserne 3:22
Dere slaver, adlyd deres jordiske herrer i alt. Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men adlyd dem av et oppriktig hjerte, i ærefrykt for Herren.


Kolossenserne 3:23
Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener.


Kolossenserne 4:8
Jeg sender ham til dere for at dere skal få høre hvordan det er med oss, og for at han skal gi dere trøst i hjertet.


1 Tessalonikerne 2:4
Nei, Gud selv har prøvet oss og betrodd oss evangeliet. Derfor taler vi som vi gjør, ikke for å gjøre mennesker tilfreds, men Gud, han som prøver våre hjerter.


1 Tessalonikerne 3:13
Slik skal han styrke hjertene deres, så dere står uklanderlige og hellige for vår Gud og Far når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige. {{Amen.}}


2 Tessalonikerne 2:17
må han gi deres hjerte mot og styrke til alt godt, i ord og gjerning!


2 Tessalonikerne 3:5
Må Herren lede deres hjerte fram til Guds kjærlighet og Kristi tålmod!


1 Timoteus 1:5
Men målet for ditt oppdrag er kjærlighet av et rent hjerte, av en god samvittighet og av en oppriktig tro.


2 Timoteus 2:22
Legg ungdommens begjær bak deg og jag etter rettferd, troskap, kjærlighet og fred, sammen med andre som kaller på Herren av et rent hjerte.


Titus 1:8
Han skal være gjestfri, godhjertet, forstandig, rettskaffen, gudfryktig og herre over seg selv.


Filemon 1:12
Når jeg nå sender ham tilbake til deg, er det som om jeg sender mitt eget hjerte.


Filemon 1:20
Ja, bror, la meg nå ha nytte av deg i Herren! Gjør mitt hjerte rolig i Kristus!


Hebreerne 3:8
så gjør ikke hjertene harde som under opprøret, den dagen de utfordret meg i ørkenen.


Hebreerne 3:10
i førti år. Derfor fikk jeg avsky for denne slekten og sa: De farer alltid vill i sitt hjerte, de kjenner ikke mine veier.


Hebreerne 3:12
Se til, søsken, at ingen av dere blir onde og vantro i hjertet og faller fra den levende Gud.


Hebreerne 3:15
Når det heter: I dag, om dere hører hans røst, så gjør ikke hjertene harde, som under opprøret,


Hebreerne 4:7
Derfor fastsetter han på nytt en dag: «i dag», når han lang tid etter gjennom David sier dette som vi alt har nevnt: I dag, om dere hører hans røst, så gjør ikke hjertene harde.


Hebreerne 4:12
For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer.


Hebreerne 8:10
Men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer, sier Herren: Jeg vil legge mine lovbud i deres sinn og skrive dem i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk.


Hebreerne 10:16
Dette er pakten jeg vil slutte med dem i dager som kommer, sier Herren: Jeg vil legge mine lovbud i deres hjerte og skrive dem i deres sinn.


Hebreerne 10:22
så la oss komme fram med oppriktig hjerte og full visshet i troen, med hjertet renset for vond samvittighet og kroppen badet i rent vann.


Hebreerne 13:9
La dere ikke rive med av alle slags fremmede lærdommer! Det er godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved bestemte slag mat, for de som følger slike regler, har aldri hatt nytte av det.


Jakobs 3:14
Men bærer dere bitter misunnelse og selvhevdelse i hjertet, da må dere ikke skryte og lyve mot sannheten.


Jakobs 4:8
Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Vask hendene, dere syndere, rens hjertene, dere som har et delt sinn!


Jakobs 5:5
Dere har levd i luksus og overflod på jorden og gjort hjertene fete til slaktedagen.


Jakobs 5:8
Også dere må være tålmodige og gjøre hjertene sterke, for Herren kommer snart.


1 Peters 1:22
Ved å lyde sannheten har dere renset sjelen så dere kan leve i oppriktig søskenkjærlighet. Elsk hverandre inderlig av et rent hjerte!


1 Peters 3:4
men hjertet, det skjulte mennesket med sin milde og rolige ånd, som er uforgjengelig og dyrebar for Gud.


1 Peters 3:8
Til slutt et ord til dere alle: Ha samme sinn, vis medfølelse og søskenkjærlighet, hjertelag og ydmykhet.


1 Peters 3:15
men hold Kristus hellig som Herre i hjertet! Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier.


1 Peters 5:2
Vær hyrder for den Guds flokk som dere har hos dere! Ha tilsyn med den, ikke av tvang, men av fri vilje, slik Gud vil, og ikke for vinnings skyld, men av hjertet.


2 Peters 1:19
Derfor står også profetordet så mye fastere for oss. Dette ordet gjør dere rett i å holde fast på. Det er en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr og morgenstjernen stiger opp i deres hjerter.


2 Peters 2:14
Øynene deres fråtser i kvinner som byr seg fram, de er umettelige på synd. De forfører svake sjeler, og i sitt hjerte kan de kunsten å kare til seg. Under forbannelse er de!


1 Johannes 3:17
Men den som har mer enn nok å leve av og likevel lukker sitt hjerte når han ser sin bror lide nød, hvordan kan han ha Guds kjærlighet i seg?


1 Johannes 3:19
Slik skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal la vårt hjerte falle til ro for hans ansikt.


1 Johannes 3:20
For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og vet alt.


1 Johannes 3:21
Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, kan vi være frimodige overfor Gud.


Apenbaring 2:23
Og barna hennes vil jeg drepe med pest. Slik skal alle menighetene få erfare at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og som gjengjelder hver og en av dere etter det dere har gjort.


Apenbaring 17:17
For Gud ga dem i hjertet å fullføre hans plan og ha én og samme vilje: overgi sin kongsmakt til dyret, helt til Guds ord er oppfylt.


Apenbaring 18:7
Gi henne like mye pine og sorg som hun selv har unt seg av prakt og luksus. For hun sier i sitt hjerte: ‘Jeg sitter som dronning, jeg er ikke enke, og sorg skal jeg aldri vite av.’


Norwegian Bible 1978/85 Bokmål (N78BM)
© 1978, 1985 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies)