Instagram
English
A A A A A
Paieška
Jono 3:19
Teismo nuosprendis yra toksai: atėjo šviesa į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti.


Иоанн 11:5
Jėzus mylėjo Mortą, jos seserį ir Lozorių.


Иоанн 11:36
Tada žydai ėmė kalbėti: „Štai kaip jis jį mylėjo!“


Иоанн 13:23
Vienas mokinys, kurį Jėzus mylėjo, buvo prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės.


Иоанн 15:9
Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus mylėjau. Pasilikite mano meilėje!


Иоанн 20:2
Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir pranešė jiems: „Paėmė Viešpatį iš kapo, ir mes nežinome, kur jį padėjo“.


Иоанн 21:7
Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, sako Petrui: „Juk tai Viešpats!“ Išgirdęs, jog tai esąs Viešpats, Simonas Petras persijuosė palaidinę, nes buvo neapsirengęs, ir šoko į ežerą.


Иоанн 21:20
Petras atsisukęs pamatė iš paskos einantį mokinį, kurį Jėzus mylėjo, kuris per vakarienę buvo prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės ir klausė: „Viešpatie, kas tave išduos?“


Efeziečiams 5:25
Jūs, vyrai, mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo Bažnyčią ir atidavė už ją save,


Lithuanian Bible (LBD) 2012
Lithuanian Bible © Bible Society of Lithuania, 2012