A A A A A


Lêgerîn

1 Korîntiyan 1:30
Bi saya Xwedê hûn bi Mesîh Îsa re ne, yê ku ji aliyê Xwedê ve ji bo me bû şehrezayî, rastdarî, pîrozî û rizgarî.


Kolosiyan 1:14
Rizgarî, yanî lêbihûrtina gunehên me bi wî ye.


Kurdish Bible 2005
Kurdish New Testament and Psalms + © Turkish Bible Society, 2005