A A A A A


Pencarian

Kisah Para Rasul 27:9
Kami tinggal lama sekali di sana; jadi waktu yang baik untuk berlayar sudah habis. Pada waktu itu Hari Raya orang Yahudi untuk pengampunan dosa sudah lewat. Oleh sebab itu, Paulus memberi nasihat ini kepada para pemimpin pelayaran itu,


Ibrani 9:5
Di atas peti itu ditempatkan dua kerub, yaitu makhluk bersayap yang melambangkan kehadiran Allah. Sayap kedua kerub itu dikembangkan di atas peti yang merupakan tempat pengampunan dosa. Namun, sekarang bukan waktunya untuk menerangkan hal itu secara rinci.


Ibrani 9:7
Yang boleh masuk ke Ruang Mahasuci hanyalah Imam Agung. Ia masuk ke ruang itu sekali setahun. Setiap kali Imam Agung masuk ke Ruang Mahasuci, ia harus membawa darah binatang sebagai persembahan kepada Allah. Ia melakukan itu untuk memohon pengampunan atas dosanya sendiri dan dosa yang dilakukan umat-Nya tanpa sadar.


Indonesian Bible (BPJ)
World Bible Translation Center