A A A A A


Lêgerîn

Metta 10:15
Bi rastî ez ji we re dibêjim: Di roja daraziyê de dê rewşa welatê Sodom û Gomorayê ji ya wî bajarî çêtir bibe!


Metta 10:32
Niha, di vê rewşê de her kî ku min li ber mirovan qebûl bike, ez ê jî wî li ber Bavê xwe yî ezmanan ve qebûl bikim.


Metta 12:45
Wê wextê ew diçe û heft ruhên ji xwe xerabtir digire cem xwe û dikevin wê derê û rûdinin û dawiya rewşa wî mirovî ji dema pêşiyê xerabtir dibe. Dê ji vê nîjada xerab re jî eynî wusa bibe!


Metta 15:22
Û a vay, pîrekek Kenanî ji wê herêmê hat, kir qêrîn û got: Ya Xudan, Lawê Dawid; ji min re dilovaniyê bike! Qîza min di rewşek xerab de bi cinan ve ketiye.


Metta 16:3
Û sibê hûn dibêjin: Îro hewa dê xerab be, ji ber ku ezman sor û mijdar e! Hûn dikarin rewşa ezman hilbijêrin, lê gelo hûn nikarin elametên deman hilbijêrin?


Metta 19:10
Şagirtan ji Îsa re gotin: Ger rewşa mêr bi jinê re ûsa be, zewac ne qenc e!


Marqos 6:11
Her ku der we qebûl neke û we guhdarî nekin, dema hûn ji wir derkevin, toza bin lingên xwe, bona ku ji wan re bibe şahdeyî, dawişînin! Bi rastî ez ji we re dibêjim: Di roja daraziyê de dê rewşa welatê Sodom û Gomorayê ji ya wî bajarî çêtir bibe!


Marqos 6:22
dema keça Hêrodiyayê ket hundir û reqisî, ew rewş li xweşiya Hêrodês û yên ku pê re li ser sifrê rûniştine re çû û qiral ji keçikê re got: Bixwaze ji min, tu çi bixwaze ez ê bidim te!


Marqos 13:34
Ev, mîna rewşa zilamekî ku derdikeve rêwîtiyê ye. Dema ji mala xwe vediqete, rayedariyê dide dîlên xwe û kar jî dide her yekî û emira hişyarmayînê jî dide notirvanê ber derî.


Marqos 15:45
Û dema ku wî rewşê ji serleşker ve bihîst, cesed da Ûsiv.


Lûqa 1:24
Paşî wan rojan pîreka wî Êlîzabêt ducanî ma û pênc meh vê rewşa xwe veşart û got:


Lûqa 1:25
Xudan rewşa min dît bona vê şermezariyê di nava mirovan de ji ser min rake, vê qencîtiya bi min re kir!


Lûqa 1:48
ji ber ku, li rewşa kêm ya qûlê xwe ve nihêrt; lewma a vay, ji niha pê ve dê hemû nifşe ji min re; dilgeş! bibêjin.


Lûqa 10:12
Ez ji we re dibêjim ku: Wê rojê, dê rewşa Sodomê ji rewşa wî bajarî çêtir be.


Lûqa 10:14
Lê belê di roja daraziyê de dê rewşa Sûr û Saydayê ji yê we çêtir be.


Lûqa 11:26
Wê demê ew diçe û heft ruhên din yên ji xwe xerabtir tîne û ew dikevin wir û rûdinin û rewşa wî mirovî yê dawî, ji yê pêşî xerabtir dibe.


Lûqa 12:56
Hey durûno! Hûn rewşa rûyê erd û ezmên kifş dikin, lê belê çawa dibe ku hûn vê demê kifş nakin?


Lûqa 17:26
Di roja Nûh de rewş çawa bû, dê di rojên Lawê Mirov de jî ûsa bibe:


Lûqa 17:28
Di rojên Lût de jî rewş ûsa bû: Dixwarin, vedixwarin, dikirîn, difirotin, diçandin û ava dikirin.


Lûqa 23:31
De îcar ger mirov ûsa bi serê dara ter dike, ma dê rewşa dara hişk çi bibe?


Karên Şandiyan 4:15
Lê belê paşî emir dan wan ku derkevin derve, rewşê di nav xwe de guftego kirin û gotin:


Karên Şandiyan 7:23
Lê belê dema sala çelan tijî kir, xwesteka dîtina rewşa birayên xwe, lawên Îsraêlê ket dilê wî.


Karên Şandiyan 13:40
Niha bala xwe bidin, bila ev rewşa ku peyxamberan qala wê kiriye, neyê serê we:


Karên Şandiyan 19:39
Ger rewşekî dinî hûn lêgerînê li wê bikin hebe, divê ew di civakekî zagonî de bê axaftin.


Karên Şandiyan 23:15
Niha hûn, tevî Civata Netewî, mîna lêgerînê hîn jî bi kûrî, li ser rewşa di derheqê Pawlos de bikin, ji fermandar rica bikin ku bila wî ji we re bîne; em jî, hîn berî ku ew nêzîk bê, bona kuştina wî amade bibin!


Karên Şandiyan 23:20
Û wî got: Cihûdan yekgotinî kirin; mîna ku rewşa di derheqê Pawlos de hîn jî bi kûrî lêgerînê bikin, dê sibê ji te re rica bikin ku tu wî bibî cem Civata Netewî.


Romayiyan 4:18
Dema ew di rewşeke bêhêvî de bû, bi hêviya ku dê bibe bavê gellek netewan bawerî anî. Bi soza ku: Dê nîjada te ûsa bibe, dibêje ewle bûbû!


Romayiyan 15:14
Ya birayên min; ez bi xwe jî di derheqê we de bawer im ku, hûn bi qenciyê û bi her zanînê ve hatine xemilandin û hûn di wî rewşê de ne ku dikarin şîretan bidin hev û din.


1 Korîntiyan 7:17
Lê bila her kes, li gor rewşa ku Xudan ji wî re bijartiye, li gor banga ku ji Xwedê stendiye bijîn! Û di hemû Dêran de bi vî awayî temmî dikim.


1 Korîntiyan 7:20
Her kes di çi rewşê de hatiye bang kirin, bila di wê rewşê de bisekinin.


1 Korîntiyan 7:24
Birano, her kes di çi rewşî de hatibe bang kirin, bila li berya Xwedê di wê rewşê de bisekine.


1 Korîntiyan 7:31
û yên ji dinê ve îstifade dikin, mîna, heta ku tu bibêje îstîfade nakin, bên xuya kirin; ji ber ku rewşa dinê ya niha derbas dibe.


1 Korîntiyan 7:35
Û ez vêya, ne ku fitrakê bavêjim ser we; lê belê hûn di rewşek ku li tê de bin û bila hişê we belav nebe û hûn bi Xudan ve girêdayî bimînin, bona qenciya we bi xwe dibêjim


2 Korîntiyan 2:9
Ji ber ku, bi gotina, hela ka hûn di her rewşê de îtaetkar in, ez bi eyarê we bizanibim, nivîsandim.


2 Korîntiyan 8:22
Me birayê xwe yî pirr caran û di gellek rewşî de bi xîret dîtine, lê belê yê niha ewledariya di derheqê we de dibihîze pirr zêde bi xîret bûye, bi yên din ve ji we re şandin.


2 Korîntiyan 11:6
Lê belê ger ez di gotinê de ecemî bim jî, lê ez di zanînê de ne ecemî me û me vêya di her rewşî de ji her alî ve şanî we da.


Galatiyan 2:17
Lê belê ger dema em di Mesîh de salih hatibin hesibandinê digerin, em bi xwe bi guneh derkevin, di wê rewşê de ma qey Mesîh xizmetkarê guneh e? Haşa!


Galatiyan 4:14
û rewşa bedena min bona we ceribandinek bû û we min biçûk nedîtin û red nekirin; lê belê we min mîna milyaketekî Xwedê, mîna Mesîh Îsa, qebûl kirin.


Efesiyan 5:24
Lê belê mîna ku Dêr bengî Mesîh bûye, bila pîrek jî bi vî awayî di her rewşê de bengî zilamên xwe bibin.


Efesiyan 5:27
ûsa ku, Dêrê bila li ser wê leke, qermiçandin, an jî bêyî tiştekî mîna vana bi rewşekî rewnaqî bi pîrozî û bêqisûrî pêşkêşî xwe bike.


Filîpiyan 1:18
Ma çi be? Dixwaze bila bi nêta xerab, dixwaze bila ji rastiyê be, di her rewşê de Mesîh tê danasînê; ez bi vêya kêfxweş dibim û ez dê kêfxweş bibim jî.


Filîpiyan 2:20
Ji ber ku kesekî minî din, mîna wî bifikire û ji dil bi rewşa we re têkiliyê deyne tune.


Filîpiyan 2:23
Her çi rewşa min eşkere bibe nebe, ez hêvî dikim ku ez ê wî ji we re bişînim.


Filîpiyan 4:11
Gotina min ne di derheqê hewcedariyê de ye; ji ber ku ez di her rewşa ku tê de me, hînî qinyatkariyê bûme.


Kolosiyan 4:8
A vay, bi vê armancê bona ku rewşa me bigehîne û metirsiyê bide dilê we, min wî ji we re,


1 Selanîkiyan 3:5
Bi vê sedemê êdî min jî zêde nikarîbû di berxwe bida û bona ez rewşa baweriya we û ka xapînok rêyekî wê dît û we xapand, gelo keda me berhewa bû an nebû hîn bibim, min wî şand.


1 Selanîkiyan 5:18
Di her rewşê de şikir bikin; ji ber ku xwestina Xwedê ya bona we di Mesîh Îsa de ev e.


2 Selanîkiyan 3:16
Lê belê Xudanê aşitiyê her wext, di her rewşê de, bi xwe aşitiyê bide we! Bila Xudan bi we hemûyan re be!


1 Tîmotêyos 3:7
Bona ku nekeve rewşeke şermezarî û kemîna Îblîs, divê ji aliyê kesên derveyî ve jî bi mirovek qenc bê nas kirin.


Îbraniyan 6:6
lê ji rê ve derketine, dîsa bîne rewşa tobe kirinê; ji ber ku ew dîsa Lawê Xwedê ji bo xwe li xaçê dixin û riswa dikin!


Îbraniyan 6:9
Lê belê xoşewîstno, çawa ku em wusa dibêjin, lê dîsa em bawer in ku rewşa we hîn jî qenc e û li gor xelasiyê ye.


Îbraniyan 10:18
Niha di rewşa efûbûna vana de, êdî bo guneh hewceyî ji pêşkêşiyê re nîne.


2 Petrûs 2:20
Ji ber ger paşî ku bi zanîna Xudan û Xelasker Îsa Mesîh ji mindariyên dinê ve xelas bibin, dîsa bi tevlî wan bûyînê mexlûb bûbin, rewşa wan ya dawîn ji ya rewşa pêşîn ve hîn jî xerabtir bûye.


Peyxama Yûhenna 3:17
Ji ber ku tu dibêjî, ez dewlemend im û ez dewlemend bûm û motajiya min ji tu tiştî re nemaye! Û tu nizanî ku tu reben û di rewşekî heyfînî û xizan û kor û tazî de yî.


Kurdish Bible (PNU) 2017
Hoffnung und Leben e.V.