A A A A A


Meklēšana

Mateja 2:10
Kad tie zvaigzni ieraudzīja, tos pārņēma milzīgs prieks.


Lūkas 1:14
Un tev būs prieks un līksmība, un daudzi priecāsies par viņa piedzimšanu.


Lūkas 15:7
Es jums saku: tāpat arī debesīs būs lielāks prieks par vienu atgriezušos grēcinieku nekā par deviņdesmit deviņiem taisnajiem, kuriem atgriešanās nav vajadzīga.


Lūkas 15:10
Es jums saku: tāpat ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu atgriezušos grēcinieku.”


Apustuļu Darbi 8:8
Un liels prieks bija tajā pilsētā.


Romiešiem 14:17
Jo ne ēdiens un dzēriens ir Dieva valstība, bet taisnība, miers un prieks Svētajā Garā.


2 Korintiešiem 2:3
Tādēļ arī es uzrakstīju šo vēstuli, lai tad, kad ieradīšos, man nebūtu jābēdājas par jums, par kuriem man būtu jāpriecājas, jo esmu pārliecināts par jums visiem, ka mans prieks ir arī jūsu visu prieks.


2 Korintiešiem 7:7
un ne tikai ar viņa ierašanos, bet arī ar to iepriecinājumu, kādu Tits bija saņēmis no jums – viņš paziņoja mums par jūsu ilgošanos, jūsu dziļajām bēdām, jūsu dedzību manis dēļ, tā ka mans prieks bija vēl lielāks.


Galatiešiem 5:22
Bet Gara auglis ir: mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība,


Filipiešiem 4:1
Tad nu, mani mīļie un ilgotie brāļi, jūs, kas esat mans prieks un vainags, tā, mīļotie, pastāviet Kungā.


1 Tesaloniķiešiem 2:19
Kurš gan cits, ja ne jūs esat mūsu cerība, prieks un balva, ar ko dižoties mūsu Kunga Jēzus priekšā, kad viņš nāks!?


1 Tesaloniķiešiem 2:20
Patiesi, jūs esat mūsu slava un prieks!


2 Timotejam 1:4
Es atceros tavas asaras un dedzīgi vēlos tevi redzēt, lai mani pildītu prieks.


Filemonam 1:7
Man bija liels prieks un mierinājums par tavu mīlestību, jo caur tevi, brāli, svēto sirdis guva atspirdzinājumu.


Ebrejiem 12:11
Neviena pārmācība, kad to saņem, nešķiet prieks, bet gan bēdas, tikai vēlāk tiem, kas tajā vingrināti, tā rada taisnības miera augļus.


Jēkaba 4:9
Bēdājieties, vaimanājiet un raudiet! Jūsu smiekli lai pārvēršas vaimanās un prieks bēdās!


1 Jāņa 1:4
Un mēs jums to rakstām, lai mūsu prieks būtu pilnīgs.


2 Jāņa 1:12
Lai gan man jums ir daudz ko sacīt, es negribēju to rakstīt ar tinti uz papīra, bet ceru nokļūt pie jums un runāt vaigu vaigā, lai mūsu prieks būtu pilnīgs.


Latvian Bible (BJT) 2012
Bībele Jaunajā Tulkojumā ar Apokrifiem - New Bible translation