A A A A A


खोज

मत्ती २६:३८
उहाँले चेलाहरूलाई भन्‍नुभयो, “मेरो मन दु:खले छटपटाएर मुटु नै फुट्लाजस्‍तो भइरहेछ। तिमीहरूचाहिँ जागा भई यहाँ बसेर मलाई साथ देओ।”


मार्क १४:३४
अनि उहाँले चेलाहरूलाई भन्‍नुभयो, “मेरो मन दु:खले छट्पटिएर मुटु नै फुट्लाजस्‍तो भइरहेछ। तिमीहरू यहीं जागा भएर बस।”


Nepali Bible 2008
नेपाल बाइबल सोसाइटी 2008