A A A A A


Lêgerîn

Metta 2:10
Gava ku wan jî ew stêrk dîtin, bi dilşayiyeke zehf mezin dilgeş bûn.


Metta 3:9
Û ûsa di dilê xwe de nefikirin û nebêjin: Birahîm bapîrê me ye. Ji ber ku ez ji we re dibêjim ku: Xwedê dikare ji van keviran zarokan ji Birahîm re biafirîne.


Metta 3:17
Û a vay, dengekî ji ezmanan ve got: Lawê minî xoşewîst ev e, ez ji wî dilxweş im!


Metta 5:7
Xwezî li yên ku dilsoz in; ji ber ku dê ji wan re dilsozî bête kirin!


Metta 5:8
Xwezî li yên ku dilê wan paqij in; ji ber ku ew ê Xwedê bibînin!


Metta 5:23
Ji ber vê yekê dema tu xelata xwe di pêşkêşgehê de pêşkêş dikî, ger li wê derê bête bîra te ku dilê birê te ji te maye,


Metta 5:28
Lê belê ez ji we re dibêjim, kî bi dilbijînê li jinikekê binihêre, wî di dilê xwe de êdî tevî wê zinê kiriye.


Metta 6:16
Gava ku hûn rojî digirin, mîna durûyan rûyê xwe daneliqînin; ji ber, ew rûyê xwe dadiliqînin ku, mirov bizanibin, ew bi rojî ne. Bi rastî ez ji we re dibêjim ku, wan berdêlên xwe stendine.


Metta 6:21
Ji ber ku xezîneya te li ku be, dê dilê te jî li wir be.


Metta 6:24
Tu kes nikare ji du efendiyan re xulamtiyê bike; ji ber ku dê an ji yekî bikerihe û ji yê din hez bike, an jî bi yekî re dilsoz bimîne û yê din biçûk bibîne. Hûn nikarin him ji Xwedê re û him jî ji Mammon re xulamtiyê bikin!


Metta 9:2
Û a vay, yekî kûd di nava livînan de raketî anîn cem wî. Û dema Îsa baweriya wan dît, ji yê kûd re got: Lawo, dilawêr be; gunehên te hatin bexşandin!


Metta 9:4
Û Îsa bi zanîna ramanên wan got: Ma hûn çima di dilê xwe de tiştê xerab difikirin?


Metta 9:13
Lê belê hûn herin û bi mana gotina ku: Ez dilovaniyê dixwazim, ne qurbanê; hîn bibin. Ji ber ez ne hatime ku, bangî yên rast bikim, lê hatime ku bangî gunehkaran bikim.


Metta 9:21
Ji ber ku wê di dilê xwe de digot: Ger ez tenê destê xwe di kincê wî de bidim, ez ê xelas bim!


Metta 9:22
Îsa jî vegeriya, ew dît û got: Dilawêr be, keça min! Baweriya te, te baş kir! Û jinik ji wê saetê ve baş bû.


Metta 9:27
Û gava Îsa ji wir derket çû, du mirovên kor dan pey wî, kirin qêrîn û gotin: Lawê Dawid, ji me re dilovaniyê bike!


Metta 9:36
Lê belê gava Îsa ajaweyan dît, dilê wî bi wan şewitî, ji ber ku ew mîna mîhên bê şivan, bi xem û belavbûyî bûn.


Metta 11:29
Nîrê min hilgirin ser xwe û ji min hîn bibin, ji ber ku ez xûnerm û ji dil nefsbiçûk im û hûn ê ji canên xwe re rehetiyê bibînin!


Metta 12:7
Lê belê gava we bizanîbûna, mana vê gotinê çî ye ku, dibêje: Ez dilovaniyê dixwazim, ne ku qurbanê; wê çaxê we yên bêsûc mehkûm nekirana.


Metta 12:34
Ya nîjada margîskan! Ma hûn çawa dikarin dema hûn xerab bin, gotinên qenc bibêjin? Ji ber ku dev ji tijî bûna dil ve dibêjî.


Metta 12:35
Mirovê baş, qenciyê ji xizna dilê xwe yê qenc dertîne û mirovê xerab jî ji xizna dilê xwe yê xerab, xerabiyê dertîne.


Metta 12:40
Çawa ku Yûnis sê roj û sê şev di zikê masiyê gir de bû, Lawê Mirov jî ûsa dê sê roj û sê şev di nava dilê erdê de bimîne.


Metta 13:15
Ji ber ku dilê vî netewî stûr bûye û bi guhên xwe giran dibihîzin û çavên xwe jî digirin ku, nebe bi çavên xwe bibînin û bi guhên xwe bibihîzin û cardin jî vegerin ku ez wan baş bikim.


Metta 13:19
Her kesê ku gotina Serweriya Ezmanan dibihîze û fêhm nake, yê xerab tê û yê ku di dilê wî de hatiye çandin hildikişîne. Vêya tova ya ku di devê rê de hatiye çandin e.


Metta 14:14
Û Gava ku Îsa ji lotkê derket, ajaweyeke mezin dît, dilê wî bi wan şewitî û nexweşên wan baş kir.


Metta 15:8
Ev gel bi lêvê xwe rûmetê dide min, lê belê dilê wan ji min dûr e.


Metta 15:18
Lê belê tiştên ku ji dev derdikevin, ew ji dil derdikevin û ev mirov diherimînin.


Metta 15:19
Ji ber ku fikrên ne qenc, kuştin, zîna, fuhûş, dizîtî, şehadetiya derew, kufr hemû ji dil derdikevin.


Metta 15:22
Û a vay, pîrekek Kenanî ji wê herêmê hat, kir qêrîn û got: Ya Xudan, Lawê Dawid; ji min re dilovaniyê bike! Qîza min di rewşek xerab de bi cinan ve ketiye.


Metta 17:15
Ya Xudan, ji lawê min re dilovaniyê bike; ji ber ku ew bi fêwî ye û zehf zehmetê dikişîne; ji ber ku gellek caran dikeve nava agir û gellek caran jî nava avê!


Metta 18:27
Û dilê efendiyê wî xulamî bi wî şewitî, ew berda û deynê wî jê re bexşand.


Metta 18:33
Ma ji te re jî ne lazim bû ku, te jî ji hevalê xwe re dilovanî bikira, mîna ku min ji te re dilovanî kir?


Metta 18:35
Ger her yek ji we ji dil birayê xwe nebexşîne, dê Bavê minî ezmanan jî wusa li we bike.


Metta 19:8
Îsa ji wan re got: Mûsa bona dil hişkiya we emir da we ku, hûn jinên xwe berdin; lê belê di destpêkê de ne ûsa bû.


Metta 20:30
Û a vay, du korên ku li qeraxa rê rûniştîbûn, gava wan bihîstin ku Îsa derbas dibe, kirin qêrîn û gotin: Ya Xudan, Lawê Dawid, ji me re dilovaniyê bike!


Metta 20:31
Lê belê ajawe, bona ku dengê xwe bibirin, wan azirandin. Lê belê wan hîn zêde kirin qêrîn û gotin: Ya Xudan, Lawê Dawid, ji me re dilovaniyê bike!


Metta 20:34
Û dilê Îsa bi wan şewitî û dest danî ser çavên wan û wê demê çawên wan dîtin û li pey wî çûn.


Metta 22:37
Îsa ji wî re got: Xudan, Xwedayê xwe bi hemûya dilê xwe û bi hemûya canê xwe û bi hemûya aqilê xwe hez bike!


Metta 23:23
Wey li we alimên zagonê û Fêrisiyan, durûno! Ji ber ku hûn deheka pûjanê û anixê û reşkeyê didin û tiştên zagonê yên hîn girîngtir, dadiyê û dilsoziyê û baweriyê berdidin! Divê we wan bikirana û dev ji vana jî bernedana!


Metta 24:45
Bi wî awayî, ma kî ye ew xulamê dilsoz û baqil ku, efendiyê wî ew danî ser xulamên xwe, bona di wextê de xwarina wan bide wan?


Metta 24:48
Lê belê ger ew xulamê xerab di dilê xwe de bêje: Dê efendiyê min dereng bê


Metta 25:21
Efendiyê wî jê re got: Aferîn, xulamê qenc û dilsoz! Tu di nav tiştên kêm de dilsoz bûyî, ez ê te deynim ser gellek tiştan; bikeve şênahiya efendiyê xwe!


Metta 25:23
Efendiyê wî jê re got: Aferîn, xulamê qenc û dilsoz! Tu di nav tiştên kêm de dilsoz bûyî, ez ê te deynim ser gellek tiştan; bikeve şênahiya efendiyê xwe!


Metta 26:41
Hişyar bimînin û dua bikin ku, hûn neyên ceribandin! Her wekî ruh dilxwaz e, lê belê beden bêquwet e.


Marqos 1:41
Dilê Îsa bi wî şewitî û destê xwe dirêjî wî kir, pê da û ji wî re got: Dixwazim, paqij bibe!


Marqos 2:6
Lê belê hinek ji alimên zagonê li wir rûniştibûn û di dilên xwe de difikirîn:


Marqos 2:8
Îsa jî hema di ruhê xwe de bi van ramanên wan hesiya û ji wan re got: Çima hûn van tiştan di dilê xwe de difikirin?


Marqos 3:5
Û Îsa bi hêrs li dora xwe nihêrt, ji ber dilhişkbûna wan kesirî û ji zilam re got: Destê xwe dirêj bike! Wî jî dirêj kir û destê wî dîsa bû wekî halê xweyî berê.


Marqos 4:15
Li cîhê gotin tête çandin, yên ku li qeraxa rê ew in; dema ku dibihîzin, Îblîs tê û gotina di dilê wan de hatiye çandin radihêje, dibe.


Marqos 4:16
Û bi vî awayî yên ku li ser baxiran hatine çandin ew in; gava gotinê dibihîzin hema bi dilşayî wê qebûl dikin,


Marqos 6:20
Ji ber ku Hêrodês zanîbû Yehya mirovek rast û pîroz e; ji wî ditirsiya û ew diparêst. Dema ku wî guhdarî dikir, pirr şaş dima û bi dilşahî wî guhdarî dikir.


Marqos 6:34
Û dema Îsa peya bû, ajaweyeke mezin dît û dilê wî bi wan şewitî, ji ber ku ew mîna mihên bê şivan bûn û ji wan re dest bi hînkirina gellek tiştan kir.


Marqos 6:52
Lewma wan bi karê nanan fêhm nekiribûn; ji ber ku dilê wan hişk bûbû.


Marqos 7:6
Lê belê wî bersiv da û ji wan re got: Îşaya li ser we durûyan qenc peyxamberîtî kiriye! Mîna ku hatiye nivîsîn: Ev gel bi lêvên xwe min dihesibîne, lê belê dilên wan ji min dûr e.


Marqos 7:19
Ji ber ku ew naçe dilê wî, lê belê diçe mahdê wî û ji wir diçe derve. Wî bi vê gotina, hemû xwarinan paqij kir.


Marqos 7:21
Ji ber ku, ji hundir, ji dilê mirovan ve, fikrên xerab, bê exlaqî, dizî, kuştin, zîna,


Marqos 8:12
Wî jî ji dil ve axînek kişand û got: Ma ev nifşe çima elametekê digere? Bi rastî ez ji we re dibêjim: Dê tu elametî ji vê nifşêya re neyê dayîn!


Marqos 8:17
Îsa bi vê dizanîbû û ji wan re got: Çima hûn dibêjin nanê me tune û diaxifin? Ma hûn hîn aqil nagehînin û fêhm nakin? Ma dilê we hişk bûye?


Marqos 9:22
Û ji bona ku wî bikuje, pirr caran ew him avêt nava agir û him jî nava avê; lê belê ger tiştekî ji destê te bê, dilovanî û alîkariyê ji me re bike!


Marqos 10:5
Lê belê Îsa bersiv da û ji wan re got: Wî ji ber dilhişkiya we vî emrî ji we re nivîsand.


Marqos 11:23
Bi rastî ez ji we re dibêjim: Kî ji vî çiyayî re bêje: Rabe û xwe bavêje behrê û di dilê xwe de bê şuphe bawer bibe ku dê xwestina wî bibe, dê jê re bibe.


Marqos 12:30
Û ji Xudan, Xwedayê xwe, bi hemû dilê xwe, bi hemû canê xwe, bi hemû ramanê xwe û bi hemû hêza xwe hez bike!


Marqos 12:33
Û bi hemû dil û bi hemû feraset û bi hemû hêzê ji wî hez kirin û hez kirina cînarê xwe mîna xwe, ji hemû pêşkêşiyên şewitandinê û ji hemû qurbanan zêdetir e!


Marqos 15:15
Pîlatoyê dixwest ku dilê gel razî bike, bona wan Barabas berda û piştî ku Îsa da ber qamçiyan, bona ku bê xaçkirin da.


Marqos 16:14
Pişt re dema li sifrê rûniştibûn, ew xuyayî Yanzdehan bû û bona bêbaweriya wan û hişkbûna dilê wan, ew şermezar kirin; ji ber bi yên ku ew ji mirinê rabûyî dîtine re, bawer nekiribûn.


Lûqa 1:17
Bona ku dilê bavan berbi zarokan ve û dijrabiran vegerîne fêhmkariya salihan û bona gelekî ji bo Xudan amade ye amade bike, dê bi ruh û qudreta Êlyas ve di pêşiya wî de bimeşe.


Lûqa 1:48
ji ber ku, li rewşa kêm ya qûlê xwe ve nihêrt; lewma a vay, ji niha pê ve dê hemû nifşe ji min re; dilgeş! bibêjin.


Lûqa 1:50
Û dilovaniya wî, nifş bi nifş li ser yên ku ji wî ditirsin e.


Lûqa 1:51
Wî bi hêza bazindê xwe serweriyê pêk anî; yên di nava pêşniyarên dilê xwe de xwe mezin dibînin, ji hev belav kirin.


Lûqa 1:54
Wî bîranîna dilovaniya xwe kir, alîkariyê bi xulamê xwe Îsraêl re kir.


Lûqa 1:58
Cîran û mirovên wê bihîstin ku Xudan dilovaniyek mezin li wê kiriye, bi wê re kêfxweş bûn.


Lûqa 1:66
Û heçî kesên bûyerê bihîstin digotin: Gelo dê ev zaroka bibe çi? Ev tiştana di dilê xwe de veşartin; ji ber ku destê Xudan bi wî re bû.


Lûqa 1:71
bona ku ji bavên me re dilovaniyê bike û peyxama xwe ya pîroz,


Lûqa 1:78
ji ber zêdeyiya dilovaniya Xwedayê me, bona ku ronahiyê bide yên ku di tariyê de û di siya mirinê de rûniştine,


Lûqa 2:14
Bila li bilindahiyan ji Xwedê re rûmet li rûyê erdê ji mirovên ku ew jê raziye re dilxweşî be!


Lûqa 2:19
Lê belê Meryemê ev gotinana hemû di dilê xwe de dihişt û kûr pê difikirî.


Lûqa 2:25
Û a vay, li Orşelîmê, bi navê Şîmeûn mirovek hebû; gellekî rast bû û ji Xwedê ditirsiya; ew li hêviya dilgeşiya Îsraêlê bû û Ruhê Pîroz li ser wî bû.


Lûqa 2:29
Ya Xudan; niha li gor soza xwe, tuyê qûlê xwe bi dilxweşî berde!


Lûqa 2:35
dê şûrekî dilê te jî qul û derbas bike; da ku, bila ramanên dilên gellekan bên eşkere kirin.


Lûqa 2:51
Û ew bi wan re daket û hate Nisretê û ji wan re bû îtaetker. Û diya wî jî hemû ev gotinana di dilê xwe de vedişart.


Lûqa 2:52
Û Îsa bi zanînê û ji aliyê bejnê ve pêş ve diçû; li ber Xwedê û li ber mirovan dilovan û giranbuha dibû.


Lûqa 3:15
Ji ber ku gel di nava hêviyê de li bendê bûn, bona Yehya hemûyan di dilên xwe de dipirsîn: Gelo Mesîh ev e?


Lûqa 4:6
Û Îblîs ji wî re got: Ez ê hemûya vê rayedariyê û mezinahiya vana bidim te; ji ber ku ev ji min re hatine dayîn û ez bixwazim, dilê min ji kê re bixwaze, karim bidim wî.


Lûqa 5:22
Îsa ji ber ku dizanîbû ew çi difikirin, bersiv da û ji wan re got: Ma hûn di dilên xwe de çi difikirin?


Lûqa 6:24
Lê belê wey li we dewlemendan, ji ber ku we dilxweşiya xwe stendine!


Lûqa 6:36
Çawa Bavê we dilovan e, hûn jî dilovan bin.


Lûqa 6:45
Mirovê qenc ji xezîna dilê xwe ya qenc, qenciyê derdixe û yê xerab ji xezîna dilê xwe ya xerab, xerabiyê derdixe, ji ber ku dev, yê ji ser dil ve diherike dibêje.


Lûqa 7:13
Û gava Xudan dayikê dît, dilê wî pê şewitî û ji wê re got: Megrî!


Lûqa 7:50
Îsa ji pîrekê re got: Baweriya te, tu xelas kirî; bi dilxweşiyê ve here!


Lûqa 8:12
Tovên ku ketin ser rê, ew in ku, dibihîzin, lê pişt re Îblîs tê û gotinê ji dilên wan derdixe ku, bona ew baweriyê neynin û xelas nebin.


Lûqa 8:13
Lê heçî yên ser latê ne, ew kesên ku gava dibihîzin, gotinê bi dilxweşî qebûl dikin in; lê ew bê reh in; baweriya wan heta bi demekê ye û di çaxê ceribandinê de ew ji rê derdikevin.


Lûqa 8:15
Lê heçî yên di nava erdê qenc de ne, ew in ku, gotinê dibihîzin, bi dilekî pak û durist di dilê xwe de dihilînin û bi sebir dexlê didin.


Lûqa 8:37
Û hemûya gelê ji hawirdora Girasîniyê, li ber Îsa geriyan ku ew ji nava wan here, ji ber ku tirsekî mezin ketibû dilê wan; ew jî kete lotkê û şunde vegeriya.


Lûqa 8:48
Îsa ji wê re got: Baweriya te, tu qenc kirî; bi dilxweşiyê here!


Lûqa 9:38
Û a vay, zilamekî ji nava ajawê, bi dengekî bilind bang kir û got: Ya Mamoste, ez li ber te digerim, bi çavê dilovaniyê li lawê min binihêre; ji ber ku ew yê minî bi tenê ye!


Lûqa 9:47
Îsa jî bi zanîna fikrên dilê wan, zarokekê biçûk anî û li kêleka xwe danî.


Lûqa 10:5
Hûn têkevin kîjan malê, pêşiyê bibêjin: Bila dilxweşî li ser vê malê be!


Lûqa 10:6
Û ger mirovek hêjayî dilxweşiyê li wir hebe, dilxweşiya we, dê li ser wî bimîne; lê belê ger tune be, dê ew dîsa li we vegere.


Lûqa 10:27
Wî jî bersiv da û got: Tuyê ji Xudan, Xwedayê xwe bi hemû dilê xwe û bi hemû canê xwe û bi hemû hêza xwe û bi hemû aqilê xwe hez bike û ji cînarê xwe jî mîna xwe hez bike!


Lûqa 10:33
Lê belê gava yekî Samîriyeyî di wê rêya de derbas dibû, hat cîhê ku ew lêbû û gava wî zilam dît, dilê wî pê şewitî


Lûqa 10:37
Û wî got: Yê ku dilê wî pê şewitî! Îsa got: Tu jî here û wusa bike!


Lûqa 11:17
Lê belê Îsa bi fikrên dilê wan zanî û ji wan re got: Her serweriya ku li dijî hev dubendiyê bike, xera dibe û mala ku yekîtiya wê nebe, dikeve.


Lûqa 11:21
Dema yekî çekdar û biquwet qesra xwe diparêze, tiştên wî di dilxweşiyê de dimînin.


Lûqa 12:17
Ew fikirî û di dilê xwe de got: Cîh nemaye ku ez dexila xwe biximê; gelo ez çi bikim?


Lûqa 12:29
Hûn li, ka hûn ê çi bixwin û ka çi vexwin negerin û di dudiliyê de jî nebin!


Lûqa 12:34
Ji ber, xezîna we li ku derê be, dilê we jî dê li wê derê be.


Lûqa 12:45
Lê belê ger ew xulam di dilê xwe de bêje: Efendiyê min di hatina xwe de dereng dimîne û dest pê bike li xulam û cariyan bixe, bixwe û vexwe û serxweş bibe,


Lûqa 12:51
Ma hûn gûman dikin ku, ez hatime dilxweşiyê bînim dinê? Ez ji we re dibêjim: Na, lê belê hîn ji wê bêtir ez hatime ku, cudabûniyê bînim!


Lûqa 14:14
û tuyê dilxweş bibe; ji ber, tu tiştên wanî berdêlê nîne ku bidin te; lê belê di vejîna salihan de, dê berdêl ji te re bête dayîn.


Lûqa 15:7
Ez ji we re dibêjim: Bi vî awayî, bona gunehkarekî ku tobe dike, li ezmanan, ji nod û neh kesên salih, yên ku tobekirina wan ne hewce ye, zêdetir dilşahî bibe!


Lûqa 15:10
Bi vî awayî, ez ji we re dibêjim: Li ber milyaketên Xwedê ji bo gunehkarekî ku tobe dike, dilşayî dibe.


Lûqa 15:20
Û ew rabû û vegeriya cem bavê xwe. Lê belê gava ew hîn ji dûr ve bû, bavê wî ew dît û dilê wî bi lawê wî şewitî û ew baz da, histuyê wî hembêz kir û ramûsand.


Lûqa 16:15
Îsa jî ji wan re got: Hûn in yên ku xwe li ber mirovan ve bi rûsipîtî derdixin, lê belê Xwedê bi dilê we dizane; ji ber ku tiştê di nav mirovan de bi qîmet e, li ber çavên Xwedê erjeng e.


Lûqa 16:24
Û wî bang kir û got: Ya Bavo Birahîm, dilovaniyê li min bike! Lazar bişîne, bila ew serê tiliya xwe di avê de bike û zimanê min hênik bike; ji ber ku ez di nav vê pêtê de ezabê dikişînim!


Lûqa 17:13
Û wan bi dengekî bilind bang kirin û gotin: Ya Îsa, ya Mamoste, dilovaniyê li me bike!


Lûqa 18:13
Lê belê yê bacgir jî ji dûr ve rawestabû û ne dixwest ku çavên xwe jî ber bi ezmanan ve rake; wî li sînga xwe dixist û digot: Ya Xwedê, dilovaniyê li min gunehkarî bike!


Lûqa 18:38
Yê kor qêriya û got: Ya Lawê Dawid Îsa, dilovaniyê li min bike!


Lûqa 18:39
Û yên ku di pêşiyê de diçûn, bona ku ew devê xwe bigire, dengê xwe li wî hildan; lê belê ew hîn jî bêtir qêriya û got: Ya Lawê Dawid, dilovaniyê li min bike!


Lûqa 19:37
Êdî gava ew nêzîkî serjêra Çiyayê Zeytûnê dibû, ajaweya şagirtên wî dest pê kir û bi dilxweşî û bi dengekî bilind pesnê Xwedê li ser wan hemû karên mezin, yên ku wan dîtibûn, didan


Lûqa 19:42
û got: Xwezîka te îro di vê roja xwe de ew tişt zanîbana, yên ku ji bo dilxweşiya te ne! Lê belê niha ew ji ber çavên te hatine veşartin.


Lûqa 19:48
lê belê wan nikarîbûn tiştekî bibînin ku bi wî bikin, ji ber ku hemûya gel ji dil guh didan wî.


Lûqa 21:14
Ji ber vê yekê, ji pêşî ve bixin dilên xwe ku hûn nefikirin, hûn ê çi bersivê bidin;


Lûqa 21:26
Ew mirovên li hêviya wan tiştên ku bên serê dinê disekinin, ji tirsan dê dilê wan bibihûre; ji ber ku hêzên ezmanan dê bihejin.


Lûqa 21:34
Lê belê li xwe miqate bibin ku, bi xwarina zehfî û serxweşîtiyê û bi xemên vê jiyanê dilê we giran nebe û ew roj ji nişka ve wek dafikekê bi ser we de neyê!


Lûqa 22:15
û ji wan re got: Hîn ji berî ku ez eziyetê bikişînim, dilê min pirr xwest ku ez bi we re vê Fisihê bixwim.


Lûqa 22:44
Û dema ew di berxwedanek dijwar de bû, bi germiyek hîn jî zêdetir dua kir; xwêdana wî wek dilopên xwînê yên gir ku dikevin ser erdê bû.


Lûqa 22:59
Gava nêzîkî saetekê di wê navê de derbas bû, yekî din jî rabû û ji dil got: Bi rastî ev zilam jî bi wî re bû, ji ber ku ew ji Celîlê ye!


Lûqa 23:25
Wî, zilamê ku ji ber serîhildanekê û mêrkujiyê avêtibûn girtîgehê, yê ku bi dilê wan bû, berda û Îsa bi daxwaziya wan ve berda.


Lûqa 24:25
Û wî ji wan re got: Hey li we bêhişan, yên ku bi dilgiranî baweriyê bi wan hemû tiştên ku peyxamberan gotiye, tînin!


Lûqa 24:32
Û wan ji hev û din re gotin: Ma dema ew di rê de, bi me re axifî, Nivîsên Pîroz şîrove dikirin, di hundirê me de, dilê me nedişewitîn?


Lûqa 24:38
Û wî ji wan re got: Ma çima hûn ecêb dimînin û çima di dilê we de şik dizên?


Yûhenna 1:16
Û me hemûyan ji tijîbûna wî, dilovanî li ser dilovaniyê girtin.


Yûhenna 1:17
Ji ber ku zagon bi destê Mûsa ve hate dayîn, lê belê dilovanî û rastî bi destê Îsa Mesîh ve hatin.


Yûhenna 1:47
Îsa dît ku Natanyêl ber bi wî tê û di derheqê wî de got: A vay, Îsraêliyek rasteqîn, yê ku di dilê wî de fenekî nîne!


Yûhenna 8:37
Ez dizanim ku hûn ji nîjada Birahîm in; lê belê hûn li kuştina min digerin; ji ber ku hûn di dilê xwe de cîh nadin gotinên min.


Yûhenna 8:56
Bavê we Birahîm bona ku ew roja min bibîne bi kêfxweşiyê coşiya; wî ew dît û dilgeş bû.


Yûhenna 10:24
Û Cihûdan dora wî girtin û ji wî re gotin: Ma tuyê heta kengê dilê me di şikê de bihêlî? Ger tu Mesîh î, ji me re bi eşkereyî bibêje!


Yûhenna 11:33
Dema Îsa, wê û ew Cihûdên bi wê re hatine digirîn, dît, di ruhê xwe de naliya û dilê wî zehf xemgîn bû


Yûhenna 12:40
Wî çavên wan kor kir û dilên wan hişk kir ku, bila çavên wan nebîne û dilên wan jî fêhm neke û ew venegerin û ez jî wan baş nekim.


Yûhenna 13:2
Di dema xwarina êvarê de, Îblîs xwestina xwe kiribû dilê Cihûdayê Îsxeryotiyê lawê Şîmûn ku, ew wî bide dest.


Yûhenna 13:17
Madem ku hûn bi van tiştan dizanin, ger hûn wan bikin, hûn ê dilşad bibin!


Yûhenna 14:1
Bila dilê we teng nebe! Baweriyê bi Xwedê bînin û bi min jî baweriyê bînin!


Yûhenna 14:27
Ez aşitiyê ji we re dihêlim, ez aşitiya xwe didim we. Ez mîna ku dinya dide nadim we; bila dilê we teng nebe û metirse!


Yûhenna 16:6
Lê belê bona ku min ji we re ev tişt got, dilê we bi keserê ve tijî bû.


Yûhenna 16:22
Mîna vê niha kesera we heye, lê belê ez ê we dîsa bibînim û dê dilê we şa bibe û şabûniya we kes nikare ji we bistîne.


Yûhenna 16:33
Bona ku xweşiya we di min de hebe, min ev tişt ji we re got. Di dinê de tengasiya we heye; lê belê dilawêr bin, min dinê mexlûb kir!


Yûhenna 20:20
Û gava ku wî ev got, destê xwe û tenişta xwe nîşanî wan da. Şagirtan jî Xudan dîtin û dilşa bûn.


Karên Şandiyan 1:24
Û wan dua kirin û gotin: Ya Xudan, tu ku, bi dilê hemû mirovan ve dizanî, te kîjanî ji van her duyan hilbijart, wî nîşan bide ku,


Karên Şandiyan 2:12
Û hemû di nav heyranekiyê de ji hev û din re bi gotina: Divê ev çi be? dudilî dikirin.


Karên Şandiyan 2:26
Ji bo vê yekê dilê min geş û zimanê min zehf kêfxweş bû; wekî din, dê bedena min jî di nava kêfxweşiyê de bijî.


Karên Şandiyan 2:37
Lê belê gava wan vana bihîstin, dilê wan weke derzî derzî bûbe; ji Pêtrûs û şagirtên din re gotin: Birano, ma em çi bikin?


Karên Şandiyan 2:46
Û ew her roj li Perestgehê diciviyan, li malan nan dişkenandin û bi kêfxweşiyê û bi sadeyiya dil ve xwarinê dixwarin.


Karên Şandiyan 4:32
Civaka bawerkiran yek dil û yek can bû û tu kes, bona tiştekî ku xwediyê wê ye nedigot: Ev ya min e; lê belê her tişt ji bo wan hevpar bû.


Karên Şandiyan 5:3
Lê belê Pêtrûs got: Hananya, çima Îblîs dilê te tijî kir, ûsa ku, te derewan ji Ruhê Pîroz re got û qismek ji berdêla zeviyê ji xwe re veqetand?


Karên Şandiyan 5:4
Ma çawa ku dima, ji te re nedima? Û paşî ku te wê firot, ma ne di bin serweriya te de bû? Çawa bû ku te vî tiştî xist dilê xwe? Te ne ji mirovan re, lê ji Xwedê re derew kir!


Karên Şandiyan 7:23
Lê belê dema sala çelan tijî kir, xwesteka dîtina rewşa birayên xwe, lawên Îsraêlê ket dilê wî.


Karên Şandiyan 7:32
Ez Xwedayê bapîrên te, Xwedayê Birahîm û Îshaq û Aqûp im! Mûsayê bi tirs dilerziya, newêribû ku lê binihêre.


Karên Şandiyan 7:39
Û bapîrên me nexwestin ku ji wî re îtaet bikin; wî red kirin û bi dilê xwe vegeriyan Misirê.


Karên Şandiyan 7:51
Ya zilamên ku histuyên wan hişk, dil û guhên wan bêsunet in! Hûn her tim li dijî Ruhê Pîroz disekinin; mîna ku bapîrên we kirine, hûn jî dikin!


Karên Şandiyan 8:21
Di vî karî de ne para te heye û ne jî nisîbê te heye; ji ber ku dilê te li ber Xwedê ne rast e!


Karên Şandiyan 8:22
Niha ji vê xerabiya xwe ve tobe bike û li ber Xudan bigere, dibe ku ev fikra dilê te ji te re bête bexşandin.


Karên Şandiyan 8:37
Û Fîlîpûs got: Ger tu bi hemûya dilê xwe bawer bikî caiz e! Û wî bersivê da û got: Ez baweriyê tînim ku, Îsa Mesîh Lawê Xwedê ye!


Karên Şandiyan 9:31
Bi vî awayî hemû Dêrên li Cihûstanê, Celîlê û Samîriyê ne, gîhaştin dilxweşiyê û di tirsa Xwedê de dijiyan û bi alîkariya Ruhê Pîroz ve, bi hejmarî mezin dibûn.


Karên Şandiyan 11:23
Û dema ew gîhaşt û xêra Xudan dît, kêfxweş bû û bona ku ji dil bi Xudan ve girêdayî bin, hemûyan teşwîq kir;


Karên Şandiyan 12:3
Û dema dît ku Cihûdan ji vêya dilxweş dibin, pêş ve çû, bi Pêtrûs jî girt. Rojên Nanê Bêhavên bûn.


Karên Şandiyan 13:22
Û piştî ku wî ji textê daxist, bona wan Dawid bi qiralî anî serî û di derheqê wî de vê şahdeyiya kir û got: Min Dawidê lawê Îşay, zilamekî li gor dilê xwe dît, dê ew ê bi her xwestinên min bike.


Karên Şandiyan 14:17
û dîsa jî xwe bê şahde nehiştiye; wî ji me re qenciyê kir; ji ezmanan ve baranê barand, bi tewr û tewr mêw û dexlan, demsalan serrast kir û dilên me bi xwarin û bi kêfxweşiyê ve tijî kir.


Karên Şandiyan 15:8
Û Xwedayê ku bi dilan dizane, mîna ku ji me re kiriye, bi dayîna Ruhê Pîroz ji wan re jî şahdeyî kir


Karên Şandiyan 15:9
û wî di nava wan û me de tu cihêtiyê nekir, li ser bawerkirina wan, dilê wan jî safî kir.


Karên Şandiyan 15:24
Me bihîst ku; ji nav me hinek kes hatine cem we, bi gotinên xwe aramiya we xera kirine û dilê we tevlihev kirine; me wan neşandibûn.


Karên Şandiyan 15:33
Û piştî demekê li wir man, bona ku vegerin cem yê wan şandine, ji aliyê birayan ve bi dilxweşî hatin bi rê kirin.


Karên Şandiyan 16:14
Ji bajarê Tiyatîrayê, bi navê Lîdya, pîrekek qumaşê erguwanî difiroşe û bi Xwedê ve diperiste, guh da me; bona ku bala xwe bide tiştên ji aliyê Pawlos ve dihatin gotin, Xudan dilê wê vekir.


Karên Şandiyan 16:36
Û serokê zîndanê van gotinan ji Pawlos re got: Darazkiran bona serbest berdana we emir şand, niha hûn dikarin derkevin; bi dilxweşiyê ve herin!


Karên Şandiyan 17:28
ji ber ku em di wî de dijîn, dileqin û henin; mîna ku, ji hozanên we jî hinekan gotine: Ji ber ku em jî ji nîjada wî ne.


Karên Şandiyan 20:19
bi dilnizmiyek bitûmî û di nava hêstirê çavan de, ji ber ceribandinên ku bi dek û dolavên Cihûdan ve hatiye serê min, xizmetê ji Xudan re kirim


Karên Şandiyan 20:35
Di her tiştî de nîşanî we dam ku, bi vî awayî ked kişandin û alîkarî kirina lawazan û bîranîna gotina Xudan Îsa bi xwe gotiye: Dayîn ji stendinê hîn jî dilşadtir e! hewce dike.


Karên Şandiyan 21:13
Lê belê Pawlos bersivê da: Hûn çi dikin, çima hûn digirîn û dilê min diêşînin? Ji ber ku ez di oxra navê Xudan Îsa de li Orşelîmê, ne tenê ji girêdanê re, lê belê ji mirinê re jî amade me!


Karên Şandiyan 23:11
Dotira şevê Xudan li cem wî sekinî û got: Dilawêr be, Pawlos! Ji ber ku divê te çawa li Orşelîmê di derheqê min de şahdeyiyê kir, hewce dike ku tu li Romayê jî ûsa bikî.


Karên Şandiyan 24:3
Ya Felîksê xûpak, bi saya te, em di nava dilxweşiya mezin de dijîn; bi ewlekariyên ku te girtiye jî, pêşveçûnên bixêrhatî yên di derheqê vî netewî de hatine dîtin; em her tim û li her derê bi hemûya şikiryê vêya qebûl dikin!


Karên Şandiyan 24:4
Lê ez naxwazim ku hîn jî zêde te biwestînim; ez rica dikim ku, tu çend gotinên ku em ê bibêjin, bi dilxweşî guhdarî bikî.


Karên Şandiyan 24:27
Û gava du sal derbas bûn pê ve, di şûna Fêlîks de Porkiyo Fêstûs hat û Fêlîksê xwest ku dilê Cihûdan qezenc bike, Pawlos girêdayî hişt.


Karên Şandiyan 25:9
Lê belê Fêstûs xwest dilê Cihûdan qezenc bike, bi vî awayî bersivê da Pawlos û got: Tu dixwazî here Orşelîmê û wê derê li ber min ji van babetan ve bê daraz kirin?


Karên Şandiyan 26:2
Ya qiral Agrîpa! Ez xwe dilxweş dihesibînim; ji ber ku ez ê îroj parastina xwe yî di derheqê hemû sûcdar kirinê Cihûdan de li ber te bikim.


Karên Şandiyan 28:27
Ji ber ku dilê vî gelî stûr bû û bi guhê xwe ve giran bihîstin, çavên xwe jî girtin; nebe ku, bila bi çavên xwe ve hilbijêrin û bi guhên xwe ve bibihîzin, bi dilên xwe jî fêhm bikin û dîsa vegerin, ku ez ê şifê bidim wan.


Romayiyan 1:21
Ji ber ku Xwedê dizanîbûn jî, dîsa wî bi Xwedayî bilind nekirin û ji wî re şikir nekirin; lê belê di fikrên xwe de ketin ehmeqiyê; tariyê jî dilê wanî fêhm nake girt.


Romayiyan 1:24
Bo vê yekê, Xwedê, bona bedenên xwe rezîl bikin, wan di nav şehwetên dilê wan de berda pîsîtiyê.


Romayiyan 2:5
Lê belê ji ber inyadkirina xwe û dilê xwe yî bê tobe bona roja xezebê ku darazdana Xwedê ya dadî bê eşkere kirin, tu xezebê ji xwe re dicivîne;


Romayiyan 2:10
û dîsa pêşiyê ji Cihûdan re, him jî ji Grekan re, dê bilindî, dilxweşî û birêzî bide her kesên ku qenciyê dike.


Romayiyan 2:15
Bi vî awayî xuya dikin ku xwestinên zagonê, di dilê wan de nivîsiye; ûcdanên wan jî şahdeyiyê li vê dide; ramanên wan jî an wan bi sûc dike, an jî diparêze;


Romayiyan 2:29
Lê belê kesên ji hundir ve Cihûd be, Cihûd e û ne di tîpê de, lê di Ruh de bisunetbûna dil, bisunetbûn e; pesnahiya wî jî ne ji mirovan e, ji Xwedê ye.


Romayiyan 3:3
Ger hinekan bawerî neanîbin, dê çi bibe? Ma bêbaweriya wan, dilsoziya Xwedê ji navendê radike?


Romayiyan 3:17
Û rêya dilxweşiyê jî nizanin.


Romayiyan 4:6
Herweha Dawid jî, dilxweşiya zilamê ku, Xwedê wî bêlêker salih hesibandiye daxuyanî dike:


Romayiyan 4:9
Ma ev dilxweşî bona bisunetan e, an bona bêsunetan e jî? Em dibêjin ku: Birahîm bi saya baweriya xwe pak bûyî hate hesibandin.


Romayiyan 5:5
û hêvî jî naşermîne; ji ber ku bi navgîniya Ruhê Pîroz ku ji me re hatiye dayîn, hezkirina Xwedê rijiyaye dilê me.


Romayiyan 6:17
Lê belê şikir ji Xwedê re ku, mîna hûn qûlên gunehê bûn, lê li gor sûretê hînkariya ku hûn jê re hatine radest kirin we ji dil îtaet kir


Romayiyan 8:6
Ji ber ku ramanê li gor bedenê mirin e, lê belê ramanê li gor Ruh e jî jiyan û dilxweşî ye.


Romayiyan 8:27
Û yê ku lêkolînan li dil dike, dizane ku fikrê Ruh çî ye; ji ber ku ew li gor xwestina Xwedê, bona pîrozan şefaetê dike.


Romayiyan 9:2
di dilê min de keserek mezin, êşek bi dûmahî heye.


Romayiyan 9:15
Ji ber ku ji Mûsa re dibêje: Ez ê li yê ku dilovaniyê kirime re dilovaniyê bikim û yê ku ez li ber ketime, ez ê li ber bikevim.


Romayiyan 9:16
Niha, ger wusa be, ne ji yê ku dixwaze, ne ji yê ku baz dide, lê belê ji Xwedayê dilovan e.


Romayiyan 9:18
Niha, bi vî awayî, ew dikare ji kî re bixwaze, dilovanî bike û ji kî re bixwaze, dikare dilê wî tund bike.


Romayiyan 9:23
û ji kesên bona bilindkirinê ji berê ve amadeyî û dilovanî kiriye re, bona têgihandina dewlemendiya bilindiya xwe vêya kiribe, em çi bêjin?


Romayiyan 10:1
Ya birano! Xwesteka dilê min û bergera min a di derheqê Îsraêlê de ji Xwedê re, bona xelasiya wan e.


Romayiyan 10:6
Lê belê pakbûna ku ji baweriyê ve tê ûsa dibêje: Di dilê xwe de: Dê kî here ezman? – yanê bona daxistina Mesîh –


Romayiyan 10:8
Lê belê çi dibêje? Gotin nêzîkî te ye, di dev û dilê te de ye! A vay, gotina baweriyê ku em didin bihîstin ev e.


Romayiyan 10:9
Ji ber ku ger tu bi devê xwe bi eşkeretî bibêjî Îsa Xudan e û ji dilê xwe baweriyê bînî ku Xwedê wî ji mirinê vejandiye, tuyê xelas bibî.


Romayiyan 10:10
Ji ber ku mirov bi bawerkirina ji dil ve pak dibe û baweriya xwe bi devê xwe eşkere bêje jî xelas dibe.


Romayiyan 11:25
Ji ber ku, ya birano, bona ku hûn bi xwe û xwe nebin zana, ez naxwazim hûn ji vê razê ve bêhay bimînin: Heta ku hejmara kesên ji neteweyên din ên ku dê xelas bibin temam bibe, dilê beşekê Îsraêliyan tund bûye.


Romayiyan 11:30
Ji ber çawa ku demekê we ji Xwedê re bawerî nedikirin, lê belê niha ji ber bi bêbaweriya wan hûn gîhaştin dilovaniyê;


Romayiyan 11:31
mîna vêya, niha vana jî bûn bêîtaetker, da ku, bi dilovaniya ku ji we re hatiye nîşan dayîn ew jî niha bigihêjin dilovaniyê.


Romayiyan 11:32
Ji ber, bona ku Xwedê ji hemûyan re dilovaniyê bike, hemûyan di nav bêîtaetîkirinê de girt.


Romayiyan 12:1
Niha ya birano, ez bona dilovaniya Xwedê li ber we digerim ku hûn bedenên xwe mîna qurbanên zindî, pîrozî û wî xoşnûd kirî pêşkêşî Xwedê bikin; peristina we yî ruhanî ev e!


Romayiyan 12:8
an jî ger şîretker be, bila şîretan bide; yê ku bexşê dike, bila bi comerdî; yê ku rêvebirtî dike, bila bi xîretê; yê ku dilovaniyê dike, bila bi rûkenî bike!


Romayiyan 12:10
Di hezkirina biratiyê de ji hev û din bi dilovanî hez bikin; di hurmetê de yên din çêtir bibînin!


Romayiyan 14:17
Ji ber ku Serweriya Xwedê ne pirsa xwarin û vexwarinê ye, lê belê rastî û dilxweşî û di Ruhê Pîroz de kêfxweşî ye.


Romayiyan 14:19
Niha, bi vî awayî em xwe bidin karên ku dilxweşiyê ji me re tîne û me pêş ve dibe.


Romayiyan 14:22
Baweriya xwe yî di derheqê vê bûyerê de li berya Xwedê ji xwe re veşêre. Kesê bi tiştê ku tesdîq kiriye, xwe nede darazê çiqas dilgeş e!


Romayiyan 15:9
neteweyên din, bona dilovaniya wî, Xwedê bilind bikin; mîna ku hatiye nivîsandin: Bo vê yekê, ez ê di nava netewan de ji te re hemd bikim û ji navê te re murxan bistirêm!


Romayiyan 15:33
Û bila Xwedanê dilxweşiyê bi we hemûyan re be! Amîn.


Romayiyan 16:18
Ji ber ku kesên ûsa ne ji Xudanê me Mesîh re, lê belê ji zikê xwe re xizmetê dikin û dilê kesên saf bi gotinên xwe yî çaplûsî yên bi guhan ve xweş tê dixapînin.


Romayiyan 16:20
Û Xwedayê dilxweşiyê, pirr derbas nebe dê Îblîs di binya lingên we de bieciqîne. Bila kerema Xudanê me Îsa Mesîh bi we re be!


1 Korîntiyan 1:9
Xwedayê ku hûn ji aliyê wî ve bona şirîkantiya Lawê wî, Xudanê me Îsa Mesîh hatine bang kirin, dilsoz e.


1 Korîntiyan 2:9
lê belê mîna ku hatiye nivîsandin: Yê ku tu çav nedîtiye û tu guh nebihîstiye û neketiye dilê mirovan, yanê, hemû tiştên ku Xwedê bona hezkirê xwe amade kiriye.


1 Korîntiyan 4:2
Xeynî vêya, li vir tiştê ku ji keyayan tê xwestin, dilsoziya kesekî ye.


1 Korîntiyan 4:5
Bi vî awayî, heta ku Xudan were, berî wexta wê ji tiştekî re daraziyê mekin; tiştên dizî yên tariyê ew dê ronî bike û ew dê mirazên dilan eşkere bike û wê demê dê pesnvedana her mirovî ji Xwedê be.


1 Korîntiyan 4:17
Ji ber vê yekê, di Xudan de gedeyê xwe yî xoşewîst û dilsoz Tîmotêyos ji we re şandim; ew dê ji we re rêyên ku li her derê, li her Dêrê didim hîn kirin û di Mesîh de li pey diçim bîr bîne.


1 Korîntiyan 5:8
Bo vê yekê ne bi havêna kevin, ne jî bi havêna xerabî û girrî, lê belê bi nanê bêhavên yê ji dil û rastiyê ve cejnê bikin.


1 Korîntiyan 7:25
Lê belê di derheqê keçikan de, ji Xudan ve emrê min nîne; lê belê mîna yekî liyaqî ewlekariyê bête dîtin, ji aliyê Xudan ve gîhaştiye dilovaniyê bim, ez rayê didim.


1 Korîntiyan 7:37
Lê belê yê ne di bin hewceyê de be, yê di dilê xwe de bi qirar û bikare xwesteka xwe bîne cîh, di dilê xwe de nezewicandina keça xwe qirar bike, dê baş bike.


1 Korîntiyan 7:39
Pîrekek heta ku zilamê wê bijî, bi zilamê xwe ve girêdayî ye; lê belê ger zilamê wê bimire, ew ji zewaca kesê bi dilê xwe dixwaze re serbest e; lê bila di Xudan de be!


1 Korîntiyan 7:40
Lê belê ger ew mîna xwe bimîne, li gor fikrê min dê hîn jî dilxweş bibe û ez zen dikim ku Ruhê Xwedê di min de jî heye.


1 Korîntiyan 10:13
Hûn xeynî ceribandina ya ku mirovî ye, rastî yekî din nehatin; lê belê Xwedê dilsoz e, destûrê nade ku hûn ji hêza xwe zêdetir bên ceribandin; lê belê bona ku hûn di berxwe de bidin, bi ceribandinê re, dê rêya derketinê jî ji we re temîn bike.


1 Korîntiyan 13:4
Hezkirin pirr bisebr e û dilovan e; hezkirin çavnebariyê nake; hezkirin pesnê xwe nade, quretiyê nake;


1 Korîntiyan 13:6
bi neheqiyê kêfxweş nabe, lê belê bi rastiyê ve dilxweş dibe;


1 Korîntiyan 14:25
û dê ramanên dizî yên dilê wî bê eşkere kirin û bi vî awayî dê ew bibêje: Bi rastî jî Xwedê di nava we de ye û ser rû xwe bavêje erdê û ji Xwedê re peristinê bike.


1 Korîntiyan 14:33
Ji ber ku Xwedê ne yê tevliheviyê, lê Xwedanê dilxweşiyê ye; mîna di hemû Dêrên pîrozan de ûsa ye.


1 Korîntiyan 15:1
Ya birano, dixwazim ku Mizgîniya min agahî we kir û we jî qebûl kir û pê ve dilsoz mane di bîra we de bînim;


1 Korîntiyan 16:11
Bila kes wî xor nebîne! Lê belê bona bête cem min, wî bi dilxweşiyê ve bi rê bikin; ji ber ku ez tevî birayan li benda hatina wî me.


2 Korîntiyan 1:2
Bila ji Bavê me Xwedê û ji Xudan Îsa Mesîh ve kerem û dilxweşî ji we re be!


2 Korîntiyan 1:3
Bila ji Xwedayê ku bingeha her tewr xemrevîniyê ye, ji Bavê bi dilovanî, ji Xwedê û Bavê Xudanê me Îsa Mesîh re pesnahî be!


2 Korîntiyan 1:22
Û wî me mor kir û bona ewledariyê Ruh da dilên me.


2 Korîntiyan 2:4
Ji ber, ne bona ku hûn bikesirin, lê bona ku hûn hezkirina minî mezin ji bo we heye bizanibin, bi tengasiyek mezin û di nava êşa dil de, bi gellek hêstirên çavan ji we re nivîsandim.


2 Korîntiyan 3:2
Nameya di dilê me de hatiye nivîsandin û ji aliyê hemû mirovan ve tê zanîn û tê xwendin hûn in.


2 Korîntiyan 3:3
Eşkere ye ku, hûn ji aliyê me, wekî ku nameya Mesîh bin, ya ku ne bi hibrê, lê belê bi Ruhê Xwedayê ku zindî ye, ne li ser lewhên kevir, li ser lewhên dilên ji goşt in; hatine nivîsîn.


2 Korîntiyan 3:15
Çi heye ku heta îro, dema Mûsa tê xwendin, berûkek dilê wan dixumîne.


2 Korîntiyan 4:1
Ji bo vê yekê, li gor ku em gîhaştine dilovaniyê, gava ku ev xizmeta me hebe, em dilawêriya xwe winda nakin;


2 Korîntiyan 4:6
Ji ber Xwedanê ku gotiye: Dê di tariyê de ronahî bibiriqe, bona ku ronahiya bilindahiya zanyariya Xwedê, ya di wecê Îsa Mesîh de dibiriqe bide me, di dilên me de biriqî.


2 Korîntiyan 5:12
Ji ber ku em xwe dîsa ji we re salix nadin; lê belê em fersenda bona me pesnahî dayînê didin we; da ku, bersivek we yî ji yên pesnê xwe ne bi dil, bi xuyayiya derve didin hebe.


2 Korîntiyan 6:11
Ya Korîntiyan, devê me ji we re vebûye, dilê me fireh bûye!


2 Korîntiyan 6:12
Hûn di me de teng nebûne, lê belê hûn di dilê xwe de teng bûne!


2 Korîntiyan 7:2
Di dilên xwe de cîh bidin me: Me neheqiyê ji tu kesî re nekir, kesî ji rê dernexist, keda kesekî nexwarin.


2 Korîntiyan 7:3
Ez vana, bona daraz kirina we nabêjim; ji ber ku min berê got, em ê bi we re bimirin jî û bijîn jî, hûn di dilê me de ne.


2 Korîntiyan 8:8
Vêya mîna emrekî nabêjim, lê belê dixwazim ku hezkirina we yî ji dilî, bi xîreta yê din re bidim ber hev û biceribînim.


2 Korîntiyan 8:16
Lê belê bila şikirî ji Xwedayê ku, bona we eynî xîretê daye dilê Tîtûs, re be!


2 Korîntiyan 9:7
Ne mîna bi nexwestinê an jî bo zordanê, bila her kes li gor ku di dilê xwe de nêt kiriye bide; ji ber ku Xwedê ji yê bi kêfxweşiyê dide hez dike!


2 Korîntiyan 10:1
Yê dema di nava we de bû tirsok, lê belê dema ne di nava we de be li hemberê we bê tirs, ez, Pawlos, bi dilnizmî û nermiya di Mesîh de ji we re rica dikim


2 Korîntiyan 11:3
Lê belê çi heye ku, mîna mar Hawa bi xapînokiya xwe xapand, ez ditirsim ku ramanên we jî ji gorî bûna Mesîh, yê pak û bidilî, ji rê ve bê derketin.


2 Korîntiyan 11:19
Ji ber ku hûn baqil in, bi dilxweşî ji bê aqilan re tehemûl dikin!


2 Korîntiyan 13:11
Ya dawîn, di xweşiyê de bimînin, ya birano. Kêfxweş bin, bona kemalê xîretê bikin, guh bidin banga min, di ramanên xwe de yek bin, di nava dilxweşiyê de bin û dê Xwedayê hezkirin û dilxweşiyê bi we re be!


Galatiyan 4:6
Bona ku hûn law in, Xwedê Ruhê Lawê xwe yê bi gotina: Abba, Bavo! bang dike şand dilên we.


Galatiyan 4:15
Ma niha ji wê dilxweşiya we re çi bû? Ji ber ku ez bona we şahdeyiyê dikim ku, ger ji destê we bihata, we yê çavên xwe bikolana û bidana min.


Galatiyan 4:20
lê belê min dixwest ku ez niha li cem we bim û awaza dengê xwe biguherînim; ji ber ku ez di derheqê we de dudilî me!


Galatiyan 5:22
Lê belê mêwa Ruh hezkirin, kêfxweşî, aştî, sebir, dilovanî, qencitî, dilsozî,


Galatiyan 6:16
Bila ji hemû kesên mîna vê qaîdê dikin û ji Îsraêla Xwedê re dilxweşî û dilovanî bibe!


Efesiyan 1:1
Ji Pawlosê ku bi viyana Xwedê bûye şagirtê Mesîh Îsa, ji pîrozên li Efesê ne re û ji yên di Mesîh Îsa de dilsoz in re:


Efesiyan 1:18
da ku, wekî çavên dilên we ronî bibe, hûn hêviya bang kirina wî çî ye, dewlemendiya bilindahiya mêrasa wî yî di pîrozan de çî ye,


Efesiyan 2:4
Lê belê Xwedayê dilovaniya wî zêde ye, ji ber hezkirina xwe yî mezin, ya ku wî bi wê ji me hez kiriye,


Efesiyan 2:17
û ew hat û him ji we re, yên ku li dûra ne re û him jî ji yên nêzîk re mizgîniya dilxweşiyê da;


Efesiyan 3:12
bi navgîniya baweriya ku ji wî re ye, bi ewlekariyê di wî de dilawêriya me û têketina me heye.


Efesiyan 3:15
da ku, li gor dewlemendiya mezintiya xwe di zilamê ji dil de, bi navgîniya Ruhê xwe bi qudretê xwurtbûnê,


Efesiyan 3:16
bi navgîniya baweriyê rûniştina Mesîh ya di dilê we de rûnê bide we;


Efesiyan 4:2
bi hemû dilnizmî û xûnermiyê ve, bi tehemûl, di hezkirinê de ji hev û din re bisebir bin;


Efesiyan 4:3
xîret bikin ku hûn yekîtiya Ruh bi rêya dilxweşiyê ve biparêzin.


Efesiyan 4:18
hişê wan kor bûye; ji berya nezaniya hundirê wan û bêhêsbûna dilê wan ve ji jiyana Xwedê re biyan mane.


Efesiyan 4:32
Ji hev û din re dilxweş û bişewqat bibin û mîna ku Xwedê we di Mesîh de bexşandiye, hûn jî hev û din bibexşînin.


Efesiyan 5:19
ji hev û din re Zebûran, qesîdeyan û murxên ruhanî bibêjin û di dilê xwe de ji Xudan re murxan û Zebûran bixwînin;


Efesiyan 6:5
Ya dîlno, gotinên efendiyên xwe yî li gor bedenê, mîna guhdana gotina Mesîh bi birêzî û tirsê ve, bi dilê paqij ve guhdarî bikin.


Efesiyan 6:6
Lê vêya mîna kesên ku bona dilxweş kirina mirovan dixwazin, bona bi çavan re xweşik xuya bike, mekin. Lê belê mîna qûlên Mesîh, xwestina Xwedê ji can ve bînin cîh.


Efesiyan 6:7
Û ne mîna ji mirovan re, mîna ji Xudan re xizmet dikin, ji dil ve xizmetê bikin


Efesiyan 6:19
Û bona ku ez raza Mizgîniya ku di oxra wê de, di zincîrê de niwêneriyê dikim; bi dilawêrî daxuyanî bikim, bila di vebûna devê min de gotin ji min re bête bexşandin;


Efesiyan 6:22
A vay, min wî bona vî tiştî ji we re şand; da ku, hûn tiştê di derheqê me de ne bizanibin û ew xemrewîniyê li dilê we bike.


Filîpiyan 1:5
a ji roja pêşîn heta îrojê de, bona we hemûyan, her tim bi dilşadî niyazan dikim.


Filîpiyan 1:7
Ez mafdar im ku bona we hemûyan wusa bifikirim. Ji ber ku hûn di dilê min de ne. Ez, dixwaze zincîrkirî bim, dixwaze jî bi parastina Mizgînê serrast kirinê bikim, hûn hemû tevî min şirîkên sayeya Xwedê ne.


Filîpiyan 1:8
Ji ber, Xwedê şahdeyê min e ku, min bi hezkirina di dilê Mesîh Îsa de çawa bêriya we hemûyan kiriye.


Filîpiyan 1:14
û gellekên birayan jî, ji ber zincîrkirina min, bi Xudan ve ewle dibin û di gotina kelama Xwedê de hîn jî dilawêr dikin.


Filîpiyan 1:17
lê belê yên din jî Mesîh ne bi dilê paqij, dibêjin qey dê di girtîbûna min de tengasiyê ji min re derxînin, bi azweriyên ezperestiyê ve didin nasîn.


Filîpiyan 1:20
li gora bende mayîna min, ya tîndar û hêviya min, ez ê di tu tiştî de neyêm şermezar kirin, lê belê mîna ku her tim dibe, niha jî, divê bi jiyanê, divê bi mirinê be, dê Mesîh di bedena min de, bi dilawêriyek bitûmî bête bilind kirin.


Filîpiyan 1:25
Û ez ji vêya ewledar im û ez dizanim ku, ez ê bimînim û bona ku hûn di baweriyê de geş û dilxweş bibin, ez ê li cem we hemûyan bimînim;


Filîpiyan 2:1
Bi vî awayî ger di Mesîh de cesaretek, ger xemrevîniyek ji hezkirinê ve tê û di Ruh de yekîtî hebe, ger hezkirinek û dilovaniyek ji dil hebe,


Filîpiyan 2:2
kêfxweşiya min temam bikin; da ku, bila eynî hezkirina we hebe û hûn wekî dilekî bin û di fikirandina yek fikirî de bin.


Filîpiyan 2:3
Tu tiştî bi ezîtiyê û bi pesnahiya vala ve mekin; lê belê bi dilnizmiyê ve, bila her yek yê din ji xwe sereta bihesibîne;


Filîpiyan 2:19
Lê belê ez di Xudan Îsa de hêvî dikim ku di nêzîk de Tîmotêyos ji we re bişînim; da ku, ger ez jî tiştên di derheqê we de hîn bibim, dilê xwe aram bikim.


Filîpiyan 2:20
Ji ber ku kesekî minî din, mîna wî bifikire û ji dil bi rewşa we re têkiliyê deyne tune.


Filîpiyan 2:22
Lê belê bi dilsoziya wî ya ku hatiye ceribandin û mîna ku law xizmetê ji bav re bike, wî bi min re, bona pêş ve birina Mizgîniyê xizmetê kiriye, hûn dizanin.


Filîpiyan 2:27
Bi rastî jî ew di dereca mirinê de nexweş ketibû; lê Xwedê ji wî re, ne tenê ji wî re, lê belê bona ez êşê bi ser êşê ve nebînim ji min re jî dilovaniyê kir.


Filîpiyan 4:1
Ji ber vê yekê, ya xoşewîstno, kêfxweşiya min, taca serê min, birayên minî xoşewîst, yên min ji dil bêriya wan kiriye, bi vî awayî di Xudan de ûsa sabît bisekinin!


Filîpiyan 4:7
û aştiya Xwedê ya ku hemû hînkirinan derbas dibe, dê di Mesîh Îsa de dilên we û ramanên we biparêze!


Filîpiyan 4:8
Welhasil, ya birano, çi rûmetên rastî, birêzî, rasteqînî, pak, xweşik û dilovanî hebe, çi rûmetên liyaqî pesnahiyê û bixûpakî hebe, wê bifikirin!


Filîpiyan 4:9
Yê ku hûn hîn bûne, we qebûl kirine, bihîstine û her çi tiştê ku we di min de dîtine jî bikin û dê Xwedayê dilxweşiyê bi we re be.


Kolosiyan 1:2
ji birayên di Mesîh de pîroz û dilsoz, yên ku li Kolosê ne re: Bila ji Bavê me Xwedê û Xudan Îsa Mesîh ve, ji we re xêr û xweşî bibe!


Kolosiyan 1:7
We vêya ji xizmetkarê Mesîh, yê dilsoz, yê ji bo we ye, ji hemkedkarê me yî xoşewîst Êpafras ve bihîstin;


Kolosiyan 2:2
da ku, bila dilê wan metirsiyê bibîne û bila di hezkirinê de yek bibin;


Kolosiyan 2:18
Bila tu kesên di dilnizmiya sexte û peristina milyaketan de di ber xwe didin, yên li ser xewnên xwe yî dîtiye disekine û bi ramanên ezitiya xweza ve li cîhê vala quretiyê dikin û yên nikarin xwe bi Serî ve bigirin, we bêyî xelata we nehêlin.


Kolosiyan 2:23
Bê şik, ji aliyê ji dil ve peristinê, dilnizmiya sexte û ji bedenê re eziyet kirinê de, xuyakirinek zaniyarî ya van qaîdeyan heye; lê belê bona berketina têkçûna ezitiya xweza, tu qenciya wan nîne.


Kolosiyan 3:12
Bi vî awayî hûn, mîna yên ji aliyê Xwedê ve bi pîroz û xoşewîstiyê ve hatine bijartinê, qenciyê, dilxweşiyê, dilnizmiyê, sebr û nermiyê li xwe bikin;


Kolosiyan 3:13
bila têkiliyên we yî bi hev û din re, dilxweş û nerm bibin; ger giliyê yekî ji we, ji yê din hebe, mîna ku Xudan we bexşandiye, hûn jî hev û din wusa bibexşînin.


Kolosiyan 3:15
Bila dilxweşiya Mesîh, di dilê we de dadmend bibe; ji vêya re jî hûn di bedenekê de hatin dawet kirin û bibin yên şikiryê dikin!


Kolosiyan 3:16
Bila gotina Mesîh, bi hemû dewlemendbûna xwe di hundirê we de bijî; bi hemû zaniyariyê hînî hev û din bikin, şîreta bidin hev, bi gotina Zebûran, qesîdeyan û murxên ruhanî di dilê xwe de bi şikiryê awazan bilindî Xwedê bikin.


Kolosiyan 3:22
Ya dîlno, di her tiştî de ji efendiyên xwe yî li gor bedenê re îtaet bikin; vêya ne mîna kesên ku dixwazin mirovan xoşnûd bikin, xizmeta li ber çavan xweş dibe dikin, lê bi dilê pak û bi tirsa Xudan bikin.


Kolosiyan 3:24
her çi hûn bikin, ne mîna ku ji bo mirovan dikin, mîna ku bona Xudan dikin ji dil çêkin; hûn ji Xudan Mesîh re qûlitiyê dikin!


Kolosiyan 4:8
A vay, bi vê armancê bona ku rewşa me bigehîne û metirsiyê bide dilê we, min wî ji we re,


1 Selanîkiyan 1:6
Û we di nava pirr tengasiyan de bi dilxweşiya ku Ruhê Pîroz daye, gotinê qebûl kir û bûn yên ku li gor me û Xudan dikin;


1 Selanîkiyan 2:4
lê belê, ji ber ku ji aliyê Xwedê ve em liyaqî emanet girtina Mizgîniyê hatine dîtin, em ne bona mirovan, bona Xwedanê ku dilê me diceribîne xoşnûd bikin diaxifin.


1 Selanîkiyan 2:7
lê belê mîna dayîkekî ku zaroyên xwe dimijîne, têkiliyên me yî bi we re bi dilovanî bû.


1 Selanîkiyan 2:8
Em ûsa ji dil bi we ve hatibûn girêdan ku, ne tenê Mizgîniya Xwedê, em razî bûn ku heta canê xwe jî bi we re par bikin; ji ber ku me ewqasî ji we hez kir!


1 Selanîkiyan 2:12
me dilawêriyê da we, we xemrevîn kirin; me bona hûn li gor Xwedayê ku we bangî serwerî û bilindahiya xwe dike, bijîn, teşwîq kirin.


1 Selanîkiyan 2:17
Lê belê em, ya birano, di demekî kurt de, ne di dil de, lê di bedenê de li dûrî we man; bi bêrîkirinek mezin, bona ku wecê we dîsa bibînin me hîn zêde xîret kir;


1 Selanîkiyan 2:19
Ji ber ku hêviya me, an dilxweşiya me, an jî taca ku em bi wê pesnên xwe vedin çî ye? Belê, ma li ber Xudanê me Îsa Mesîh, di hatina wî de ne hûn in?


1 Selanîkiyan 2:20
Ji ber ku pesnahiya me û dilxweşiya me hûn in!


1 Selanîkiyan 3:9
Ji ber ku li berya Xwedanê xwe, bi bersivbûna vê dilxweşiya ku me bona we bihîstiye, gelo em ê çawa bi têrî bona we şikiryê ji Xwedanê xwe re bikin?


1 Selanîkiyan 3:13
da ku, dema Xudanê me Îsa Mesîh bi hemû pîrozên xwe re hat, bona ku hûn li berya Bavê me Xwedê di pîroziyê de bêqisûr bin, bila dilê we bizexmîne.


1 Selanîkiyan 4:1
Bi kurtî, ya birano, ka hûn ê çawa bijîn û ka hûn ê çawa Xwedê dilxweş bikin, hûn ji me hîn bûn; çawa ku hûn ûsa dijîn; bona ku hûn di vê babetê de hîn jî pêş ve herin, em bi navê Xudan Îsa rica ji we dikin û we teşwîq dikin.


1 Selanîkiyan 5:14
Lê belê, ya birano, em li ber we digerin, yên vala digerin îkaz bikin, yên tirsonek dilawêr bikin, ji bêhêzan re alîkar bibin, li berya her kesî bi sebir bibin!


1 Selanîkiyan 5:23
Lê belê ew bi xwe, Xwedayê çavkaniya dilxweşiyê, bila we bi tûmî pîroz bike û ruhê we, canê we û bedena we, di hatina Xudanê me Îsa Mesîh de bêkêmasî û bêqisûr bê parastin!


2 Selanîkiyan 2:17
bila ew dilê we xemrevîn bike û we di her pişka qenc û gotinê de zexm bike!


2 Selanîkiyan 3:5
Lê belê bila Xudan, dilê we ber bi hezkirina Xwedê û sebra Mesîh ve bibe.


1 Tîmotêyos 1:2
ji yê ku di baweriyê de lawê minî rasteqîn e, ji Tîmotêyos re: Bila ji Bavo Xwedê û Xudanê me Mesih Îsa ve xêr, dilovanî û xweşî (bi te re) be!


1 Tîmotêyos 1:5
Lê belê armanca vê temmiyê, hişyar kirina hezkirina ku ji dilê pak û ji ûcdanê paqij û ji baweriya bi dilî ve dizê ye.


1 Tîmotêyos 1:12
Ez ji Xudanê me Mesîh Îsayê ku min xurt kiriye re şikir dikim; ji ber ku min dilsoz hesiband û girt xizmeta xwe;


1 Tîmotêyos 1:13
demekê ez mirovek zalim, kanc û kufurbaz bûm. Lê belê ez gihaştim dilovaniyê; ji ber ku min bi nezanî, di bêbaweriyê de kir;


1 Tîmotêyos 1:15
Gotina ku, Mesîh Îsa bona gunehkaran xelas bike hate dinê, dilsoz e û ji her alî ve liyaqê qebûlê ye; herî mezinê wan (gunehkaran) ez im.


1 Tîmotêyos 1:16
Lê belê Mesîh Îsa, bona ku ez ji yên bi bawerî anînê dê bigihêjin jiyana bê dawî re bibim mînak, bona ku sebra xwe yî bê dawî pêşiyê di min de pêşkêş bike dilovaniyê li min kir.


1 Tîmotêyos 3:1
Ev gotina dilsoz e: Ger zilamek çavdêriyê bixwaze, xwesteka karekî qenc dike.


1 Tîmotêyos 3:3
ne dildayê xemrê be, ne zordest be, lê belê nerm, ne şerûd, ne hezkirê peran be;


1 Tîmotêyos 3:8
Mîna vêya, divê wezîfedarên Civakê jî ne wekî kesên dugotinî, dildayê pirr xemrê, yên li pey qezenca bêheq ve diçin bin;


1 Tîmotêyos 3:13
Ji ber ku yên ku wezîfa xwe qenc çêkirine, ji xwe re cîhekî qenc bi dest ve dixin û di baweriya di Mesîh Îsa de ye de dilawêriyek mezin qezenc dikin.


1 Tîmotêyos 5:2
pîrekên pîr, mîna diya te bin, pîrekên ciwan bi dilsafiyek tam, mîna ku xwuşkên te bin, teşwîq bike.


2 Tîmotêyos 1:2
ji lawê minî xoşewîst Tîmotêyos re: Bila ji Bavo Xwedê û Xudanê me Mesîh Îsa ve xêr, dilovanî û xweşî (bi te re) be!


2 Tîmotêyos 1:5
Baweriya ji dilî ya di te de bi bîr ve tînim; ez bawer im, ew baweriya ku pêşiyê di pîrika te Loîsê de û dawiyê di dayika te Ewnîkê de bû, niha jî di te de ye.


2 Tîmotêyos 1:16
Bila Xudan ji maliyên Onesîforos re dilovaniyê bibexşîne; ji ber ku wî pirr caran min dilhênik kir û ji zincîra min şerm nekir;


2 Tîmotêyos 1:18
Xudan bide wî ku, bila ew di wê rojê de ji Xudan ve dilovaniyê bibîne! Û tu zehf qenc pê dizanî ku, wî li Efesê çiqas xizmet ji min re kiriye.


2 Tîmotêyos 2:2
Û tiştên ku te di nava gellek şahdeyan de ji min bihîstine, siparteyî zilamên ku bikaribin hînî kesên din bikin û dilsoz in re bike.


2 Tîmotêyos 2:11
Ev gotina dilsoz e: Ger em bi wî re miribin, em ê bi wî re jî bijîn;


2 Tîmotêyos 2:13
ger em dilsoz nemînin, ew ê dilsoz bimîne; ji ber ku ew nikare xwe bi xwe înkar bike.


2 Tîmotêyos 2:22
Lê belê ji azweriyên ciwanî ve bireve û tevî kesên bi dilên paqij ve bangî Xudan dikin, li pey dadmendî, bawerî, hezkirin û dilxweşiyê ve baz bide!


Tîtos 1:4
ji Tîtûsê ku li gor baweriya me yî hevpar, lawê minî rasteqîn e re: Bila ji Bavo Xwedê û ji Xelaskerê me Mesîh Îsa ve xêr, dilovanî û xweşî (bi te re) be!


Tîtos 1:9
divê li gor perwerde kirinê, bibe yê ku bi zexmî, bi gotina dilsoz ve digire, da ku, bila di perwerdeya zexm de bikaribe teşwîqê bike û bikaribe dengê yên ku li dijî dibêjinê bibire.


Tîtos 2:5
û bi rastdîtin bin, dil pak, di malên xwe de bixebat bin û bengî zilamê xwe bibin, perwerde bikin.


Tîtos 3:5
ne bi karên ku me bi rastiyê ve kirine, lê bi dilovaniya xwe, bi şuştina ji nû ve welidandinê ve


Tîtos 3:8
Ev gotin dilsoz e û bona yên baweriya xwe bi Xwedê ve anîne, bi karên qenc ve mijûlbûnê bifikirin, ez dixwazim ku, tu, di derheqê van tiştan de, bi ewlekarî teyît bike. Vana, ji mirovan re, qenc û bifêde ne.


Filêmon 1:7
Ji ber ku hezkirina te ji min re bû çavkaniya dilşayiyek mezin û xemrevîniyê; ji ber ku birayê xoşewîst, dilên pîrozan bi navgîniya te şa bû.


Filêmon 1:12
wî, yanê, dilê xwe ji te re şûnda dişînim.


Filêmon 1:14
lê belê heta ku erêkirina te nebe, min nexwest ku tiştekî bikim; da ku, bila qenciya ku tu bike, ne ji hewcedariyê, lê belê ji dil ve bibe.


Filêmon 1:20
Belê, ya birayo, bila di Xudan de fêdeyek te ji min re bibe; di Mesîh de dilê min şa bike!


Îbraniyan 1:9
Te ji rastiyê hez kir û ji xerabiyê kerihî; bona vêya Xwedê, Xwedayê te, te bi rûnê dilxweşiyê ve, ji hevalên te zêdetir mesh kir!


Îbraniyan 2:3
ger em dilxavî ya xelasiyek ûsa mezin bikin, ma em ê çawa birevin? Ev xelasiya, di destpêkê de bi navgîniya Xudan ve hate gotin, ji aliyê kesên ku bihîstine ve ji me re hate tesdîq kirin;


Îbraniyan 2:17
Ji ber vêya ji her alî ve divê mîna birayên xwe biba; da ku, bila di xizmeta xwe yî ji Xwedê re de bibe Serokkahînekî dilovan û dilsoz û bikaribe ji gunehên gel re kefaretê bike.


Îbraniyan 3:1
Bona vêya, ya birayên pîroz, yê ku şirîkê banga ezmanî ne, çawa ku Mûsa di hemûya mala wî de dilsoz bû,


Îbraniyan 3:2
li Îsayê Serokkahîn û Şagirtê mukuriya me, yê ku ji yê wî bi wezîfedar kiriye re dilsoz e, binihêrin.


Îbraniyan 3:5
Mûsa bona ku şahdeyiyê li gotinên di demên were de bê gotin bike, di hemû mala wî de mîna xizmetkarekî dilsoz bû;


Îbraniyan 3:6
lê belê Mesîh, li ser mala wî mîna lawekî dilsoz bû; ger em cesaret û hêviya ku em bi wê pesnên xwe didin heta dawiyê bê sistkirin bidomînin, mala wî em in.


Îbraniyan 3:8
li çolê, mîna di roja ceribandinê de, di hêrsê de be, dilên xwe tund mekin.


Îbraniyan 3:10
Bo vê sedemê ez ji wê nifşeyê xeyidîm û gotim: Dilê wan tim ji rê ve çewt dibe, rêyên min jî hîn nebûn.


Îbraniyan 3:12
Ya birano, bala xwe bidin, bila di we tu kesî de dilxerabiya bêbaweriyê ya ji Xwedê ve dûr dikeve tune be!


Îbraniyan 3:15
heta ku tê gotin: Ger îro hûn dengê wî bibihîzin, mîna di hêrsê de bû, dilê xwe tund mekin.


Îbraniyan 4:7
piştî ewqas demî, bi navgîniya Dawid ve: Îroj, dibêje û dîsa rojekê tayîn dike; herweha ji berê ve: Ger îro hûn dengê wî bibihîzin, dilê xwe tund mekin! hatiye gotin.


Îbraniyan 4:12
Ji ber ku gotina Xwedê zindî ye û bi bandûr e, ji her şûrê bi du devî hîn tûjtir e û heta can û ruh, mêjî û movikan ji hev û din cuda bike, dikare here kûrahiyê; armanc û ramanên dil, daraz dike.


Îbraniyan 4:16
Niha bona ku em bigihêjin dilovaniyê û bona em xêrê bibînin, ji bo ku di wextê de alîkariya wê bibe, em bi metirsiyê nêzîkî texta xêrê bibin!


Îbraniyan 8:9
Dê vêya mîna peymana ku bona kalikên wan ji Misirê derxînim, roja min bi destê wan girt û bi wan re çêkirin nebe. Ji ber ku ew dilsozî peymana min neman, min jî rû ji wan ve guherand, Xudan dibêje.


Îbraniyan 8:10
Ji ber ku paşî wan rojan, Xudan dibêje, peymana ku ez bi gelê Îsraêl ve çêkim ev e: Ez ê zagonên xwe bi hişê wan ve bineqşînim û vana li ser dilên wan binivîsînim û ez ê bibim Xwedayê wan, ew ê jî bibin gelê min.


Îbraniyan 8:12
Ji ber ku ez ê li dijî fesadiyên wan dilovan bim û êdî gunehên wan di bîra xwe de neynim.


Îbraniyan 10:16
Xudan dibêje: Paşî wan rojan peymana ku ez bi wan re bibirim ev e: Ez ê zagonên xwe têxim dilên wan û ez ê vana li hişên wan binivîsînim.


Îbraniyan 10:21
wekî ku dilê me ji ûcdanê xerab ve hatibe paqij kirin û bedena me bi ava paqij ve hatibe şuştin, em bi tijîbûna baweriyê, bi dilekî rasteqîn ve nêzîk bibin;


Îbraniyan 10:22
bêyî dudilî, bi awayekî şidandî, bi mukurhatina hêviyê ve bigirin,


Îbraniyan 10:23
ji ber, yê ku wadê dike, dilsoz e


Îbraniyan 10:28
Kesekî zagona Mûsa bi valahiyê hesibandiye, li ser gotinên du an jî sê şahdeyan ve dê bêyî dilovaniyê bimire.


Îbraniyan 12:11
Her perwerdebûn, pêşiyê şêrîn nayê, tahl tê; lê belê ev dawiyê bona yên tên perwerde kirin, rastiya ku dilxweşiyê dide ava dike.


Îbraniyan 12:21
Û xuyabûnî ewqas tirsehêz bû ku, Mûsa: Ez zehf ditirsim û dilerizim! gotibû.


Îbraniyan 12:27
Û gotina: Êdî carekî din, dide xuya kirin ku, dê yên dilerizin, wekî tiştên ku hatine afirandin bin, bêne rakirin; da ku, yên nalerizin bila baqî bimînin.


Îbraniyan 13:6
Bi vî awayî em bi dilawêrî dibêjin: Xudan alîkarê min e, ez natirsim; ma mirov dikare çi bi min bike?


Îbraniyan 13:9
Bi hînkariyên cihê û xerîb, bi der û dorê ve neherikin; ji ber ku ji dil re, bi xêrê ve pêdandî mayîn qenc e, ne bi xwarinê ve; yên ku bi vana mijûl bûn, tu qenciyê nedîtin.


Îbraniyan 13:16
Lê belê qencî kirinê û ya bi we re ye bi kesên din re par kirinê jî ji bîr mekin; ji ber ku Xwedê ji qurbanên ûsa ve dilxweş dibe!


Îbraniyan 13:20
Lê belê Xwedayê dilxweşiyê, yê ku, Xudanê me Îsayê Şivanê mezin yê mîhan e, bi xwîna peymana bêdawî, ji mirinê ve şunda anî;


Aqûb 1:2
Birayên min, dema hûn bi ceribandinên tewr bi tewrî ve rû bi rû hatin, vê bi dilekî xweş ve pêşwazî bikin.


Aqûb 1:6
Lê belê bila bê şik û şubhe, bi baweriyê bixwaze; ji ber ku mirovên şik û şubhê dibihîze, mîna pêlên behrê yê ba wê dibe û dilerzîne ye.


Aqûb 1:7
Ji ber ku mirovê di hemû rêyên xwe de bêqirar û du dilî ye,


Aqûb 1:21
Bo vê yekê hemû pîsitiyê û hemû bermayiyên xerabiyê bavêjin, gotina ku di hundirê we de hatiye çandin û di hêza xelas kirina canê we de ye, bi dilnizmî qebûl bikin!


Aqûb 1:26
Ger di nav we de kesek xwe oldar bihesibîne, lê belê nikaribe zimanê xwe zeft bike, dilê xwe dixapîne û bawermendiya wî vala ye.


Aqûb 2:13
Ji ber ku darazî, li hemberê kesên dilovaniyê xuya nekiriye, bê dilovanî ye; dilovanî li dijî daraziyê serdest tê.


Aqûb 2:16
yekî ji we jî ji wan re bibêje: Bi dilxweşiyê biçin, ez dixwazim hûn germ û têr bibin, lê belê ger hûn hewceyiyên bedenê nedin wan, ev ji çi re dibe?


Aqûb 2:19
Tu bi yek bûna Xwedê bawer î, tu qenc dikî! Cin jî bawer dikin û dilerizin!


Aqûb 3:4
A vay, keştî jî ewqas mezin û bi ber bayên bi hêz ve diherikin, lê belê dîsa jî dimenger, dilê wî kîjan alî ve bixwaze bi dimenek biçûk, bi wî alî ve tên vegerandin.


Aqûb 3:13
Ma di nava we de yê zaniyar û fêhmdar kî ye? Bila bi jiyana xwe yî qenc û bi dilnizmiya ji zaniyariyê ve tê lêkerên xwe yî qenc xuya bike!


Aqûb 3:14
Lê belê ger di dilê we de çavnebarî û komperestî hebe, pesnê xwe nedin û li dijî rastiyê derewan mekin!


Aqûb 3:17
Lê belê zaniyariya ku ji jor ve daketiye, berî her tiştî pak e, pişt re aştîxwaz, mulayîm, bi dilovanî û mêwên qenc ve tijî ye; bê îltimas û bê durûyitî ye.


Aqûb 4:6
Lê belê xêra hîn jî mezin dide. Bo vê yekê ew dibêje: Xwedê li dijî qureyan e, lê belê xêrê ji dilnizman re dike.


Aqûb 4:8
Nêzîkî Xwedê bibin û ew ê nêzîkî we bibe! Ya gunehkarno, destên xwe paqij bikin û ya bêqirarno, dilê xwe pak bikin!


Aqûb 4:9
Bi keserê kevin û bi şîngirtinê bigirîn; bila kenê we vegere şînê û dilxweşiya we jî vegere keserê!


Aqûb 5:5
Hûn li rûyê erdê, di nava zewq û zêdeyiyê de dijiyan; bona roja ku hûn ê bên serjêkirin, we dilên xwe xwedî kirin!


Aqûb 5:8
Hûn jî sebir bikin; dilên xwe bi hêz bikin; ji ber ku hatina Xudan nêz e!


Aqûb 5:11
A vay, em ji yên li ber xwe dane re dilxweş dibêjin! We ji di ber xwe dana Eyûb bihîstin û we dîtin ku Xudan di dawiyê de bona wî çi kiriye; Xudan zehf bi dilovan û bişefqet e.


Aqûb 5:13
Ma yekî ji we di tengasiyê de ye? Bila dua bike. Ma yek dilxweş e? Bila qesîdeyan bibêje!


1 Petrûs 1:6
Bo vê sedemê, niha ger hewce bike ku hûn di nava demekî kurt de, di nava tewr bi tewr ceribandinan de êş û keseran bikişînin jî, hûn bi dilxweşiyê ve bicoş dibin;


1 Petrûs 1:9
bi gîhaştina we ya dawiya baweriya xwe, xelasiya canên xwe, hûn bi kêfxweşiyek mezin ku nayê gotinê gellekî dilşa dibin.


1 Petrûs 1:22
Li pey rastiyê çûnê, we xwe safî kirin û bona birayan bûn xwediyê hezkirinekî ji dil; li gor vêya bi dil û can ji hev û din hez bikin;


1 Petrûs 2:10
demekê hûn ne gel bûn, lê belê niha hûn gelê Xwedê ne û demekê hûn negîhaştibûn dilovaniyê, lê belê hûn niha gîhaştin dilovaniyê.


1 Petrûs 3:8
Bi kurtî, hûn hemû hemfikir, hemderd, ji bira hezkir, bi şewqet, dilnizm bin!


1 Petrûs 3:11
Û bila xwe ji xerabiyê biparêze û qenciyê bike; li dilxweşiyê bigere û li pey wê baz de!


1 Petrûs 3:14
Lê belê ger hûn di oxra rastiyê de keseran bikişînin jî, çi dilxweşî ji we re! Ji yên ku ew ji wan ditirsin metirsin û bi teşqelê mekevin;


1 Petrûs 3:15
lê belê Mesîh bi Xudan bûnê ve, di dilên xwe de pîroz bikin; bila ûcdanê qenc di we de hebe û di derheqê hêviya ku di we de heye de, ji her yê ku ji we sedemê bipirse, her tim bi xûnermî û bi hurmetê ve bona bersivdayînê amade bin;


1 Petrûs 4:8
Bila berî her tiştî, hezkirina we yî bi hev û din re, ji dil û can be; ji ber ku hezkirin, gellek gunehan dinixumîne.


1 Petrûs 4:19
Ji bo vêya, kesên ku li gor xwestina Xwedê êşê dikişînin, bila bi qencî kirinê ve canê xwe emanetî Afirkirê dilsoz e, bikin.


1 Petrûs 5:5
Hûn jî ya ciwanîno, bengî kalepîran bin û hûn hemû li hemberî hev û din bi dilnizmiyê ve bixemilin! Ji ber ku: Xwedê li dijî qureyan e, lê belê xêrê ji dilnizman re dike.


1 Petrûs 5:12
Min bi navgîniya Sîlvanos yê ku ez wî birayekî dilsoz dihesibînim, bi kurtî ji we re nivîsand; min we teşwîq kir û bi gotina; xêra Xwedê ya rasteqîn ev e; şahdeyiyê kirim, di wê de bisekinin.


2 Petrûs 1:19
Û bi vî awayî, gotinên peyxamberan, bona me hîn jî biryariya mezin qezenc kirin; heta ku roj dest pê bike û stêrka sibehê di dilê we de hilhatibe, hûn bala xwe bidin van gotinên ku di cîhê tarî de mîna çireya ronahî dide ne, hûn ê qenc bikin.


2 Petrûs 2:14
çavên wanî bi zînayê ve tijî û ji gunehkirinê ve şunda namînin hene û canên bêtebat dixapînin; dilên wanî ji temayiyê re hatiye hîn kirin heye û zarokê naletê ne;


1 Yûhenna 1:9
Lê belê ger em gunehên xwe mukir bên, bona ku gunehên me ji me re efû bike û me ji her xerabiyê ve paqij bike, ew dilsoz û dadmend e.


1 Yûhenna 2:28
Û niha, ya zarokno, bona ku, ger ew xuya bibe, bila dilawêriya me hebe û di xuyabûna wî de em ji ber wî ne şermin, di wî de bisekinin.


1 Yûhenna 3:19
Em ê bi vêya bizanibin ku em ji rastiyê ne û li ber wî dilê xwe aş bikin;


1 Yûhenna 3:20
ji ber ku ger dilê me, me mehkûm bike, Xwedê ji dilên me hîn jî mezintir e û her tiştî dizane.


1 Yûhenna 3:21
Ya xoşewîstno, ger dilê me, me mehkûm meke, di hizura Xwedê de dilawêriya me dibe


1 Yûhenna 4:17
Bona ku di roja daraziyê de dilawêriya me hebe, hezkirin bi me, di vêya de, digihêje kamiliyê; ji ber ku ew çawa be, em jî li vê dinê ûsa ne.


2 Yûhenna 1:3
Bila ji Bav Xwedê û ji Lawê Bav, Xudan Îsa Mesîh ve, di rasteqîniyê û hezkirinê de xêr, dilovanî û xweşî bi we re be!


2 Yûhenna 1:12
Hîn pirr tiştên ku ji we re binivîsim hene, min nexwest ku bi kaxizê û hibirê ve binivîsînim; lê belê hêviya min ew e ku ez werim cem we û bi we re rû bi rû biaxifim; da ku, bila dilşayiya me temam bibe.


3 Yûhenna 1:5
Ya xoşewîst, ji birayan re û tevî vêya ji xerîban re her tu çi dikî, xebatên dilsoz û ji dil dikî;


Cihûda 1:2
Bila dilovanî, dilxweşî û hezkirin ji we re zêde bibe!


Cihûda 1:21
dema hûn li benda dilovaniya Xudanê me Îsa Mesîh ya we bigihînî jiyana abadîn bin, xwe di hezkirina Xwedê de biparêzin.


Cihûda 1:22
Û dilovaniyê li hin kesên bêqirar re bikin;


Cihûda 1:23
hin kesan ji agir ve bikişînin û xelas bikin û ji hin kesan re jî bi tirsê dilovaniyê bikin û ji kincekî bi bedena biguneh ve hatiye gemar kirin jî bikerihin.


Peyxama Yûhenna 1:4
Ji Yûhena ve, ji heft Dêrên li Asyayê ne re: Bila ji Mesîh Îsa, yê ku hebû û dê hebe û dê were û ji yê heft ruhê ku li ber texta wî ne û ji şahdeyê dilsoz


Peyxama Yûhenna 2:10
Ji tengasiyên ku tu li ber kişandinê ye metirse! A vay, Îblîs bona ku hûn bên ceribandin, dê ji we hin kesan bavêje zîndanê û dê deh roj tengasiya we hebe. Heta mirinê dilsoz be û ez ê taca jiyanê bidim te!


Peyxama Yûhenna 2:13
Yê ku xwediyê şûrê tûj yê bi dudevî ye, van tiştan dibêje: Ez bi karên te û ka tu li ku derê rûdinî ve dizanim; texta Îblîs li wir e û tu bi şidandî bi navê min ve digirî û di nava we de, li cîhê ku Îblîs lê rûdinî, di rojên kuştina şahdeyê minî dilsoz Antîpa de jî, te baweriya xwe ya bi min ve înkar nekir.


Peyxama Yûhenna 2:23
Û ez ê zarokên wê, bi mirinê ve bikujim û dê hemû Dêr bizanibin, yê ku lêkolînê li gurçik û dilan dike, ez im. Û ez ê li gor karên we her yekî bidim we.


Peyxama Yûhenna 3:14
Û ji milyaketê Dêra li Lawdîkyayê ye re binivîsîne: Yê Amîn, dilsoz û şahdeyê rasteqîn, çavkaniya afirandina Xwedê ûsa dibêje:


Peyxama Yûhenna 17:14
Dê vana bi Berxikê re şer bikin û dê Berxik wan bindest bike; ji ber ku ew Xudanê xudanan, Qiralê qiralan e û yên bi wî re ne, yên ku hatine bang kirin, hatine bijartin û yên bi wî re dilsoz maye ne.


Peyxama Yûhenna 17:17
Ji ber, heta ku gotinên Xwedê biçe serî, Xwedê kirina ramanê xwe û di yek ramanê de bûyînê û qiraletiya xwe bi cenawir ve dayînê xist dilê wan.


Peyxama Yûhenna 18:7
Qasî ku xwe bilind dikir û di sefahetê de dijiya, êş û keseran bidin wê! Ji ber ku di dilê xwe de dibêje: Ez bi qiralîçetî rûdinim û ez ne bî me û ez ê tu carî şînê negirim!


Peyxama Yûhenna 19:9
Û wî ji min re got: Binivîse: Yên bona ziyafeta daweta Berxikê ve hatine bang kirin, çiqas dilxweş in! Û ji min re got: Vana gotinên rasteqîn yên Xwedê ne!


Peyxama Yûhenna 19:11
Û ezman vebûyî dîtim û a vay, hespekî sipî li wir sekiniye û ji yê ku li ser wê siwar bûye re: Dilsoz û Rasteqîn tête gotin û bi dadî daraziyê dide û cengê dike.


Peyxama Yûhenna 20:6
Yên tevî vejîna yekem bûne, pîroz û dilxweş in! Tu rayedariya mirina duwemîn li ser vana nîne; lê belê dê ew bibin kahînên Xwedê û Mesîh û bi wî re hezar sal serweriyê bajon.


Kurdish Bible (PNU) 2017
Hoffnung und Leben e.V.