A A A A A


Pencarian

Matius 4:2
Di sana Yesus berpuasa selama empat puluh hari empat puluh malam. Ia menjadi lapar sekali.


Matius 6:16
[Yesus mengajar tentang puasa] Yesus berkata, “Kalau kalian berpuasa, jangan bermuka muram seperti orang yang suka berpura-pura. Mereka membiarkan muka mereka tidak terurus supaya orang mengetahui bahwa mereka sedang berpuasa. Ingat, hanya itulah upah mereka.


Matius 6:17
Kalau kalian berpuasa, bersihkanlah mukamu dan sisirlah rambutmu, supaya orang lain tidak tahu bahwa kalian sedang berpuasa.


Matius 6:18
Biarlah Bapamu di surga saja yang tahu bahwa kalian berpuasa. Allah, Bapamu yang tidak kelihatan itu, akan melihat perbuatanmu itu dan memberi upah kepadamu.”


Matius 9:14
[Yesus mengajar tentang hal puasa] Pada suatu hari pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis datang kepada Yesus. Mereka bertanya, “Bapak Guru, kami dan orang-orang Farisi puasa. Mengapa pengikut-pengikut Bapak tidak?”


Matius 9:15
Yesus menjawab, “Aku ingin tahu pendapat kalian mengenai hal ini: Kalau dalam sebuah pesta kawin, pengantin laki-laki masih berada di dalam pesta bersama tamu-tamu, apakah bisa tamu-tamu bersedih hati? Tentu tidak, bukan? Tetapi nanti ada saatnya pengantin laki-laki itu diambil dengan kekerasan dari antara mereka. Nah, pada saat itulah baru mereka berpuasa.


Matius 11:18
Yohanes datang, ia berpuasa dan tidak minum anggur dan orang-orang berkata bahwa ia gila.


Matius 17:21
Tetapi roh jahat semacam ini hanya bisa diusir kalau kalian berdoa dan puasa.”


Markus 2:18
[Orang bertanya kepada Yesus mengapa pengikut-pengikut-Nya tidak berpuasa] Pada suatu hari pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis dan para pengikut pemimpin-pemimpin agama Yahudi sedang berpuasa, tetapi pengikut-pengikut Yesus tidak berpuasa. Maka orang datang kepada Yesus dan bertanya, “Bapak Guru, pengikut Yohanes Pembaptis dan pengikut pemimpin-pemimpin agama Yahudi berpuasa. Tetapi, mengapa pengikut-pengikut Bapak tidak berpuasa?”


Lukas 2:37
Ia anak Fanuel dari suku Asyer. Sesudah kawin tujuh tahun, suaminya meninggal dan ia menjadi janda. Ia tinggal terus di Rumah Tuhan dan beribadat kepada-Nya siang dan malam dengan berdoa dan berpuasa.


Lukas 5:33
[Yesus mengajar tentang puasa] Ada orang-orang berkata kepada Yesus, “Pengikut Yohanes dan pengikut orang-orang Farisi sering puasa dan berdoa. Tetapi, pengikut-pengikut-Mu sama sekali tidak puasa; mereka terus makan dan minum.”


Lukas 5:34
Yesus menjawab, “Di dalam sebuah pesta perkawinan, kalau pestanya masih berlangsung dan pengantin laki-laki masih ada di tengah-tengah para tamu, masakan tamu-tamunya disuruh puasa, tidak diberi makan?


Lukas 5:35
Tetapi, akan tiba saatnya pengantin laki-laki itu diambil dari tengah-tengah mereka. Nah, itulah saatnya tamu-tamu itu akan puasa.”


Lukas 7:33
Yohanes Pembaptis diutus oleh Allah. Ia berpuasa dan tidak minum anggur, tetapi kalian mencela dia. Kalian berkata bahwa ia kemasukan setan.


Lukas 18:12
Saya berpuasa dua kali seminggu dan saya memberikan sepersepuluh dari semua yang saya terima kepada Tuhan.’


Kisah Para Rasul 13:2
Pada waktu mereka sedang beribadat kepada Tuhan dan berpuasa, Roh Allah berkata kepada mereka, “Suruhlah Barnabas dan Saulus bekerja khusus untuk Aku. Aku sudah menentukan pekerjaan yang harus mereka lakukan.”


Kisah Para Rasul 13:3
Maka sesudah nabi-nabi dan guru-guru itu berpuasa dan berdoa, mereka meletakkan tangan ke atas Barnabas dan Saulus, lalu melepas kedua orang itu pergi.


Kisah Para Rasul 14:23
Dan di tiap-tiap jemaat yang mereka datangi, mereka mengangkat pemimpin-pemimpin untuk jemaat-jemaat itu. Lalu mereka berdoa dan berpuasa untuk pemimpin-pemimpin itu, kemudian menyerahkan mereka kepada Tuhan yang mereka percayai.


Indonesian Bible (BPJ)
World Bible Translation Center