A A A A A


Lêgerîn

Karên Şandiyan 13:3
Bi vî awayî paşî ku rojî girtin û dua kirin, destên xwe danîn ser wan û şandin.


English NASU Version 1989
Copyright © The Lockman Foundation 1999-2015. All rights reserved